H02P 8/00

Regulačná jednotka servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2614

Dátum: 14.08.2000

Autor: Lendacký Patrik

MPK: G05D 13/62, H02P 8/00

Značky: jednotka, servopohonů, regulačná

Text:

...prúdového meniča od výstupov bloku koncových spínačov a momentových spínačov, čím sa zvyšujePrehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazeni je znázornená obecné riešenie zapojenia regulačnejPríklady uskutočnenia technického riešeniaRegulačná jednotka servopohonu podľa obr. pozostáva zo snimacieho bloku 1. ktorý je spojený s procesorovým blokom g a tento je prepojený s výstupným blokom g. Tieto tri bloky sú paralelne napojené na...

Zapojenie riadiacej jednotky servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2127

Dátum: 13.04.1999

Autori: Lendacký Patrik, Navrátil Zdeněk, Straka Pavol

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojenie, servopohonů, jednotky, riadiacej

Text:

...Riešenie zapojenia je cenovo výhodné.Prehľad obrázkov na výkresocNa pripojených vyobrazeniach obr. l znázorňuje obecné riešenie zapojenia riadiacej jednotky servopohonu a obr. 2 znázorňuje blokovú schému v jednom konkrétno uskutočnení. PríkladZapojenie riadiacej jednotky servopononu pozostáva zo snímacieho bloku Q spojeného s riadiacim blokom Z. Snímací blok É pozostáva z aomentového uzlu l, ktorý je spojený s polonovým uzlom g....

Zapojení výkonového spínacího obvodu pro dvoufázový krokový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268062

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hloušek Josef, Mervart Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: dvoufázový, krokový, obvodů, výkonového, zapojení, spínacího, motor

Text:

...vstupom głł čtvrtěho hradla gi a se vstupní svorkou 22 celého obvo du. Obdobně první vstup gšł druhého hradla âg je spojen s druhým vstupem § 33 čtvrtého hrsdla 84 a se vstupní svorkou Ži celého obvodu.Obvod podie obr. 1 představuje polovinu zařízení, potřebného pro řízení dvoufizověho krokovőho motoru, na vstupní svorky 23 a Ži jsou tedy přivedeny signály A a §, což jsou dva ze čtyř výstupních signćlů elsktronickćho komutůtoru. Příklad...

Zapojenie pre riadenie a indikáciu stavu malých mechanizmov s krokovými motormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267772

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minárik Miloš, Antala Lubomír, Novota Ladislav, Ivánka Peter, Prno Dušan

MPK: H02P 8/00

Značky: motormi, indikáciu, mechanizmov, riadenie, stavu, zapojenie, malých, krokovými

Text:

...kanal 35 signalu čaaeveho prerušenia pre oanerator výstupných iapulzov a druhýn vstupom generatora 5 impulzov a svojim druhým výstupom je spojený cez kanál Z 5 sipnalu časoveho preruIania pre radi rełiaov a druhým vstupom cantralneho radiče 5 rałieov. centralny radič 5 režimov as druhý výstup spojený cez kanal já vysielania údajov pre zobrazovanie informacii so vstupom bloku 2 pre riadenie a zobrazovanie informacii, ku ktoreho výstupu je...

Zapojení pro řízení rozběhu a doběhu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265673

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, motorů, zapojení, krokového, rozběhu, doběhu

Text:

...gggg druhého komparátoru äg, na jehož první W soubor vstupů gygł jsou přípojeny datové výstupy čtvrtého čítače C , jehož přičítaoí vstup ggg je připojen na výstup třetího hradle G 3.První vstup àł třetího hradla gä je pořadě pŕipojen na odčítacívstup ggg druhého čítače gg a~na odčítací vstup § 92 třetího čítačeQâ. Datové výstupy třetího čítače Q jsou spojeny s datovými vstupy třetího komparátoru kg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem gg...

