H03K 5/00

Obvod na meranie distribučnej funkcie binárnych údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278549

Dátum: 18.03.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03K 5/00, H03M 7/02

Značky: binárnych, meranie, údajov, funkcie, obvod, distribučnej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je meranie distribučnej funkcie binárnych údajov s minimálnym časom prerušenia vstupného toku údajov. Uvedený účel sa dosiahne použitím programovateľného kombinačného obvodu (1), ktorým je možné definovať intervaly distribučnej funkcie podľa charakteristického priebehu distribučnej funkcie a požadovanej presnosti. Na výstup programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený vyhodnocovací obvod, ktorý obsahuje pamäť (3) so...

Zapojení obvodu pro obnovu skoroperiodické impulsní řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269092

Dátum: 11.04.1990

Autori: Silber Břetislav, Růžička Miloslav

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, obvodů, řady, obnovu, impulsní, skoroperiodické

Text:

...hradla e druhý vetup druheho hradla je epojen e výetupel porovnávacího obvodu a výetup porovnávacího obvodu je vedan na vetup generátoru iapulaů, přičemž vetup porovnávacího obvodu je apcjen a výetupaa paačtí a vatup porovnávacího obvodu je epojen e výotupea bloku aěření čaeováho intervalu a výetup bloku Iěřaní časového intervalu je vedan na vetup paměti.Přednoeti uvedeného zapojení je jeho echopnoet obnovit průběh i značne zkreelení...

Zapojení integrátoru s dlouhou dobou integrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 267852

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H03K 5/00

Značky: integrace, integrátoru, zapojení, dlouhou, dobou

Text:

...převodníku a výstupu proudově napětového převodniku s druhým stupem neinvertujícího sumátoru.Zesĺlením proudu kondenzátoru proudově napětovým převodníkem se zvětší záporná zpétná vazba v obvodu, která potlačuje drifty operačního zesilovače, a tim umožňuje použití integrátoru i pre pomalu se ménicí signály. Dále umožnuje vytvorit integrátor s velkou cusuvuu kun stantou integrace.Na přiaojeném výkresu je znâzurněno zapojení integrâtoru 5 dlouhou...

Zapojení číslicových obvodů obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246360

Dátum: 01.08.1988

Autori: Havlaeek Rudolf, Bucek Josef

MPK: H03K 5/00

Značky: obousměrného, opakovače, číslicových, obvodů, zapojení

Text:

...vstupy třetího hradls 51. Výstup § třetího hradla 3 je pŕipojen na spojené vstupy čtvrtého hradla gg, jehož výstup g je připojen na vstup prvního obvodu ggłpro indiksci taktu prvního jednosměrného opakovače. Výstup lg tohotoíobvodu ga je přípojen na spojené nastsvovací vstupy § prvního e druhého klopného obvodu gł, gg. Spojené hodinové vstupy g obou klopných obvodu gł, gg jsou přípojeny na výstup 2 čtvrtého hradla gga pracovní vstupy Q...

Detektor fluktuací zejména elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257403

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/00

Značky: zejména, fluktuací, detektor, signálu, elektrického

Text:

...spojen s datovým vstupem kombinačni sítě, jejíž vystuý dat je spojen s výstupní svorkou. Nulovací výstup kombínační sítě je spojen s nulovacím vstupem posuvného registru.Detektor fluktuací zejména elektriekého signálu oproti stávejícím zařízením zvyšuje přesnost, nevyžaduje přesné součástky.vynálezu dále umožňuje testováni dat na přítomnost rušení, a«do určité statistické úrovně toto rušení eliminovat,.přípedně zjiš těi, že signál je...

Zapojení převodníku nesymetrických logických úrovní na symetrické logické úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242368

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krušina Robert, Jelínková Jana

MPK: H03K 5/00

Značky: nesymetrických, úrovně, převodníku, úrovní, logických, symetrické, zapojení, logické

Text:

...npn je připojen nazápornou svorku Q zdroje a jeho kolektor je též připojen na výstupní svorkú Q převodníku.Na vstupní svorku l převodníku, který je dále funkčné popsán bez zátěže tvořené obvykle vstupem navazujícího obvodu CMOS, při. cházejí vstupní logické úrovně v logice TTL. Je-li na vstupní svor ce l úroveň log O, je na výstupní svorce g zesilovače QQ napětí blízké nulovému napětí a proud z výstupní svorky g zesilovače QQV se uzavírá přes...

