H02P 1/26

Elektrický indukčný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1709

Dátum: 07.07.2004

Autor: Taglioni Riccardo

MPK: H02P 1/26

Značky: indukčný, elektricky, motor

Text:

...k známej základnej schéme zobrazenej na obrázku 2 boli priradené rovnaké alfanumerické vzťahové značky ako tie použité predtým.S odkazom na schému na obrázku 3, tretie vinutie W 3, alebo bežne vinutie, je spojené s prepínačom označeným ako celok značkou S. Dve svorky bežného vinutia W 3, označené značkami a a b sú pripojené na tento prepínač S. Svorka a je na konci vinutia W 3 vzdialenejšom od uzla O hviezdice a je pripojená na pevný kontakt...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kutina Karel, Souček Milan

MPK: H02P 1/26

Značky: rozbeh, zabrzdění, elektromotorů, bezkontaktní, třífázového, asynchronního, zapojení, kotvou, nakrátko

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253899

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26, H01F 27/24

Značky: trojfázového, obvod, kroužkového, magnetický, rotorového, spouštěče, asynchronního, indukčního, motorů

Text:

...má nevýhodu, že výroba magnetických obvodů pláščového typu je pracná, protože jednotlivé plechy obvodu je nutno razit a skládat je do svazků.zminěné nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodem trojfázového indukč~ ního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru. Podstata vynálezu spočívá V tom. že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvořen třemi stejnými magnetickými obvody typu C, které jsou uspořádány vedle...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253893

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26, H01F 27/24

Značky: trojfázového, asynchronního, indukčního, motorů, spouštěče, obvod, magnetický, kroužkového, rotorového

Text:

...jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodom trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynohronního kroužkuvéhc motoru. Podstata vynálezu spočíva V tom,že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvožeñ tŕemi stejnými magnetickými obvody plášEového typu, které jsou uspořádány vedle sebe. Jejich krajni sloupky jsou na každé straně společně obemknuty závitem nakrátko A vnitřní sloupky jsou opatženy vzduchovými mezerami...

Zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brittain David Robert, Wood Robin

MPK: H02P 1/26, H02P 1/30

Značky: rozbeh, motora, nadsynchrónny, asynchrónneho, zapojenie

Text:

...výkrese je znázornená zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora, podla vynálezu.Vstup prúdového» striedača 2 je pripojený na výstup neriadeného prúdového zdroja 1,zatial čo výstup prúdového striedača je spojený cez spínač 6 so vstupom asynchronneho motora 3, ktorého výstup otáčivej rých spojený s jednym vstupom riadiaceho člena 4, pričom jeho druhý vstup je prepojený s výstupom rozbehovêho člena 5, zatial čo výstup...

Zapojení pro indikaci proudů třífázového rotoru pomocí regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250190

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: pomocí, proudu, rotoru, regulátoru, indikaci, třífázového, zapojení

Text:

...K, L, M.zapojení indikující proudy fází rotor-u asynchronního krouäkového motoru zprecovávd úbytky na trvale zeüzených bočnících v rotorověm obvodu. napätí z bočníkü je vedeno po jednopulsním usměrnění a filtrací do regulátor-u. Ho připejenám výkresu je schemticky zndzorněno zapojení podle vynálezu.Kroužkový asynchronní -notor 1 obsahuje trvale zapojené kertäče, ke ktorý jsou p 551 pojeny t~vi boěníky g. Jeden vývod bočníků g vede pšes...

Zapojení pro indikaci proudů fází rotoru asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250155

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: motorů, proudu, fázi, asynchronního, rotoru, kroužkového, zapojení, indikaci

Text:

...měřicí zesilovače. Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměna podstata vynálezu.Kroužkový asynchronní motor I obsahuje trvale zapojené kartáče, ke kterým jsou připojeny tři bočníky g. vývody z bočníků g jsou vedeny přes diody 1 jednopulsního usměrnění a vstupní odpory g na filtrační kondenzátor-y ž. Nspltí z filtrečních kondenzítprú ž jsou vedene na vstupy měŕíeích zesilovačd 6.Výstupy z měřících zesilovačů á jsou vedomy ne zetěžovací...

Zapojení rotorového obvodu kroužkového motoru pro rozběh a regulaci otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250061

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Vladimír, Vodička Jaroslav

MPK: H02P 1/26, H02P 5/28

Značky: otáček, rotorového, obvodů, motorů, regulaci, zapojení, rozbeh, kroužkového

Text:

...a současně i na první vstup řídicího bloku. Výstup řídicího bloku je přiveden na řídící vstup řízeněho usměrňovače, jehož výstup je přiveden na impedanci. Úhel řízení tyristorü řízeneho usměrňovače se mění v závislosti na velikosti signálu, přicházejícího ze snímače iyzikální veličiny na druhý vstup řídicího bloku.Vhodnou fyzíkální vellčinou může být například rotorový proud, napětí na impedanci, moment motoru, otáčky nebo zrychlení...

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Jiří, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26

Značky: motorů, asynchronního, zapojení, trojfázového, rozbeh

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru, zejména s klecovou kotvou a se statorovým vinutím navrženým pro spojení do trojúhelníku. Zapojení obsahuje trojfázovou tlumivku, jejíž každá fáze je zapojena do série s jednou fází statorového vinutí. Každá fáze trojfázové tlumivky je přemostěna jedním pólem trojpólového spínače.

Indukční rotorový spouštěč asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248339

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Zajíc Vladimír

MPK: H02P 1/26

Značky: rotorový, spouštěč, asynchronního, kroužkového, motorů, indukční

Text:

...jakobude počet stupňů jednotlivých modulů.Na připojenêm vykresu je na obr. 1 naznačen příklad trojpôlového índukčního rotorovêho spouštěče asynchronního kroužkovêho motoru podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornoatjeho jednopôlovê schéma. Na obr. 3 je v magnetickêm pětieloupkovêm obvodu naznačen průběh magnetického toku QŠ 5 třetí harmonické bez dalších magnetických toků konfàzových lichých harmonických dělitelných třemi.Magnetický...