Zapojení stejnosměrného proudového zdroje pro induktivní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265669

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: stejnosměrného, zdroje, zátěže, proudového, zapojení, induktivní

Text:

...svorku gg napájecího zdroje. íDruhý vývod první a druhé zpětné diody Ql, Q je zapojen na kolektor prvního a druhého epínacího tranzietoru§ä, gâ a emitor prvního a dru L hého spínacího tranzistoru gâ, EQ je zapojen na druhou svorku gg na pájecího zdroje. Báze prvního a druhého spínacího tranzietoru gâ, gá je připojena na výstup prvního a druhého spínače ägł, §§g, jehož vstup je epojen s prvním a druhým ovládacím vstupom ggł, lg, který je sou~...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dybal Jaroslav, Pišoft Václav, Bystrianský Jaroslav, Roháč Jan

MPK: H02P 8/00

Značky: nastavení, rotující, hřídele, rychlostí, elektródou, zařízení, otáčení

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263395

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: krokovým, riadiacieho, členu, uzavretý, zapojenie, servosystém, motorom

Text:

...je pripojený na prvý vstup prvého vratného čítača Q a na výstup prvého člena logickáho súčtu l a jeho druhý vstup je pripojený na druhý vstup prvého vratného čítača 3 a na výstup druhého člena loqického súčtu 3. Štvrtý vstup druhého vratného čítača 2 je spojený s výstupom tvarovača 1 pripojeného svojim vstupom k prvému výstupu sústavy 5 ovládač - krokový motor, ktorého druhý výstup predstavujúci jeho mechanický výstup je spojený so .vstupom...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263394

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: členu, uzavretý, zapojenie, krokovým, riadiacieho, servosystém, motorom

Text:

...vstup sústavy á ovládač - motor je pripojený výstup generátora 3 želanej hodnoty statorových prúdov, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného čitača Q a so vstupom dekodéra Q. Výstup sústavy Ž ovládač - motor je spojený so vstupom cyklicky pracujúceho snímača g absolútnej polohy spojeného svojim výstupom jednak so vstupom obvodu 1 vyhodnotenia rýchlosti a smeru a jednako s prvým vstupom pevnej pamäte g. Druhý vstup pevnej pamäte...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: servosystém, riadiaceho, člena, motorom, polohový, zapojenie, krokovým, otvorený

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav, Doležal Miroslav, Siviček Pavel

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: motorom, krokovým, člena, uzavretý, servosystém, riadiaceho, zapojenie

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Zapojení pohonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260869

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chramosil Karel, Horálek Jiří

MPK: H03K 17/66, H02P 8/00, H02K 37/00...

Značky: zapojení, krokového, motorů, pohonů

Text:

...uzel K, ke kterému. je dále jailijiojtrn snímací odpor R 1. Tento odpor je druhou svorkou připojen jednak na první svorku ventilů S 2, S 4, jednak na první svorky ventilü S 2, 54. Druhá svorka ventiltrsz tvoří spoločný uzel s první svorkou. spínačü Sl, čillüdůll diody Di a katodou diody D 2. K tomuto uzlu je dále připojena první svorka sériové komląinace trinutí Z 3, Z 4 se spoločnou, izolovanou svorkou A 2. Katoda diody m je spojene druhou...

Zapojení pro řízení krokového motorku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260612

Dátum: 12.01.1989

Autori: Míček Petr, Semecký Jiří, Šubrt Vladimír, Franc Miroslav, Krištoufek Otakar

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, řízení, krokového, motorku, teplocitlivé, tiskárny

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přípojeněm výkresu.Řídící jednotka 1 vydává povely pro spouštění monostabílního klopneho obvodu 2 a předává data řídicímjdekodérem 3. Mono PREDMET vvukíÄazp A-. JH ulzhrwl K, iz-ľ hož datovýĺýýstup ĺäjäjííjtýpřišžěděhgia łldłčłf-V vý vstup 41 spína(še Tázíĺä a fâzovýjvý-jZapojení pro řízení krokového motorku teplocítlívé tiskárny vyznačené tím, že spouštěoí výstup 11 řídící jednotky 1 je přípojen na...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, zapojení, krokování, řízení

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00, G05B 19/40...

Značky: obvodů, krokového, řídicího, zapojení, motorů

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Zapojení pro synchronní chod dvou krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258075

Dátum: 15.07.1988

Autori: Reljič Jakša, Sobek Pavel

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, synchronní, krokových, motorů

Text:

...čítačůjšĺje připojen přes druhý dekodér gg na třetí vstup prvního.dekoděrukgl, jehož jednotlivé výstupy tvoří vstupy fází krokovćhomotoru. Buzení fází obou krokových motorů je určováno dekodéhúj krem 2 na základě informací o režimu.provozu krokového motoruj ta o aktuálním stavu krokověho motoru, zaznamenaný pamětí stevug§.Logika dalšího stavu Lgg určuje následující očakávanýstav krokového motoru po provedení jednoho kroku na základě...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242603

