H02K

Strana 9

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír, Flieger Jiří, Benda Břetislav

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: sekce, montáže, kompresorem, způsob, elektromotorů

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Flieger Jiří, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Dejl Jaromír, Benda Břetislav, Ruml Jan

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, plynovodu, sekce, kompresorem, plynů, prepravu

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255203

Dátum: 15.02.1988

Autori: Alexa Karel, Kotrba Vít, Siegl Milan

MPK: H02K 9/19, H02K 9/197

Značky: stator, stroje, elektrického, točivého

Text:

...na obr. 1 je zobrazen magnetický obvod statoru s válcovitoui membránou u jeho vrtání v částečném příčném řezu a obr. 2 ukazuje týž magnetický obvod statoru podle řezu A-A, vyznačeném na obr. 1,Stator l elektrického stroje točivého podle vynálezu, například vysokootáčkového stroje homopolárního typu, který je z důvodů potřeby vysokého magnetického, elektrického i tepelného využitíaktivních částí jeho magnetického obvodu opatŕen kapalinovým...

Zariadenie na rýchlu výmenu remeňov, najmä pre viacstupňové remenice s klinovými remeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243757

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Ladislav

MPK: H02K 15/00

Značky: rýchlu, remeňmi, najmä, viacstupňové, remeňov, klinovými, výměnu, řemenice, zariadenie

Text:

...a jednak na základni,pričom na čap dosadá čelo skrutky, ktorej matica je pevne spojená so základňou.Výhodou zariadenia na rýchlu výmenu remeňov sa vykonava ručne otáčaním skrutky opatrenej rukoväťou, pričom ľubovoľná nastavená poloha v rozsahu nastavenia je udržiavaná samosvornosťou systemu, čo prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti práce pri manipulácii.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania zariadenia na rýchlu výmenu...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dejl Jaromír, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: kompresorem, skříň, elektromotorů, sekcí, zejména

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Držák elektromotorku, zejména pro pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254453

Dátum: 15.01.1988

Autori: Staniček Zdenko, Mezírka Milan

MPK: H02K 1/06, H02K 5/04

Značky: elektromotorku, držák, zejména, pračky

Text:

...nich je elektromotorek l uchycen v úložných otvorech 5 v čelních stěnách 1 rámečku §, vytvořeného z plochého pásu, který je ohnut pod pravými úhly. Rámeček Q sestává ze dvou stejným částí, přičemž dělicí rovina lg rámečku Q prochází otevřenými stranami rámečku § a středem úložných otvorů §. Obě části rámečku Ž jsou spolu spojeny uvolnitelněšrouby lg, procházejícími ohnutými okraji ll na hranách obou částí rámečku 5, uspořádanými u jeho dělicí...

Rotor elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254112

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zagorodnaja Galina, Chutoreckij Garri, Galaj Alexej, Vartaňan Gurgen, Fridman Vladimir

MPK: H02K 1/28

Značky: elektrického, rotor, stroje

Text:

...nponcxowąnpocxanbsunañe xnàa oruocurenbuo nana. Bsànnnme nepeuemeumn Knnáa n 3 ana àmsunamm naaoc Konwaxwnpymmux nqnepxnocreň (àpewrunr-nsnoc), a raxme Bqsñknoaeue Mnkpowpemn (peTTHHr~Koppo 3 nm), KOTODHG Moryf npnzecHccnenonàune.mpewwmnr-swmexwa noxasano, qro öonbmoe snaqenne na ycwanocm~nvm npouaocrb~oKasuamT xapaxwepncwuxn Marepnaną wpymxcs map, HDHHeMHaH 50 fnee Heonaŕonpnnmum nnxnanà powopa xsnnerçx ncnonnsonanne-B Kaqecrse...

