H03M 1/66

Modulárny variabilný prevodník analógových a/alebo digitálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5870

Dátum: 04.10.2011

Autori: Tomlain Ján, Tomlain Juraj, Puttera Jozef, Ravas Stanislav

MPK: H03M 1/00, H03M 1/12, H03M 1/66...

Značky: analogových, digitálnych, veličin, převodník, modulárny, variabilný

Text:

...3 s ôsmimi analógovými vstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -5 V až 5 V, OV až 1 ov, 4 mA až 20 mA) a dvomi analógovými výstupmi (ov až 5 v, ov až 1 ov, -5 v až 5 v, -10 v až l 0 V, 4 mA až 20 mA),- jedenkrát vrstva i so šiestimi analógovými výstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -IOV až l 0 V, 4 mA až 20 mA) a jedným analógovým vstupom (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -l 0 V až l 0 V, 4 mA až 20 mA).K riadiacej jednotke Q je cez...

CCD filter s násobiacim číslicovo-analógovým prevodníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260323

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda, Šurianský Jozef

MPK: H03H 17/00, H03M 1/66

Značky: násobiacim, číslicovo-analógovým, filter, prevodníkom

Text:

...CSC.,KOPERNICKY IVAN RNDr. ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy ropnei živice1 2 Ropné živice Ska využívajú pri výrobe farieb a Lakov, lnrpregnačných a tadhéztaych Inateriá-łov., gúm a pod. Podstata spôsobu prípravy ropne živice spočíva v tom, že termickej poulytnerizácii sa podrobí frakcita- py rolýznehro benzínu vrlaca V intervale teplôt130 až 210 °C s obsahom menej ako 2,8 0/0 hmot. talfa-metylstyrénu, pričom hmotnostný pomer...

Zapojení číslicově kmitočtového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268312

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: zapojení, kmitočtového, převodníku, číslicové

Text:

...přímo na kmitočet. Další výhodou je, že se v něm neuplatňují nežádoucí vlastnosti elektronického spínače v sepnutém stavu jako je konečný odpor sepnutého spínače a jeho teplotní závislost, protože z hlediska spínání proudu příliš na těchto reálných vlastnotech spínače nezáleží. Výhodou také je, že elektronický spínač lze realizovat velmi jednoduše pomocí dvou diod, přičemž není zapotřebí uvažovat jejich zbytkový odpor v sepnutém stavu ani...

Zapojení převodníku čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268304

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, kmitočet, čísla, zapojení

Text:

...analogověho převodníku l je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače Q. Mezi invertující vstup operačního zesilovače § a společný vodič Z je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napětí, elektronického spínače 1 a rezistoru 5. Mezi invertující vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen kapacitor Ž. Neinvertující vstup operačního zesilovače § je spojen se společným vodičem a jeho výstup potom s neinvertujícím...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268125

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: každou, velkým, přesný, kmitočet, výstupy, polaritu, napětí, samostatnými, vstupním, vstupního, převodník, odporem

Text:

...spínače 2 a rovněž první vývod druhého elektronického spínače lg. Druhý konec rezistoru § je připojen ke společněmu vodiči 2. Výstup operačniho zesilovače 3 je připojen ke druhemu konci kapacitoru Q a rovněž je spojen s prvním vstupem prvního konparátoru Z a s prvním vstupeo druhého komparàtoru lg. Druhý vstup prvního komparàtoru 1 je prípojen k prvnímu zdrojí § komparačního napětí 3 druhý vstup druheho komparátoru li je pripojen ke...

Přesný číslicově kmitočtový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268039

Dátum: 14.03.1990

Autori: Přikryl Hynek, Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, přesný, převodník, kmitočtový

Text:

...převodu nemá Vliv citlivoat koaparátoru ani stabilite čeeovó konatanty monoatebilního klopného obvodu, které určuje dobu. po kterou ee bude kapacitor ve zpětne vazbě operečního zeailovače vybíjet. Doba vybíjení je totiž odvozene od signálu o raferenčnim kmitočtu, který se přívádí na hodinový vetup číelicového obvodu. Další výhodouje. že ee v něm neupletňují nežadoucí vlastnoetí elektronického spínače v aepnutàm etavu jako je konečný odpor...

