H02K

Strana 11

Zařízení k přídavnému chlazení elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250959

Dátum: 14.05.1987

Autor: Pečinka Svatopluk

MPK: H02K 9/12, H02K 9/10

Značky: chlazení, elektromotorů, přídavnému, zařízení

Text:

...mezi tlakovým rozvodem plynného chladiva a přívodem, z jednotky tepelné kontroly a tepelne sondy v elektromotoru.Upravený speciální důlní nevýbušný asynchronní elektromotor nakrátko typu CVM 225 M 04 - 45 kW s vlastním povrchovým chlazením IC 01 - 41 k přídavné axíální ventilaci otevřeným průtokem stlačeného vzduchu dle tohoto vynálezu je znázorněn na obr. 1 a 2. Zachování konstrukčních podmínek nevýbušnosti dle ČSN 330372 a případné úprava...

Valivé uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250704

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ordáň Jan, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/16

Značky: hřídele, konce, straně, valivé, odstřikovačem, volného, uložení

Text:

...uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele elektrického stroje točivého podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zadní ložiskový uzel elektrického stroje točivého s odstřikovačem tuku v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněn zvětšený detail hřídele v místě pod odstřikovačem tuku v podélném výřezu a obr. 3 ukazuje zvětšený detail možného vytvoření vrtání odstřikovacího kotouče tuku v podélněm výřezu.U řešení valivého uložení s...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250703

Dátum: 14.05.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: horizontálního, velkého, postranice, stroje, točivého, kostry, statoru

Text:

...rovněž známy postranioe, z nichž každá sestava ze dvou částí v různé tlouštce, které jsou vzájemné svařeny. Tyto postranice jsou však vhodné zejména pro takové točivê stroje, u nichž není z konstrukčních důvodů omezena celková výška postranic.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny postranicí kostry statoru velkého horizontàlního točivého stroje. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že nad i pod statorovym otvorem v základní časti jsou...

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 237263

Dátum: 01.05.1987

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: póly, stroje, vyniklými, štíty, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly jsou středěny na vnitřní průměr jha statorového svazku, v prostoru mezi póly. Nálitky štítů jsou na vnějším obvodě opatřeny válcovitým osazením, na které dosedá vnitřní průměr jha statorového svazku a konzolami, uspořádanými podélně mezi póly, přičemž čelní stěny konzol protilehlých štítů se o sebe opírají. Štíty mají menší rozměry a menší hmotnost a je možno použít statorový svazek s...

Zariadenie pre uskutočnenie protibežných strižných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233250

Dátum: 17.04.1987

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: protibežných, střižných, operácií, uskutočnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre uskutočnenie protibežných strižných operácií prevážne v bežných stenách dutých výťažkov. Účelom vynálezu je odstrániť robustnosť konštrukcie strižnice a uloženia strižnice pri strihaní bočných stien dutých výťažkov. Uvedeného účelu sa dosiahne voľným uložením strižnice na pevnom tŕni, pričom strižnica je horizontálne vedená zárezmi vytvorenými v jej dolnej časti nasadenými na krížové vedenie prstenca uloženého na...

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Rykr Vladimír, Špilár Jozef

MPK: H02K 5/04

Značky: stroja, plechový, skružený, plášť, točivého, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Rozpěrka se šroubovací aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250540

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: šroubovací, ložiskových, aretaci, konstrukcí, nastavení, zejména, rozpěrka, předepnutí, ramen, hvězd, hydroalternátorů

Text:

...závitem, na němž je našroubována aretační matice a jednak na straně odvráceně od čepu tvarovým vybránim. V něm je uložena jedna strana pružného hydraulického membránoveho členu, který je opatřen proti sobě umístěnými přivodním šroubem a odvzdušňovacím šroubem, uloženými ve vybráních na bočních stranách opěrné desky. Druhá strana pružného hyd 4raulického membránového členu je uložena v dutině opěrné desky.Výhodou rozpěrek se šroubovací...