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: motorů, rotorem, synchronních, hladkým, budicího, vložky, výztužné, rohové, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Zapojení cize buzeného trakčního motoru pro případ poruchy jeho buzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253957

Dátum: 17.12.1987

Autor: Uliarczyk Augustin

MPK: H02K 23/12

Značky: zapojení, motorů, buzení, případ, buzeného, poruchy, trakčního

Text:

...jízdy do režimu náhradní havarijní jízdy pouhým přepnutím bloku přepíhačů a dopravit pak porouchanê vozidlo sníženou rychlostí do nejbližšího místa opravy. K omezení proudu kotvy je s výhodou použito stávajícího brzdového odporníku vozidla. Energetické ztráty, způsobené omezovâním.proudu tímto zatěžovacím odporem, jsou při havarijní jízdě méně nákladné, než odtahování vozidla jiným vozidlem. Současně je dosaženo rychlého zvládnutí havarijní...

Zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253880

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haniger Ladislav, Kočandrle Ladislav, Kott Josef

MPK: H02K 41/02

Značky: pohonů, polohy, měření, lineárního, krokového, zařízení

Text:

...hermetickou prúchodkou §. V horní části suchého kanálu Q pod hermetickou průchodkou g je uvnitř upevněna nosné vložka g, V nížje vytvořen uprostřed otvor se zdvihem,do něhož je našroubována nosné tyč łg, která nese cívky § hlavního ukazatele i cívky 3 rezervního ukazatele.Nosná tyč łg je pevně spojena s cívkou äl hlavního ukazatele a ta je pevně spojena s distanční trubkou Q pevně spojenou dále s cívkou 5 rezervního ukazatele, která je opět...

Rotor asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253838

Dátum: 17.12.1987

Autori: Benda Břetislav, Ondruška Emil, Peliš Josef

MPK: H02K 17/16, H02K 1/26

Značky: stroje, asynchronního, rotor

Text:

...částí s různými úkosy. přičemž prüřez dolní částí tyče klece nakrátko, která je přivrácena k ose rotoru, má Konstantní šířku a šířky líchoběžníkových průřezů střední části a horní části tyče klece nakrátkose zmenšují směrem ke vzduchové mezeře.Výhodnost řešení podle vynálezu spočívá v tom, že je v maximální možné míře zvětšena plocha průřezu tyče klece nakrátko při nevyjádřeném krčku rotorové drážky, avšak s minimâlním otevřením, přičemž...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Georgiev Jakim, Kafka Václav

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: výlisků, točivých, strojů, způsob, lepení, plechových, elektrických, svazků

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Bárta Eduard

MPK: H02K 15/10

Značky: dynamoelektrických, jejich, zařízení, zejména, strojů, statoru, tyčí, klínování, vodicích

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Zařízení k ochlazování odrušovací jednotky elektrických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Seidl Oldoich, Beneš Teodor, Macíeek Jaroslav, Štajnochr Lubomír

MPK: H02K 9/16

Značky: elektrických, odrušovací, jednotky, motorů, ochlazování, zařízení

Text:

...vynálezu. jehož podstata spočíva v tom, že ve stěně ložiskověho štítu, rovnoběžně s podélnou osou motorku, pod odrušovací jednotkou je vytvořen jeden nebo více otvorů pro vystupující vzduch 2 oběžných kol ventilátoru, přičemž odrušovací jednotka umístěná ve vzduchovodu, který ji obklopuje, má tyto otvory uvnitř vzduchovodu.Výhodou tohoto řešení je především využití ohladnějšího vzduchu přímo z oběžných kol ventilátoru. Proudicí vzduch je...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: H02K 5/15

Značky: elektrického, ložiskových, způsob, štítu, točivého, výroby, stroje

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Kryt odvzdušnění chráněného prostoru, zvláště pro vnitřní montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 246469

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ditl Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: odvzdušnění, prostoru, zvláště, chráněného, vnitřní, montáž

Text:

...variant krytů.Ve stěně 1 nejnižší části elektrického stroje je upraven odvzdušňovací otvor 2. Odvzdušñovací otvor 2 je z vnitřní strany elektrického stroje .překryt miskou 3 obr. 1, 2 se dvěma soustřednými vplášti 4 D, 41. Ve vnitřním plášti 4 D jsouupraveny dva vnitřní spojovací otvory 5 U. Ve vnějším plášti 41 jsou upravený dva vnější spojovací otvory 51. Vnitřní spojovací otvory 5 U a vnější spojovací otvory 51 jsou...

