H03K 17/08

Oddeľujúce zariadenie pre výkonový polovodič a spôsob prevádzky oddeľujúceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9771

Dátum: 21.02.2009

Autori: Jair Do Nascimento, Bittner Roland

MPK: H03K 17/08

Značky: zariadenie, spôsob, zariadenia, prevádzky, výkonový, oddeľujúceho, oddeľujúce, polovodič

Text:

...nie je zo strany výkonového polovodiča zaťažovaná napríklad skratomalebo skratom na zem a môže byť ďalej prevádzkovaná. Pomocoutohto oddeľujúceho zariadenia sa môže udržať aspoň obmedzená prevádzka výkonovej siete, aj keď vypadne tento výkonový polovodič.0009 Vynález teda umožňuje zabrániť prerušeniu prevádzky systémového zariadenia, šetriť náklady a zabezpečiť výpadkom neovplyvnenú ďalšiu prevádzku systemoveho zariadenia. Je to značná výhoda...

Obvod pro snížení výkonových ztrát impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268921

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: výkonových, ztrát, obvod, snížení, spínače, impulsního

Text:

...je připoje na tlumivka. Příklad vynalezeného obvodu je na připojeněm výkresu.Napájecím zdrojem l napětí je například sítový uoměrňovač. Řízený impulsní spínač g, tranzistor typu vodivosti NPN, je připojen přes primární vinutí inpulsníhc transformátoru 1 na napájecí zdroj l napětí. Obvod snižující výkonové ztráty impulsního spínače g je tvořen kondenzátorem 5, diodou Ž, rezistorem É e tlumivkou 7.Činnost obvodu probíhá následovněV době...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268739

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lettl Jiří, Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H03K 17/08, H02H 7/20, H03K 17/10...

Značky: relé, elektronické

Text:

...universálnost a možnost mnoha různých aplikací podle volby typu proměnné rezistance resp. její závislosti na různých fyzikálních veličinách. Další výhodou je možnost realizace elektronického relé, které neruší elektromagnetické pole, protože zapínání tyristoru nastává v okamžicích průohodu napětí v okolí nuly.Příklad zapojení elektronického relé podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženěm výkrese.Žárovka L, která symbolizuje...

Obvod pro omezení napěťových rozkmitů impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267856

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: obvod, napěťových, spínače, omezení, impulsního, rozkmitu

Text:

...napětí. Dovod podle vynálezu je zachycen na příklaoech zapojení na obr. l a na obr. 2.Na obr. 1 je znázornen príklad provedení, kde impulsni spínač g je pŕedstavován polovodíćovým prvkem, tranzístorem s typem vodivosti NPN. Napájecí zdroj ł napětí může být tvořen sítovým usměrñovaćem, akumulátorovou baterií nebo jiným zdrojem napětíĺ Impulsní spínač 3 je pŕípojen pres primární vinutí É transformátoru k napájecímu zdroji l napětí. K...

Ochranné zapojení luminiscenční diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236308

Dátum: 01.01.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: zapojení, ochranné, diody, luminiscenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zapojení luminiscenční diody v impulsním provozu. Podstatou vynálezu je, že k první vstupní svorce zařízení je přes napájecí rezistor, omezující rezistor a spínač proudu připojena jedna elektroda luminiscenční diody, zatímco druhá elektroda je spojena s druhou vstupní svorkou zařízení, přičemž mezi společný bod napájecího a omezujícího rezistoru a druhou vstupní svorku zařízení je zapojen kondenzátor. Vynález je s...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246276

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olofinskij Jevgenij Pavlovie, Karpov Eduard Germanovie

MPK: H03K 17/08

Značky: stejnosměrným, bezkontaktní, spínání, motorem, obvod, přestavníků

Text:

...polohových spínačů, prvý 5 a druhý S- a oddělovací diody, prvá VD 1 a druhá VD 2. Mezi anodytyristorü, prvého a druheho a katody k nim sériově zapojených diod, prvé a druhé, je zapojen zhášecí kondenzátor C. Paralelně,k elektromotoru je zapojena před kontaktykoncových polohoviých spínačů náhradní zátěž tvořená odpory, prvním R 1 a druhým R 2.Větev obvodu s prvním spínacím tyristorem VS 1, první oddělovací diodou VD 1 a prvním polohovým...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246275

Dátum: 15.12.1987

Autori: Korotkich Jurij Borisovie, Markuntovie Felix Dizidorovie

MPK: H03K 17/08

Značky: stejnosměrným, přestavníků, motorem, bezkontaktní, spínání, obvod

Text:

...uzlu je zapojen ještě první vývod druhého komutačního kondenzátora C 2. Druhé vývody komutačních kondenzátorů C 1 a C 3 jsou zapojeny do uzlu s katodou druhé oddělovací diody a anodou štvrtého zhášecĺho tyristoru VS 4. Katoda štvrtého zhašecího tyristoru V 54 je připojena k zápornému pólu napájecího zdroje. Mřížka tohoto tyristoru je řízena obvodem indikace koncové polohy D. Anoda druhé oddělovací diody VD 2 je připojena přes omezovací...

Zapojení pro buzení luminiscenční diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 252911

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: zapojení, diody, luminiscenční, buzení

Text:

...diody.Výstup generátoru l je spojen s prvním vstupem zesilo~ vače g, jehož výstup je propojen s alespoň jednou luminiscenč~ ní diodou 3. Výstup zdroje 5 je spojen s druhým vstupem zesilovače g a současně je spojen se čtvrtým vstupem zesilovače g jednak přes první odpor 2 a první kondenzátor Q a jednak přes druhý kondenzátor 1. Uzel mezi prvním odporem 2 e prvním kondenzátorem Q je späjen s třetím vstupem zesilovače g. Výstup zesilovače...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového tranzistorového spínače s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242001

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ambrosius Klaus, Mill Park

MPK: H03K 17/78, H03K 17/08

Značky: spínače, indikaci, zapojení, přetížení, galvanicky, výkonového, tranzistorového, odděleného

Text:

...3, tvořeného výkonovým tíranzistorem, přičemž jeho výstup tvoří výstupní svorka B celého zapojení a zaroveň je veden do prvního vstupu h indikačního obvodu B, tvořeněho například obvode-m se svítívou díodou. Kladný pól napájecího zdroje U je připojen jednak na první svorku proudového čtdła 4 realizovaného rněřicím bočníkern a současně na první vstup a nadproudově .ochrany 5. Druhá svorka proudového čidla 4 je přivedena jak na druhý vstup...

Výkonový bezkontaktní spínač s ochranou proti zkratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235695

Dátum: 01.06.1986

Autor: Otýs Václav

MPK: H03K 17/08

Značky: ochranou, proti, zkratu, výkonový, spínač, bezkontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonový bezkontaktní spínač s ochranou proti zkratu je určen pro spínání přístrojů na malé stejnosměrné napětí v průmyslové automatizaci. Spínač má elektronickou ochranu proti přetížení a proti zkratovému výstupnímu proudu. Obsahuje integrovaný spínací obvod a výkonový spínací tranzistor. Spínač využívá kromě základního zdroje napájecího napětí ještě zdroj pomocného napětí.