H02K

Strana 6

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ulrich Bohumír, Horák Jaroslav

MPK: H02K 15/14

Značky: způsob, elektrických, točivých, mezery, vzduchové, úpravy, strojích, velikostí

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Vzájemné spojení plechů svazku, magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266917

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krtička Jan, Hampl Vladimír, Švéda Zdeněk, Dušek Karel, Pospíšil Karel, Mezírka Milan

MPK: H02K 15/02

Značky: průměru, spojení, strojů, svazků, točivých, plechů, obvodů, elektrických, vzájemné, malých, magnetického

Text:

...výrobě elektrických strojů.Nevýhody těchto spojení jsou odstraněny u vzájemného spojení plechů svazku magnetického obvodu malých elektrických strojů točivých do průměru 100 mm podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke spojení plechů svazku je použito laserového svařování.Výhodou vzájemného spojení plechů svazku podle vynálezu je soustředění velké energie laserového paprsku na poměrně malou plochu svařovaného materiálu ve velmi...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266887

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: podložka, póly, vymezovací, vinutí, vyniklými, stroje, budicího, synchronního

Text:

...tolerance navinutého vodiče v celé budící cívce přesně vymezit. V čelní části cívky musí být podložky navíc podepřeny opěrkou přišroubovanou k magnetovému pólu. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budícího vinutí synchronního stroje s vyniklýmí póly a kruhovým magnetovým kolem, kde magnetovékolo pod čela vinutí nezasahuje. Podstata vyná...

Vymezovací podložka budicího vinutí synchornního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266861

Dátum: 12.01.1990

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 1/30

Značky: póly, vinutí, vymezovací, stroje, podložka, synchornního, vyniklými, budicího

Text:

...v celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečná výroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na Inateriál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího vinutí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vymezovací podložka je ve tvaru kříže, jehož podélná i příčná rantena jsou ve směru dolů ohnuta nejméně o...

Hvězdice rotoru synchronního motoru s radiální ventilací a s přídavným momentem setrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266710

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rakušanová Hana, Berkovský Oldřich, Svěchota Albert, Štěpán Jaroslav

MPK: H02K 1/30

Značky: momentem, setrvačnosti, radiální, motorů, rotoru, hvězdice, ventilací, synchronního, přídavným

Text:

...rotorového paketu.Základní výhoda hvězdice rotoru podle vynálezu spočívá ve zmenšení pracnosti při výrobě elektromotorů tohoto typu a také v jednodušší montáži celého soustrojí. Použití hvězdice rotoru umožňuje vypuštění setrvačníku a tedy zkrácení celého stroje. V některých případech umožňuje vytvoření jednoložiskového provedení. Konstrukce dále umožňuje radiální ventilaci rotoru.Vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berkovský Oldřich, Peliš Josef, Benda Břetislav

MPK: H02K 1/18

Značky: středních, obvod, výkonu, magnetický, statoru, elektrických, strojů, veľkých

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Elektromotor k pohonu stroje, například pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266582

Dátum: 12.01.1990

Autori: Börsche Jürgen, Jäkel Herbert, Altamann Manfred

MPK: H02K 13/06

Značky: stroje, pohonů, pračky, elektromotor, například

Text:

...straně s plošnými spojí chráněna polyurethanovou pěnovou rohoží gg proti uhlíkovému prachu a proti teplotním vlivům. Rohož gg má jako tvarový díl vyrobený ražením otvory pro tachogenerátor gg, elektronickou konstrukční součást lg, tlumivku gg,kolíky gg a zásuvkový kontakt zl, a může být upevněna na desce lg neznazorněnými svorkami.Předem vyrobená deska lg s plošnými spojí se upevní na vnitřní stranu neznázorněného ložiskového štítu a může být...