Rebrovaný plechový plášť kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246303

Dátum: 15.12.1987

Autor: Folliot Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: rebrovaný, plášť, stroja, elektrického, točivého, kostry, plechový

Text:

...vybwraťtiu v zväzku, na ktorom je plášť nasadený.Riešením rebrovaného plechového plášte podľa vynálezu sa medzi susedunými rebrami plášte vytvoria pozdĺžne výstupky, ktorých tvar odpovedá tvaru vybratia vo zväzko a» ich vzájomným stykom sa dosiahne zväčšenie teploemennej plochy, pričom v dôsledku malého polomeru zaoblenia vý 4stupkov sa pri .nalisovaní zväzku do kostry dosiahne čistý kovový styk, ktorý je takmer ideálny pre odvod tepla zo...

Zariadenie na vykonávanie impregnácie bezrozpúšťadlovými lakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246050

Dátum: 15.12.1987

Autor: Verner Lubomír

MPK: H02K 15/12

Značky: bezrozpúšťadlovými, zariadenie, impregnácie, lakmi, vykonávanie

Text:

...impregInácle, rdobu ponoru vinutia v impregnante,dobu odkvapkania prebytočného impregnantu, ďalej to, že lmpregnant prenikne celým prierezom vinutia V drážkovej časti cievky skúšobného .modelu alebo statorového zväzku v dôsledku dokonalého vypudenia vzduchu z priestoru medzi vinutim a drážkovou izoláciou, pomalým a rovnomerným vvnárainím vinutia z impregnlantu prebytočná živica je povrchovými silami st-rhovaán do zásobníka, čím po vynorení...

Rebrovaná zváraná plechová kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246025

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaear Viktor, Paulech Jozef, Dobrotka Pavel, Belan Vladimar

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, kostra, rebrovaná, elektrického, stroja, zváraná, plechová

Text:

...a tým aj velkosti merného tlaku na stykovej ploche kostry a statorového zväzku. Medzera v ktorej sa realizuje zvar päty rebra, musí byt »dostatočne široká, aby výstupky zvaru neprečnievali cez stykovú plochu medzi rebrovanou kostrou a statorovým zväzkom. Pri rovnakej šírke meudzery po celej idlžilçe päty rebra vzniká medzi prerušovanými zvarrmi zbytočne velký nevyužltý priestor,ktorý podstatne zmenšuje velkosť teplosmlen 4 nej plochy medzi...

Elektromagnetická brzda s ručným ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245877

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eermák Ivo, Polák Jaroslav, Kliment Vladimír

MPK: H02K 7/102

Značky: ručným, brzda, elektromagnetická, ovládáním

Text:

...písmena U.Dolná časť ramien mostíka ručného odbrzdenia je zahnutá smerom k treciemu ko 4túču tak, že vzdialenosť odtláčuacej plochy ramien ručného odbrzdenia od pozdĺžnej osi čapu je väčšia ako vzdialenosť čela trecieho kotúčla od pozdĺžnej osi č.apu.V hornej časti sú ramená mostíka ručného odbrz-denia opatrené ťažnými pružinami,ktorých druhý koniec je opevnený na stacionárnej časti brzdy, alebo aj kostre elektromotora.Vyhotovením...

Elekromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245876

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vanieek Václav, Fišer Miroslav

MPK: H02K 7/102

Značky: odbrzdením, brzda, permanentným, elekromagnetická, magnetom, ručným

Text:

...ktora je pri pozdĺžnej osi brzdy a je s ňou rovnobežnä.Vyhotovením brzdy podľa vynalezu sa dosiahne zníženie statického brzdného momentu V brzde pri odbrzdení na minimum, zapríčinené valivým trenim kladky.Na pripojenom výkrese je schematicky zobrazená elektromagnetické brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením rv čiastočne pozdĺžnom reze.Elektromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdenim je zložená zo stacionárnej...

