H02K

Strana 12

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hála Bohumil, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Draxler František

MPK: H02K 5/26, H02K 5/24

Značky: středních, střídavých, základová, konstrukce, motorů, výkonu, nadpodlažní, veľkých, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Elektrický dvoumotorový pohon, zejména pro automatickou pračku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235008

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fischer Hans, Bradler Peter, Paur Horst

MPK: H02K 3/28

Značky: pračku, elektricky, dvoumotorový, automatickou, zejména, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje ve drážkách jediného svazku statorových a rotových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a mnohapólového vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru je galvanicky úplně oddělené od vinutí rotoru univerzálního motoru připojeného ke komutátoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek vždy alespoň se dvěma do série do zkratového obvodu zapojenými cívkami, takže při...

Spojovací zařízení pro spojené začátky a konce vinutí skupin cívek rotorového vinutí indukčního motoru v elektrickém dvoumotorovém pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235007

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fischer Hans, Paur Horst, Bradler Peter

MPK: H02K 3/28

Značky: začátky, elektrickém, rotorového, skupin, vinutí, konce, spojené, zařízení, cívek, pohonů, dvoumotorovém, spojovací, indukčního, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje v drážkách jediného svazku statorových, popřípadě rotorových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a vícepólové vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek, přičemž každá má nejméně dvě do série zapojené cívky tvořící zkratový obvod tak, že při provozu jako univerzální motor se napětí indukované v každé dvojici cívek přičítají k nule, respektive jejich...

Odrušovací zapojení u zdrojových souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 248447

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Karel, Máchal Vlaslav

MPK: H02K 11/00

Značky: zdrojových, odrušovací, souprav, zapojení

Text:

...na vyšší proudy,kde je použití indukčností znemožněno z hmotnostních nebo rczměrovýoh důvodů. V důsledku toho lze zdrojovou soupravu odrušit v předepsaně míře jen velmi cbtíšně, a to zejména u zdrojovýoh souprav používaných v 1 etectví,kde je třeba~ep 1 nit dva protichůdnš požadavky, a to dosažení vysokéhostupně cdrušení na jedná straně a maximálního snížení hmotnosti na straně druhé.Uvedené nevýhody jsou odstranšny u odrušoveoího zapojení u...

Sběrné ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248445

Dátum: 12.02.1987

Autor: Krejčí Karel

MPK: H02K 13/10

Značky: stroje, točivého, sběrné, ústrojí, elektrického

Text:

...můstky jsou opatřeny prostředky pro připojení vodíčů, s výhodou závitovým otvorom.Ještě delší podstate vynâlezu pek spočívá v tom, že v bocích žlábků jsou připojovací otvory pro vyvedení vodíöů z vnítřku štítu.výhodou sbärnőho ústrojí elektrického stroje točivěho podle vynálezu je, že ksrtáče jsou svnějška přístupně, čímž je umožnäne jejich snsdni kontrole e výměna. Provedení podle vynálesu přispívá k značné tuhosti jak štítu, tak...

Rotor synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248178

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 21/00

Značky: stroje, synchronního, rotor

Text:

...pro stahovací svorníky nebo nýty, příp. pro tyče tlumiče rotoru.Na výkresech jsou znázorněny příklady provedení rotoru podle vynálezu, a to v příčném, příp. i V podélném řezu.Rotor synchronního stroje znázorněný V příčném řezu na obr. 1 a V podélném řezu na obr.2 je tvořcn nemagnetickým hřídelem l, k němuž přiléhají hvězdicově uspořádané permanentní magnety g, mezi nimiž jsou umístěny z magneticky Vodivých plechů skládané póly 3, stažené V...

