H02P 5/50

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, uhlovej, fázového, vyhodnocovanie, signálu, zapojenie, výstupného, meniča

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: závěsu, otáčania, uhlovej, zapojenie, pomocou, analogového, fázového, vyhodnocovanie, rychlostí

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Vynálezy kategórie «H02P 5/50» v Ukrajine.

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: meniča, rotora, vyhodnocovanie, otáčania, uhlovej, fázového, zapojenie, závěsu, rychlostí, pomocou, veľkosti

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jaško Ján, Gažák Lubomír, Buday Jozef, Sidor Karol

MPK: H02P 5/50

Značky: meniča, veľkosti, otáčania, výstupného, rotora, vyhodnocovanie, fázového, zapojenie, uhlovej, rychlostí, signálu

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zapojenie pre synchrónny chod rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jaromioský Jaroslav

MPK: H02P 5/50

Značky: strojov, zapojenie, rotačných, synchrónny

Text:

...násobením frekvencie na vstupe kruhových čítačwov, prípadne aj rôznym pomerom počtu značiek na jednotlivých snímačoch, príslušných k hriadeľom jednotlivých rotaičných strojov, číim je umožnené dosiahnut aj pomer otáčok V nie celých číslach.principiálne blokové schémy zapojenia pre synchrrónny chod rotačnýoh strojov. Na obrazku 1 je výstup porovnavuaoieho snímačaS .porovnávacieho rotačnéh-o stroja M spo jený s počítacím vstupom...

Elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 233210

Dátum: 17.04.1987

Autori: Vieska Ján, Jelínek Josef

MPK: H02P 5/50

Značky: zapojenie, zariadenia, zaťažovacieho, elektrické, pohonů, regulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši elektrické zapojenie regulovaného pohonu zaťažovacieho zariadenia, napr. zaťažovacieho zariadenia kruhovej skúšobnej dráhy na testovanie vozovkových konštrukcií, zabezpečujúce zhodnosť otáčok regulovaných hnacích jednosmenných motorov všetkých vozidiel zariadenia v každom okamihu prevádzky a zvlášť vysoké nároky na dynamiku. Podstatou vynálezu je, že hnacie jednosmerné motory všetkých vozidiel zariadenia majú paralelne zapojené...

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229813

Dátum: 15.09.1986

Autor: Anderle Vladislav

MPK: H02P 5/50

Značky: veličin, pohonů, elektrického, zapojení, regulaci, stavových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci stavových veličin elektrického pohonu sestávající z komutačního členu, odchylkového členu, odchylkového zesilovače, řiditelného omezovače, omezovače úrovně první derivace, části s řiditelnou úrovní první, druhé a třetí derivace a výstupního integrátoru vyznačené tím, že výstup (13) odchylkového členu (1) je připojen na první vstup (71) komutačního členu (7) a současně na vstup (21) odchylkového zesilovače (2), jehož výstup...