Přesný převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268035

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: čísla, přesný, převodník, kmitočet

Text:

...přzłladná provedení přesnáho pívvodníku čísla na knzitočet.Vstupní kődová kombinace, odpovídající převádčnému číelu, se přivádí na číslioový vstup číslioovč analogového převodníku 1. Přímý proudový výstup číslioovä ana~ logového převodníb. l je spojen s invertujíoím vstupom operačního zesilovače 6. Mezi invertující vstup opersčního zesilovače § s spoločný vodič 1 je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napätí, elektronického...

Zapojení D/A převodníku s přepínatelnou polaritou výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267011

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Bohumil

MPK: H03M 1/66

Značky: výstupního, polaritou, napětí, přepínatelnou, převodníku, zapojení

Text:

...s pŕepínatelnou polarítou výstupního napětí podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.U zapojení podle vynálezu je výstup A řídícího logíckého slova převodníku připojen na vstup monolitického násobícího převodníku l, jehož výstup l 1 je pŕipojen na vstup2.1 prvního analogováho spínače 3 a na vstup § 41 druhého analogového spínače 2, zatím co výstup Q řídícího logického signálu analogového spínače je pŕipojen na...

Rychlý převodník napětí na kmitočet se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267987

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, vstupního, výstupy, samostatnými, kmitočet, každou, napětí, rychlý, polaritu

Text:

...na jehož výatup je připojen první konec kapacitoru ž, dále tamtěž je připojen první vývod prvního elektronického spínače i a první vývod druhého elektronického spínače 11 a dále rovněž první vstup prvního komparátoru 1 a první vstup druhého komparátozu u, přičemž dnmý konec kapacitoru ž je spojen se spoločným vodičom 6. Druhy vstup prvního komparátoru 1 je spojen s prvním zdrojem g komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266884

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: odporem, přesný, velkým, napětí, kmitočet, vstupním, převodník

Text:

...k prvnímu vstupu komparátoru. přičemž druhý vstup komparátoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupem časovacího obvodu, na jehož hodinový vstup je přiveden signál ze zdroje referenčního kmitočtu. Výstup časovacího obvodu je spojen s výstupní svorkou a současně s řídicím vstupem elektronického spínače. Druhý vývod elektronického spínače je spojen se zdrojem referenčního proudu.Výhody zapojení...

Přesný převodník napětí na kmitočet s oddělenými výstupy pro kladné a záporné vstupní napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266540

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočet, kladné, převodník, přesný, záporné, napětí, oddělenými, vstupní, výstupy

Text:

...vstupem prvního časovacího obvodu ll a výstup druhého komparátoru g je propojen s blokovacím vstupom druhého časovacího obvodu lg. Hodinové vstupy prvního a druhého časovacího obvodu ll, lg jsou propojeny se zdrojem lg referenčního kmítočtu. Výstup prvního časovacího obvodu ll je spojen s první výstupní svorkou lg a je rovněž spojen se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je spojen s katodou druhé diody Q 2...

Rychlý převodník napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266190

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: napětí, převodník, kmitočet, rychlý

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstupní svorka je spojena se vstupem převodníku napětí na proud, jehož výstup je připojen na první konec kapacitoru, dále tamtéž je připojen první vývod elektronického spínače a první vstup komparátoru, přičemž druhý konec kapacitoru je spojen se spoločným vodičem. Přitom druhý konec kapacitoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupom monostabilního klopného...

