H02K

Strana 4

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wastling Michael Andrew, Irving David, Balson John Charles, Cann Robert James

MPK: H02K 3/46, H02K 21/12

Značky: axiálnym, elektricky, stroj, synchrónny, poľom

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Pohon čerpadla v domácom spotrebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 282762

Dátum: 04.11.2002

Autori: Waehner Ludwig, Altenbernd Gerald

MPK: H02K 1/27, H02K 21/16, H02K 21/18...

Značky: pohon, domácom, čerpadla, spotřebiči

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon je uskutočnený s jednofázovým synchrónnym motorom napájaným zo striedavej siete, ktorý má rotorovú časť aspoň s dvoma pólmi (N, S), budenú permanentnými magnetmi, a nerovnomernú vzduchovú medzeru (5) na vytvorenie rozbehového momentu, ako aj aspoň jednu elektricky vodivú rotorovú časť, najmä vrstvenú, na tlmenie kývavých pohybov rotora dvojnásobnej sieťovej frekvencie.

Rotačný elektrický motor so separátnymi riadiacimi modulmi pre príslušné statorové elektromagnety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 216

Dátum: 15.10.2002

Autori: Benson Mark, Maslov Boris, Soghomonian Zareh, Gladkov Alexander, Pyntikov Alexander

MPK: H02K 11/00, H02K 1/18

Značky: riadiacimi, motor, příslušné, statorové, rotačný, separátnymi, modulmi, elektricky, elektromagnety

Text:

...ďalšie výhody izolovaných individuálnych pólových párových zostáv objasnených v uvedenej prihláške Maslova a ínýich. Stator je vytvorený zo súboru individuálnych ýkonových modulov a prislušných segmentov jadra, každý modul zahrňuje elektricke riadiace a hnacie prvky napájané zo zdroja energie obsíahnutého vo vnútri statora. Takáto paralelná architektúra poskytuje relatívne nezávisle riadenú funkčnosť pre každý modul. Správanie každého...

Veterný prúdový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7699

Dátum: 09.09.2002

Autori: Casazza Matteo, Mair Andreas, Pabst Otto

MPK: F03D 9/00, H02K 7/00

Značky: veterný, generátor, prúdový

Text:

...montáž náboja zvnútra.Dutá konštrukcia navyše umožňuje využiť teplo, odovzdané silovouelektronikou, nachádzajúcou sa vo veži, a časť tepla, ktoré uvoľní samotnýgenerátor, nato, aby sa do náboja zavádzal teplý vzduch a odtiaľ do listov rotora, pričom sa tak vytvorí mimoriadne účinný odmrazovací systém. Zahriatie listov rotora spôsobuje, že v prevádzke nie je potrebné privádzať žiadnu vonkajšiu energiu, pričom sa jednoducho využije teplo,...

Kolektorový motor, hlavne otáčkovo regulovateľný jednofázový sériový motor na pohon automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282559

Dátum: 06.09.2002

Autor: Bormann Jürgen

MPK: H02K 5/14, H02K 5/22

Značky: regulovatelný, otáčkovo, práčok, automatických, hlavne, jednofázový, pohon, sériový, motor, kolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je vybavený axiálne zvonku na ložiskovom štíte (L) umiestnenou nosnou doskou (T), ktorá aspoň čiastočne obklopuje ložiskový čap (LH) stupňovite oddelený, axiálne vyčnievajúci pred ložiskovým štítom (L). Prostredníctvom otvorov (L1 L2 L3) ložiskového čapu (LH), prípadne ložiskového štítu (L), sú pretianuteľné kefy (3) na vznik kontaktu s kolektorom (KL), na vytvorenie kontaktu so statorovým vinutím (W1) a na lícovanie so statorovým zväzkom...

Veterná elektráreň s bezkontaktnými prostriedkami na prenos energie na rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11995

Dátum: 04.09.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02K 19/26, F03D 9/00, H02P 9/30...

