H03K 17/04

Usporiadanie obvodu na kontrolovanie výkonového polovodičového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12388

Dátum: 22.05.2003

Autor: Do Nascimento Jair

MPK: H03K 17/0412, H03K 17/0812, H03K 17/04...

Značky: výkonového, polovodičového, kontrolovanie, obvodů, usporiadanie, tranzistora

Text:

...nákladoch na spinaciu techniku dáva k dispozícii rovnomerné a rýchle nabitie, resp. zmenu náboja alebo vybitie náboja riadiacej elektródy výkonového tranzistora a tým udržanie nízkych spínacích strát pri komutácii, ako aj jemné utváranie tejto komutácie.0007 Táto úloha je vyriešená opatreniami podľa nároku 1. Ďalšie výhodné stvárnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Základná myšlienka vynálezu je opísaná pomocou n kanála IGBT ako...

Riadiace zapojenie pre bipolárny symetrický tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280397

Dátum: 10.05.1995

Autor: Zierhut Hermann

MPK: G06F 13/40, H03K 17/04, H03K 17/62...

Značky: bipolárny, riadiace, symetrický, zapojenie, tranzistor

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiace zapojenie na bipolárny symetrický tranzistor má na obidve pracovné elektródy (21, 22) bipolárneho tranzistora (1), ktorý je vytvorený ako tranzistor s dvojitým emitorom, zapojené vždy jedno prvé prúdové zrkadlové zapojenie (5, 6), pričom obidve zrkadlové zapojenia (5, 6) sú svojimi bázami navzájom spojené a ich kolektory sú zapojené vždy na ďalšie inverzné prúdové zrkadlové zapojenia (7, 8), ktoré sú spojené vždy s bázou jedného z...

Rezonanční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275921

Dátum: 18.03.1992

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/04

Značky: měnič, rezonanční

Samovypínací spínací obvod pro ovládání pracovní zátěže stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 265570

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: H03K 17/04

Značky: zátěže, stejnosměrným, spínací, napětím, samovypínací, obvod, pracovní, ovládání

Text:

...napětí tyristoru, prúběh napětí a úroveň vypínacího napětí tyristoru, průběh řídicího impulsu a prúběh proudu tyristorem.Podle obr. 1 je k první svorce ł zdroje 3 střídavého napájecího napětí, např. sekundár ního vinutí síčového transformátoru, připojen prvním vývodem 3 odpor A, jehož druhý vývod5 je zapojen skrze společný bod É s anodami usměrñovací diody 1 a vypínací diody §. Přitom je katoda usměrňovací diody 1 zapojena ke kladnému pölu...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263420

Dátum: 11.04.1989

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/04

Značky: obvod, spínací

Text:

...transformátoru §. Jeho začátek je spojen s bázíNPN. Konec primárního vinutí Ži snímacího- 3 transformátoru 2 je spojen s emitorem ovládacího tranzistoru 7.Jeho kolektor je spojen se záporným výstupom gg napájecího zdroje g. Báze ovládacího tranzistoru Z je-spojena s výstupem §j gene rátoru 6 impulsů.Funkce spĺnacího obvodu podle vynálezu je následující. Spínacítranzistor 4 NPN je vysokonapěřový bipolární tranzistor se závěr ným napětím...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254062

Dátum: 15.01.1988

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/10, H03K 17/04

Značky: spínacím, prvkem, zapojení, vypínatelným, spínače, výkonovým

Text:

...kondenzátor ne anodu první diody,jejíž katoda je připojena přes první kondenzátor na katodu dru hé diody, jejíž anoda je připojena na spoj mezi cívkou a druhým kondenzátorem a jejíž katoda je dále připojena přes odpor na katodu čtvrté diody, jejíž anoda je připojena na katodu třetí diody, přičemž anode první diody tvoří první svorku odlehčovacího dvoupőlu a ketoda druhé diody tvoří druhou svorku odlehčovacího dvoupőlu.Ještě další podstata...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252755

Dátum: 15.10.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/04, H03K 17/12, H02M 3/335...

Značky: prvkem, spínače, zapojení, vypínatelným, spínacím, výkonovým

Text:

...epínacího prvku je připojen odlehčovací dvou» pől svou první svorkou, který je svou druhou avorkou připojen na zápornou evorku zdroje stejnosměrného napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na enodu třetí diody, jejíž katode je připojene přes oívku e e ní v serii zapojený druhý kondenzátor na anodu první diody, jejíž ketode je dále připojene přes první...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252273

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H02M 3/335, H03K 17/04...

Značky: výkonovým, prvkem, vypínatelným, spínacím, zapojení, spínače

Text:

...spínacího prvku svou-katodou, dále první hlavní přesytka ke která je oddělevaoí dioda připojena svou anodou, a dále druhá hlavní přesytke,která je připojena na anodu nulová diody, ke ktoré jevpřes hlavní odpor dále připojena katoda první hlavní diody, jejíž anoda je připojena na zápornou svorku zdroje stejnosměrněho napětí, ke které je dále připojena anoda druhé hlavní diody,jejíž katoda je připojena na druhou elektrodu...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252272

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H02M 3/335, H03K 17/12, H03K 17/04...

Značky: zapojení, spínacím, spínače, prvkem, vypínatelným, výkonovým

Text:

...hlavní přoaytka, ke které jo oddělovaoí diodajpřipojona svou katodou, a dále druhá hlavní přesytka,která je připojena na katodu nulová diody, ke ktoré je přes hlavní odpor dále připejona enoda první hlavní diody, jejíž katoda jo připojena na kladnou svorku zdroje stejnoeměrného napětí, ke ktoré je dále připojena katoda druhé hlavní diody,jejíž anoda jo připejona na druhou elektrodu vypínatelného výkoñového epínaoího prvku, ke ktoré jo dále...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252270

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H02M 3/335, H03K 17/12, H03K 17/04...

Značky: výkonovým, spínacím, spínače, zapojení, prvkem, vypínatelným

Text:

...přičemž na druhou elektrodu vye pínetelnêho výkonového spínacíhp prvku je připojen odlehčovecí dvoupől svou první svorkou, který je svou druhou svorkou připojon na kladnou svorku zdroje etejnósměrhého napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovaoí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na anodu třetí diody, jejíž katoda je připojena přes cívku a s ní v serii zepojaný druhý kondenzátor na anodu první diody,...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252267

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H02M 3/335, H03K 17/04...

Značky: zapojení, vypínatelným, prvkem, spínače, spínacím, výkonovým

Text:

...tvoří druhou evorku odlehčovacího dvoupőlu. ąJeště další podstata vynálezu epočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katode je připojena na anodu třetí diody, jejíž katode je připojena přes cívku a e ní v serii zepojený druhý kondenzátor na enodu první diody,jejíž ketoda je dále připojena přes první kondenzátor ne katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na spoj mezi cívkou e druhým kondenzátorem a jejíž katoda...