Dátum: 01.05.1988

Autor: Pína Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, smyčce, motorů, rychlostí, zapojení, uzavřené, krokového

Text:

...uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce plynulým zpožyčováním impulsů z čidla polohy. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi čidlo polohy krokového motoru a obvod logiky uzavřené smyčky, jehož výstup je spojen s koncovým stupněm, je zapojen zpožčovací blok.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je konkrétní příklad zapojení, na obr. 2 je grafické znázornění...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241618

Dátum: 01.01.1988

Autori: Damján János, Tömördi Elemér, Vecsey István

MPK: H02P 8/00

Značky: řadiče, impulsů, zapojení, krokový, motorek

Text:

...městské hromadné dopravy» Spojení převodníku binárního kődu na kőd jedna z deseti3 4 241 513 spolu s diodovým logickým obvodem a spínacími tranzistory zabezpečuje pevný sled spínání jednotlivých rází čtyřtaktního krokového motorku pro jediný směr otáčení. Zapojení je obvodově jednoduché s s ohledem na minimalizaciPříklsd zapojení je znázorněn v blokovém schematu na připoj eném výkrese.Převodník g binárního kcĺdu na. kőd jedne. z deseti...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: stupně, více, řízení, motorů, ovládací, koncového, krokových, logiky, zapojení

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Zapojení koncového stupně pro řízení krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253883

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, krokových, stupně, koncového, motorů, řízení

Text:

...nejmenší rychlosti, popřípadě Celistvé podíly největšíÚprava takto koncipovaného koncového stupně podle vynálezu je pravedena podle obr. 1 na přiloženém výkresu. Každý koncový vývod bifilárního vinutí głł, ggl, głł, ggł prvního krokového motoru 5 je připojen na silový tranzistor El až ii koncového stupně přes blokovací diodu gł až QA, stejně jako každý koncový vývod bifilárního vinutí êłg, § 23, E 12, ggg druhého krokověho motoru, který...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Karel, Smrž Rudolf

MPK: H02P 8/00

Značky: riadiaceho, rovnoměrné, kroku, člena, motora, zapojenie, delenie, veľkosti, krokového

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pospíšil Zbynik, Šindeláo Karel, Vejdilek Zdenik

MPK: H02P 8/00

Značky: krokovým, uzavretého, člena, riadiaceho, zapojenie, servosystému, motorom

Text:

...pripojený na výstup krokového motora 1 U.Na tretí vstup obvodu pre obmedzenie uhla rozladenia 11 je pripojený výstup prvého multiplexera 3 a na jeho štvrtý vstup je pripojený výstup druhého multiplexera G,pričom na prvé vstupy prvého a druhého multiplexera 3, B, sú pripojené výstupy prevodníka 12 frekvencia - číslo, na ktorého prvý vstup je pripojený a na druhý vstup druhý výstup inkrementálneho snímača polohy 13. Na druhé vstupy prvého...

Zapojení synchronizovaného rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krčma Alen, Hamáček František, Dušek Tomáš, Šindelář Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, vazbou, motorů, synchronizovaného, rozdělovače, zpětnou, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou. Úkolem vynálezu je zamezit skokovým změnám polohy rotoru krokového motoru při změně řízení v uzavřené zpětné vazbě na režim bez zpětné vazby. Blok synchronizačních obvodů, na jehož první vstup je připojeno čidlo polohy rotoru a na druhý vstup rozlišovací logika, je připojen na rozdělovač impulsů. Druhý vstup rozdělovače je spojen s generátorem impulsů. Výstup...

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dušek Tomáš, Krčma Alen, Jaroslav Šindelář, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: chodu, čtyřfázového, řízení, zapojení, motorů, obvodů, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru se zpětnou vazbou z inkrementálního čidla polohy. První vstupy součinových hradel kombinačních logických obvodů jsou spojeny s řídicími vstupy, na druhé vstupy součinových hradel jsou připojeny výstupy inkrementálního čidla polohy. Koncové výstupy jsou současně vstupy jednotlivých fází krokového motoru. Obvod podle vynálezu umožňuje čtyřfázovému krokovému motoru pracovat v režimech...