Stator stejnosměrného nevýbušného elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250403

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gazda Jiří, Švec Bohumil

MPK: H02K 25/00

Značky: stejnosměrného, elektrického, stroje, nevýbušného, stator

Text:

...ve tvaru kalíšku.Příklad řešení je znázorněn na připojených obrázcích 1 la 2. jho statoru, dle obr. 2, se skládá ze dvou částí masívní část 1 a část 2, skládaná ze segmentů plechů, jelikož se jedná o stroj napájený zvlněným proudem z řízených polovodičových usměrňovačů. Hlavní a pomocné póly stejnosměrného stroje 3 dle obr. 2 jsou připevněny pomocí připevňovacich šroubů pólů 5, procházejícími jhem statoru v části 1, 2. Za...

Adaptér pro navíječku cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čechovský Emanuel, Přidal Hynek

MPK: H02K 15/04

Značky: vinutí, navíječku, adaptér, cívek

Text:

...umožní podstatné snížit a v mnohých konkrétních případech i odstranit p 0 třebu vývoje, výroby a užívání nákladných speciálních jed-noúčelových přípravkü.Na pripojených výkresoch je znázorněn příklad provedení adaptéru pro navíječku cívek vinutí na strojní navíjení rotorů elektrických strojů točivých podle vynálezu, při čemž na obr. 1 je znázorněno možné výhodné provedení adaptéru v nárysu, obr. 2 ukazuje toto provedení v půdorysu a n-a...

Čidlo nulového rotorového napětí u kroužkových asynchronních motorů s rotorovým olejovým spouštěčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239741

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blažek Oldoich, Douda Vlastimil

MPK: H02K 17/30

Značky: asynchronních, olejovým, rotorovým, motorů, čidlo, rotorového, spouštěčem, napětí, kroužkových, nulového

Text:

...spouätěč.Rotorove napětí ee obvodom vstupního rotorovího napětí L upravuje ne úroveň zpracovotelnou klopným obvodom g, ktorý svým výstupním signálom aktivuje vstupy monostebilního klopnóho obvodu), a logickóho obvodu A.Celé čidlo je napújeno ze zdroje 1. V případě překročení času určeného pro rozběh vyhodnotí logicky obvod j, neznamená nepřípustrąý stav a dá povel vystupnímu spíneči i, jehož kontakty § dle potřeby vypnou blok spínání a...

Zařízení pro zpracování signálu snímače ukazatele polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250098

Dátum: 15.04.1987

Autori: Haniger Ladislav, Kott Josef, Kočandrle Ladislav

MPK: H02K 41/02

Značky: ukazatele, polohy, zařízení, signálu, snímače, zpracování

Text:

...je znázorněno elektricke zapojení zařízení podle vynálezu.B, C. Mezi vývody A a B a mezi vývody B a C jsou po jednom zapojeny zdroje proudu 2. První a třetí vývod A a C jsou vždy spolu s druhým vývodem B vedený na jeden ze dvou oddělovacích zesilovačů 3. Každý oddělovací Zesilovač 3 je spojen s jedním blokem 4 g-alvanického oddělení a ty pak přes řízené spínače 5 na aperioudické členy 7. Řízené spínače 5 jsou napájeny zdrojem i řídicího...

Zařízení k výrobě rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239465

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kremlieka Antonín

MPK: H02K 15/02, H02K 15/16

Značky: zařízení, stroje, točivého, výrobe, elektrického, rotoru

Text:

...opěrné objímky i je nešroubovana přítlačná matice 1 s páčkou Q a pružinou pačky 2, která zatlačuje páěku 2, do jedné z drážek Lg v operné objímoe A. Na hřídeli L u stahovaoího kruhu 3 je otočné středěna řezna hlava 1 s pouzdrem La a západkovou objímkou n. Západková objímka je opatřena návařkem A se západkou u, pružinou západky Já, uzavíracím šroubem 1,1 a dvěma protilehlými nástavci m se zaěroubovarąými rukojetmi 13,. K rezné hlavě LL jsou...

