H03F 3/08

Zariadenie galvanického oddelenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14990

Dátum: 23.04.2012

Autor: Pion Francisque

MPK: G01R 15/22, H03F 3/08, G01R 15/18...

Značky: zariadenie, galvanického, oddelenia

Text:

...Optočlen 26 verne reprodukuje zložku BF vstupného signálu, ale jeho frekvenčná charakteristika rýchlo degraduje na vysoké frekvencie.EP 2 521 262 3464 M 0011 Transformátor 18 a optočlen 20 tvoria bariéru galvanického oddelenia 16. Výstupný signál sa dosiahne sčitaním, prostredníctvom obvodu 28, zložky HF na sekundárnom vinuti transformátora 18 a zložky BF na výstupe obvodu 22.0012 Obrázok 2 schematicky ukazuje Bodeho graf, ktorý znázorňuje...

Usporiadanie obvodu na vyhodnocovanie fotoelektrických meraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17401

Dátum: 08.03.2012

Autori: Eichberger Bernd, Axmann Harald

MPK: H03F 3/08

Značky: usporiadanie, fotoelektrických, meraní, vyhodnocovanie, obvodů

Text:

...so vstupom signálu spojeným s prúdovým výstupom detektora, pričom tento signálový vstup je ďalej cez spätnoväzbovú sieť s aspoň jedným referenčným odporom spätne spojený s výstupom operačného zosilňovača a druhý vstup operačného zosilňovača je spojený so zdrojom referenčného napätia. Rušenie na referenčnom napätí sa vyskytuje len ako jednosmerné rušeníe a pri výraznom potlačení jednosmemej fázovosti (common mode rejectíon ratio, CMRR)...

Obvod pro vyhodnocení signálu z polohově citlivého fotoeletrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258502

Dátum: 16.08.1988

Autor: Velebil Jaroslav

MPK: H03F 3/08

Značky: vyhodnocení, polohové, citlivého, obvod, snímače, signálu, fotoeletrického

Text:

...přes převodník 1 napětí-proud připojen na proudem řízený světelný zdrojPrincíp funkce tohoto obvodu spočívá v tom. že jestliže je ve výrazu /5/ hodnota IA IB udržována konstantní, potom hodnota IA . IB je přímo úměrná souřadnici světelné skvrny a není tedy nutno provádět podíl dvou signálu.Proud z elektrod jednorozměrného polohově citlívého fotoelektrického snímače l je převodníky 3 proud-napětí převeden na napěčový signál, který je veden...