Chladicí zařízení oleje závěsného valivého ložiska vertikálních elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266431

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berkovský Oldřich, Nims Luboš

MPK: H02K 5/20, H02K 9/04

Značky: oleje, závěsného, valivého, vertikálních, chladicí, strojů, zařízení, ložiska, elektrických

Text:

...jejichž horní konce jsou vyüstěny pod ventilátorem ložiska a jejich dolní konce nad hlavním ventilátorem stroje. Nosnáf stěna hlavního ventilátoru. je opatřena radiálními otvory, jejichž celkový průřez se alespoň rovná souětu průřezů svislých trubek.Chladicím zařízením podle vynálezu je při zmenšení objemu olejové nádoby dosaženo nejméně stejné původní teplosměnné plochy, která je potřebné k odvodu ztrátového tepla z olejové lázně. Ke zvýšení...

Stator elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266149

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nyárády Karol, Kujaník Stanislav

MPK: H02K 5/04

Značky: stroja, stator, točivého, elektrického

Text:

...spočíva v tom, že vonkajší rez statorového zväzku má tvar n-bokého hranola,pričom plášť kostry je vytvorený z tvarovaných ocelových pásov, tvaru profilu U, ktoré vnútornou stenou dna dosadajú na statorový zväzok a susedné Časti tvarovaných ocelových pásovvytvárajú rebrá, ktoré sú spojené v tuhý celok.Výhodou navrhovaného riešenia podľa vynálezu je rovnomernost hustoty tepelného toku prestupujúceho stykovou plochou statorověho zväzku plášťa a...

Kryt sání agregátu cizí ventilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266078

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rambousek Vladimír, Laštovica Milan, Němčík Stanislav

MPK: H02K 9/04

Značky: sání, ventilace, cizí, agregátu

Text:

...sánĺ agregâtu cizí ventilace podle vynálezu je snížit vyzařováni hluku sánĺ při vstupu do okolního prostoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že rovina, V níž leží vstupní otvor V krytu sání je šikmá a směrem od epirální skříně k čelní stěně krytu sání klesá, přičemž spodní hrana čelni stěny leží pod dosedací plochou spirální skříně.Tímto jednoduchým technickým opatřením se odstíní vyzařování hluku sání do okolí a jeho zbytek se usměrní k...

Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ordáň Jan, Orság Jan, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 3/04

Značky: rotor, kotvou, motorů, indukčního, nakrátko

Text:

...výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším...

Předvakuovaná slídová izolační páska, způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265928

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vopelka Miroslav

MPK: H02K 15/12

Značky: způsob, slídová, páska, izolační, výroby, předvakuovaná

Text:

...v pojivu předimpregnovaných slídových izolantů. Obsah zbytků ředidel ale i toto množství dostačuje k tomu, aby při vytvrzování Ty pak zhoršují zejména elektric ným vytv jejichž pojiva jsou na bázi epoxidů nebo polyeje obvykle nižší než 1 hmot.,izolace vznikaly menší či větší nehomogenity, většinou dutiny.ké vlastnosti izolace, tj. snižují elektrickou pevnost a zvyšují dielektrické ztráty.Nedostatky současných předimpregnovaných slídových...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kratochvíl Arnošt, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Zach Zdeněk, Straka Jaromír

MPK: H02K 7/18

Značky: základní, polovodičového, veľkých, usměrňovače, třífázová, jednotka, výkonu

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Zařízení pro nastavování polohy elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265833

Dátum: 14.11.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetem, nastavování, polohy, zařízení

Text:

...orientovány,~takže v případě,že cívkou § elektromagnetu protéká elektrický proud, jsou vyvolaným magnetickým polem vychylovány podle polarity a velikosti proudu souhlasným směrem. Při poklesu remanentní indukce permanentníchmagnetů g a,g kotvy vlivem teploty klesá i silově působení magne-tického toku cívky § elektronagnetu, současně však klesá i direktivní silové působení pevných permanentních magnetů Q a §,resp. 1 a Q, takže zařízení je tímto...