Způsob výroby leptaných desek a jejich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 249780

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hertel Jürgen, Sellrie Jürgen

MPK: H02K 3/26

Značky: leptaných, desek, jejich, způsob, výroby, použití

Text:

...noxpurm KOHPpy 3 HTHO pyr K pyry 3 amMTHHM naKdM, a npomemywxu onmnu ýmrb BmTpaBneHm npoueccoM Tpasneuun. VPeKoMeHyeTca noxpmwue samnrnmm naxom BHHOHHHTB ® 0 TOPpa®HqeCKHM nyTeM.Bnaroapn uaoöpeweunm usaecrąoe cauo no ceőe Qaconnoe Tpasnenne npnueuawb Taxmé nnn usrowonnennx poTopHHX o 6 MoToK nna MBEHH c nncKoBm poŕopou, B qacrnocwn nnx Taxux MBMHH öonbmeñ MomHocTn, B pe 3 yn 5 waTe nero Hmemr MGCTO cneymmne npeumymecraa- oñecneqeaue...

Tachogenerátor střídavého proudu jako analogový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Weidensdorfer Guenter, Moebius Richard, Hauser Siegfried, Stuermer Joachim, Roloff Volker, Freitag Armin

MPK: H02K 1/06, H02K 19/16

Značky: tachogenerátor, analogový, střídavého, snímač, proudu

Text:

...npoxonHT.qepea qameo 6 pa 3 HoeÁHpMo 1 H 2 MaľHHTan 0 mHr.3,qepeso 6 anosnymHuH sasopa 13 H 14 cnpaba.H cnena or npoaonnmeHnnacTHHm H qepes nee cauy. nan woroqro 6 u noepxnsawb ynpaannmmuñ norox Heőohbmnu.cwynnu 4 H BHHTH 7 c nomaünqü ronoaxoů Henan H 3 Heuarunruoro Marepuana.Aux o 6 ecneHekHnToHHóü qeurposxu spamgnmxçn ewaneñ nocwonnuuü MarHHr 3,MarHHrHoe npno 1 H 2, MarHHTHoe.HpMo 1 H crynnua 4, crynuua 4 H nan 6, a ŕaxxe MÉPHHTHOeHpM 02 H...

Elektrický stroj točivý s chladicími trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249691

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ráčil Jiří, Kašpar Jiří

MPK: H02K 9/00, H02K 9/19

Značky: chladícími, trubkami, elektricky, točivý, stroj

Text:

...tepe 1 ~ ného odporu v cestě ztrátového tepelného toku mezi svazkem magnetického obvodu s přilehlými povrchy chladicích trubeą a tím zvýšení výkonu chladicího systému stroje, zvýšení jeho životnosti, případně zvýšení jeho výkonu při daných vestavných rozměrech.Na připojeném výkresu jsou na obr. 1 a 2 znázorněny příklady řešení podle vynálezu v podélném řezu.kovové chladící trubky g, jejichž vnější povrch je v místě stykuse svazkem 1...

Synchronní generátor pro autonomní zdroje elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238082

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krumpolc Eduard, Kollhammer Vladimír

MPK: H02K 21/00

Značky: autonomní, energie, generátor, synchronní, zdroje, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synchronního generátoru pro autonomní zdroje elektrické energie, zejména větrné elektrárny, se svazkem plechů statoru s nenatočenými drážkami, ve kterých je uloženo m-fázové pracovní vinutí, a s rotorem, opatřeným nenatočenými budicími póly. Účelem vynálezu je dosáhnout co nejmenšího rozběhového momentu bez přídavného rozběhového zařízení a bez natáčení drážek statoru nebo natáčení budicích pólu rotoru. Uvedeného účelu se...

