H02K

Strana 8

Zařízení k uchycení vyjímatelného jha plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258932

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 15/14

Značky: plechů, zařízení, statoru, uchycení, vyjímatelného

Text:

...polohy ve směru hlavní osy stroje.Další výhodné úpravy spočívají v tom, že první úhelníková příĺožka a druhá úhelníková příložka jsou navzájom spojeny pomocným šroubem, přičemž druhá úhelníková příložka je připojena přídržným šroubem k postraniui kostry. svislý kolík může být v horní části opatřen závitempro nasunutou trubku a alespoň jednu maticí.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že vyjímatelné jho plechu statoru lze...

Bezkontaktní elektromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258809

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 3/18, H02K 3/14

Značky: bezkontaktní, elektromagnetický, rotační, tachogenerátor

Text:

...vynálezu se dosáhne proveditelností vinutí v drážkách statoru i v případě,že počet m-ťúzí vinutí statoru je větší než počet p dvojíc pôlů. Toto uspořádání je výhodné z hlediska elektromagnetického i výrobné-technologického, nebot lze provést menší vzduchovou mezeru a požadovaného indukovaného napětí lze dosáhnout s menší budicí magnetomotorickou silou permanentních magnetů nebo s menším počtem závitů cívek vinutí statoru. To vede k úsporám...

Izolované elektrovodivé jádro

Načítavanie...

Číslo patentu: 258712

Dátum: 16.09.1988

Autor: Horváth Jozef

MPK: H02K 15/12

Značky: izolovaně, elektrovodivé, jádro

Text:

...sklenou priadzou a prelakovania povrchovým lakom.Nasledujúce príklady a výsledky praktických overovacích skúšok izolovania mede ných pásov ako aj vodičov s kruhovým prie rezom dokladajú výhody riešenia podľa vynálezu.jadro sa izoluje klasickým postupom rozpúšťadlovým lakom s obsahom 40 D/o sušiny o viskozite 120 mPa . s pri 20 °C, opradené sklenou priadzou v jednej alebo viac vrstvách a prelakované dva a viackrát povrchovým...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického

Načítavanie...

Číslo patentu: 247202

Dátum: 01.08.1988

Autori: Soukup Václav, Fiedler Lubomír, Novotný Vojtich, Šulc Zdenik

MPK: H02K 5/04

Značky: plášť, kostra, elektrického, zejména, plechový, žebrovaný

Text:

...odpadá nutnost použití složitého upínacího přípravku. Docílí se dobrý tepelně vodivý styk mezi pláštěm kostry a statorovým svazkem.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení žebrovaného plechového pláště podle vynálezu kde na obr. 1 je žebro kostry elektrického stroje točivého v radiálním řezu a na obr. 2 je v rozvinutém tvaru část žebrované kostry elektrického stroje točivého.Žebro g kostry § V radiálním řezu na obr. 1 je...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Koivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Pác Jioa, Eermák František

MPK: H02K 3/04

Značky: synchronních, vinutí, polovodičových, rotorem, mezních, frekvence, tlumící, strojů, dvoupólových, napájených, výkonu, měničů, hladkým

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246399

Dátum: 01.08.1988

Autori: Motáeek Tomáš, Veverka Miroslav, Kratochval František, Veselý Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: vložek, rotoru, synchronních, výztužných, strojů, vinutí, rotorem, hladkým, dvoupólových, uchycení

Text:

...důležité je podstatné zvýšení mechanické odolnosti rozpěrného systému.Příklad uchycení výztužných vložek čel vinutí rotoru je uveden na přiloženém výkrese, kde obr.l představuje obandážovánípsvazků vodičü jedné drážky vinutí rotoru,na obr 2 je znázorněn echemeticky řez čely vinutí rotoru rovinou procházející hlavní osou stroje. Z obr.3 je pstrný částečný pohled na vnější průměr čel vinutí rotoru v místě vložkování v rovině rovnoběžné s...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Beran Miroslav, Kondelíková Jaroslava, Vnuk Miroslav, Fiala František