Zařízení pro elektromagnetické nastavování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265832

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: nastavování, polohy, elektromagnetické, zařízení

Text:

...mezerami mezi permanentními magnety 5 a g a permanentním magnetem § kotvy magnetickými nástavci 59 a 55. Polohovaný objekt 51 je spojen s permanentním magnetem g kotvy přes páku 53 kotvy, ktera procházímezerou mezi magnetickými jhy § ajg a je připevněna k permanent-i nímu magnetu § kotvy a k otočnému ložisku 5 §.Jadro 1 elektromagnetu, respektive §, magnetické jho §,respektive g, magnetický nástavec 59, respektive 55, vzduchová mezera...

Zariadenie na pripojenie najmä alternátora na testér montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265789

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ondrejovič Anton, Ševcech Marián

MPK: H02K 11/00, H02K 15/00

Značky: linky, pripojenie, alternátora, najmä, montážnej, tester, zariadenie

Text:

...gg, ktorý je nalisovaný vo veku 35. Na hornéčelo pneumatického valca 3 a veko gg je pripojený prívod 3 tlakového vzduchu. Pod základnou doskou § je na hlavnom hriadeli gg pevne uložená hnaná remenica gg spojená prostredníctvom klinových remeňov s hnacou remenicou 33 pohonového motora gł uloženého pevne na základnej doske Q. pod hlavným hriadelom gg je nosný hriadeľ gg otočne prostredníctvom dolných ložísk 11 uložený v nosnej prírube gg. V...

Zařízení k odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265622

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šildberger Miloš, Dresler Jaromír, Daniel Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: točivého, elektrického, odrušení, zařízení, stroje

Text:

...členu je pod svorkovnicí elektrického stroje, kde je nosná základna odrušovacího členu uchycena k nálitkúm svorkovnice a miniaturní elektronické odrušovací prvky i prvky řídící jednotky elektrického stroje zasahují do vzduchového chladicího kanálu kostry elektrického stroje.Výhodou zařízení k odrušení elektrického stroje točívého pole vynálezu je vyšší účinnost odrušení daná zejména umístěním odrušovacího členu v blízkosti zdroje rušení,...

Laboratorní fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265472

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šrámek Jaroslav, Schön Vilém

MPK: H02K 37/00

Značky: laboratorní, fermentor

Text:

...vynálezu, na obr. 2 príklad uspořádání statoru a rotoru pohonné jednotky rotačního míchadla a na obr. 3 blokové schéma napájecí jednotky včetně připojení ke statoru krokového motoru.Laboratorní fermentor je tvořen kultivační nádobou 3 umístěnou v autoklávu l. Kultivační nádoba 2 se skládá z plášte 5, uzavřeného po obou stranách čelními plochami 5 a uvnitř je umístěno rotační míchadlo 5, které je upevněno na společné hřídeli A s rotorem 5...

Radiální ventilátor, zejména elektrického stroje točivého v uzavřeném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265414

Dátum: 13.10.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Liška Josef

MPK: H02K 9/04, H02K 9/06

Značky: uzavřeném, radiální, ventilátor, zejména, točivého, stroje, provedení, elektrického

Text:

...3, souměrného podle své axiální osy 3, je vytvořen deflektor É aerodynamického tvaru, rozšiřující se od svého vstupního hradla él po svou výstupní část gg, na kterou navazují mezižeberní prostory 2 žebrované kostry elektrického stroje. Mezi čelními hranami Äl lopatek § je jen štěrbina gg, která musí mít jen mínimální možnouvelikost, aby bylo co nejvíce zabráněno zpětnému prouděni chladiciho vzduchu.Prostor za lopatkami Ä je vytvořen vhodne...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rákos Jaroslav, Vodička Zdeněk, Vrábel Ondřej, Žák Zdeněk

MPK: H02K 5/04

Značky: plechů, točivého, stejnosměrného, pólů, stroje, pomocných, elektrického, rotoru, statoru, hlavních, způsob, výroby