Zubový rotor vysokootáčkového homopolárního elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232100

Dátum: 01.04.1987

Autori: Haas Rudolf, Pavlovský Hugo, Liška Václav

MPK: H02K 19/20

Značky: vysokootáčkového, rotor, zubový, homopolárního, elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zubový rotor má v mezerách mezi zuby, u obvodové části, uspořádány výplně z nemagnetického materiálu. Tím se docílí snížení aerodynamických ztrát, vznikajících při otáčení rotoru třením a vířením okolního prostředí v prostorách mezi zuby rotoru a vnitřním průměrem statoru, což umožňuje, z hlediska elektromagnetického, zachovat optimální vzduchovou mezeru.

Nástroj pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 232055

Dátum: 01.04.1987

Autori: Čechovský Emanuel, Procházka Jiří

MPK: H02K 15/02

Značky: tvarování, izolaci, deformovatelných, pružné, drážkových, nástroj, elektrických, strojů, točivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástroje pro tvarování pružně deformovatelných drážkových izolací elektrických strojů točivých tepelných tříd F, H a C, sestávajícího z matrice, opatřené na vrchní straně ve směru od sebe přestavitelnými vodicími deskami pro opravení vnějšího tvaru profilu drážkových izolací, a z protilehlého, směrem k vodicím deskám matrice přemistitelného lisovníku, tvořeného upínacím čepem pro uchycení lisovníku na pohybové ústrojí, opatřeným...

Jednočinný horizontální lis, zejména pro nalisování rotorových klecí na hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 233294

Dátum: 01.04.1987

Autori: Petr Oldřich, Jeništa Václav

MPK: H02K 15/02

Značky: rotorových, klecí, zejména, jednočinný, hřídele, nalisování, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení honstrukce a údržby a umožnění použití lisu ve výrobě používající manipulátorů běžného typu. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že na horizontálním loži (11) je kolmo uspořádána základ ní deska (1), která nese alespoň jednu dvojici vzájemně rovnoběžně a souměrně vůči ose (18) lisování uspořádaných pístových pohonů (5), s výhodou hydraulických, jejichž pístnice (6) jsou zakotveny v unášecí desce (7), pohyblivě...

Stator klecového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233293

Dátum: 01.04.1987

Autor: Chůra Vladimír

MPK: H02K 17/30

Značky: motorů, klecového, stator, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Stator klecového asynchronního motoru má hlubší drážky, do nichž jsou nad pracovní vinutí vloženy cívky, které jsou v případě potřeby opatřeny feromagnetickými jádry. Cívky každé fáze jsou vhodným způsobem propojeny a do obvodů jednotlivých fází je zapojen spínač. Tak se uvnitř klecového motoru, odehrává pochod, který má stejný efekt jako tlumivky vně motoru, zapojené do série s vinutím statoru. Stator lze použít pro všechny velikosti motorů....

Zařízení ke chlazení čelních částí rotorového vinutí dvoupólových synchronních strojů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233269

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonń, Benda Břetislav

MPK: H02K 9/02

Značky: synchronních, dvoupólových, strojů, vinutí, chlazení, zařízení, hladkým, čelních, rotorem, částí, rotorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné a účinnější chlazení rotorového vinutí vzduchem chlazeného turbomotoru. Zařízení je tvořeno dvěma ventilačními systémy každé čelní části rotorového vinutí, která je rozdělena do dvou chladicích sektorů, z nichž první je tvořen dvěma ventilačními sekcemi před čely širokých zubů a druhý sektor dvěma sekcemi před čely ostatních zubů a drážek rotoru.Jednotlivé ventilační sekce jsou odděleny pevnými přepážkami a radiálně...