Zapojení pro přesnou regeneraci dvoustavového impulsového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243211

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jakubínský Stanislav

MPK: H03K 5/00

Značky: přesnou, impulsového, regeneraci, zapojení, dvoustavového, signálu

Text:

...sledovače 4 je připojen na invertující vstup prvního komparátoru 5. V bázi prvního emitorového sledovače 2 je zapojen odporový trimr 8. V emitoru druhého emitorovéhosled ovače 3, připojeného na odbočku zpožďovacĺ linky 1, je zapojena dioda 13 v propustném směru, ktera je dále spojene jednak se zatěžovacím odporem 10 a jednak s neinvertujícími vstupy prvního komparátoru 5 a druhého komparátoru G. Výstup prvního komparátoru 5 je spojen s...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: May Josef, Kočí Jiří, Škrland Bohdan

MPK: H03K 5/00

Značky: řízení, zapojení, prvků, statického, spínacích, měniče, obvodů, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241388

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobeš František, Heneš Zdenik, Hodina Jaroslav

MPK: H03K 5/00

Značky: přeměně, signálu, zapojení

Text:

...12 a primární vinutí 13 transformát-oru v sériovém zapojení. Na sekundární straně tohoto transformátoru je připojeno první sekun 4dární vinutí 15 spojené s výstupními svorkami 5, li přes první diodu 17 v seriovém zapojení a první odpor 18 v paralelním zapojení, přemostující tyto výstupní svorky 5, 6, a je obdobně přip-ojeno druhé sekundární vinutí 16 spojené sdalšími výstupními svorkamí 7, B přes druhou diodu 19 v sériovém zapojení a druhý...

Tvarovač diferenční frekvence impulsních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251904

Dátum: 13.08.1987

Autori: Levašov Alexandr, Isajev Jurij, Bibjajev Petr, Kiselev Igor

MPK: H03K 5/00

Značky: diferenční, impulsních, posloupností, frekvence, tvarovač

Text:

...nocne sroro na nxo 6 HMHYĽBC qacrorm FI ycraaasnnnaer rpnrrep 5 B emumnnnoe COCTOHHHG, a cnenymmñ HMMYHBC sroü nocnenonarennnocru ycrauannunaer TPHPPGD L 1 B ennqnoe cocronHe.-Hepnuñ me HMnýnbc H 0 pMMpymmeň qacrorm F HopM. nocne ycwanonxn Tpurrepa ľ 43 enunoe cocronne, nocrynan Ha Bxonm rpnrrepon 3 H 4 nepenanon Hs O B J ycwaaaannnaer Tpnrrep 4 a-Hynesoe, a Tpurrep 3 3 enmuunoe cocronmne,vvHMnynnc c HHnepcHoro nmxona KOTODOTO nepenaom Hs I...

Vyhodnocovací zařízení se sčítačkou-odčítačkou předvolených čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240654

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zára Erzsébet, György Lajos, Deák Gyula, Fekete Márton

MPK: H03K 5/00

Značky: předvolených, vyhodnocovací, čísel, zařízení, sčítačkou-odčítačkou

Text:

...předvolených Éísel provádějíoí součet-rozdíl po jednotlivých dekádáoh eestává ze zobrazovacíeh jednotek łà až łk , připojených k jednotlivým dekádám oboueměrných čítečů g až gř , přičemž mezi obousměrné čítače g až 21 jsou připojeny výstupy přednastavitelných čítačů 5 až äř, k nimž jsou připojeny jednotlivé dekády QF až 5 přednastavených čísel, přičemž k hodinovým vetupům přednastavitelných čítačů.§F až 5 je připojen výstup...

Obvod funkcie EXCLUSIVE – NOR

Načítavanie...

Číslo patentu: 238816

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/20, H03K 19/084, H03K 5/00...

Značky: obvod, exclusive, funkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu s funkciou EXCLUSIVE - NOR realizovaného jedným dvojvstupovým hradlom DTL, jedným negátorom a štyrmi pasívnymi súčiastkami.