Jednoduchý převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266037

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaško Jaroslav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, čísla, jednoduchý, kmitočet

Text:

...převodu nemá vliv konečný odpor elektronického přepínače V sepnutém stavu, ani změny tohoto odporu V závislosti na protékajícím proudu či na okolní teplotě, protože na těchto veličinách z hlediska přepínání výstupního proudu číslicově analogového převodníku příliš nezáleží. Navíc lze převodník velmi jednoduše použít jako základní stavební jednotku v číslicově řízených funkčních generátorech, protože střída trojúhelníkových kmltů na prvním...

Převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem s oddělenými výstupy pro kladnou a zápornou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265590

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vrba Kami, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: zápornou, převodník, vstupního, napětí, výstupy, odporem, kladnou, kmitočet, oddělenými, velkým, polaritu, vstupním

Text:

...lg a s prvním vstupem druhého komparátoru lg. Druhý vstup prvního komparátoru gg je připojen k prvnímu zdroji gg komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg je připojen k druhému zdroji gg komparačního napětí. Výstup prvního komparátoru lg je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu ll a podobné výstup druhého komparátoru gg je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu lg. Výstup prvního...

Jednoduchý převodník napětí na kmitočet s výstupy oddělenými podle polarity vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265583

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: vstupního, kmitočet, napětí, polarity, převodník, jednoduchý, podle, výstupy, oddělenými

Text:

...svorkou lg a rovněž se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je propojen s katodou druhé diody pz prvního elektronického spínače 3. Anody obou diod 21 a pz prvního elektronického spínače 5 jsou spojeny s prvním zdrojem g referenčního proudu. Podobné je výstup druhého monostabilního klopného obvodu lg spojen s druhou výstupní svorkou lg a rovněž se vstupem druhého převodníku lg napětových úrovní, jehož výstup je...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrba Kamil, Michálek Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: znaménkový, číslicové, způsob, rozšíření, převodníku, analogového

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Zapojení převodníku číslicové informace na analogovou veličinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260857

Dátum: 12.01.1989

Autor: Borusík Michal

MPK: H03M 1/00, H03M 1/66

Značky: zapojení, informace, převodníku, analogovou, číslicové, veličinu

Text:

...4, ti jsou připojeny na logický člen 5, jehož výstup 21 je zapojen na hradlovací vstup 12 třetího programovatelného čítače 3.Zařízení pro získání signálu živé nuly se skládá z časové báze tvořené programovatelnýml čítačl 1, 2 a prvního flip-flopu 4 a dále z třetího programovatelného čítače 3, druhého flip-tlopu ii a logického členu 5.Mezi první programovatelný čítač 1 atřetí programovatelný čítač 3 je zařazen druhý programovatelný čítač...

Zapojení převodníku úhlové rychlosti na elektrické napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256793

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: H03M 1/66

Značky: elektrické, rychlostí, převodníku, napětí, zapojení, úhlové

Text:

...ha nulovaoí vstup gintegrátcru Ä. Výstup integrátoru 2 Je zapojen na vstupvzorkovače E, jehož výstup je zapojen na vstup souötovéhon zesilovaěe á. Snímač 1 otáček je proveden na fotoe 1 ektr 1 ckém 4principu, využívá interakoe elektroluminiscenčni diody a fototranzistoru, mezi kterými je umístěn Kotouč měřeného objektu Zesilovač 3 je proveden jako dvojstupnový s přĺmou vazbou mezi stupni. První výstup Š je veden z emitoru prvního...

Zapojení převodníku fázových napětí rozkladače na odpovídající sdružená napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256502

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 1/66

Značky: odpovídající, zapojení, sdružená, napětí, rozkladače, převodníku, selsynu, fázových

Text:

...zesilovače,zatímco výstup druhého operečního zesilovače je spojen jednak přes sedmý odporník s jeho invertujíoím vstupem, jednak se vstupem třetí fáze selsynového příjímače, přičemž společný výstup vysílače sinus-kosinusového rozkladače je připojen jednak na neinvertující vstup druhého operačního zesilovače, jednak přes třetí odporníh na neinvertující vstup prvního operečního zesi OVýhoda zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243740