Zařízení k intenzivnímu chlazení čelních částí rotorového vinutí rychloběžných turbostrojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233261

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ondruška Emil, Argay Vladimír, Kebhart Miloslav, Vojta Vladimír

MPK: H02K 9/14

Značky: čelních, turbostrojů, intenzívnímu, částí, rotorového, rychloběžných, chlazení, vinutí, výkonu, zařízení, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze dvou stejných ventilačních systémů, z nichž každý na jednom konci rotoru umožňuje dvoustranný rozvod ohřátého chladila. Podstatou řešení je umístění alespoň jedné rozvodné vložky (8) v prostoru mezi vnější stranou čelní části rotorového vinutí (2) a vnitřní stěnou bandážové obruče (1). Rozvodná vložka (8) je na jedné straně opatřena soustavou podélných drážek (9), případně i tangenciálních drážek (11) a průchozími...

Lineární krokový motor v tubulárním provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239643

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kubát Oldoich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: motor, krokový, tubulárním, lineární, provedení

Text:

...motoru a sepnutím příslušných fází motoru a lze ji po montáži měnit elektricky pouze po jednotlivých krocích. 4Uvedené nevýhody řeší provedení lineárniho krokového motoru v tubulárním provedení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zuby akční i reakčni částí-jsou tvořeny jedno- nebo vícechodou šroubovioí. Stoupání šroubovíce je rovno celistvému násobku zubovéVýhody z provedení podle vynálezu vyplývaji zejména ze...

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238732

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sládek Vladimír, Alexa Ladislav, Stauber Jiří

MPK: H02K 3/50

Značky: způsob, čelní, strojů, upevňovací, částí, točivých, statoru, vinutí, zhotovení, elektrických, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů řeší problém tangenciálního a radiálního upevnění tyčí vinutí za výstupem z drážek paketu plechů a způsob jeho zhotovení. Mezi tyče vinutí opatřené nevytvrzenou izolací a lichoběžníkové výřezy v pravé a levé příložce je na straně přivrácené a odvrácené od vzduchové mezery uložena horní a dolní vložka trojhranného tvaru. Všechny příložky...

Oboustranně průchodný upínač polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 237945

Dátum: 15.03.1987

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav

MPK: H02K 15/02

Značky: strojů, svazků, točivých, oboustranné, plechů, orientovaných, statorových, průchodný, polohové, upínač, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranně průchodného upínače polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých s krokovým i volným natáčením, zejména vůči nástrojům navíjecích nebo tvářecích strojů, sestávající z dutého rotoru, opatřeného dorazy úhlového nastavení, z narážkového bubnu, snímače postavení narážek a ozubeného věnce s pohonem, přičemž rotor je otáčivě uložen na vodicích kladkách v tělese statoru upínače. Účelem...

Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov synchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237859

Dátum: 15.03.1987

Autor: Soroka Pavol

MPK: H02K 15/12

Značky: spôsob, vinutia, elektromotorov, izolačnej, synchrónnych, rotorov, cievok, vrstvy, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Cievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha, ochladí vodou a potom mechanicky sa očistí vinutie cievky. Prípadne sa cievka znovu varí 5 až 7 hodín v saponátovom roztoku a po opláchu vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie mechanicky dočistí. V prípade výskytu mnoho čiernych okují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča v 10 %-nom roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 80 minút.

Zariadenie pre demontáž elektrických točivých strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237109

Dátum: 15.03.1987

Autori: Soroka Pavol, Petričko Pavol

MPK: H02K 15/02

Značky: demontáž, zariadenie, točivých, elektrických, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch pevných stojanov nesúcich prevodovku s výsuvným koníkom a so samostatným pohonom. Medzi stojanmi je umiestnený upínací stôl pre uloženie rozoberaného stroja medzi výsuvné koníky.

Magnetický obvod rotoru synchronního stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239681

Dátum: 13.03.1987

Autori: Sanford Robert, Hartmann Eduard Htl, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Large George Blackmore

MPK: H02K 21/00, H02K 21/08

Značky: synchronního, výroby, obvod, stroje, magnetický, rotoru, točivého, způsob

Text:

...Jobr. 2 ukazuje magnetický obvod rotoru v čelním pohledu ze struny první ěelnl sekce príosvne nosné konstrukční části, nn obr..j je zndzorněn megneticlq obvod rotoru v řezu A-.l, vyznočenémne obr. 2, na obr. 4 je zobrszen magnetický obvod rotoru v osovém příčném řezu, obr. 5 znázorňuje mngneticlgý obvod rotoru v řezu B-B, 239681 4vyznlčeném na obr. 4, a na obr. b, je znézorněn magnetický obvod rotoru v řezu C-C, vyznačeném na obr....