Zařízení pro izolování uzavřených čel statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245844

Dátum: 15.12.1987

Autor: Addjušeenko Ljudmila Addejevna

MPK: H02K 15/04

Značky: statorových, cívek, zařízení, izolování, uzavřených

Text:

...hlava 2 je tvořena nosným prstencem 21, uvnitř kterého je otočně uložen rotační prstenec 22, přičemž nosný i rotační prstenec 21, 22 jsou obvodové přerušeny pro průchod izolované cívky 1. Uvnitř rotačního prstence 22 ovíjecí hlavy 2 jsou symetricky vzhledem k jejímu středu uložený dva kotouče 3 izolační pásky, které se dotýkají Vnitřního pláště rotačního prstence 22 za účelem přibližování pro potřebné utažení izolační pásky.Veškeré pohonné...

Způsob klínování uzavíracích drážek rotoru turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245841

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stanik Jaroslav, Varhaník Jioí

MPK: H02K 3/487

Značky: uzavíracích, rotoru, turbostroje, klínování, způsob, drážek

Text:

...přípravkü tažného zařízení do chladicích nebo//a vyvažovacích otvorů závěrných klínů.Uvedeným způsobem dochází ke změně mechanického namáhání závěrného klínu při vlastním klínování do LlZaVĺľElCĺ drážky z tlaku na tah. Místo zatlačování je použito zatahování závěrného klínu do uzavírací drážky rotoru turbostroje. Dochäzí tím k možnosti podstatného prodloužení délkyzávěrného klínu a tedy i možnosti použití výhodných, příčně nedělených...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krkavec Miroslav, Pavlica Ivo, Štipánek Jaroslav

MPK: H02K 3/46, H02K 3/34

Značky: plechů, zapojeným, elektricky, motor, svazků, rotoru, vinutím, statoru, sérií, kompenzačním, budicím

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...

Upevnění tyčí vinutí statoru elektrických strojů točivých na výstupu z drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241945

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mareeek Stanislav, Kubánek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: strojů, tyčí, elektrických, upevnění, výstupu, statoru, drážky, točivých, vinutí

Text:

...opřená o boky rozšířené drážky a z části o korýtko, je vně drážky přes horní radiální vložku apravou a levou tangenciálni vložku převlečeno korýtko, jehož pravý a levý bok je opřen o stahovaci palce. Unevněni tyče vinuti statoru elektrického stroje točivého podle vynálezu umožňuje doknnákñší vyztuženi tyče vinuti v jednom 2 nejvíce ohrožených míst.Přidáním horních příložek se zvyšuje ohybová tuhost tyče vinutí V tangenciálním aměru,a tim se...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241911

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bile Josef, Páv Bohdan, Fojt Vojtich

MPK: H02K 51/00

Značky: tachodynama, hřídelem, spojení, stroje, elektrického, točivého

Text:

...částečný podélný řez točivým elektrickým strojem.Hřídel l elektrického stroje je uložen ve středním ložisku g. vnější kroužek středního ložiska 3 je uložen v náboji l ložiskového štítu 5 acpírá se o pojistný kroužek §. V hřídeli l elektrického stroje je upraven střeoicí důlek s vnitřním kuželem Q, ochranným zapuštěním Z a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru § je zašroubován závitový konec 2 nástavce lg s vnějším kuželem ll, který...

Systém plynového chlazení aktivního železa statoru turboalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241910

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: H02K 1/20

Značky: aktivního, turboalternátoru, systém, chlazení, plynového, železa, statoru

Text:

...je poměrně obtížný způsob přívodu chladicího plynu ke krajům železa. Známé řešení bud užívá jako napájecí komory celý čelní prostor statoru, přičemž je nutné vyřešit montážně komplikované utěsnění prostoru plynové mezery, nebo se studený plyn přivádí mezi stahovací deskou a krajem železa, což opět přináší nevýhodu, že je nutné omezit odstupňování konců stato~ rových zubů, které je žádoucí z hlediska snížení přídavných ztrát od čelního...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Cenek Miroslav, Pokorný Antonín

MPK: H02K 5/04

Značky: závěru, zejména, pevném, elektricky, stroj, točivý

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 241854

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kordoš Peter

MPK: H02K 3/38

Značky: vinutí, elektrických, statoru, strojů, točivých, izolování, způsob, vyztužení

Text:

...pro zalévání je nákladné a pro malý počet strojů se instalace nevyplácí.Tyto nevýhody odstraňuje způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točívých, zvláště zxratových generátorů, jehož podstata spočívá v tom, že čelní spojky se vloží mezi první a druhou desku tvaru mezikruží tak, že konce čelních spojek prochází drážkami v izolační trubce, která tvoří vnitřní plášť prstence, jehož vnější plášť tvoří bandáž a...