Nástroj pro experimentální zkoušky střihatelnosti tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238699

Dátum: 15.01.1987

Autor: Frček Vojtěch

MPK: H02K 15/02

Značky: experimentální, nástroj, zkoušky, plechů, tenkých, střihatelnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj je tvořen jako postupové střihadlo, sestávající ze skupin střižníků a střižnic různých příčných rozměrů, s uzavřeným střižným obvodem. Největší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí jedné skupiny je vždy menší než nejmenší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí následné skupiny, ve smyslu posunu plechu a roztečná vzdálenost dvou sousedních střižníků v tomto smyslu je rovna celistvému násobku velikosti kroku plechu. To...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247912

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 1/06, H02K 15/02

Značky: obvod, magnetický, stroje, elektrického, točivého

Text:

...2 obr. 1. na obr. 3 dvojvrstvu sestavenou 2 výlisků podle obr. 1 a 2, na obr. 4 výlisky segmentů statorového magnetického obvodu a jejich orientaci vůči půleněmu výchozímu pásu a na obr. 5 příčný průřez segmenty z obr. 4.Z výchozího pásu 3 znázorněného na obr. 1, se vystřihují vždy dva segmenty l vedle sebe tak. že se optimálne využívá šířka tohoto výchozího pásu 3, což je ve znázorněném příkladu umožněno tím, že sousední segmenty L,...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/02, H02K 1/06

Značky: elektrického, magnetický, obvod, točivého, stroje

Text:

...celistvých segmentů také jedenVýlisek segmentu l na obr. 1 se zhotoví vystřižením z celé nebo téměř celé šířky výchozího pásu 3, to jest délka tětivy 1 se blíží šířce výchozího pásu 3. střih se v každém případě provede tak, aby osa gl segmentu l souhlasila s osou gg tlouštkové souměrnosti výchozího pásu 3, která je na obr. 2 sice naznačena v místě geometrické střední osy výchozíno pásu 3, avšak v konkrétním případě může osa gg tlouščkové...

Elektromagnetická brzda s automatickou regulací vzduchové mezery

Načítavanie...

Číslo patentu: 247816

Dátum: 15.01.1987

Autor: Podzemný Augustin

MPK: H02K 7/12

Značky: automatickou, elektromagnetická, vzduchové, mezery, brzda, regulaci

Text:

...sledování a seřizování brzdy v provozu.Na obr. 1 je znázorněna elektromagnetické brzda s automatickou regulací vzduchové mezery podle vynálezu v podélném řezu. Na obr. 2 je znázorněn pohled na automatickou regulaci ve směru S.Elektromagnetická brzda s automatickou regulací vzduchové mezery sestává z vodicích svorníků §, upevněných po obvodu štítu elektromotoru 1, na nichž jsou suvně uloženy pohyblivé kotva 3 elektromagnetu a ovládací...

Svorkovnicová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247573

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ninčák Michal, Gahura Ján

MPK: H02K 5/22

Značky: svorkovnicová, skriňa

Text:

...sú po obvode upevnené v stenách poprípade dne svorkovnicovej skrine, vyhotovenej odlievaním.Svorkovnicôvú skriňu podľa vynálezu je možno ku kostre pripevnit jednoducho odporovýmzvarom, vytvoreným na časti plechováho dna. Riešením svorkovnieovej skrine podľa vynálezusa dosiahne najmä zníženie pracnosti, energetickej náročnosti, zníženie hmotnosti a znížisa počet vyrábaných dielcov. pretože rozmerovo je možné svorkovnicovü skriñu prispôsobit...

Systém chlazení budicích cívek synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234916

Dátum: 15.01.1987

Autor: Argay Vladimír

MPK: H02K 1/32, H02K 1/20

Značky: synchronního, systém, rotorem, stroje, budicích, cívek, chlazení, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká velkých rychloběžných strojů, a to jak s oboustrannou, tak i s jednostrannou ventilací. Uvedený systém je proveden tak, že v každé navinuté rotorové drážce je uložená jedna, popřípadě více ventilačních vložek. Ventilační vložka je tvořena tělesem obdélníkového průřezu a je ve smyslu své podélné osy opatřena vertikálními otvory, do kterých jsou vyvedeny horizontální kanály. Současně jsou podél obou bočních stěn každé navinuté...

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: krokový, presnosti, zvýšenou, motor, kroku, dvojí, polohování, délkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...

