H02M 7/66

Zapojení usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242839

Dátum: 11.04.1988

Autor: Votava Vladimar

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: potlačenými, zapojení, usměrňovače, zpětnými, vlivy

Text:

...výkresovou částí.Na Připojeném obr. 1 je schematioky znázorněn příklad provedení zapojení podle vynálezu se dvěma fázovými jednotkami, na obr. 2 jeschematioky znázorněn příklad zapojení jedné fázové jednotky a na obr. 3 je schematicky znázorněn príklad zapojení středofrekvenční~ ho zdroje dvoufázového napětí, tvořícího součást každé fázové jed~ notky.Jak je patrno z připojeného obr. 1, zapojení podle vynálezu obsahuje zdroj ł střídavého...

Zapojení pro potlačení zpětných vlivů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242836

Dátum: 11.04.1988

Autor: Drahooovský Jan

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: potlačení, zpětných, vlivů, zapojení, usměrňovače

Text:

...napájecí vstupy § všech do zapojenípřipojenýchsěriových měničů g, které pro zjednodušení nejsou zakreslený.Sériový měnič g, znázorněný na obr. 2 je tvořen středofreku venčním stŕídačem §, jehož výstup je přes transformátor g připoo jem.ke vstupu reverzačního usměrňovače łg, k jehož výstupu je připojen vstup pomocného filtru łł. Napájecí vstup g sériového měni~ če g je připojen ke vstupu středofrekvenčního střídače §. První pracovní vstup 3...

Zapojení jednofázového usměrňovače se sníženými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242838

Dátum: 01.04.1988

Autor: Eichler Pavel

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: zapojení, vlivy, zpětnými, usměrňovače, jednofázového, sníženými

Text:

...prvního ventilu § a třetího ventilu łg a jednak přes první kondenzátor ł§k prvnímu vstupu łg stejnosměrněho filtru łl. K prvnímu vstupu ł§stejnosměrnéhofi 1 tru łz je zároveň přes tlumivku łgpŕipojen vývod §uz 1 u středorrekvenčního zdroje Q dvoufázového napětí. Druhý vstup gzapojení je připojen jednak k první elektrodě šestého ventdiu łg, jedhak k navzájom spojeným druhým elektrodám druhého ventilu g a čtvrtého ventilu łł a jednak přes...

Zapojení jednofázového usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242837

Dátum: 01.04.1988

Autor: Stanik Jan

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: zapojení, zpětnými, usměrňovače, jednofázového, vlivy, potlačenými

Text:

...přes první kondenzátorłá k prvnímu přívodu łg vstupu stejnosměrného filtru łg a přes druhý kondenzátor ł§ k druhému přívodu 32 vstupu stejnosměrného filtru łg. Výstup stejnosměrného filtru ł§je spojen jednak sestejnosměrným výstupom gg zapojení a jednak s napájecím vstupem 5středofrekvenčního zdroje 3 dvoufázového napětí. Vstup stejnosměrn ného filtru łg je pŕemostěn dvěma za sebou zapojenými ventily, z nichž jeden, označený jako pátý...

Zapojení výstupních obvodů řídící části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klusák Radimír, Zborník Jan

MPK: H02M 7/66

Značky: řídící, zapojení, částí, výstupních, obvodů, regulátoru

Text:

...3. První vstup gl součtového logického členu Q je spojen s výstupem 33 monostabilního klopného obvodu l. Výstup 1 součtového logického členu Q je připojen na vstup 5 generátoru zapalovaích impulsů A. První výstup 5 i druhý výstup 3 generátoru zapalovacích impulsů É jsou spojenyLogioký signál z dvouhodnotového regulátoru proudu lg, který nese informaci o okamžitě hodnotě regulační odchýlky je přiveden na vstup ll moncstabilního klopného obvodu...