H03K 3/357

Kmitočtově stabilní mikrovlnný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262738

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vodička Ivan

MPK: H03B 9/12, H03K 3/357

Značky: mikrovlnný, kmitočtově, stabilní, generátor

Text:

...dále pdpsán se zřetelem k příkladovým provedením, kde na obr. 1 je řez generátorem s ústím podkritic~262 735 kého vlnovodu do středu dna rezonátoru a v obr. 2 totéž uspo řádání v kolmém osovém řezu, zatím co v obr. 3 je znázornčno vyústění ve stěně a v obr. 4 kolmý osový řez tohoto uspořádání.Konstrukce stabilního mikrovlnného generátoru podle vynálezu je znázorněna v osovém řezu A-A například v obr. 1,kde do siředu dna dutinového rezonátoru ł...