H03D 1/00

Zapojenie synchrónného demodulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260381

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03D 1/00

Značky: zapojenie, synchrónneho, demodulátora

Text:

...voči amplitúde u doteraz používaných zapojení synchróunyoh demodulátorov.Na pripojenom výkrese je schematicky Zľlĺilcñoľllčłllé blokové zapojenie synchrónueho demodulátora.Zapojenie synchrónneho demodulátora pozostáva zo vstupnej svorky 1, tvarovača 2, prvého fázovača 3, druhého fázovača 4, prvého súčinového obvodu 5, druhého súčinového obvodu B, a z výstupnej svorky 7.Vysokofrekvenčný amplitúdovo modulovaný signál privádza sa...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: G11B 15/18, H03D 1/00

Značky: magnetofonu, kompenzaci, frekvenčního, kolísání, demodulátoru, vlivů, zapojení, otáček

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou demodulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253508

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Vladimír, Klier Emanuel

MPK: H03D 1/00

Značky: signálu, demodulaci, čtyřfázovou, kvadraturní, zapojení

Text:

...je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorka § je přtpojena na signálové vstupy prvního a druhého modulátoru l, g a vstup invertoru 2, jehož výstup je připojen na signálové vstupy třetího a čtvrtého modulátoru Q, 3. Výstupy prvního a třetího modulátoru l, 1 jsou připojeny do prvního součtového uzlu Q, který je spojen s první výstupní svorkou gl. Výstupy druhého a čtvrtého modulátoru g, 1 jsou připojeny do druhého součtového uzlu, který je...