H02K

Strana 7

Dvoukruhový chladicí systém elektronického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263657

Dátum: 11.04.1989

Autor: Olejšek Oldřich

MPK: H02K 9/18

Značky: elektronického, systém, stroje, chladicí, dvoukruhový, točivého

Text:

...sekundárního okruhu 3, který je otevłený a s proudícím studeným vzduchom. výměníku tepla 5 a dvouokruhového ventilátoru 1 hnaného poháněcím motorem §. Dvouokruhový ventilátor § sestává ze společného nosného kotouče ál płecházejícího v dvoustranné lopatkovémolos lopatkami § 1 primárního okruhu 3 a s lopatkami §§ sekundárniho okruhu 3 ve společné ventilátorové ekłíni rozdelené přepáikou gg tvaru prstence na komoru gg primárního okruhu 3 a konoru...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263483

Dátum: 11.04.1989

Autori: Argunov Jurij, Novoselcev Michajl, Rjazanov Vjačeslav, Maslennikov Konstantin

MPK: H02K 1/20

Značky: točivého, stroje, stator, elektrického

Text:

...1 nonyuąmrcn syñuąrmun./Hr 2/, oöpasyx c OÓMDTKOŘ 4 B KamnoM nas 3 A 53 pana PanH 8 HbHbB BeHTHH 3 ° ׹Ť».B Kaqecrne npoonhnoň neperoponxn 7, pasenammeň axcuánbume xaHanu 6 Ha nnume cepneąnuxa 1 Ha aaa nonyxauana 8 H 9, MOXGT HCHOHB 30 BaTbC 8, Hanpnmçp,Bucwyn, oTmTaMnoBaHHuñ B HHCTe-/CeľMeHT 2/ çràropa. .- .~nnenecooőpasno YCTaHaBnHBaTbC Haxnouou K Tobuan 10 H 1 cepneqnuxa I, npH~npoTHBononomHmMH őoxonumà CTeHKáMH Kanana 6. B 3...

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263344

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nepustil Tomáš, Daniel Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: točivého, rotor, elektrického, stroje

Text:

...ovlivňude požadovanou nízkou úroveň momentu setrvač253 344 nosti rotujících hmot soustavy střídavého generátoru elektrického proudu v kaskádním uspořádání. Za další závažnou nevýhodu,je pek nutno považovat i skutečnost, že plastická hmota neníu otevřenâ čelní strany ventilátoru nijak chráněna proti mechaniekým vlivům, kdy působením odstředivých sil dochází k její mechanické deformaci, převážně popraskání, a k jejímu vytlačevání do...

Diskový rotor synchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263279

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrického, točivého, rotor, diskový, synchronního, stroje

Text:

...musí být v souladu se střižnými silami v edhezní vrstvě lepidla.Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení diskověho rotoru synchronního elektrického stroje točivého s permanentními magnety, kde na obr. 1 je v čelním pohledu,výřez unašeče s označením řezu A-B a na obr. 2 v řezu A-B znázorněno provedení unašeče pro nízké a střední obvodové rychlosti, na obr. 1 v čelním pohledu, výřezu unašeče s označenímA-C a na obr. 3 v...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ráčil Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrického, stroje, rotoru, vysokootáčkového, způsob, výroby, točivého, magnetického, malého, obvodů

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Odrušovací zapojení stejnosměrného komutátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263101

Dátum: 11.04.1989

Autori: Onderlička Ivan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: motorů, odrušovací, komutátorového, stejnosměrného, zapojení

Text:

...s elektronickými napájecími zařízením pohomxou jednotku, přičemž je zde docilováno vyšäího stupně odrušeníí celého» pohonu při várazàám zjed~ nodušení filtrečních obvodů, a tím i snížení nákladůNa připojeném výkresu je znázorněn příklad odrušovacího zapojení etejnoeměrného komutátorovéhos motoru podle vynálezu. .Stejnoeměrny komutátorovýłmntor je opatřen vinutím sériovým a nebo vinutím kompenzečním a vinutím pomocných pólů. Aleepoš jedno z...