MPK: H02K 9/02

Značky: mezních, výkonu, rotorem, rotoru, částí, synchronních, chlazení, strojů, přechodové, hladkým

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Florovie Stanislav, Števeek Konrád

MPK: H02K 1/18

Značky: zejména, vyjímatelného, dělené, strojů, dynamoelektrických, ustavení, elektrických, zařízení, kostry, statoru, točivých

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Zařízení pro uchycení chladiče v kostře elektrického točivého stroje , zejména dynamoelektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246396

Dátum: 01.08.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: H02K 9/18

Značky: chladiče, elektrického, točivého, zařízení, uchycení, zejména, dynamoelektrického, kostře, stroje

Text:

...měru vytvořeny ploché drážky, přičemž chladiče jsou z boku kostry stroje uchyceny prostřednictvím šroubů s těsněnimi. Nejvhodnějšim tvarem valivých elementů je tvar koule.Zařízení podle vynálezu umožňuje plné využití přičné a podélné délky stroje pro teplosměnné účely a podstatné snižuje náročnost montážnich a demontážnich prací. Navíc je možné použit i enormně velké délky chladiče aniž by mohly rozdílnétepelná dilatace chladiče e kostry...

Způsob opracování stahovacího kruhu kotvy točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245915

Dátum: 01.07.1988

Autor: Budek Reiner

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrického, opracování, stahovacího, kotvy, způsob, točivého, stroje, kruhu

Text:

...v přípravku pod lisem a pak se přenesl na soustruh,tkde se provedlo opraoování stahovacího kruhu. Pak se rotorový evazek vrátil pod lis, na němž se na hřídel nasadila zděr a lisem ee dotlačila. Po phládnutí zděře se přípravek sejmul a mohlo se začít s výrobou dalšího rotoru. Aby se v době dopravy a opracování stahovacího kruhu na soustruhu mohly vyrábět další retory,bylo zapotřebí více přípravků pro tentýž typ rotoru.Ž V Uvedené nevýhody,...

Tlumicí vinutí synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243978

Dátum: 01.07.1988

Autor: Swalwell John Edward

MPK: H02K 3/04

Značky: synchronních, strojů, vinutí, rotorem, tlumící, hladkým

Text:

...nemohou být zeslabeny, například vývrty pro vlast nf ventilaci vinutf, protože jsou značně mechanicky namâhány.Uvedené nedostatky jsou podle vynálezu odstreněny tlumfcfm vinutfh synchronníbh strojů s hladkým rotorem. Podstata vynâlezu spočívâ V tom, še vnější strana každého rotorovêho zubu je ve smyslu podělnê osy stroje a po celé svê dělce opatřena k nf těsně připevněným pásom z elektricky vodivêho materiálu. Na vých čelnfch stranách jsou...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, plechový, žebrovaný, plášť, stroje, točivého, zejména

Text:

...tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve...

Skříň přívodů elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257942

Dátum: 15.06.1988

Autori: Maloušek Antonín, Rakušan Milan, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/22

Značky: velkého, nadpodlažním, elektromotorů, nevýbušném, přívodů, výkonu, skříň, provedení

Text:

...příkladnê provedení dvou ~skříní přívodů podle vynâlezu, jimíž je opatřen vysokonapětovýelektromotor velkého výkonu e dvojím statorovým vinutím, který je na obr 1 znázorněn v čelním pohledu a na obr. 3 v bokorysu,Na obr. 2 je zakreslen jeden odpružený konecjeho propojovacíhokskříí 4 zakreslenêho elektromotoru v.nadpod 1 ažnímnevýbuš něm provedení je v obou spodních rozíćh jedné evê boční stranyopatřenačtyřhranným otvorem, k němuž je...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257895

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 21/08, H02K 21/14

Značky: bezkartáčový, motor, synchronní, trojfázový

Text:

...točivým momentem a s elektronickou komutací podle vynálezu je tvořen statorovým svazkem ł z listěného feromagnetického materiálu,po jehož vnitřním obvodě jsou pravidelně rozložena pásma jednotlivých fází statorového vinutí Q, která jsou na obr. 1 od sebe rozlišena různým vyznačením šrafování. Rotor 3 je rovněž vytvořen z feromagnetického materiálu a po jeho vnějším obvodě jsou v pravidelných rozestupech uspořádány čtyři póly A...