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, polohování, elektromagnetem

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Montážna jednotka predného veka alternátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265337

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ondrejovič Anton, Durec Milan

MPK: H02K 15/14

Značky: jednotka, predného, alternátora, montážna

Text:

...vodiacich tyčiach lg pevne uchytených na základnej doske gg. Nosna doska lg je pevne uchytená na piestnici 8 tlakovéhoNa nosnej doske lg je pevne uchytená lisovacie hlavica ll, V ktorej je odpružene na tlačnej pružine ll uložený lisovaci razník 2. V lisovacej hlavici lg sú uložené symetricky tri pevné hlavičkáre lg. Na základnej doske lg pod horným lisovacím mechanizmom l je pevne uložený nosič g, ktorý je opatrený strediacim kolíkom ll a na...

Zariadenie na značenie najmä alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265336

Dátum: 13.10.1989

Autori: Konečný Jaroslav, Ondrejovič Anton, Cingálek Ján

MPK: H02K 15/00

Značky: zariadenie, značenie, alternátorov, najmä

Text:

...z obr. 1, na obr. 4 je nakresle ný rez rovinou B-B z obr. 3.Zariadenie na značenie alternátorov pozostáva z frémy Q ktorá je upevnená na indexe5, umiestnenom v mieste pracoviska na asynchrönnom dopravníku 1.Asynchrönny dopravník l je osadený dopravnými pásmi 3 na ktorých je upevnený nosič l. Na fréme Q je upevnený pneumatický valec 1 ktorého piestnica je opatrená telesom §.V telese § je na čapoch g uložená konzola lg, tvoriaca zadné čelo...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: zařízení, elektromagnetické, polohování

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Stejnosměrný stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Mezírka Milan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: stroj, stejnosměrný, točivý

Text:

...spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných...

Vymezovací podložka budícího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265197

Dátum: 13.10.1989

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 3/52, H02K 3/46

Značky: podložka, póly, synchronního, stroje, vinutí, vymezovací, vyniklými, budicího

Text:

...tolerancemi. Proto je nutno každou vyrovnávací izolační podložku vyrábět dodatečně a individuálne tak, aby jí bylo možno tolerance navinutého vodiče V celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečnávýroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicíhn vinutí synchronního stroje s vyniklými poly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, polohovací, elektromagnetické

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: stroje, bezkartáčové, synchronního, sledu, čidlo, soupravy, diagnostiku, budicí, impulsů

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: stroje, uzavíracích, zařízení, drážek, elektrického, točivého, vinutí, zatlačování, svazků, statorového, klínu

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: zatlačování, stroje, elektrického, točivého, drážek, svazků, vinutí, zařízení, uzavíracích, statorového, rotor, klínu

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: vinutí, stator, zařízení, drážek, statorového, klínu, elektrického, točivého, zatlačování, svazků, stroje, uzavíracích

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: svazků, vinutí, drážek, zařízení, točivého, zatlačování, uzavíracích, elektrického, statorového, klínu, stroje

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Pouzdro valivého vožiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264576

Dátum: 14.08.1989

Autori: Süss Jaroslav, Tureček Jan

MPK: H02K 5/173, H02K 5/167

Značky: vožiska, pouzdro, valivého

Text:

...odstraňuje pouzdro valivého ložiskatcčivých elektrických strojů, tvorené nosným tělesem podle vynálezu Jeho podstata spočívá V tom, že nosné těleso pouzdra valivého ložiska je na své spodní části opatřeno přirubou s otvory pro uchycení na nosnou stěnu elektrického stroje.Základní výhoda pouzdrapodle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje u strojů 3 vodorovnou dělŕcí rovinou v ose rotoru a nosnou spodní částí svislé vyjmuti rotoru dohromady se...