Štíty elektrického stroje točivého bezkostrového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263079

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/04, H02K 5/16

Značky: stroje, elektrického, provedení, točivého, štíty, bezkostrového

Text:

...obdélníkových zubů.Vzájemné spojení těchto částí i jejich spojení se svazkem statorových plechů může být provedeno sváry.Výhodou štítů elehrického stroje točivého bezkostrověho provedení podle vynálezu je,že štíty vylisované z hlubokotažného plechmpřípadně i s náboji pro uložení 1 ožisek,svařené vzájemně a současně i přivařené ke svazku statorových plechů v odpovídajících místech zámků,tvoří set statorovým svazkem ohybově i torzně...

Rotor generátoru elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263061

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 1/26

Značky: proudu, větrné, generátoru, elektrárny, rotor, elektrického, zejména, permanentními, magnety

Text:

...řešení je velmi významné pro malé generátory elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny, protože se dosahuje snížení rozběhového momentu generátoru, které umožňuje vypuštění rozběhové spojky. Přínosem je též snížení počtu součástí na volném konci hřídele rotoru generátoru a zvýšení provozuschopnosti celé motorové části větrné elektrárnyoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedení rotoru generátoru...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mezírka Milan, Toula Pavel, Zajíc Jan, Krtička Jan, Dušek Karel, Švéda Zdeněk

MPK: H02K 15/04, H02K 3/46

Značky: cívek, vinutí, vývodními, zejména, strojů, vytvoření, vývodu, způsob, spojení, vodivého, elektricky, točivých, částmi, elektrických

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Zařízení pro demontáž statorového vinutí elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263027

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaděra Radovan, Strouhal Martin

MPK: H02K 15/02

Značky: statorového, vinutí, strojů, elektrických, točivých, zařízení, demontáž

Text:

...paketu a zachováním jeho mechanické stability. Nedojde zde k výrazné změně krystalické struktury a mechanických vlastností plechů paketu. Výrazně se zvýši produktivita práce a zvětši se bezpečnost a ochrana zdravi při práci.Příkladné provedení zařízení pro demontáž statoróvého vinutí podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese v podélném polovičním řezu.Vrohní deska 1 stacionární hlavy je opatřena centrálním kruhovým otvorem. Na...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/16, H02K 5/04, H02K 5/15...

Značky: točivý, výroby, rotorem, elektricky, diskovým, způsob, stroj

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261978

Dátum: 10.02.1989

Autori: Peliš Josef, Poštolka Miroslav, Süss Jaroslav

MPK: H02K 15/14, H02K 5/00, H02K 5/02...

Značky: elektrického, točivého, stroje, stator

Text:

...stator podle .vynálezu v příčném řezu a na obr. 2 v po-clélném řezu.Stator 3 je iprroveden jako samostatný montážní celek slo-žený z lplechů stažených stahovacími deskami 4 a s vloženým vinutím. Součástí stat-oru 3 jsou patky 5 probíhající po obou stranách statoru 3 v rovině procházející jeh-o osou. Patky 5 slouží ,k přrpevnění statoru 3 a k pře-našení točivého momentu na nosné patky 6, upravené mezi přepážkami 1 dolní časti kostry....

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 21/08, H02K 1/14, H02K 23/04...

Značky: způsob, buzením, stroj, točivý, magnetizace, elektricky, magnety, permanentními

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261778

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cahel Ladislav, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/04

Značky: točivý, stroj, kostrou, elektricky, nosníkovou

Text:

...kmitů nosníkové kostry a tím i na knitáni e tuhost celého elektrického stroje. za účelem výrazného zvýšení tuhosti patek a tím i tuhosti uchycení celého stroje k základu jsoupłíčná zebra patek vytvořena tak, aby byla zakotvena do krátkych uzavfených skfíñovýchnosníků o délce rovnající se minimálně rozteči příčných žeber a tvořených odpovídajícímiúseky podélných nosníků kostry, jejího vnějšího pláště a úseky vnitřního pláště pevné...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matějíček Zdeněk, Beran Jaromír, Kalous Zdeněk

MPK: H02K 3/46, H02K 5/16, H02K 5/04...

Značky: točivý, elektricky, stroj

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Zařízení k přesnému tvarování cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261619

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dohnálek Jiří, Olšák Stanislav

MPK: H02K 15/04

Značky: zařízení, tvarování, přesnému, vinutí, cívek

Text:

...desky, má zářez a vybraní s radiusem pro vytvarování čela cívky -vinutí do potřebného úhlu pomocí tvarovací páky a jejího pevného vedení otvory, s čepy a osazením, jež je stejného rozměru s radiusem vybraní a pro každou z obou stran nové tvarovací desky je jedna tvarovací páka pro jednu stranu ohnuta vlevo a pro druhou stranu vpravo.Shora uvedeným zařízením se docílí dostatečně přesné-ho natvarovéíií cívek vinutí v požadovaném místě,...