Značky: bezkontaktnými, prostriedkami, prenos, elektráren, rotor, energie, veterná

Text:

...vetemej elektráme usporiadaný striedač, ktorým je vyrábané striedavé napätie na napájanie statora asynchrónneho stroja plánovaného podľa vynálezu na prenos energie. Tento striedač generuje výhodne striedavé napätie s frekvenciou odcca 400 do 600 Hz. Prostredníctvom striedača sa môže výhodným spôsobom uskutočniťdokonca regulácia budiaceho prúdu rotora generátora vzávislosti od počtu otáčok aelektrického výkonu generátora. Predovšetkým...

Elektrický rotačný stroj typu alternátor, prispôsobiteľný rôznym druhom motorov v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3065

Dátum: 31.07.2002

Autor: Gautier Jean

MPK: H02K 5/00

Značky: elektricky, motorov, rotačný, druhom, stroj, alternátor, motorovom, roznym, vozidle, prispôsobiteľný

Text:

...zahŕñajúce bezpodmienečne prinajmenšom jednu pätku na napínanie remeňa. Tento alternátor nemôže teda byt použitý vmotorových vozidlách, ktorých alternátor nezahŕňa pätku na napínanie remeňa, ale iba trialebo štyri ñxačné pätky. Vtom prípade je remeň napínaný prídavným zariadením k alternátoru.0008 Cieľom tohto vynálezu je ponúknuť alternátor vyššie popísaného druhu, ktorý odstraňuje vyčítané nevýhody známych alternátorov a je...

Vibračný motor majúci nezávislý trvalý mazací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7542

Dátum: 10.07.2002

Autor: Mooney James Arthur

MPK: H02K 5/173, B06B 1/10, F16C 33/66...

Značky: mazací, trvalý, systém, vibračný, majúci, nezávislý, motor

Text:

...medzi uvedeným dutým vnútrajškom uvedeného hlavného hriadeľa a uvedenou prvou mazacou komorou, kanálom medzi uvedenou prvou a druhou mazacou komorou adruhým potrubím medzi uvedenou druhou a treťou mazacou komorou.0009 Rôzne hľadiská predkladaného vynálezu budú ľahšie pochopené po prečítaní nasledujúcich častí popisu v spojeníPrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 je perspektívny pohľad na zlepšený vibračný motor podľa predkladaneho vynálezuobr. 2...

Elektrické rotačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3186

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondrejka Karol, Ondrejka Stanislav

MPK: H02K 21/12

Značky: elektrické, zariadenie, rotačné

Text:

...statorových pólov.Magnetický riadiaci systém bezkontaktných spínačov môže byť z výhodou zostavenýz nemagnetického puzdra, ktoré je pevne uložené na plnej oske rotora a z dvoch párov-3 magnetických krídielkových lame upevnených na nemagnetickom puzdre z protiľahlých strán kolmo voči plnej oske.Bezkontaktné spínače, zhodného poctu aký je počet samostatných elektrických vinutí elektromotora, sú symetricky rozmicstnené a upevnené na vnútomom...

Reluktančný motor, najmä na pohon pracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282414

Dátum: 20.12.2001

Autori: Döblinger Rüdiger, Tiemeyer Peter, Klein Hans-wilhelm, Steinshorn Axel

MPK: H02K 1/24, H02K 19/10, H02K 19/06...

Značky: najmä, pohon, motor, automatu, pracieho, reluktančný

Zhrnutie / Anotácia:

Na zmiernenie prevádzkového hluku reluktančného motora s rotorovými pólmi (2.1), s menším magnetickým odporom, rozdelenými po obvode rotora sú vytvorené vybrania (5) so zvýšeným magnetickým odporom. Vybrania (5), aspoň na strane privrátenej k obvodu rotora, sú vybavené výplňou (2.11 3) na vytvorenie hladkého obvodového povrchu na zabránenie tvoreniu hluku v dôsledku vírenia prostredia, ktorá je magneticky vodivá, zabraňujúca tvoreniu hluku...