Zapojení napaječe impulsně řízeného pohonu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holubec Stanislav, Přikryl Hynek, Rádek Igor, Kolouch Jaromír, Hlavatý Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: krokovým, napaječe, motorem, řízeného, zapojení, impulsně, pohonů

Text:

...generátoru impulsů, pak v žádném případě nemůže způsobit poškození pohyblivých částí pohonu a proto není nutná provádět opatření k omezení úrovně řídicího kmitočtu. Protože omezení rychlosti pohybu je dàno vlastním řešením napaječe podle vynálezu, je príslušný pohon v porovnání s dosud užívanými provedeními chráněn podstatné spolehlivěji.Na přípojeném výkrese je snázorněn pŕíklad provedení zapojení napaječe impulaně řízeného pohonu s...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238468

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dostál Luděk, Poláček Antonín, Prossr Otto

MPK: H02P 8/00

Značky: krokový, impulsů, motorek, zapojení, řadiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek, který se otáčí stále v jednom směru. Na vstupy klopného obvodu typu D přicházejí signály čísel nula až tři v binárně dekadickém kódu. Těmito signály se řídí spínání a rozepínání čtyř dvojic spínacích tranzistorů, které zajišťují napájení vinutí jednotlivých fází čtyřfázového krokového motorku. První a třetí spínací dvojice se řídí přímo signály na vstupu a na výstupu klopného obvodu....

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Ladislav, Marko Leonard, Stanjura Eduard

MPK: H02P 8/00

Značky: riadiaceho, člena, vazbou, polohy, uzavretého, rotora, zapojenie, krokovým, motorom, pevnou, spätnou, servosystému

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Uzík Ladislav

MPK: H02P 8/00

Značky: motorom, člena, servosystému, riadiaceho, zapojenie, krokovým, uzavretého

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedlmaier Oldoich, Ulrych Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: strukturou, motorom, krokovým, servosystému, zapojenie, premenlivou, člena, riadiaceho

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Zapojení pro dělení základního kroku krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241707

Dátum: 15.09.1987

Autori: Franek Jindoich, Szwanczar Jan

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, základního, zapojení, kroku, motorů, dělení

Text:

...je připojen oscilátor OS, jsou přlpojeny na hodinovê vstupy jednotlivých bloků tak, že druhý výstup hodinových Impulsů H 2 je spojen s hodinovými vstupy druheho 82 a prv. ního synchrbnlzačního bloku Sl, jehož hodinový vstup je současně spojen s třetím výstupem hodinových impulsů HS hodinového bloku H. Čtvrtý výstup hodinových impulsů H 4 je spojen s hodinovým vstupem směrové logiky SM a první výstup hodino-výeh ímpulsů H 1 je spojen přes...

Zapojení pro plynulé řízení krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241706

Dátum: 15.09.1987

Autori: Silovský Josef, Ploszek Edvard

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, uzavřené, smyčce, zapojení, řízení, plynule

Text:

...připojen na první vstup obvodu ST zápisu správneho stavu čidla, na jehož druhý vstup je připojen oscilátor OS. Výstup obvodu ST zápisu správněho stavu čidla je zpětnovazebně připojen na hodinový vstup paměti PS. Na výstup čidla polohy Č je připojena směrova logika SM. První dva vstupy čítače ČT, jehož třetí vstup je připojen na výstup oscilátoru DS, jsou paralelné přípojeny na výstupy směrové logiky SM. Výstup čítače ČT je přípojen přes druhý...

Zapojení snímacího obvodu impulsního regulátoru regulovaných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240607

Dátum: 15.09.1987

Autori: Teetz Volker, Becker Reinhard, Geiger Rolf, Urbach Hansjörg, Schölkens Bernward

MPK: H02P 8/00

Značky: veličin, regulátoru, obvodů, impulsního, zapojení, snímacího, regulovaných

Text:

...ggł obvodu gg typu EXCLUSIVE-OR podsekce gg připojen na první z dvojice komplementárních výstupu 23 registru 3 řídících signálu a první přípoj žíl rezistoru QA je připojen na druhý z dvojice komplementárních výstupu gg registru 2 řídicích signálu. Při vytvoření hlavního výstupu gg registru 3 řídicích signálu jâk° jednoho výstupu ga je možné první vstup ggl obvodu Q typu EXCLUSIVE-OR a první přípoj ägl rezistoru gg připojit současně na tento...