Dynamická podsynchronní brzda asynchronního kroužkového motoru, nezávislá na síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247367

Dátum: 16.11.1987

Autor: Zachariáš Ladislav

MPK: H02K 49/06

Značky: kroužkového, sítí, brzda, podsynchronní, motorů, asynchronního, nezávislá, dynamická

Text:

...obvod je nakreslen dvoupőlově.Na napájecí síť ł je přes vypínač« g motoru připojeno statorově vinutí 3 asynchronního kroužkového motoru, jehož rotorové vinutí 3 je připojeno na sériovou kombinaci trojfázového brzdového odporu A a primárního vinutí § trojfázového proudového transformátoru, jehož sekundární vinutí Q je připojeno na střídavou stranu trojfázoveho usměrňovacího můstku 1,jehož stejnosměrná strana je přes pöly gg a §§...

Jho statoru velkých synchronních strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 244042

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koneený Milan

MPK: H02K 1/18

Značky: synchronních, veľkých, strojů, točivých, statoru

Text:

...provedení podle vynálezu je, že i při rozdílu teplot do 25 °C mezi jhem statoru a skeletem kostry je zaručene, že jho bude trvale předepnuto vnějšími silami vyvozenými šrouby. Tím nemůže dojít k uvolnění jha statoru na lichoběžníkových previtkách a ani k jeho borcení. Prodlouži se intervaly generálních oprav i životnost stroje.Příkled praktického provedení vynálezu je na pripojených výkreseoh, kde na obr( 1, Z je provedení s otvory v...

Úsporná lišta kartáčových držáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243299

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gondár Viliam, Komorech Vladimír, Eimut Karel

MPK: H02K 5/14

Značky: držáku, kartáčových, úsporná, lišta

Text:

...provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je nárys úsporné lišty v částečném řezu, na obr. 2 je průřez lišty v rovine A~A a na obr. 3 je průřez lišty v rovině B-B.Ocelová lišta 1 obdélníkového prüřezu je na jednom konci ukončena čepem 2, kterýje zdrsněný vroubvováním 3. Čep 2 může být válcový nebo kuželový. Na jedné širší ploše lišty 1 je provedeno rýhování 4 a jsou provedeny otvory 5 pro nastavení a...

Klínek na tvarování a přehyb drážkové izolace rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243250

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubát Oldoich, Opoeenský Miloš

MPK: H02K 15/10

Značky: rotoru, přehyb, klínek, drážkové, tvarování, izolace

Text:

...se docílí přesnější provedení práce při přehybu izolace, dojde k snížení pracnosti a k snížení času potřebného k provedení pracovního úkonu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad řešení tvarovacího klínku podle vy 4nálezu, kde na obr. 1 je znázorněn klínek na tvarování a přehyb drážkove izolace roiorů. Obr. 2 znázorňuje rozhrnovací člen, který je pevně zalepen v drážce na tvarovacím klínku a na obr. 3 je znázorněna planžeta,Která je...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Delassus Jean, Comensoli Jean-claude, Pouger Paul, Gey Michel

MPK: G01R 31/34, H05K 7/20, H02K 15/16...

Značky: vytvářeného, kovových, předmětů, statoru, velkého, magnetického, alternátoru, ochranu, pole, uložených, rotorem, okolí, zařízení

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Magnetický obvod statoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238535

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kuklík Václav

MPK: H02K 1/20, H02K 1/16

Značky: obvod, magnetický, statoru, stroje, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu statoru synchronního stroje s radiálními větracími štěrbinami tvořenými distančními vložkami mezi svazky plechů. Řeší problém snížení hladiny hluku. První konec distančních vložek umístěny mezi zuby a druhý konec distančních vložek umístěný na obvodu statorových plechů jsou proti sobě natočeny o 40 až 60 % pólové rozteče. Směr zakřivení je u sousedních mezer mezi póly vystřídán.