Chladicí zařízení pro vertikální stroje točivé s jednostrannou ventilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249196

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berkovský Oldřich, Ondruška Emil

MPK: H02K 1/18

Značky: točivé, ventilací, chladicí, zařízení, jednostrannou, vertikální, stroje

Text:

...chladiče vzdu chu a clonou.Z hlediska potlačení hlučnosti vlastního chladicího zařízení a celého stroje je výhodné, jestliže na povrchu původního pláätě, vnitŕního povrchu stěn a obou povräích clony je uspořádána vrstva zvukově izolačního materiálu.Dále je výhodná, jestliže stěny a clona jsou za ůčelem zvýšení mechanické pevnosti a potlačení vibrací, rezonance a podobně opatřeny výztužnými prvky . pNový a vyšší ůčinek vynálezu spočívá ve...

Rozpěrka s klínovou aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249446

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: zejména, rozpěrka, klínovou, konstrukcí, hvězd, hydroalternátorů, ložiskových, ramen, předepnutí, nastavení, aretaci

Text:

...k připevaení rorplrky. Prave eplñnć deska 2 je pevne spojená s pravým koncom válcoveho krytu LQ výŕeey 31,. Keni levý konce válcovdho krytu m a činnou doskou 3 je vüle 33.la obr. 2 je opět prulný hydraulický membránový člen j, vložený mezi dinnou desku 3 a levou« oplrnou desku z spojenou s horní a dolní podpěrou 5, g gr jejich vybrání je vloženprvní půlväloc 4,. lezi nim a opěrkou ,u je vložan klín 5. Podelná osa druhého půlválce i je proti...

Zařízení k upevnění magnetického obvodu statoru, zvláště u velkých synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249442

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rada Bohuslav, Ziegler Miloslav

MPK: H02K 1/18

Značky: zařízení, veľkých, strojů, magnetického, upevnění, zvláště, statoru, synchronních, obvodů

Text:

...při výrobě kostry. U velkých synchronních strojů je dokonce možné provést operací ustavování držákd e pravítek pro skládání magnetického obvodu z výrobního závodu na staveniätě.Magnetický obvod lze složit beze spár včetně přodepnutí složeného magnetického obvodu statoru, kterým se omezí tepelná naméhání. Výroba držáků je jednoduchá, dochází k úspoře materiálu a pracnosti. Držáky po zsvaření do horizontálnúch desek slouží zároveň jako výztuhy...

Rozběhové vinutí synchronních strojů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231285

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vojta Vladimír, Pavelka Jiří, Topol Jaroslav

MPK: H02K 3/18

Značky: synchronních, rozběhové, strojů, veľkých, vinutí, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce uvedeného vinutí,která je schopna volně dilatovat, avšak zároveň zajišťovat jeho dlouhodobou stabilizaci při velkém tepelném a mechanickém namáhání pólových nástavců při rozběhu. Rozběhové vinutí je tvořeno vodivými segmentovitými příložkami, spojenými svárem s čelními plochami pólových nástavců. Přesahující konce příložek strany pólových nástavců jsou v mezipólovém prostoru spojeny dilatující spojkou,...

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234421

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 9/00, H02K 11/00

Značky: statorového, jednoduchý, omezovač, rotorového, proudu, synchronního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje sestává z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, nelineárního integračního členu a členu s necitlivostí. Omezovač rotorového a statorového proudu se používá pro regulátory buzení synchronních alternátorů. Navrhovaný omezovač jednoduchým způsobem řeší závislost časového zpoždění na...