Dátum: 11.04.1988

Autori: Eervinka Václav, Kichler Jioí

MPK: H03M 1/66

Značky: zapojení, převodníku, číslicové, analogového

Text:

...Jsou to budící stupně s otevřeným kolektorem, ktere tvarují amplitudu vstupních signálú. Vstupní signály ve tvaru impulsů v proměnně šířce obsahují informace o žádaně poloze1 a 8 jsou stejně odporové dělíče, které umožňují nastavit na vstupu operačního zesilovače 1 potřebný poměr signálu obahujícího. informaci o žádanó poloze a rychlosti řízeného servomechanismu. Vstupní odpory i, lg. JA, výstupní odpor u, integrační kondenzátor 1 a s...

Zapojení adresovatelného převodníku číslo-střída pro cyklové řízení výkonových prvků s odporovou nebo induktivní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254618

Dátum: 15.01.1988

Autor: Losenický Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: výkonových, odporovou, prvků, řízení, adresovatelného, číslo-střída, zapojení, cyklové, převodníku, zátěží, induktivní

Text:

...uložena V paměti převodníku a nikoliv v paměti ústředního členu regulátoruPříklad zapojení podle vynálezu je popsán a jeho činnost je vysvětlena pomocí obr. 1, kde je uvedeno blokové schema.Podle blokového schema zapojení na obr. 1 je adresový dekodér ll svým výstupem spojen se zapisovacím vstupem paměti 3, jejíž datový výstup je spojen s prvním vstupem komparátoru Q. Druhý vstup komparátoru Ě je připojen k výstupu čitače 3, jehož vstup je...

Zapojení digitálně analogového převodníku pro číslicové řízení zdrojů proudu a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254517

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podbrdský Josef, Lukášek Radek

MPK: H03M 1/66

Značky: proudu, digitálne, řízení, zapojení, převodníku, analogového, napětí, zdrojů, číslicové

Text:

...jeho výstup 01 je spojen s řídicím vstupem Q řízeného spínače 5. Mezi vstupy 5 a Ě řízeného spínače § je zapojen zdroj lg refereněního napětí a výstup spínače § je přes odpor Q připojen na výstupní svorku Q, která je přes kondenzátor 1 spojena s jedním z pölů zdroje lg referenčního napětí.Zpoždovací člen § logického signálu může být zapojen bud mezi vstupní svorku 3 a hodinový vstup pp rychlého čítače 1, nebo mezi výstup 02 časovače g a uzel...

Převodník frekvence/napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254389

Dátum: 15.01.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník

Text:

...neinvertující vstup gg operačního zesilovače § je uzeměna výstup 5 operačníhozesilovače Q je připojen na vstup gł analogové paměti Q.Vstupní pulsy o frekvenci fi jsou přivedeny na svorku ll monostabilního klopného obvodu l, který na každé nástupní hraně (nebo odcházející hraně) vstupního pulsu generuje krátky puls, který je veden na řídící vstup 2 analogové paměti g a zároveň též na nulovací vstup gł čítače 3. Generovaný puls z výstupu lg...

Zapojení pro zvýšení přesnosti monolitického číslicově-analogováho převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244468

Dátum: 15.09.1987

Autor: Riegel Miroslav

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicově-analogováho, monolitického, zapojení, zvýšení, převodníku, presnosti

Text:

...převodníku podle vyntlezu. Kladno referenční napětí přivádčné na referenční svorku Z 1 so přívćdí na dčlíč napětí tvořený prvním dělícím odporom Q a druhým dělícím odporem 11 přípojenýa na zemnící svorku ga.Předpoklldňme-lí, že operační zesílovač 33 ad vzhledem k proudu protěkajícím dělíčem zanedhsteląý vstupní proud, je na ínvertujícín vstupu 3,1, konstantní napětí, které se 1 ří zanedhdní nspčtovćho ofsetu operačního zesilovače...