H03L 1/00

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03L 1/00, H03F 17/00

Značky: spätnoväzobný, optoizolátorom, člen

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Celosinusový stabilizátor střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266890

Dátum: 12.01.1990

Autor: Machula Josef

MPK: H03L 1/00

Značky: střídavého, stabilizátor, celosinusový, napětí

Text:

...napětí přes kolektor a emitor spínacího tranzistoru VT 2. jeden výstup operačního zesilovače NA je zapojen na odpor R 8 pro nastavení pracovního bodu VT 1 k bázi spínacího tranzistoru Vll, přičemž mezi bázi a cmitorem je zapojen odpor R 9 pro nastavení pracovního bodu VTl. Druhý výstup operačního zesilovače NA je propojen přes odpor 10 pro nastavení pracovního bodu VT 2 na bázi spínacího tranzistoru VT 2. Mezi bázi a emitorem spínacího...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: stabilizace, signálu, způsob, provádění, střídavého, způsobu, tohoto, zapojení

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Obvod synchronizace oscilátorů pro napájení snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260853

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bukolský Aleš

MPK: H03L 1/00, H03L 7/00, H03L 7/06...

Značky: polohy, napájení, synchronizace, snímačů, obvod, oscilátoru

Text:

...prvního tranzistoru 5, na jehož kolektor je připojen jednak druhý odpor 7, na jehož druhý pól je připojeno napájení a jednak třetí odpor B,jehož druhý pól je přlpojen do prvního uzlu 9. K prvnímu uzlu 9 je připojen také čtvrtý odpor 10, jehož druhý pol je uzemněn, přičemž emitor prvního tranzistoru 5 je uzemněn.ze sériové kombinace pátého »odporu 11 aprvního kondenzátora 12, zapojený mezi prvni uzel 9 a bázi druhého tranzistoru 13,k níž je...

Zapojení pro stabilizaci amplitudy můstkových oscilátorů proti působení vnějších vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237570

Dátum: 15.01.1987

Autor: Syrovátka Břetislav

MPK: H03L 1/00, H03B 5/26

Značky: oscilátoru, proti, amplitudy, můstkových, vlivů, stabilizaci, vnějších, působení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je vyřešit stabilizaci amplitudy proti působení zejména změny napájecího napětí, teploty okolí, změny způsobené stárnutím součástek a jiných změn. Zapojení je provedeno tak, že na prvním zesilovacím stupni můstkového oscilátoru s Wienovým členem je zapojen tranzistor s předním řízením zisku a s pracovními podmínkami, nastavenými do oblasti poklesu výkonového zisku při vzrůstu jeho stejnosměrného bázového odporového trimru. Jeden...