H03B 21/00

Zmiešavací obvod na potlačenie zrkadlového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 362

Dátum: 19.07.2002

Autori: Jovenin Fabrice, Canard David

MPK: H03B 21/00, H03D 7/00

Značky: zrkadlového, zmiešavací, kmitočtu, obvod, potlačenie

Text:

...0, pre ktoré platíNa potlačenie jedného z dvoch kmitočtov je ešte nutné použiť nízkofrekvenčný filter2 §(obr. 5) na odstránenie najnižšieho kmitočtu, čo predpokladá, aby obidva kmitočtyzískané pred filtrovaním boli od seba veľmi vzdialené a teda deliaci pomer Div bol veľký.Prítomnosť takéhoto filtra V obvode predstavuje nevýhody týkajúce sa interferencií so vstupným signálom.Okrem už uvedených riešení bol tiež použitý numerický delič kmitočtu....

Zdroj látkovej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 375

Dátum: 06.04.1994

Autor: Rolak Štefan

MPK: H03B 21/00

Značky: látkovej, zdroj

Text:

...tak, že sú navzájom posunuté 0 uhol 2 /7. Uscilačný obvod 2 je vytvorený sériovým zapojením troch indukčných cievok l, 1 a 4 a kondenzátorom 2.Oscilačný obvod ll je vytvorený sériovým zapojením štyroch indukčných cievok 6, 8, 2 a lga kondenzátorom 7.Takto vytvorené zariadenie umiestnené v magnetickom poli dosahuje dve rovnovážne polohy. Prvá je dosiahnutá vtedy, ak je zariadenie voči vonkajšiemu magnetickému poľu v pokoji, druhá...

Zapojenie signalizačného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 29

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jiránek Břetislav

MPK: B60Q 5/00, H03B 21/00

Značky: signalizačného, zapojenie, obvodů

Text:

...navzájem paralelně dvě seriové kombinace omezovacích odporů a zenerových diod BÄLZQL a Bg zpgiggg. První omezovací odpor B omezuje proud první zenerovou diodou Z 9 a napájí stabilizovaným napětím o velikosti 11 voltü generátor L (viz obr.1) signalizačních a modulačního kmitočtu. tvořený prvním integrovaným obvodem Lgl. a transistory I 1 g bloku Q teplotní stabilizaoe a modulace. Druhý omezovací odpor EQ omezuje proud v serid zapojenými...