H02K

Strana 5

Spôsob výroby izolačného systému vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278813

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schorm Josef

MPK: H02K 3/30, H02K 3/32

Značky: výroby, elektrického, spôsob, vinutia, stroja, systému, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie vybavené na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou je vložené s vôľou do radiálne prebiehajúcej otvorenej drážky elektrického stroja, pričom medzera medzi povrchom vinutia a stenou drážky sa aspoň sčasti vyplní vrstvou tepelne expanzného laminátu, obsahujúceho plastové spojivo s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými štaplovými vláknami, držanými v stlačenom stave spevnením spojiva stvrdnutím za teploty nižšej ako...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lenc Jindřich, Ryšánek Zdeněk

MPK: H02K 11/00

Značky: snímače, brzdovém, elektromotorů, uložení, otáček, přírubovém

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Tranzistorový napájač pre spínaný reluktančný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiovský Ladislav, Magyar František

MPK: H02K 19/10

Značky: spínaný, motor, tranzistorový, napájač, reluktančný

Text:

...vynálezu pritom využíva výho dy vyplývajúce z trojvodičovdho medziobvodu, t.j. jednoduchá vinutie motora pri zníčenom počte polovodičových súčiastok.Na obrázku je ako príklad nakreslená schéma výkonových obvodov tranzistorcvého napájače pre spinaný reluktačný motor s počtom statorových ráz ml 3, osadená bi- polárnymi tranzistormi a napájaná z mL 3-Iázovej rozvodnej siete s pracovným nulovým vodičom.Do vstupných uzlov ł, g, 1 stotožnených...

Zapojenie riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269032

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skokánek Peter

MPK: H02K 23/66

Značky: kruhovej, hranu, dosky, zapojenie, orientačnú, orientáciu, jednosmerného, riadenia, motora

Text:

...na jednosmerný motor.zapojenia riadenia jednosmerného motora aa docieli jednoduchým riešením zabezpečiť presné zoricntovanie kruhovej dosky na orientačnú hranu o použití bežne známych enímao čov a dvojhodnotovým výstupnýw signálom.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená blokova schéma zapojenia riadenia jednosmerného motora pre orientáciu kruhovej dosky na orientačnú hranu.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená bloková schéma...

Rozběhové vinutí pomaluběžných synchronních motorů velkých výkonů, zejména pro těžké rozběhové podmínky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268959

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Peliš Josef

MPK: H02K 3/20

Značky: zejména, pomaluběžných, rozběhové, těžké, veľkých, vinutí, výkonu, podmínky, synchronních, motorů

Text:

...obdálnikoveho průřezu na koncich zaobleného. jejichž oea je rovnobežne s hlavní osou pólu e poměr šířky tyče rozběhového vlnuti k výšce tyče rozběhového vinuti je nejmáně 0 25 řičemž výška tyče rozběhového vinuti je větši než hodnote daná vztahem 11 kde J je měrny odpor materiálu tyče roigghového vinuti e JŠL je měrný odpor mědi při teplotě 20 °C.Výhodnost řešení podle vynálezu spočivá v tom, že je dodržene dostatočné tepelná kapacita...

Zapojení pro řízení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268860

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02K 19/00, H02P 7/00

Značky: řízení, synchronního, zapojení, motorů

Text:

...rozběhovdho člsnu gł s jehož výetup je Jednak připojen ne vstup kompsrátoru gg a jednak na vstup členu ga absolutní hodnoty. výstup členu gg absolutní hodnoty je připojen na vstup oscilátoru gg, jehož výstup Je připojen na čitaci vstup oboueměrnáho čiteče gg. Smärový vstup obousměrnáho čiteče gg je připojen na výstup komperátoru gg. výstup gg obvodu g je současně výstupom obouemärného čitače gâ e udává polohu rotoru synchronniho motoru g....