Zapojení pulsního výkonového obvodu krokových elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245656

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kobosil Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, pulsního, krokových, obvodů, výkonového, elektromotorů

Text:

...nulový potenciál.Výstup g 5 o 1 třetího fázového spínače 2 je připojen na anodu třetí fázová rekuperační diody A a přes třetí výstupní svorku § 21 zapojení na druhý vývod třetího fázového vinutí 31 krokového olektromotoru s na kstodu páté ochranné diody 1 L. Výstup 16 g čtvrtého fázového spínače § je připojen na anodu čtvrté fázová rekuperační diody 32 a přes čtvrtou. výstupní svorku § 21 zapojení ne druhý vývod štvrtého fázového vinutí gg...

Zapojení pro automatickou regulaci dodávky barvy pomocí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245354

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattei Riccardo

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, pomocí, dodávky, zapojení, automatickou, barvy, regulaci, motorů

Text:

...tiskaoího stroje gg. Výstupy paměti 3 jsou připojeny na obvod logiky uzavŕené smyćky ggg, která je přes koncový stupeň §§ płipojena na druhý vstup krokového motoru kg.Každá čerpadlo Ě barvy je poháněno jemu príslušným krokovým motorem 55. Čidlo polohy Q krokového motoru 55 generuje impulsy, které počítá čítač Q impulsů. čidlo polohy çgg tiskacího stroje gg generuje impulsy. které počítá čitač § 35 impulsů. Jestliže se například při...

Obvod pro připojení krokových motorů k počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 251870

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spíral Ludvík, Vacátko Jiří, Hošek Vladimír

MPK: H02P 8/00

Značky: krokových, motorů, počítací, obvod, připojení

Text:

...logickéhoi obvodu je sípíojeąu s jedním výstupom třetího klopiného obvodu 12, jehož druhý výstup je spowjen s prvním vstupom třetího logické-ho obvodu 17. Druhé vstupy druheho a třetího losgického obvodu jsou připojeny na výstup obvodu 14 koensteínty náirůslíí, jehož jeden vstup je spàojen s výstupom prvního klojpného obvodu 1 D, druhý vstup s výstupom gennerátoru 1 kl-Iz a na třetím vstupu jsou nastavitelné propojky 19 pro určení rychlosti...

Zapojení budicího obvodu výkonových tranzistorových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zapletal Zdenik, Kelbler Josef, Richter Otakar, Dráb Vlastimil

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, obvodů, výkonových, budicího, spínačů, tranzistorových

Text:

...ä, který je prvním. přípojem § 51 připojen na společný prívod 5 napájecího napětí, přičemž báze É druhého tran ziatorutypu NPN je připojena jednak na pŕvní přípoj S 71 osměho rezistoru 7, který je druhým přípojem 572 připojen na společný uzemňovací vodičg, a jednak na druhý přípoj § 93 aedméhb rezistoru gj.Sedmý ezistor ii je pak svým prvním přípojempřipojen na společný přívod i napájeeího napětí, na který je připojen první přípoj gł...

Zapojenie pre ovládanie krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 240305

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: H02P 8/00

Značky: ovládanie, krokového, motora, zapojenie

Text:

...S výberu je pripojený na druhý vstup obvodu 15 logického súčtu, pričom jeho prvý vstup je zapojený na výstup obvodu 12 zastavenie posuvu pred konečným bodom, ktorý je .zároveň pripojený nahriadtaci a nulovací vstup čítača 13 konštantného počtu impulzov a vstup druhého hradla 14. Hra 240305di-aci vstup druhého lnťadla 14 je pripojený k obvodu 11 povelu rýchleho posuvu. Výstup obvodu 15 l-ogžckého súčtu je pripojený na vstup integrátora 7, do...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240300

Dátum: 15.06.1987

Autori: Radil Juraj, Javor Peter

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, motorů, řídicího, zapojení, krokového

Text:

...vstupy ŘHS, ŘHC jsouspojený s odpovídajícími funkčními výstupy S, C generátoru G. Ľ - r..- Klaždý .z vyhodnocovacích obvodü HS, HC je řešen tak, že signá-lní vstup NS, NC je zapojen přes amplitudový detektor D, oddělovač l) lstejn-osměrné složkya obvod A obsolutní hodnoty na vstup K skutečně. .hodnoty regullátoru R, jehož vstup I žádané hodnoty je spojen s řídlcím Vstulpem ŘHS,RHC výhodnocovacího obvodu HS, HC, přičemž výstup regulátoru R...