Zařízení na uchycení pohyblivého přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261382

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krempl Jan, Grézlová Marie, Vykopal Jan

MPK: H02K 5/12

Značky: přívodů, zařízení, pohyblivého, uchycení

Text:

...ucpávkovou vývodkou l, která seetává z tělesa gg opatřeného průchozím centrálním otvorem ll, ve kterém je vytvořeno sedlo lll. Těleso lg ucpávkové vývodky l je na jednom konci lg opatřeno vnějším závitem łgł, kterým je těleso lg ucpávkové vývodky l upevněno k neznázorněnému tělesu spotřebiče. Na druhém konci lg tělesa lg ucpávkové vývodky l je vytvořen vnitřní závit lgl, do kterého je zašroubován ucpávkový šroub g opatřený přítlačnou...

Elektrický stroj chlazený plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261201

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sapper Jörg

MPK: H02K 9/02

Značky: stroj, chlazený, plynem, elektricky

Text:

...g. Dělicí zařízeníQ sestáváz prvního úseku, tvořeného statorovu přítlačnou deskou É a kotoučovým dílem g, a ze druhého úseku lg s válcovou dutinou. Dělicí zařízení g odděluje paketový prostor lg prakticky plynotěsně od vtokového prostoru 5. Přitom zajištuje statorová přítlačnádeska § a kotoučový díl 2 oddělení paketového prostoru lg od vtokového prostoru 4 vesvislém směru, zatímco druhý úsek lg obklopuje válcovou část li rotoru, v tomto...

Rotor generátoru větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261044

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 21/08, H02K 41/02

Značky: rotor, elektrárny, větrné, generátoru

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny rotorem generátoru větrně elektrárny V provedení dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že permanentní magnety pro jednotlivé magnetické pčly na obvodu tělesa rotoru je použito více nežli jednoho permanentního msgnetu ą sousedící permanentní magnety, príslušné jednomu magnetickému pôlu telesa rotoru jsou vůči sobě pootočeny o pootočení delta, které je dáno vztahemkde značí 1 rozteč drážek...

Konstrukce pro vzduchotěsné spojení elektromotoru se svorkovnicí servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260943

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Petzold Miroslav, Zámečník Bedřich

MPK: H02K 5/22

Značky: svorkovnicí, vzduchotěsné, konstrukce, spojení, elektromotorů, servopohonů

Text:

...svorkovnicí servopohonu přívodními vodiči podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že vnitřní prostory členů dvojice, tvořené elektromotorem a svorkovnící, jsou spolu spojeny osovou dutinou dutáho šroubu, v níž jsou uloženy spojovací vodiče, přičemž dutýšroub je zašroubován ve stěně prvního členu a opírá se přírubou své hlavy o vnitřní povrch stěny druhého členu.I Výhodou konstrukce podle vynálezu je její jednoduchost a dokonalá...

Stator jednofázového motorku se stíněným pólem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260889

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/08

Značky: stíněným, polem, motorku, stator, jednofázového

Text:

...motorků se stiněným pólem. Umožňuje podstatné zvýšit záběrný moment ve srovnání s dosavadním způsobem konstrukce stíněných pôlů bude využít u motorku pro ventilátory.provedení statoru jednorázového motorku podle tohoto vynálezu, kde jeden závit nakrátko je znázorněn v pohledu a druhý v řezu, na obr. 2 je znázorněn průběh závislosti otáček na momentu.Stator jednofázového motorku se stíněným pólem podle obr. 1 je sestaven z magnetického...

Zapojení pohonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260869

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chramosil Karel, Horálek Jiří

MPK: H02K 37/00, H03K 17/66, H02P 8/00...