Čelní spojky klecového tlumicího vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Argay Vladimír, Vojta Vladimír, Kebhart Miloslav, Peliš Josef

MPK: H02K 3/04

Značky: klecového, vinutí, spojky, tlumicího, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vodivé spojení čelních částí tlumícího vinutí rotorů synchronních motorů s mezní obvodovou rychlostí pomocí čelních spojek z elektricky dobře vodivého materiálu, přibližného tvaru S či Z, které spojují na každé straně rotoru kruh nakrátko s konci jednoduchých nebo složených klínů jedné drážky. Podstatou vynálezu je, že podélné osy obou konců jednotlivé čelní spojky jsou rovnoběžné s axiální osou rotoru, avšak každá z nich je od...

Homopolární zubový generátor s přímým kapalinovým chlazením a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243139

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ševela Petr

MPK: H02K 9/16

Značky: homopolární, kapalinovým, zubový, chlazením, způsob, výroby, generátor, přímým

Text:

...plochou 2 a dále druhým izclačnín pratencea m e otevřenýni prcřszy || při vnljlía obvodu pro průchod ohnutých koncu trubek A. Prstenee L 9, je opatřen vnčjií lmłelovou dcsodací plochouKaždé pouzdro 2, á je an. tvořeno přírubou u, e vnitřní kulelovcu doeedeeí plochou 12 a boční doeedací plochou j a je uzavŕeno čelní deekou 11 a úvłna dosedacíai plochani m, L 2, přičemž mezi doeedací plochy u, m je vloženo tlanlaí 39, a nezi donedací...

Snímací zařízení pro třídění motorků podle hlučnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253052

Dátum: 15.10.1987

Autor: Salava Tomáš

MPK: H02K 15/16

Značky: zařízení, podle, hlučnosti, třídění, snímací, motorku

Text:

...hlučnost motorku se odvod( z výstupního signálu snímače. Pro daný typ motorku lze stanovit spolehlivá relace mezi jeho hlučností, zvláště po zabudování do určitého zařízení a mezi signálom snímače snímacího zařízení podle tohoto vynálezu.Snímací zařízení pro třídění motorku podle hlučnosti podle tohoto vynálezu bude popsáno v příkladovém provedení, pomocí připojeného vyobrazení.Příkladové provedení snímacího zařízení v bočním řezu podle tohoto...

Dvoupólový stejnosměrný motor s budicím vinutím zapojeným v sérii s vinutím kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252904

Dátum: 15.10.1987

Autori: Válka Jiří, Stolařík Milan

MPK: H02K 23/26

Značky: dvoupólový, budicím, zapojeným, motor, sérií, vinutím, stejnosměrný, kotvy

Text:

...Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u dvoupőlového etejnosměrného motoru s budicím vinutím zapojenm v sérii a vinutím kotvy podle vynálezu, jehož podstata epočivá v tom,že poměr počtu závitü N 1 budíciho vinutí jednoho pőlu k počtu vodičů 5 vinutí kotvy v jedné větví je roven hodnotě V roz mezĺ 0,3 až 0,5, kde značíN 1 počet závitü budicího vinutí jednoho pőlu,V celkový počet vodičů vinutí kotvy, 2 a celkový počet paralelních větví...

Pohonová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247433

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neeesaný František

MPK: H02K 17/32, H02K 49/02

Značky: jednotka, pohonová

Text:

...brzdy. stator indukčního motoru l je pevně souoee spojen pomocí spojky 5 se statorem vířivé brzdy g. oběma těmito statory prochází společný rotor Q je na obou stranách uložen v ložiskách g, která jsou umístěna v čelech obou strojů, tedy indukčního motoru a vířivé brzdy.Pro získání vhodné. tzn. požadované momentové charakteristiky lze o části rotoru g,umístěného v dutině statoru indukčního motoru l vytvořit jeden nebo více zápichů...