Krokový motorek pro elektronické hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232378

Dátum: 01.01.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00, H02K 37/00

Značky: motorek, krokový, hodiny, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový motorek pro elektronické hodiny řeší problém zvýšení zatěžovacího kroutícího momentu při současném snížení středního odběru proudu, s přihlédnutím k možnosti výroby rotorku z permanentního magnetu z levných materiálů, především z feritu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pólové nástavce statorových plechů 1a, 1b nebo 1c, 1d, 1e, 1f jsou vůči rotorku tvarovány nesymetricky a buď vybráním 11b v celé tloušťce statorových plechů 1c, 1d je...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: délkou, kroku, presnosti, polohování, dvojí, motor, zvýšenou, lineární, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Klecové vinutí rotoru turbostrojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234675

Dátum: 01.01.1987

Autori: Argay Vladimír, Vojta Vladimír, Ondruška Emil, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 3/48

Značky: výkonu, rotoru, klecové, veľkých, turbostrojů, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší klecové vinutí, který se týká zařízení k intenzivnímu chlazení čelních částí rotorového vinutí rychloběžných turbostrojů. Klecové vinutí je tvořeno vodivými tyčemi nebo pásy v drážkové části rotoru a kruhy nakrátko, jež jsou vzájemně propojeny vodivými spojkami 6. Mezi každou čelní částí budícího vinutí 5 a bandážovou obručí 1 je umístěna dělená ventilační vložka 7 tvaru dutího válce, opatřená soustavou ventilačních kanálů 8 a...

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Gazda Jiří, Severa Oldřich Ing, Vodička Zdeněk, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: způsob, statoru, stroje, výroby, kostry, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 231781

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/14, B30B 7/04, B21D 5/04...

Značky: koncov, elektrické, rebrovaných, spojovanie, stroje, plechů, zariadenie, zakružených, plastov, točivé

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé. Zariadenie pozostáva zo sústavy vzájomne skĺbených čeľustí obopínajúcich tŕň so zakruženým rebrovaným plášťom. Pohybom čeľustí odvodeným od valca dochádza k postupnému symetrickému prítlaku rebrovanémho plášťa na povrch tŕňa, čím sa zabezpečuje dokonalý kruhový tvar plášťa počas a po spojení jeho koncov.

Bandáž čel vinutí rotoru turbostrojů velkých výkonů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235630

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/38

Značky: výroby, veľkých, její, rotoru, turbostrojů, vinutí, výkonu, bandáž, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci a výrobní postup uvedené bandáže, umožňující axiální dilataci rotorového vinutí v čelních partiích. Dilatační bandáž vytvořená z kompaktně spojených izolačních materiálů výsledného tvaru jednostranně osazeného dutého válce je vnitřní stranou pevně přilehlá k válcovitému povrchu čel rotorového vinutí a vnější stranou, opatřenou kluzkou vrstvou, je volně přilehlá k bandážové obruči. Zeslabeným okrajem dilatační bandáže...

Izolační těleso pro čelní izolaci svazku plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235483

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čípek Jiří, Gatěk Zdeněk, Mezírka Milan

MPK: H02K 3/38, H02K 1/06

Značky: těleso, svazků, izolační, izolaci, plechů, statoru, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního tělesa s proudovodnými koncovkami, jejichž kotevní části jsou uspořádány ve vyhloubeních prvních nálitků a jsou opatřeny polohovacími půlkulovitými prolisy, čímž se docílí zaručeně pevného spojení proudovodných koncovek s izolačním tělesem. Alespoň ve dvou protilehlých obloukovitých částech izolačního tělesa mezi druhými nálitky jsou vytvořena vybrání, čímž vznikne prostor, který umožňuje přístup ke svazku plechů...

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235473

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikulášek Alois, Šimek Josef, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04, H02K 5/18

Značky: elektrického, plechový, stroje, skružený, plášť, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého má své konce spojené přepláťováním, které tvoří podélný výstupek upravený na vnitřním povrchu pláště, zasahující do podélné drážky, vytvořené na vnějším povrchu statorového svazku. Tím se ušetří technologická operace, vrtání otvoru a kolík, případně vytvoření otvoru děrového svaru a elektrické energie pro svařování.