Značky: pohonů, motorů, krokového, zapojení

Text:

...uzel K, ke kterému. je dále jailijiojtrn snímací odpor R 1. Tento odpor je druhou svorkou připojen jednak na první svorku ventilů S 2, S 4, jednak na první svorky ventilü S 2, 54. Druhá svorka ventiltrsz tvoří spoločný uzel s první svorkou. spínačü Sl, čillüdůll diody Di a katodou diody D 2. K tomuto uzlu je dále připojena první svorka sériové komląinace trinutí Z 3, Z 4 se spoločnou, izolovanou svorkou A 2. Katoda diody m je spojene druhou...

Zařízení pro ochranu elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260841

Dátum: 12.01.1989

Autori: Poštolka Miroslav, Süss Jaroslav

MPK: H02K 3/44

Značky: točivého, elektrického, stroje, zařízení, ochranu

Text:

...výhoda zařízení spočívá v zajištění spolehlivá ochrany aktivních částí stroje proti vodě, unikající z případně poškozeného vodního chladiče) takže vode stéká po žaluziích a odtéká žlábky do prostoru mimo aktivní část stroje. Další účinek tohoto zařízení spočíva v tlumicí schopnosti žaluzií proti vyzařovanémm hluku stroje který se mezi jednotlivými žaluziemi odráží, lame a částečně tlumí.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na...

Aerodynamický kryt zubových vybrání rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260676

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čáslava František, Frček Vojtěch, Liška Václav

MPK: H02K 1/06, H02K 1/24

Značky: zubových, rotoru, aerodynamický, vybrání

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je vytvořen z plochých elektricky nevodivých segmentu, uspořádaných za sebou v axiálním směru rotoru, přičemž k sobě přilehlé boční stěny zubů a krytů se alespoň v jednom radiálním úseku ve směru od střední části rotoru k jeho vnějšímu obvodovému povrchu sbíhají a jsou opatřeny prostředky pro vzájemné pevné mechanické spojení zejména tvořenými do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními...

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260042

Dátum: 15.11.1988

Autori: Popov Enčo, Bačvarov Ivan, Georgiev Georgi, Apostolov Rumen

MPK: H02K 15/02

Značky: stroje, rotor, točivého, elektrického

Text:

...Kounu nonmcnux Haxoňeqanxon Moxno Bmőparà Taxoü àopMu, KOT 0 paH oöecnequna öu MHHHNanbHHeMaPHHTHHe nowoxn paCCeuBàHHn uepes Ban Mamnum. .Hsoópewenne öonee nonpoöuo npäcanerca npnuepum nunonHenHeM, noKàsaHHoM na npunoxeunux ünrypax, rneůnrypa 1 npecraanner coöoň nonepequbů paspes powopaHa ànrype 1 B Kauaaxax nonmcnux Hanonequnkpn 1 B 5 HTmKnHHH 2, xomopue nunHeenonwcHux Haxouequnxoa. Henarunrnme anenenru 3 Mexanuqecxn coenHRDT...

Vodní automatický ventil pro řízení vychylování rozvodného potrubí postřikové soustavy na strmých místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260041

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mednikarov Vladimir, Georgiev Vesselin Ing

MPK: H02K 15/02

Značky: soustavy, rozvodného, strmých, místech, potrubí, vodní, postřikové, ventil, vychylování, řízení, automatický

Text:

...B caoeu HHxHeM Kouue nmaepnywumu BOBHYTDB x ocu 6 3 y 6 HaMM 9. Hocnennne nnanaHuuero Topuoaoro sarsopa 5, y KOTOPOFO owopunena Konnqecxan BepmHHa 12 no ocu 6, a B HHHeM KoHue 13 HHHero Topuoaoro sawnopa 5 oopMneH rnyöoxnň xonbueoôpaanbů xenoő 14. Hocnennnňxcoennnen nocpencTBoM napannenbnbm ocH ake3 cuanhnmx oTBepcTHü 15 c np 0 CTDaHCTBOM Mexyĺnumuum 4.H sepknnm 5 TopuoBHMH áawnopaun. Hnnnupuuecxn Kopnyc 1 nocpecTBoM pacnonomeuuoro...

