H02P 9/10

Spôsob prevádzky veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14999

Dátum: 23.03.2010

Autori: De Boer Wolfgang, Beekmann Alfred

MPK: H02J 3/04, H02P 9/10, F03D 9/00...

Značky: elektrárne, spôsob, prevádzky, veternej

Text:

...dodávala menovitý výkon, tedadodávala svoje normálne maximálne množstvo, totiž výkon, ktorý môže odoberať vetru.0016 Hodnota, o ktorú je výkon krátkodobo zvýšený, leží vrozsahu až od l 0 do 300017 Vopred stanovená hodnota frekvencie môže byť stanovená napríklad prostredníctvom predbežne zadanej hodnoty frekvencie mŕtveho pásma. Hneď, ako sieťová frekvencia leží pod touto frekvenciou mŕtveho pásma, nasleduje zvýšenie aktuálneho výkonu...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02P 9/10

Značky: stabilizaci, stroje, regulace, buzení, zapojení, synchronního

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zapojení pro zadávání žádané hodnoty proudu trakčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261158

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pohl Jiří, Hazdra František

MPK: H02P 9/10, B60L 15/20

Značky: zadávání, trakčního, proudu, zapojení, generátoru, žádané, hodnoty

Text:

...žádané hodnoty výkonového omezení jízdním řadičem Q a jeho druhý vstup je spojen s výshąem sumátoru lg, který je svým prvním vstupem jednak spojen s výstupem funkčního měniče lg zadání žádané hodnoty výkonového omezení otáčkami, jehož vstupje spojen s výstupem převodníku gg otáček tepelného motoru A a svým druhým Vstupem je spojen s výstupem čidla § vlastní spotřeby vozidla. V dalším provedení zapojení podle vynálezu je na vstup sumátoru lg...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 9/10

Značky: synchronního, integrační, proporcionálne, člen, stroje, buzení, regulátoru, porovnávací

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vališová Irena, Vaneo Miloslav

MPK: H02P 9/10

Značky: zařízení, synchronního, buzení, stroje, regulaci

Text:

...napětí porovnávacího a proporcionálně integrečního členu g s volitelným omezením výstupního signálu napětí z čidla l budícího proudu rotačního nudiče. Protože v tomto případě jsou vstupy 3.2 a Lg porovnávacího a proporcionálníhočlenu j rozpojeny, výsledný rozdíl vstupních napětí je zesilován a vytváří se tím vnitřní regulační obvod budícího proudu rotaćního budiče, ktorý stebilizuje regulaciV případě režimu regulace budíoího proudu...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: synchronního, regulaci, stroje, zařízení, buzení

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230415

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10, H02P 9/00

Značky: rotorového, synchronního, zapojení, stroje, proudu, omezovače, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje, složené z čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, zpožďovacího členu s řízeným zpožděním a regulačního členu, vyznačené tím, že zatímco na první vstup (3.l) výběrového členu (3) je připojen výstup (l.5) čidla (1) převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez a na jeho druhý vstup (3.2)...