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/14, H02K 1/08

Značky: tvarovaným, pólovým, hlavní, točivého, stroje, nástavcem, elektrického

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Statický výkonový dvoucestný vícefázový polovodičový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264236

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dresler Jaromír, Skypala Zdenek, Daniel Jiří

MPK: H02K 11/00, H02M 7/06

Značky: vícefázový, dvoucestný, staticky, usmerňovač, polovodičový, výkonový

Text:

...elektricky vodivě nalisovány svými stejnosměrnými výstupy V otvorech příslušného fázového úseku elektricky vodivého nosného tělesa 1 a jejichž vstupní střídavé vývody 21 jsou vzájemné propojeny střídavým propojovacím uzlem 5, k němuž je současně připojen i první vývod 31 odrušovacího kondenzátoru 3, upevněného na nosném tělese 1. Druhý vývod 32 odrušovacího kondenzátoru 3 je pak připojen k příslušnému fázovému úseku nosného tělesa 1. Střídavý...

Odrušovací zapojení sériového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264076

Dátum: 12.05.1989

Autori: Krejčí Karel, Stoklásek Milan, Onderlička Ivan

MPK: H02K 11/00

Značky: odrušovací, motorů, zapojení, seriového

Text:

...a na druhé vinuti LB. První připoj QA prvního vínutí 2 L. .je připojen ke kladnému nepájeoímu přípojí ia druhý přípoj Lig je připojen k prvnimu př-Cpoái g kotvyna jejíž druhý přípoá ga je přípojen prvníĺpřiupod łěł druhéhovínutí E, jehož druhý přípoj 33 je při» ~ pojen k zápornémupnapájecimu připojí 42. K prvnímu připojí ZI.AII. prvního vínutí Íl 1 §. je přípojena ketoda první.diody Ii 3., ,jejíž anoda je-přípojena ke druhému přípoji gg kotvy...

Rotor elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264025

Dátum: 12.05.1989

Autori: Apostolov Rumen, Georgiev Georgi, Dundarov Pančo, Popov Enčo, Radkov Peju, Adrski Penčo, Stanilov Krsto

MPK: H02K 1/24, H02K 23/04

Značky: elektrického, stroje, rotor

Text:

...Heaaaucumo or Kuna nocTonHHHx MarHáF TOB. B cnyqanx, Kora unnyxvop Bpamammnňcà, cosnaerca BOSMOKHOCTB ymenbmeaux ero Hnepuuonuoro Monenwa, V V v,npuuepnoe nmnonnenue usoőpewennn noxaaano Ha hpnnoxennux mnrypax, rueQurypa 2 - nonepequmü paspea Bpamammerocx nHnyKTopa c mnrypu 1.B CDOTBeTCTBHHC ®KrypaMn 1 H 2 nonmcnue Haxoneqnuxn 1 npencTaanxmT cböoü mnxrosaHHuenaKerm Marnnronposoxmnx nncros 2. Hocroxnnbm MHPHHTM 3...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staniček Zdenko, Šrámek Karel, Červinka Miloslav

MPK: H02K 5/16, H02K 5/173

Značky: elektrického, výroby, točivého, stroje, kostra, způsob, její

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263744

Dátum: 11.04.1989

Autori: Daniel Jiří, Dresler Jaromír, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: odrušení, elektrického, točivého, stroje

Text:

...statoru šrouby.Výhodou odrušení podle vynálezu je zmenšení vzdálenosti odrušovacího členu od zdroje rušení,což má za následok zvýšení účinnosti odrušení,velmi dobrá ochrana odrušovacího členu proti mechanickému poěkození,zejména vibracemi,proti klimatickým vlivům,provedená jeho zalitím do vytvrditelné plastické hmoty,která má za následok i značné zvýšení dlouhodobé spolehlivosti odrušení a vytvoření cdrušovecího členu v kompaktním ce 1...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Žák Zdeněk, Šrámek Karel

MPK: H02K 1/18

Značky: způsob, výroby, stator, stroje, elektrického, točivého

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....