Elektromechanicky ovládateľná kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 282364

Dátum: 03.12.2001

Autori: Balz Jürgen, Bill Karlheinz, Halasy-wimmer Georg, Schmitt Stefan, Kunze Lothar

MPK: F16D 55/16, B60T 13/74, F16D 55/08...

Značky: elektromechanický, brzda, kotúčová, ovladatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Na brzdovom strmeni (1) je upevnená ovládacia jednotka (2), vybavená jednak vzájomne koaxiálne umiestneným elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30) priameho záberu jedného z trecích obložení (4, 5) s brzdovým kotúčom (3) a jednak prevodom (7) do pomala, umiestneným medzi elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30), pričom prevod (7) do pomala je radiálne obklopený rotorom (10) elektromotora (6) vytvoreným v tvare prstenca a je tvorený...

Elektromotor ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282318

Dátum: 20.11.2001

Autori: Maganov Ravil Ulfatovich, Klochkov Oleg Grigorievich, Pavlenko Vladimir Ivanovich, Sagalovsky Vladimir Iosifovich, Lesnichy Vitaly Fedorovich, Alekperov Vagit Jusufovich, Bezzubov Alexandr Vasilievich, Graifer Valery Isaakovich, Ovchinnikov Veniamin Fillipovich

MPK: F04D 13/08, F04B 47/00, H02K 3/12...

Značky: čerpadla, ponorného, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor obsahuje korpus (1), v ktorom je inštalované jadro (2) statora (3), v ktorého drážkach (9) ozubenej zóny (8) sú rozmiestnené mnohozávitové sekcie dvojvrstvového vinutia (10) s čelnými časťami (11), a rotor (5). Jadro (2) statora (3) obsahuje dve časti (6, 7), vnútornú časť (6)s drážkami (9) otvorenými na stranu periférie tejto časti (6) a vonkajšiu časť (7), ktorou je kruhové jarmo. Každá sekcia vinutia (10) statora (3) má v...

Zariadenie na spojenie elektromotorčeka aspoň s dvoma elektrickými vývodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282307

Dátum: 19.11.2001

Autor: Baumeister Udo

MPK: E05B 47/00, H02K 5/22

Značky: elektrickými, zariadenie, spojenie, vývodmi, dvoma, elektromotorčeka, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotorček (2) je zastrčiteľne spojený s prechodovým kusom (5), aby bolo možné tento elektromotorček (2), určený najmä na centrálne blokovacie zariadenie motorového vozidla, rýchle a ľahko a najmä aj úplne automaticky spojiť s koncovými kusmi (33, 34) vývodov (6, 7) dosky (8) s plošnými spojmi, a pritom aby elektromotorček (2) bol v telese (1) centrálneho blokovacieho zariadenia umiestený priestorovo úsporne. Jednotka skladajúca sa z...

Elektromotor s vonkajším rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2984

Dátum: 08.10.2001

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02K 16/00

Značky: elektromotor, rotorom, vonkajším

Text:

...budené vinutie statora odpojí od zdroja jednosmerného prúdu a súčasne pripojí vinutie druhého elektromagnetického obvodu ku zdroju jednosmerného prúdu. Tento proces sa cyklicky opakuje.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je statorový elektromagnetický obvod a vonkajší rotor na ktorom sú pólové nástavce.Na obr. 2 je statorový elektromagnetický obvod v reze s budiacim vinutím a znázornenie uzavierania magnetického toku cez pólový...

Magnetický rotačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282184

Dátum: 05.10.2001

Autor: Minato Kohei

MPK: H02K 25/00, H02K 49/00, H02K 29/10...