Zapojení bezpečného obvodu pro kontrolu bipolarity signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250601

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaska Miroslav, Konečný Ivan

MPK: H03K 5/00

Značky: bezpečného, obvodů, zapojení, bipolarity, kontrolu, signálu

Text:

...§, záporným napětím propouštěným diodou 2 se nabije kondenzátor 1. Z nabitých kondenzátorů Q a 1 je přivedeno napájecí napětí na napájecí svorky 11,15 zesilovače êp Signál ze vstupu 1 je přiveden na vstup lg zesilovače Q a projde na výstup 11 pouze v případě, že je zesilovač Q napájen. V praktickém provedení podle obr.2 ovládá vstupní signál dvojici komplementárních tranzistorů 21, gs Nabývá-lg vstupní signál periodicky kladných a...

Zapojení koncového stupně pro řízení optoelektronického spojovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238730

Dátum: 16.03.1987

Autori: Průcha Josef, Tauš Viktor

MPK: H03K 5/00

Značky: stupně, zapojení, řízení, členu, optoelektronického, koncového, spojovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovaným výstupním proudem, určené pro řízení optoelektronického spojovacího členu, zejména pro krátká spojovací vedení v zařízeních a číslicovým přenosem informací. Podstatou zapojení jsou dva proudové zdroje, které střídavě podle logické úrovně vstupního signálu přepojují směr proudu protékajícího v jednom směru přes elektroluminiscenční diodu optoelektronického spojovacího členu a v druhém směru...

Omezovač výchylky zapisovacího prvku zapisovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235106

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hein Milan

MPK: H03K 5/00

Značky: omezovač, zapisovačů, výchylky, prvků, zapisovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače výchylky zapisovacího prvku zapisovačů se používá všude, kde je třeba omezit vstupní signál vzhledem k následné mechanické vazbě, u zapisovačů, kreslicích stolů apod. Vstupní svorka omezovače je přes, vstupní odpor připojena na invertující vstup přenosového zesilovače, výstup přenosového zesilovače je připojen na vstupní svorku servomechanismu, dále na neinvertující vstup komparačního zesilovače a přes zpětnovazební odpor na...

Zapojení neinvertujícího regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235103

Dátum: 15.02.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: H03K 5/00

Značky: neinvertujícího, regulátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení neinvertujícího regulátoru, to jest neinvertujícího čtyřpólu s proporcionálním a integračním přenosem. Řešení je provedeno tak, že ke vstupní svorce neinvertujícího zesilovače jsou připojeny čtyři informační větve: první a druhý sčítací odpor připojené ke vstupním svorkám, RC větev připojená k zemnicí svorce a odpor kladné zpětné vazby. Zapojení podle vynálezu je určeno k použití v regulační technice tam, kde by jinak...

Zapojení pro pseudospojitý nárůst napětí se stabilizací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230371

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kerhart Jan, Snítil František

MPK: H03P 9/00, H03K 5/00

Značky: nárůst, napětí, pseudospojitý, stabilizaci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro pseudospojitý nárůst napětí se stabilizací napětí, u něhož je k jednomu vstupu číslicového komparátoru připojena zadaná hodnota zdroje U výstupního napětí a k druhému vstupu hodnota okamžitého stavu čítače, kterým je zároveň ovládán D/A převodník tak, že jeho výstupní napětí se postupně zvyšuje od nuly do zadané hodnoty, vyznačené tím, že výstup generátoru (11) pulsů je jednak připojen k vstupu C hradla (8) a ke vstupu E druhého...

Zapojení pro dělení napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235684

Dátum: 01.06.1986

Autori: Malý Vladimír, Súchop Antonín

MPK: H03K 5/00

Značky: napětí, dělení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící a regulační techniky a jeho účelem je zvýšení přesnosti dělení napětí při potlačení vlivu teploty jednoduchým zapojením, sestávajícím z integrátoru s výstupem zapojeným do řídicího vstupu komparátoru, jehož výstup je zapojen na ovládací vstup integrátoru pro přepínání polarity integrace nebo na ovládací vstup přepínače polarity děleného napětí, zařazeného mezi vstup děleného napětí a integrační vstup integrátoru....