H03F 3/38

Zapojenie izolačného zosilňovača s prvkom s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279789

Dátum: 12.03.1999

Autori: Šurianský Jozef, Puttera Jozef

MPK: H03H 9/145, H03F 3/38

Značky: izolačného, povrchovou, vlnou, akustickou, zosilňovača, prvkom, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na modulátor (2) je pripojená prvá vstupná svorka (21), výstupná svorka (11) oscilátora (1) je pripojená na druhú vstupnú svorku (22) modulátora (2). Výstupná svorka (23) modulátora (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou. Výstupná svorka (32) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou je pripojená na vstupnú svorku (41) demodulátora (4). Na demodulátor (4) je pripojená výstupná svorka (42).

Zapojení izolačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247243

Dátum: 01.08.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: H03F 3/38

Značky: zapojení, zesilovače, izolačního

Text:

...e druhým uzlem a tvoří první vstupní svorku a šestýodpor je pak připojen druhým koncom s desátým uzlem, tvořícím- 3 . 247 243 Izolační transformátor může mít ještě další samostatné třetí vinutí, k němu je připojen napájecí zdroj s přerušovaným spínáním.Další varianta je, že první nebo druhé vinntí izolačního transformátoru je opatřeno odbočkou, mezi níž a první nebo šestý uzel a druhý nebo pátý uzel je připojen napájecí zdroj s...

Zapojení zesilovače s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vacovský Lubomír, Šindeláo Bedoich, Vojtíšek Jaroslav

MPK: H03F 3/38

Značky: oddělením, zapojení, zesilovače, galvanickým

Text:

...transľormátoru 7 je spojen se druhou řídící -svorkou 34 druhého moduletoru 3. První vývod zpětnovazebního vinutí 42 oddělovacího transformátoru 4 je spojen se vstupem 51 zpět-novazebního Qlemodulátoru 5. Druhý vý-vod zpětnovazebního vinutí42 je spojen se zemí. Výstup 52 zpěmovazebníh-o demodulátcru 5 je spojen s invertujícím vstupom 11 operačníhc- zesilovaře 1.První řídící svorka 53 zpětnovazebnílío demoduiátoru 5 je spojene s prvním...

Zapojení oddělovacího zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235423

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svatoň Tomáš, Bendík Michal

MPK: H03F 3/38, H03F 3/18

Značky: zapojení, zesilovače, oddělovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení oddělovacího zesilovače. Vstup obvodu je spojen jednak se vstupem rozdílového zesilovače jehož výstup je spojen se vstupem řízeného multivibrátoru a s výstupem filtru. Výstup řízeného multivibrátoru je spojen přes spínač s budicím vinutím oddělovacího transformátoru. Vstup filtru je spojen přes usměrňovač s primárním pracovním vinutím oddělovacího transformátoru, jehož sekundární pracovní vinutí je spojeno přes...