Značky: magnetický, prístroj, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Na rotore (6, 8), ktorý je upevnený na otáčavom rotačnom hriadeli (4), je rozmiestnené množstvo permanentných magnetov (22A až 22H) v smere otáčania takým spôsobom, že ich zhodné magnetické póly smerujú smerom von. Rovnakým spôsobom sú na rotore (6, 8) rozmiestnené kompenzátory (20A až 20H) na vyvažovanie otáčania rotora. Každý permanentný magnet (22A až 22H) je umiestnený šikmo vzhľadom na radiálnu os rotora (6, 8). Na vonkajšom obvode rotora...

Listěný stator točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260447

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodička Zdeněk, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/20, H02K 1/16

Značky: stator, lištěný, elektrického, točivého, stroje

Text:

...statoru točívěho elektrického stroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,že chladící kanály přilehle k ose hlavního pólu mají stejný radíální odstup od rnějsí strany plechu.Takto je vnější strana kanálů přileblýchk ose hlavního pólu přesunuta směrem k ose stroje a o stejnou míru lze zvětšit radíální tloušťkrt stahovací desky v ose hlavních polů. Tomu úměrné zesílení stahovací desky sníží cleformace středícílío osazení. To zvyšuje...

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gazda Jiří, Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/22

Značky: točivý, zvláště, statorem, elektricky, svorkovnice, podložka, stroj, bezkostrovým

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Zapojení dynamické brzdy asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260402

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zídek Jan

MPK: H02K 49/00, H02K 49/02

Značky: asynchronního, dynamické, brzdy, motorů, zapojení

Text:

...kondenzátor C a odpor R je připojen první svorkou první klidovýkontakt, který je dále přípojen druhou svorkou na druhou svorku vinutí asynchronního motoru M. Na obr. 1 tvoří první svorku vinutí asynchronního motoru M střední vodič vinutí, Na obr. 4 je dále mezi první a třetí svorku vinutí asynchronního motoru M připojen druhý klidový kontakt.Zapojení podle obrázku 3 je principiálne shodné se zapojením podle obrázku 2 s tím rozdílem, že v...

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Břetislav, Topol Jaroslav, Süss Jaroslav, Poštolka Miroslav

MPK: H02K 5/14, H02K 5/04

Značky: stroje, elektrického, točivého, horizontálního, stator, kostrou, dělenou

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Distanční vložka pro distancování a fixaci čel vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260222

Dátum: 15.12.1998

Autori: Trinkewitz Zdeněk, Stoklasa Oldřich, Kačín Jan, Haták Bořivoj, Dudl Vladimír

MPK: H02K 3/50, H02K 3/38

Značky: točivých, distanční, vložka, elektrických, fixaci, vinutí, strojů, distancování

Text:

...špatné hygienické podmínky vlivem vzniku skleněného prachu.Uvedené nedostatky odstraňuje distančni vložka pro dístanscování a fixaci čel vinuti elektrických strojů točivých pod le vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je vyrobene 2 páleného keramického porézniho materiálu, zejména z hliniton křemičitého nebo vápenato-křemičitého nebo hořečnato- hlinito-křemičitého materiálu se zdánlivou pőrovitostí od 12 do 50 .Pro distanční vložku...

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ráčil Jiří, Frček Vojtěch, Liška Václav, Čáslava František

MPK: H02K 19/20

Značky: zubový, elektrického, vysokootáčkového, zejména, stroje, rotor, točivého

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Izolačný systém vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279172

Dátum: 08.07.1998

Autori: Schorm Josef, Zych Otakar

MPK: H02K 3/30, H02K 3/32

Značky: vinutia, stroja, izolačný, systém, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný systém vinutia (8), vybaveného na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou (9) a uloženého v radiálne prebiehajúcej otvorenej drážke (3) elektrického stroja a vrstvou (13) tepelne expanzného laminátu, usporiadanou v medzere medzi povrchom vinutia (8) a stenou (5) drážky (3), má vrstvu (13a) tepelne expanzného laminátu, tvorenú plastovým spojivom s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými staplami vláken, usporiadanú v...

