H02M 5/22

Ochrana proti preťaženiu zariadenia na znižovanie napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20586

Dátum: 08.12.2009

Autori: Mangan Stephen, Riley Philip, Juby Lee

MPK: H02H 7/04, H02M 5/22

Značky: proti, napätia, preťaženiu, znižovanie, zariadenia, ochrana

Text:

...aby prerušilo pripojenie sekundárneho vinutia transformátora k prívodu pri vopred stanovenej zvýšenej teplote transformátora po vopred stanovenom časovom období aii. poistka, zapojená sériovo s prívodom a zariadením s tepelnou spúšťou a prispôsobená tak, aby prerušila spojenie medzi sekundárnymvinutím transformátora a prívodom pri vopred stanovenej zvýšenejúrovni prúdu pod maximálnou menovitou hodnotou prúdu zariadenia s tepelnou...

Zariadenie na reguláciu napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8411

Dátum: 10.08.2005

Autori: Derby James William, Mangan Stephen James, Redford Simon James, Juby Lee

MPK: G05F 1/14, G05F 1/24, H02M 1/42...

Značky: napätia, zariadenie, reguláciu

Text:

...bytového napätia znižovaním napätia na nastavenú hodnotu, ak je privysoké, alebo jeho zvyšovaním na nastavenú hodnotu, ak je prinízke. Toto zariadenie opísané v US 574972 je realizované jeho pripojením na prívod energie do nehnutelnosti tak, aby zariadenie regulovalo celý prívod energie do danej nehnutelnosti vrátane prevažne odporových záťaži, ako sú napriklad elektrické sporáky a elektrické sprchy, ako ajvysoko indukčných záťaži, ako...

Kruhový generátor kroků s volitelnou rychlostí a reverzací směru chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243202

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štamberg Jioí

MPK: H02M 5/22

Značky: chodu, kruhový, generátor, kroku, volitelnou, směru, rychlostí, reverzaci

Text:

...Výstup 7 přenosu dolů binárního vratného čítače 11 je spojen přes nastavovací obvod 11 se vstupem B pro nastavení čítače. Vstupy B pro předvolbu jsou při 4pojeny k jednotkovým nebo nulovým napětím, odpovídajícím napětí na binárních výstupech ll čítače při impulsu na poslednímvýstupu 22 krokových impulsů. Napětí na,vstupech 9 pro předvolbu jsou odpovídající,V pořadí dvanáctém impulsu, tedy 1, l, O,1.zapojení pracuje nasledovné je-li...

Zapojení regulátoru střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240251

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bátora Vojtech

MPK: H02M 5/22

Značky: střídavého, proudu, regulátoru, zapojení

Text:

...je připojen jednak přes druhý odpor na spoločnou zemní svorkufjednakpřes třetí odpor na řídící »elektrodu tyrlstoru, který je s paralelnídiodou připojen přes druhý kondenzátor na druhou krajní svorku autotransformátoru. První krajní svorlka autotranstormátoru je výstupem regulátoru.4 je zapoljen do série s kapacít-ou, nedávamožnost vzniku stejnosměrnému proudu v zátěži. Na přip-ojeném výlkwresu je uveden příkladk regulátoru střídavého...

Bezkontaktní optoelektronický spínač střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235775

Dátum: 01.12.1986

Autori: Klápště Jaroslav, Wainer Pavel

MPK: H02M 5/22, H03K 17/78

Značky: bezkontaktní, spínač, střídavého, optoelektronický, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem spínače podle vynálezu je oddělení řídícího obvodu od obvodu silového a zjednodušení řídicího obvodu. Uvedených vlastností spínače se dosáhne jeho zapojením podle vynálezu, kde spínací prvek v sérii se zátěží je připojen paralelně ke zdroji střídavého napětí. Spínací proud řídicí elektrody je ovládán pomocí fotoodporu, který je zapojen mezi předředny kondenzátor antiparalelně zapojené omezovací Zenerovy diody.