Rotor elektrického stroje točivého s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260040

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kacarov Christo, Penkov Julij, Apostolov Rumen, Popov Enčo, Georgijev Georgi

MPK: H02K 1/22

Značky: elektrického, stroje, permanentními, magnety, točivého, rotor

Text:

...MSPHHTOB. 3 T 0 npHBoHr K YMEHBmenmm HapaBHOMepHOCTH Bpamennn Mamnnu, HDHTOM noroxu pacceHBaHHn MaPHHTOB He yaennunaamrcn. Marunru MexaHHuecKH yxpennenm B pannanbnon Hanpanneunn.Hsoőpewenue noxcneuo HDHMGDHHM sunonHeHHeM, nOKa 3 aHHHM Ha npHnoxeHHux mąrypax, rne . »murypa 1 npencTaBnneT coőoň npHMépHoe amnonuenue poropaHrypa 2 P npHMepHoe BmnonHeHHe poTopa, nonmcuue nyrn KOTODOPO oöpsymr noMaHym nHHHm. . AHa mnrype 1 pauHanbHme oçu 1 nommcnx...

Zapojení poloautomatického elektronického páru v rameni můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260032

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jacob Christian

MPK: H02K 13/14

Značky: páru, elektronického, poloautomatického, zapojení, rameni, můstku

Text:

...cocmannxmmeň.Hsnomenne cymnocwu nsoöpewenun Texnnuecxan saaqa. pemaemaa HSOĎDETEHHEMB 0 CHOBY.H 305 peTeHHñ nonomeaa sanaqa suepruu, aosnuxammne słnpouecce nepe Knmqeuun CQMOOTKHDHEÚMEPOCH HOHYHDOBOĽHHKOBOPO nDH 6 opanonyynpaBnneMoüanexw-VDÓHHÓĚ napm B nneue MOCTa,KOTOPHe H 0 CHX HOD OTBOHHHHCB HDR HOMOMH oőnana EMHX HOTEDHMH HHH CBOČOÄHHX OT HOTGDĽ ýa 3 ľDY 30 qHHXKOHTyDOB, COKDETHTE H 0TEKOPO TGXHOHOPHHECKOFO YDOBHH, QTQ 5 HMOXHO...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: krokového, zapojení, motorů, řízení, krokování

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Stejnosměrný zdroj elektrického proudu, tvořený homopolárním alternátorem s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259607

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dresler Jaromír, Mezírka Milan, Daniel Jiří, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 11/00

Značky: usměrňovačem, tvořený, alternátorem, stejnosměrný, proudu, zdroj, elektrického, homopolárním

Text:

...alternátorem s usměrñovačem, jehož podstata spočíva v tom, že čelně ke statorovým jádrům a permanentním magnetům je llSpOřádán prstencovitý kotouč z elektrický nevodivého materiálu, na němž jsou umístěny polovodičové diody usměrňovače, které jsou spojený navzájem, s vinutím a se vstupními a výstupními svorkami zdroje vodivými obrazci, s výhodou tištěnými spojí, Lispořádanýml na kotoučl.Řešením podle výnálezu lze zdroj elektrického...

Provětrávací zařízení elektromotoru velkých výkonů v nadpodlažním nevýbušném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259500

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 9/12

Značky: veľkých, zařízení, nevýbušném, provedení, výkonu, nadpodlažním, elektromotorů, provětrávací

Text:

...z elektroizolačního materiálu.Vyšší účinek provětrávacího zařízení podle výnálezu se projevuje V tom, že jednoduchou úpravou vzduchovodu je elektormotor dokonaleji zàbezpečen proti vzniku případných nečistot,k čemuž je výhodné využite skříně jeho elektrických přívodu. Tím je současně zajištěno provětrávání a v provozu pak i účinné chlazení těchto přívodů.Na připojeném výkresu je uveden příklad provětrávacího zařízení podle výnálezu,které je...

Tyčové vícefázové vinutí kroužkového rotoru asynchronního elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259495

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čípek Jiří, Mikšík Tomáš, Cipris Vladimír

MPK: H02K 17/20, H02K 17/12

Značky: vinutí, stroje, rotoru, asynchronního, točivého, elektrického, vícefázové, kroužkového, tyčové

Text:

...řešením dojde ke snížení namáhání čel vinutí odstředívými silami, zvláště pak na jejich koncích a ke spolehlivému zachycení odstŕedivých sil všech spojovacích a vývodních částí vinutí. To umožní zkrácení délky obandážování na konci předního čela vinutí, což bude mít za následek zlepšení prostupu chladicího vzduchu mezi volnými konci tyčí a v důsledku toho i zmenšení zanášení nečistotami zhoršujícími izolační stav vinutí.Přemístěním...