Speciální kruh nakrátko pro ventilový turbomotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234381

Dátum: 15.10.1986

Autori: Peliš Josef, Vojta Vladimír, Kebhart Miloslav, Misárek Mirko

MPK: H02K 19/10

Značky: ventilový, nakrátko, speciální, turbomotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření speciálního kruhu nakrátko u ventilového turbomotoru, který je napájen nesinusovým proudem ze střídače proudu. Vyšší harmonické magnetické napětí statoru jsou vykompenzovány amortisérem turborotoru. Proudy vyšších harmonických, tekoucí po povrchu rotoru v axiálním směru, se na obou koncích rotoru uzavírají v radiálním směru. Je zapotřebí vytvořit v radiálním směru vodivou cestu s minimálním náhradním odporem a s...

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Charvát Jaroslav, Hamrla Jiří, Macek Milan

MPK: H02K 9/02, H02K 5/04

Značky: točivého, elektrického, plechová, kostra, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Kryt elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236980

Dátum: 01.10.1986

Autor: Orság Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

U krytu elektrických strojů, zvláště s pevně vymezenou spárou mezi kostrou a krytem, která je utěsněna pružně stlačitelným těsněním, se předpokládá vodivé spojeni krytu s kostrou elektrického stroje prostřednictvím upevňovacích šroubů. V tom případě však musí být mezi hlavami šroubů a krytem pružné podložky a už žádné další, např. obyčejné. V případech, kde toto uspořádání není z nějakého důvodu možné, např. při oválných otvorech pro upevňovací...

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru svařovaného provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236976

Dátum: 01.10.1986

Autor: Píchal Miroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: tvaru, svařovaného, kostra, provedení, statoru, hranatého, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru, svařovaného provedení, která se skládá ze tří konstrukčně samostatných částí, tj. magnetického samonosného jha a dvou svařovaných rámů kostry statoru. Každou s těchto částí lze vyrábět nezávisle na sobě třeba na jiném pracovišti. Po vložení časti magnetického samonosného jha do částí svařovaného rámu kostry statoru se tyto spojí v jeden celek.

Stroj pro ukládání vodiče do drážek rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234078

Dátum: 01.10.1986

Autor: Peterka Bohuslav

MPK: H02K 15/04, H02K 15/09

Značky: stroj, vodiče, drážek, točivého, elektrického, stroje, rotoru, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro ukládání vodiče pomocí vodicích pravítek ovíjecím ramenem rotujícím kolem vřetene a s ústím pohybujícím se v rovině rovnoběžné s osou rotoru. Účelem je zlepšení stabilizace vodicích pravítek. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že s vřeteníkem (1) stroje je neotočně spojeno první ozubené kolo (2), souosé s vřetenem (8) stroje, které je v záběru s prvním satelitem (3), upevněným pevně na prvním konci hřídele (4), otočně uloženého v tělese...

Rotor elektrického stroje s kryogenním chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 237779

Dátum: 15.09.1986

Autori: Filippov Josif Filippovič, Chutoreckij Garri Michajlovič, Babenko Filipp Michajlovič, Volovik Vladimír Ivanovič, Griněnko Nikolaj Sidorovič, Gebgardt Nikolaj Michajlovič, Verkin Boris Ijeremijevič, Janov Anatolij Jevgeněvič

MPK: H02K 55/02

Značky: kryogenním, stroje, chlazením, rotor, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti elektrotechniky, přesněji k rotoru elektrického stroje s kryogenním chlazením. Stanovený cíl, tj. zvýšení provozní spolehlivosti rotoru, se dosahuje tím, že rotor má vnitřní nemagnetický válec s velmi vodivou cívkou buzení a k němu je umístěn koaxiálně vnější tepelně izolující kryt, jejich spojení na jednom konci rotoru je pevné, a na druhém konci pohyblivé, pomocí středících a moment přenášejících prvků, přičemž...