Bezkartáčový synchronní motor trojfázový

Načítavanie...

Číslo patentu: 257882

Dátum: 15.06.1988

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/14, H02K 21/08

Značky: trojfázový, bezkartáčový, motor, synchronní

Text:

...rozteče 2, vztažené nagvod rotoru 3.Pro zajištění požadované funkce bezkartáčového synchronního motoru podle vynálezu je potom nutné, aby velikost vzduchové mezery gĺ mezi póly 5 rotoru 3 a statorovým svazkem l byla po obvodě rotoru Q konstantní a fáze statorového vinutí 3 byly spojený do trojúhelníka.Bezkartáčový synchronní motor trojfázový podle vynálezu lze vytvořit v řadě variant provedení, jako například podle obr. 2, kde jeho rotor g...

Magnetický obvod lineárního krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244768

Dátum: 01.06.1988

Autor: Petrák Pavel

MPK: H02K 41/03

Značky: krokového, motorů, lineárního, obvod, magnetický

Text:

...lineárního krokoveho motoru a na obr. 2 je příklad provedení magnetokého obvodu tubulárního lineárního krokového motoru. Permanentnímagnet A je sevřen mezi boční ramena gg pőlověho nástavce g, která jsou elektricky izolovaně spojena s bočními vnějšími plochemi ll pőlovgcäbgxgjic l. Horní ramena gl pőlových náetavců g jsou elektrick spojene s horními vnějšími plochami lg polových dvojic l. Cívka 3 obepíná pőlovou dvojici l a horní rameno...

Zařízení k uchycení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244199

Dátum: 01.06.1988

Autor: Švreula Milan

MPK: B65H 54/06, H02K 15/04

Značky: uchycení, zařízení, cívek

Text:

...kolem łł může být stavitelný stupňový otočný trn l spojen buč trvale, jako jednotlivý celek, výhodnější je věak uspořádání, kdy jsou obě tyto části od sebe oddělitelně, především z toho důvodu, že rovněž rastrovací kolo ll může být výměnné, to znamena zhotoveno v něko lika provedeních s různým rozložením a počtem dražek lll provytváření sekní při křížovém navíjení především rotorů g motorků. Drážky lll na povrchu rastrovacího kola ll mohou...

Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244195

Dátum: 01.06.1988

Autor: Frolík Pavel

MPK: H02K 15/04

Značky: nastavení, navíjení, úhlové, cívek, polohy, zařízení

Text:

...vynálezu spočívají v dosažení rovnoměrného křížového vinutí navíjených cívek včetně rotorů motorků různých průměrů a délek, což je umožněno tím, že etřed poloměru otáčení úchytné a nastavovací desky při nastaveni jakéhokoliv požadovaného úhlu navíjení je trvale shodny se středem nevíjené cívky nebo rotoru motorku.Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek bude následovně blíže popsáno v příkladovém provedení e pomocí připojeného...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žák Zdeněk, Mezírka Milan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/06

Značky: obvod, stroje, stejnosměrného, statoru, pomocnými, magnetický, póly, točivého

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/16, H02K 3/20, H02K 3/487...

Značky: kontaktních, synchronních, motorů, zařízení, stabilizaci, klece, ploch, dvoupólových, tlumící

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Způsob vzduchového chlazení elektrických točivých strojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257518

Dátum: 16.05.1988

Autori: Burian Josef, Pozděna Jiří

MPK: H02K 9/10

Značky: točivých, zařízení, způsob, strojů, provádění, chlazení, elektrických, vzduchového

Text:

...podmínkách.vynález je V dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Je samozřejmě, že způsob podle vynálezu lze realízovat i jiným než popsaným zařízením.Na obr. je schematícky znázorněno jedno z možných zařízení pro vzduchové chlazení elektrických točivých strojů podle vynálezu.Ve vstupu chladicího otevřeného vzduchového okruhu elektrického točivého stroje l je zařazen vstupní ventilátor É pro...