Zapojení pro řízení indukčního proudu asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259484

Dátum: 17.10.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 17/30, H02K 17/12

Značky: motorů, asynchronního, proudu, zapojení, řízení, indukčního

Text:

...1 příklad zapojení a na obr. 2 vektorový průběh napětí.Síťové napětí je zapojeno na prvni, druhý a třetí síťový vstup l, 1, Q jednotlivých statorových fází motoru. Vinutí statoru je zapojeno do tzv. úsporneho zapojení delta mezi první, druhý a třetí uzel 3, g, Q. Mezi první a druhý uzel l a 3 je zapojen v sérii s druhým tyristorem 23 primární vinutí druhého proudového transformátoru § 53. Mezi druhý a třetí uzel 3 a Q je zapojen třetí...

Chlazení rotoru elektrického stroje točivého kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259414

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/18

Značky: kapalinou, rotoru, točivého, stroje, elektrického, chlazení

Text:

...V případě, že dutina je orientována k výměníku tepla. svou větší základnou, pak složka odstředivé síly působící na kap-alínu ve směru rozšíření stěny dutiny vyvolá pohyb přístěnné vrstvy kapaliny ve směru svého působení, to je k potujícímu výměníku tepla. Tato vrstva je ohřatá teplem odvedeným z rotoru a při svém pohybu se ochlazuje v chladnější částí hřídele u rotujícího výměníku tepla. Nazpět se pak vrací střeclem dutiny, čímž Vzniká...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00, G05B 19/40...

Značky: zapojení, řídicího, obvodů, krokového, motorů

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Jednofázový dvojvinutový asynchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259286

Dátum: 17.10.1988

Autori: Friga Tibor, Holéczy Július, Struckel Pavol

MPK: D06F 37/30, H02K 17/04

Značky: asynchrónny, elektromotor, jednofázový, dvojvinutový

Text:

...pomocnej fázy dvojpól-ového Vinutie je realizované v režime vyšších otáčok priamosvorkovnici elektromotora pomocou prepínacích prvkov.Hlavnou výhodou jednofázového clvojvtnu(ového asynchrónneho elektromotora podľa vynálezu oproti doterajším vyhotoveniam dvojvinuťových elektromotorov je odstránenie pomocnej fázy dvojpólového vinutia, čo má za následok okrem iného aj značné materiálové úspory medených vodičov a ďalšie zníženie výrobných...

Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj, Linhardt Peter

MPK: H02K 15/02

Značky: výroby, vinutých, vykonávanie, tohto, spôsobu, spôsob, nástroj, statorových, zväzkov

Text:

...automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového...

Magnetický obvod stejnosměrné brzdy s permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259194

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benada Vladimír, Škoda Karel

MPK: H02K 7/106

Značky: permanentním, magnetem, magnetický, stejnosměrné, brzdy, obvod

Text:

...magnetický tok neuzavírá přes toto ložisko a zabraňuje vzniku škodlivých ložiekovýoh proudů. Dalšŕ výhodou je ta skutečnost, že celábrzda je demontovatelná a tato demontážje snadná a rýchláh APříklad provedení magnetického obvodu etejnosměrné brzdy spermanentním megnetem podle vynálezu je schematicky znázorhěn na připojeném výkrese v polovičním axiálním řezu.ANa vnějším obvodu feromagnetické první příruby 1 tvaru plochého mezikruží je...

Chladicí kanál, zejména v elektrickém stroji točivém, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259063

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/16, H02K 9/04

Značky: zejména, kanál, točivém, výroby, stroji, elektrickém, způsob, chladicí

Text:

...poloze v kanála, pružina se vsune do kanálu a uvolní se.Výhodou ohladioího kanálu podle-výnáležułje, že ťoto řešenízahrnuje v sobě oba způsoby ihtenzifikaoe přeetupu.tepla. Šrou~bovitá pružina svým zbytkovým předpětím je dotlačována na stěnu kanálu, ařje vytvořen v plném.materiáu některé eoučásti, nebo je tvořen trubkou, a jednotlivé její závity vytvářejína vnitřním povrchu kanálu ožebrování a současně svým tvaroma polohou neruěují proud...

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Charvát Jaroslav, Kolář Jan, Rýznar Ladislav, Londin Josef, Gahura Ján, Hamrla Jiří, Macek Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, plechová, žebrovaná

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...