Úsporný roubík držáku kartáčů pro stejnoměrné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230152

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gebauer Miroslav, Snížek Miloš

MPK: H02K 13/00

Značky: kartáčů, držáku, úsporný, stroje, roubík, stejnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Úsporný roubík držáku kartáčů pro stejnosměrné stroje sestávající z vodivé trubky z barevného kovu nalisované na železném trnu s izolací z umělé hmoty. Na vodivé trubce je natvrdo připájen šroub pro upevnění kabelového oka.

Bezkontaktní polohový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230025

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: bezkontaktní, polohový, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní polohový transformátor, zejména lineární transformátor nebo rozkladač, obsahující stator se statorovým svazkem a vinutím a rotor s rotorovým svazkem s drážkami a vinutím, vyznačující se tím, že v drážkách statorového svazku (2) je uloženo budicí vinutí (3) i výstupní vinutí (4), jejichž osy jsou vzájemně posunuty o 90° elektrických, přičemž v drážkách válcového rotorového svazku (8) v základ ní poloze rotoru s rotorovým svazkem (8)...

Magnetické jho elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230023

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brychta Josef, Šrámek Karel, Škoda Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/06

Značky: točivého, stroje, magnetické, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické jho elektrického stroje točivého, zejména s permanentními magnety a ze šedé litiny, s válcovým vnitřním vrtáním, vyznačující se tím, že vnější povrch jha (1) je ohraničen zakřivenými plochami (10), jejichž počet se rovná počtu pólů stroje, přičemž zakřivené plochy (10) jsou plošší než vnitřní vrtání (9) jha (1), jsou souměrné vůči ose (4) pólu a osa (11) každé zakřivené plochy (10) leží na ose (4) pólu na druhé straně od osy (8)...

Elektromagnetické brzdicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230009

Dátum: 15.09.1986

Autori: Laptěv Robert Juljevič, Guselnikov Eduard Mitrofanovič

MPK: H02K 7/10

Značky: elektromagnetické, zařízení, brzdící

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetické brzdicí zařízení asynchronního elektromotoru s vlastním brzděním a rotorem nakrátko, které obsahuje základní a přídavný svazek, který je od základního svazku oddělen nemagnetickou vložkou a je sestaven z radiálně pokládaných plechů procházejících podél osy elektromotoru, vyznačující se tím, že plechy (12) mají na úrovni vnějšího a vnitřního průměru závitu (13) vyhloubenou drážku (14), vyplněnou nemagnetickým materiálem.

Jednofázový asynchronní motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229838

Dátum: 15.09.1986

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/04, H02K 17/10

Značky: jednofázový, motorek, asynchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednofázový asynchronní motorek s rotorem s drážkami a zuby a statorem s magnetickým obvodem s hlavními a pomocnými póly, vyznačený tím, že osa (14) procházející středem jednoho pomocného pólu (9) z dvojice protilehlých pomocných pólů (9, 10) je ve smyslu otáčení rotoru (5) proti ose (15) vedené středem protilehlého pomocného pólu (10) posunuta o jednu desetinu až jednu polovinu drážkové rozteče (?d) rotoru (5).

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229812

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: H02K 24/00

Značky: pohyb, způsob, výroby, zejména, rozkladač, polohový, transformátor, lineární, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Polohový transformátor pro rotační pohyb, zejména rozkládač nebo lineární transformátor s magnetickým obvodem obsahujícím stator, rotor a vzduchovou mezeru, s budicím vinutím, výstupním vinutím a kompenzačním vinutím a odporem, který je zapojen paralelně s kompenzačním vinutím, vyznačený tím, že za účelem snížení rozdílu transformačního poměru mezi sériově vyráběnými polohovými transformátory kompenzační vinutí (7) je uložené v drážkách...