Zapojení pro regulaci rychlosti synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268857

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H02K 19/00, H02P 7/00

Značky: zapojení, motorů, rychlostí, regulaci, synchronního

Text:

...komparátoru 23. Takže na výstupu gg obvodu 3 a také na výstupu vratného čítače gg je v číselné formě informace o poloze rotoru synchronního motoru 3. Výstup gg je přípojon na vstupy trensformaćních obvodů Z pro přímou aVýstup regulátoru lg rychlostí, na jehož kladný vstup je připojena žádaná hodnota lg rychlosti je přípojen přes omezovač łł na vstup gł příčné složky proudu trensformečního obvodu 3 pro zpětnou transformací přičemž vstup gg...

Indukční integrované čerpadlo elektricky vodivých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268601

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bláha Jaroslav, Černý Václav

MPK: H02K 44/00

Značky: čerpadlo, indukční, vodivých, kapalin, elektricky, integrované

Text:

...rotoru indukčniho stroje a v dosledku točivého magnetického pole se otéči okolo osy stroje s zároveň působenin sxiélnich silových složek se pohybuje ve seéru diagonélnin s vystupuje otvory v obvodové čésti druhého viks.lndukčni integrované čerpadlo elektricky vodivých kspelin podle vynélezu sé proti tredičnisu řešeni výhodu, že sdružuje souetroji dvou strojů do stroje jednoho.Ne přiloženén výkrese je znázorněn rovinný řez indukčniho...

Zapojení pro měření dynamické momentové charakteristiky elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268380

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lomovciv Michail, Hudec Miroslav

MPK: G01R 31/34, H02K 15/02

Značky: dynamické, stroje, točivého, zapojení, charakteristiky, momentové, měření, elektrického

Text:

...podstata spočíva v tom, že mezi derivační obvod a inkrementální snímač je začleněn sněšovač, jehož první vstup jepřipojen k výstupu ínkrementálního snímače, druhý vstup je připojen k výstupu pomocného-oscilatoru a jehož výstup je připojen ke vstupu derívačniho členu.Zapojením podle vynálazu je možno s výhodou něřit dynamickou momentovou charakteristiku elektrického stroje točivého, metodou měření doby periody mazi impulsy z výstupu...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/173, H02K 5/04

Značky: plechovými, elektromotor, způsob, štíty, výroby

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Šrámek Karel, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 15/02

Značky: způsob, výroby, elektrického, točivého, stroje, stator

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 268032

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/173, H02K 5/167

Značky: stroj, točivý, elektricky

Text:

...je jednodušši, bez případné nutnosti dodatečných úprav uložení. Namáháni štítů od axiblních il rotoru přenášených ložisky je vlivem kuželovitého tvaru vnčjších stran ložiskových pouzdera núbojů štítů rozloženo na větší plochu a má výhodnější průběh.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení upevnění ložískových pouzder podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázornčno uložení rotoru elektrického stroje točivćho v ložiskovén uzlu, a to v...

Zapojenie ovládania druhého motora v dvojmotorovom pohone otoče najmä stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267363

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: H02K 17/36, H02P 1/54

Značky: druhého, motora, zapojenie, otoče, ovládania, stroja, pohone, dvojmotorovom, stavebného, najmä

Text:

...znázornený na obrázku.Výstup rozbehového člena 1 je spojený s prvým vstupom prvého komparátora 2. Výstup rotora prvého motora 8 je spojený s vývodmi rotorového spúšťača 9 a so vstupom usmerňovača rotorového napätia prvého motora 3, ktorého výstup je spojený s prvým vstupom druhého komparátora 7 a s druhým vstupom prvé CS 267 363 Blho komparátora 2. jeho výstup je spojený s prvým vstupom hradla 4. Výstup zdroja 6 referenčnej hodnoty pre...

Zapojenie na zabezpečenie ochrannej doby tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267321

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čierny Pavol, Kukučka Vendelín, Batek Ján

MPK: H02K 17/26

Značky: tyristorov, ochrannej, zabezpečenie, zapojenie

Text:

...epätnoväzbový odpor a spčtnovizobná dióda, ktoré katődou je pripojená na neinvertujuce vstupy e medzi neivertujxíoi a inverwjúci vstup druhého komparátora je zapojený tiltreěný kondenzátor.Riešenie podľa vynálezu umołňuje plné využitie dynamických parametrov výkonových spinacich prvkov. čim sa znižujú materiálové náklady na výkonové apinacie prvky. Ochrenná doba je teplotne nezávislá a tým sa zvyšuje spoľahlivosť činnosti zdroja. «Zapojenie...