Čelá cievky vinutia elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257462

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sutoris Karol, Jakeš Jiří

MPK: H02K 3/38, H02K 3/50

Značky: stroja, točivého, elektrického, čela, cievky, vinutia

Text:

...stroja v dôsledku nižšieho oteplenia a zmenšením ložiskovej vzdialenosti sa zlepšia mechanické parametre stroja.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia čiel cievky vinutia elektrického stroja točiváho podľa vynálezu, kde na obr. 1 je čelný pohľad s vinutím s čelami vytvorenými z plošného spoja, obr. 2 je pozdĺžny rez statorovým zväzkom podľa obr. 1, a obr. 3 je detail upevnenia čela vinutia.čelá Ä cievok vinutia elektrického...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rochhausen Dieter, Weber Gert, Günther Eberhard

MPK: H02K 9/08, H02K 1/32

Značky: uzavřeným, chlazením, kompresory, motor, chladicím, vnitřním, okruhem, hermetický, zvláště, asynchronní

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Stahovací součást

Načítavanie...

Číslo patentu: 256803

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ondruška Emil, Krajčovič Zdeněk

MPK: H02K 15/02

Značky: součást, stahovací

Text:

...materiálu na výrobu stahovací součástí se výrazně omezí i ztráty, což přispěje k vyšší účinnosti elektrického stroje. Dalším přínosem stahovací součástí podle vynálezu je i snížená pracnost,nebot v zásade stačí obrobit jen tu plochu, která dosedá na plechy statoru. Rozhodne~ 1 i se výrobce stahovací součástí pro obrábění ve větším rozsahu, jedná se již jen o estetická úpravy nebo o odstranění nepřesností výroby,popřípadě technologických...

Způsob montáže rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256638

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 15/02

Značky: způsob, montáže, rotoru

Text:

...stroji, potom se spustí spodní část rotoru do volného délkového prostoru základu a po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se stator vrátí do pracovní polohy horizontálního točivého stroje. Výhodný způsob montáže podle vynálezu spočívá v tom, že po spojení rotoru s hřídelem poháněného stroje se před vrácením statoru do pracovní polohy horizontálního točivého stroje uloží rotor do ložiska rotoru.Hlavní výhody způsobu montáže...

Stator stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly a jhem, tvořeným svazkem plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256615

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žák Zdeněk, Mezírka Milan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/14, H02K 23/22

Značky: plechů, pomocnými, jhem, stejnosměrného, točivého, póly, tvořeným, stator, svazkem, stroje

Text:

...stroje, Rozdílné komutační podmínky jednotlivých variant provedení rotorového vinutí kotvy a ektivních délek kotvy lze jednoduše měnit obvyklým způsobem, to je změnou velikosti vzduchové mezery pod pomocnými poly bez použití přídavných závitů vinntí pomocných pőlů. To znamená, že u jedné typové velikosti stejnosměrného stroje točivého s různými provedeními kotvy může být s výhodou využíváno pouze rozdílných vytvoření,pomocných pőlů,...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříňovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256498

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 5/20

Značky: velkého, provedení, provětrávací, zařízení, skříňovém, elektromotorů, nadpodlažním, výkonu

Text:

...Tímto opatřením je tak docíleno jejího vysuěení.Na připojenêm výkresu je znázorněn příklad provětrávacího zařízení podle vynâlezu, kde na obr. 1 je V řezu zakreslena čelní část skříně eletromotoru z bočního pohledu a na obr. 2 je ve třech naznačených svislých řezech zakreslena tatáž partie z čel ního pohledu.Příkladně provětrâvací zařízení je součástí konstrukce ele ktromotoru velkého výkonu v nadpodlažním skříšovêm provedení.Elektromotor má...