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229811

Dátum: 15.09.1986

Autori: Škrdlant Karel, Milota Lubor

MPK: H02K 23/00

Značky: elektromotorů, komutátorů, zejména, způsob, výroby, lamel, stejnosměrných, čelních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů, vyznačující se tím, že nejprve se vytvoří z pásku komutátorové mědi v jeho příčném průřezu tvar jedné lamely v rozloženém stavu, mající spodní část převážně přímkovou a horní část tvarovou, obsahující dvě osově symetrické úkosové části svírající mezi sebou tupý úhel, kde na obou koncích horní tvarové části se vytvoří vybrání rovnající se hloubce a poloviční šířce...

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svitků děrovacího pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234011

Dátum: 15.09.1986

Autor: Stanley Louis

MPK: H02K 15/02, B26F 1/46

Značky: svitku, pásu, zařízení, navíjecí, výrobu, děrovacího, děrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Děrovací a navíjecí zařízení pro výrobu svirků děrovaného pásu, které sestává z hlavního rámu, na kterém je uspořádáno děrovací ústrojí, kterým prochází pás, ve kterém jsou při průchodu děrovacím ústrojím vyráženy v určitých odstupech otvory, dále z navíjecího ústrojí pro navíjení pásu ve svitek, které sestává z pohyblivého rámu uloženého pohyblivě na hlavním rámu, přičemž na pohyblivém rámu je otočně uložen hnaný hřídel, u obvodu svitku je...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: motorů, momentové, zapojení, krokových, posouvání, charakteristiky, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zapojenie rozbehového člena krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228862

Dátum: 15.08.1986

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: H02K 37/00

Značky: krokového, zapojenie, rozběhového, člena, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rozbehového člena krokového motora vyznačené tým, že výstup impulzného generátora (1) je pripojený jednak na vstup frekvenčnej násobičky (7) a jednak cez blok (2 ) nastavenia časovej mierky, cez riadiaci zrýchľovací blok ( 3 ) a cez prepínač ( 4 ) na vstupy vratného čítača ( 5 ), ktorého výstup je pripojený jednak na vstup riadiaceho zrýchľovacieho bloku ( 3 ), jednak na vstup komparátora ( 6 ) a jednak na vstup frekvenčnej násobičky...

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228861

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: kroku, krokového, veľkosti, riadenie, zapojenie, motora, adaptívne

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora vyznačené tým, že impulzný generátor (1) je pripojený na vstup tretej frekvenčnej násobičky (4), a cez prvú frekvenčnú násobičku (2 ), cez druhú frekvenčnú násobičku ( 3 ), cez prepínač ( 6 ), cez druhý súčtový logický člen (8), cez druhý frekvenčný delič ( 10 ) na vstup ovládača ( 11 ) krokového motora ( 12 ), pričom výstup tretej frekvenčnej násobičky (4) je pripojený na druhý...

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232996

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 1/06

Značky: točivého, rotoru, statoru, obvod, stroje, elektrického, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého s radiální vzduchovou mezerou, s axiálními, v tangenciálním směru natočenými drážkami, má alespoň jeden z obvodu v axiálním směru tvořen dílčími svazky, vzájemně oddělenými distančními vložkami z nemagnetického materiálu, s výhodou z elektricky vodivého materiálu. Tím se docílí snížení magnetické vodivosti obvodu v axiálním směru, vedoucí k potlačení rozptylového toku, uzavírajícího...

Elektromagneticky ovládaná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 232953

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kuchař Jiří, Frček Vojtěch, Krumpolc Eduard, Podzemný Gustav, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 49/02

Značky: brzda, elektromagnetický, ovládaná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická rotační brzda s trvalým magnetem, jehož magnetické pole polarizuje pólové nástavce brzdy v opačném smyslu než vinutí elektromagnetu, má v radiálních rovinách uspořádány dvě membránovité pružiny tvaru mezikruží, rozdílné mechanické ohybové tuhosti, které jsou spolu pevně spojeny, přičemž měkčí pružina je u vnitřního průměru spojena s hřídelem a tužší spojuje kotvu elektromagnetu a brzdový kotouč, uspořádaný proti brzdovému...