Zapojenie chladenia trakčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1805

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Janiš František, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Pavlásek Pavel

MPK: H02K 9/00

Značky: motora, trakčného, zapojenie, chladenia

Text:

...nasávanie pre turbokompresor vznetového motora, chladenie trakčných motorov a chladenie elektrodynamickej brzdy čoumožnilo vynechať ďalšie zariadenia pre ventiláciu strojovne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje jedno konkrétne zapojenie chladenia trakčného motora. Obr.2 zobrazuje uzavretú regulačnú slučkuzapojenia chladenia trakčného motora...

Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1792

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kováč Ludovít, Štrbka Peter, Janiš František, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Bednár Miroslav, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír

MPK: H02K 9/00

Značky: motorov, regulácie, chladenia, zapojenie, lokomotívy, usmerňovačov, trakčných, dieselelektrickej

Text:

...riešenie bude pomocou schémy zapojenia bližšieobjasnené na obrázku priloženého výkresu.Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotivy znázornená na priloženom obrázku je charakteristické tým, že výstup frekvenčného meničaEM je prepojený jednak s dvoma asynchrónnymi motormí AM a Amchladenie prvých dvoch trakčných motorov 1 ul a ľmz a druhýventilátor V 2 je uspôsobený na chladenie druhých dvoch...

Komutátor točivého elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1525

Dátum: 09.07.1997

Autor: Fuciman Klement

MPK: H01R 39/06, H02K 13/10

Značky: točivého, komutátor, stroja, elektrického

Text:

...hrúbka elektroizolačnej hmoty V celom priestore medzi priľahlými povrchmi puzdra ua lamiel zaisťuje optimálnu, rovnomernú a vysokú elektrickú a mechanickú pevnosť zakotvenialamiel. Tu sa úspešne aplikuje kritérium pevnosti celejsústavy podľa pevnosti jej najslabšieho článku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnmké Hešenm je zrejmé z výkresov kde na obr. 1 a 2 je časť komutátora točivého elektrického stroja V pozdĺžnom reze a na...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/06, H02K 15/02

Značky: elektromotora, zariadenie, zalisovanie, kostry, navinutého, zväzku, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Stroj s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278048

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hárok Jozef

MPK: H02K 49/10, H02K 49/00

Značky: stroj, permanentnými, magnetmi

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva z rotora (5) so zotrvačníkom (8) a z minimálne jedného budiaceho mechanizmu (3) pre obvod rotora (5). Rotor (5) sa skladá z minimálne dvoch prstencov (10). Na prstencoch (10) sú rozmiestnené permanentné magnety (1) orientované k obvodu prstencov (10) súhlasnými pólmi. Permanentné magnety (1) z jedného prstenca (10) sú voči permanentným magnetom (1) z druhého prstenca (10) posunuté o vzdialenosť (L). Súčasťou budiaceho...

Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Slanina Július, Friga Tibor, Sutoris Jozef

MPK: H02K 7/14, H02K 9/06

Značky: konštrukčné, asynchrónnych, nakrátko, riešenie, ventilačnými, elektromotorov, rotorov, lopatkami, špeciálnych

Text:

...lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho...

Elektrický motor a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279695

Dátum: 11.05.1994

Autor: Ade Rolf

MPK: H02K 5/00, B60S 1/08, H02K 23/66...

Značky: motor, elektricky, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický motor vhodný zvlášť na pohon stieračov čelných skiel motorových vozidiel, ktorý zahŕňa i prevodovú skriňu, má kovový kryt (48) s plastovým komponentom (55), ktorý je vyrobený vstrekovaním v podstate na vonkajšej strane (56) krytu (48), a do ktorého je uložený aspoň jeden vodivý pás (57, 58, 59, 60, 61) vystrihnutý z kovového plechu a umiestnený v podstate na vonkajšej strane (56) krytu (48). Aby sa dosiahla presná poloha vodivého...