Tlumicí nosná konstrukce elektromotoru, zejména u domácích spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256473

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 15/14, H02K 5/24

Značky: zejména, nosná, konstrukce, spotřebičů, elektromotorů, domácích, tlumící

Text:

...pružina 1 je vloženo do oelistvé pevné objímky A, která je sevřena čelistmi É upevňovacího ústrojí. Protože objímke A není přerušena a je celistvá a pevná, nedochází sevřením čelistí É k její deformaoie tím ani ke stlačení pryžové pružiny 1. Čelieti É jsou zde sevřenypomooí stahovacích líšt 1, jimiž jsou opatřeny, a tyto stahovaoí lišty 1 jsou k sobě přitaženy stahovacími šrouby Q.Neprotáčivého uložení pryžové pružiny 3 v objímce A je...

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ráčil Jiří, Válka Jiří

MPK: H02K 5/15, H02K 15/16

Značky: výroby, stroj, točivý, způsob, elektricky

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...

Stator motoru, zejména krokového motoru s drápkovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Renkl Klaus, Schmidt Helmut

MPK: H02K 37/00

Značky: drápkovým, rotorem, zejména, motorů, krokového, stator

Text:

...obvodu pólového plechu Q rozmístěny nesouměrně a jejich poloze odpovídá poloha axiálních výřezů ll, lg a 11, 1 na čelních stranách válcové skříně 1. vzájemné osové nastavení všech čtyř pölových plechu Q je tedy dáno výlučně axiální hloubkou výřezů ll, gg a 13, já, a vzájemné obvodové vyřízení všech čtyř pólových plechů 3 je dáno pro každý pčlový plech 3 specifickou polohou axíálních výřezů ll, 13 à ZA, zá na obvodu válcové skříně 1. Axiální...

Pojistka pro zajištění spojení torzní tyče s hnacím a/nebo hnaným strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256261

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dresler Jaromír, Skypala Zdenek

MPK: H02K 7/20, H02K 7/14

Značky: hnaným, zajištění, tyče, pojistka, strojem, hnacím, spojení, torzní

Text:

...montáži na spřažený stroj. Je-li pružný kroužek uvolněn e nezapadá do obou drážek, může dojít k axiálnímu posunutí torzní tyče,e tim drážkování torzní tyče vypadne z drážkování hřídele spřaženého stroje zcela nebo částečně, přičemž zuby drážkování se mohou otlačit nebo dojde k zadření v místě drážkování.Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u pojistky pro zajištění spojení torzní tyče s hnecím a/nebo hnaným strojem podle vynálezu,...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 15/02, H02K 19/20, H02K 19/24...

Značky: točivého, malého, vysokootáčkového, obvodů, magnetického, způsob, elektrického, rotoru, stroje, výroby

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Elektromotor, pružně uložený v držáku, upevněném na nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256003

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strakoš Ladislav, Lomovciv Michail

MPK: H02K 5/24

Značky: konstrukcí, upevněném, uložený, elektromotor, držáku, nosné, pružné

Text:

...4 představuje další možná provedení elektromotoru, pružné uloženého v držáku,související s odlišný tvarom držáku. 4 v mektromotor l, pružné uložený v držáku 2 je opatřen na svýchcelních stranách 3 prvními kotvicími plochàni i. Držák g je povnč připojen k nosné konstrukcí krytu ž precího mbnu, poháněnáho přes řemenici Q a je na svých čelních stranách 1, přivrácených k elektromotoru l, opetřon druhými kotvicíni plochemi g. Me» zi každou první...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Rakušan Milan, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/50

Značky: rychloběžných, polovodičových, frekvence, zařízení, výkonu, vinutí, měničů, motorů, napájených, zejména, vyztužení, statoru, mezních

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Elektromagnetický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255533

Dátum: 15.03.1988

Autori: Diděbulidze Alexandr, Metreveli Valerian, Čelidze Šurki, Mansašvili Lasiko, Kosovreli Robinson

MPK: H02K 33/04

Značky: vibrátor, elektromagnetický

Text:

...öúwb aaxpennen Kax na Bany 5 suôparopa, Tax H Ha puuare 9 na co 0 TBeTcTBymmeM paccronanu om nana 5. Hynbcupymmnň TOK 3 napannenbuue BGTBH oómorxn craropa noaewcx or ucroqnnxa nepeMeHHoro TOKB uepes BGHTHHH 10-I, l 0 ~ 2. Hpuuunn eñcrsun snexwponaranwuoro snőparopa cocwouw n TOM, uwo 5 nepnmñnepndn HBDEMGHHOFO TOK 3 HCTOHHHKE HHTQHHH HHTEHHB HOHYHBBT ORHB HQPEHHEHBHQRBeTBb oöowxn CT 8 TOp 8 4-1, a so BTOp 0 Ě nonynepuo - pyraa napannenbuan...

Ústrojí pro tepelnou ochranu letmo uloženého elektricky aktivního konstrukčního dílce elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255477

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ručný Jiří

MPK: H02K 17/30

Značky: letmo, konstrukčního, aktivního, ochranu, zařízení, elektricky, ústrojí, elektrického, uloženého, tepelnou, dílce

Text:

...je uložen v uvedeném směru lg tepelné dilatace a svým druhým koncem dosedá na vybavovací Čidlo 3 ochranného vypínače É. Ochranný vypínač Š je pomocí šroubového spojení É uchycen na elektricky neaktivní konstrukční části lg zařízení s tepelnou dilatací rovnoběžnouse směrem lg tepelné dilatace chraněného konstrukčního dílce 3, avšak vůči ní časově zpožděnou. Elektricky neaktivní konstrukční část lg je zde tvořena štítem g spolu s pláštěm 2 elek...

Zařízení pro montáž prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242599

Dátum: 01.03.1988

Autori: Voznica Ludik, Kováo Josef, Kubín Sáva

MPK: H02K 15/10

Značky: montáž, zařízení, prstenců

Text:

...vůči rotoru. Zařízení je tak vhodné pro montáž i demontáž pretenců na rotoru točivého elektrického stroje, které zaručuje shodné ustavení prstence jako před demontáží, tedy do polohy, ve které byl rotor spolu s pretenci již ve výrobním závodě vyvážen.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu jsou zobrazena na přiloženém výkresu, kde obr. l znázorňuje zařízení s opěrným prvkem tvořeným dělenou objímkou, obr. 2 zařízení s opěrnýn prvkem...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: dynamoelektrických, klínování, tyčí, statoru, způsob, vodicích, strojů, zejména, jejich

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Boční chladič pro velké točivé stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246803

Dátum: 01.03.1988

Autor: Scbotka Zdenik

MPK: H02K 9/16, H02K 9/18

Značky: stroje, chladič, velké, boční, točivé

Text:

...na své vnější straně opatřen přívodem a vývodem pro chladící kapalinu.Výhodou vynàlezem navrhoyaného bočního chladiče je podstatné zmenšení půdorysnêho rozměru stroje, dojde rovněž ke snížení spotřeby ocel a to zejména na postranicích stroje, na nichž už nejsou umístěny kapalinovê chladiče vzduchu.Na přípojenêm výkresu je na obr. 1 zjednodušený příklad provedení bočního chladiče podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornost uvedeno...

Rotor vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254826

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ráčil Jiří, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 1/00, H02K 1/28

Značky: elektrického, točivého, rotor, stroje, vysokootáčkového

Text:

...podélném řezu a obr. 2 ukazuje provedení podle obr. 1 V čelním pohledu a v částečném přičném řezu.Rotor 1 vysokootáčkového elektrického stroje točivého podle vynálezu, provedený z feromagnetiokěho materiálu, má po svém vnějším obvodě vytvořeny zuby g, jak je vyznačeno na obr. 1 e 2.V mezerách mezi zuby g jsou uspořádány aerodynamické výplně 2,vytvořené z plochých tenkostěnnýdh segmentu 2, nejlépe listěných,které jsou v axiálnim směru...