Forma ke tvarování a zažlehlování izolace cívek smyčkového vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267254

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štola Josef, Poříz František

MPK: H02K 15/12, H02K 15/04

Značky: tvarování, forma, izolace, vinutí, smyčkového, cívek, zažlehlování

Text:

...obě strany jedné cívky současně. Nedochâzí tím k výhřezům ani k poškození izolace. Výrazně je zvýšena produktivita práce a snížena obtížnost manipulace při tvarování.Vzájemná posouvatelnost obou těles formy umožňuje tvarování a zašehlování izolace cívek smyěkovêho vinutí s různě dlouhým kro kem.Na připojenêm výkresu je znázorněn príklad provedení formyZakreslená forma má charakter přenosného dílenskêho lisovacího přípravku, který je...

Svorkovnice elektrického stroje točivého pro leteckou techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267118

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dresler Jaromír, Skypala Zdenek

MPK: H02K 5/22

Značky: leteckou, svorkovnice, točivého, stroje, elektrického, techniku

Text:

...točivého pro leteckou techniku podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že nálitek a kryt jsou k sobě připevněny ve stykové dělicí ploše, která má rovinný tvar, provedený souběžně s osou rotace stroje, přičemž konektor je ve stykové dělicí ploše uspořádán svou podélnou osou sou měrnoetí.Další podstate vynálezu spočívá v tom, že konektor zasahujn svými přípojí do vestavného prostoru svorkovnice a je k nálitku a ke krytu připevněn...

Zariadenie na kontrolu chladenia vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267088

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frollo Ivan, Krížik Miroslav

MPK: G01F 1/58, H02K 9/24

Značky: kontrolu, vodou, chladenia, zariadenie

Text:

...siete pri náhlom prerušení dodávky chladiacej vody. V súčinnosti s teplomerom vybaveným indikáciou uvedenej teploty umiestnenej v ponornej nádržke umožňuje rýchlu a spoľahlivú ochranu chladeného zariadenia pri prerušení dodávky chladiacej vody, resp. pri zoslabení prietoku.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená zariadenie na kontrolu chladeniaZariadenie pozostáva z výtokovej hadice lg, ktorá je pripojená na výtok chladeného...

Zařízení pro programové řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267955

Dátum: 12.02.1990

Autori: Spíral Ludvík, Kuneš Jiří

MPK: H02K 37/00

Značky: motorů, řízení, zařízení, programové, krokového

Text:

...lg a vývod E spouštäni přavodniku 23 číslo/frekvence je propoJon s Jedni hitom 108 třetí vstupmě-výatupní brány Jednočipového nikropočítnče 10.Po připojení přístroje na sit se automaticky nastaví režim programování, Na otočnóm přepínači zadžxvacího obvodu 6 Ž pro programování mají jednotlivú polohy tento výzzmm2 - ządávúni rychlosti otáěení motoru- zadáni skokové nebo plynulé změny rychlostikontrola naprogramovnnóho počtu kroku- kontrola...

Zapojení k jištění třífázových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267953

Dátum: 12.02.1990

Autori: Patka Václav, Hluchý Bedřich

MPK: H02K 11/00

Značky: zařízení, zapojení, třífázových, jištění

Text:

...32 a odporu 5 m, báze tranzistoru 23 je dále připojenn na. kolektor tran odpora báze trnnzistoru z Jo připojona na spoločný uzel sériové kombinace odporů 5 m a B, přičemž druhá. svorka odporu B, Jo uzomnčna n. Jednak přes odpor 5. na katodu. diody 2, ktorú Jo přes kondenzátor E uzonmčnn, přičemž joJí kntodn Je připojom. na spoločný uzel odporů R ga, B 3, jejichž druhé§| svorky I.1, § 12, ga, Jsou vstupnimi svorknmi zapojení, základním...