Zapojení ke zvýšení výkonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234286

Dátum: 01.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: výkonu, zvýšení, krokového, zapojení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje dlouhou dobu komutačního procesu elektronickým způsobem tak, že paralelně k bifilárnímu vinutí fází jsou zapojeny přídavné tranzistory spolu s odpory, přičemž střední vývod vinutí fází je přes ochranný odpor s paralelně zapojenou zpětnou diodou připojen na napájecí zdroj. Zapojení je vhodné realizovat u těch krokových motorů, kde je žádoucí dosažení vyšších momentů, zejména při vyšších rychlostech.

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 234276

Dátum: 01.03.1987

Autori: Konečný Jiří, Stolařík Milan, Krumpolec Eduard

MPK: H02K 21/08, H02K 21/00

Značky: magnety, stroje, trvalými, rotor, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety, uspořádanými po vnějším obvodě jha rotoru, tvořícími póly s prostřídanou polaritou v tangenciálním směru, má mezi jednotlivými póly uspořádány distanční vložky z nemagnetického materiálu, jejichž přilehlé plochy se jhem rotoru jsou opatřeny vzájemně do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními. Tím je dosaženo zmenšení rozptylového magnetického toku trvalých magnetů.

Alternátor malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234242

Dátum: 01.03.1987

Autor: Preuss Andrej

MPK: H02K 21/00

Značky: alternátor, malých, rozměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce malého alternátoru pro jízdní kola je jednoduchá bez pólových nástavců na statoru. Do trubkového pláště jsou vsunuty dva permanentní magnety ve tvaru dutého válce. Mezi nimi je umístěna axiální kotoučová cívka. Rotor je buď rábkového typu, případně jako válec z magneticky měkkého materiálu se zuby, nebo válec z permanentního magnetu s hladkým povrchem. Magnety statoru se mohou skládat např. ze sudého počtu hranolků vhodné velikosti....

Klín drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233950

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Pergler Ivan, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/48

Značky: klín, rotorem, synchronního, drážky, rotoru, stroje, hladkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem. Klín slouží k upevnění vinutí v drážce rotoru. Klín je tvořen z nosné a tlumící části, které jsou ve smyslu své podélné osy k sobě těsně přilehlé. Nosná část je z mechanicky pevného nemagnetického materiálu, kdežto tlumící část je z kovového materiálu elektricky vodivého. Průřez nosné části je větší než tlumící části.

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238146

Dátum: 16.02.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: velkého, postranice, kostry, statoru, stroje, horizontálního, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postranic velkého horizontálního točivého stroje, které jsou umístěny na čelech kostry a slouží jak pro jeho upevnění k základu, tak i pro upevnění magnetického obvodu stroje. Každá postranice je sestavena ze spodní a horní části, které jsou vzájemně spojeny svařením. Výška spodní části je 30 až 50 % z celkové výšky postranice a tloušťka horní části je 50 až 70 % tloušťky spodní části postranice.

Elektromagnetický obvod statora univerzálneho elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236622

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dudáš Vincent, Čorba Jozef, Valka Anton, Buday Anton, Čačo Ladislav

MPK: H02K 1/06

Značky: statora, elektromagnetický, elektromotora, obvod, univerzálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektromagnetického obvodu statora univerzálneho elektromotora pozostávajúceho z jarma, hlavných pólov a budiaceho vinutia. Účelom vynálezu je ekonomické využitie elektrotechnickej ocele, zjednodušenie technológie výroby elektromagnetického obvodu univerzálnych elektromotorov a zníženie pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že hlavné póly sú vytvorené na vnútornom obvode jarma zo zubov a drážok, pričom v drážkach je...

Rotor krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235240

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mihok Jozef, Struckel Pavol

MPK: H02K 37/00

Značky: krokového, motora, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor krokového motora pozostáva z permanentného axiálne polarizovaného magnetu opatreného na obidvoch čelných plochách pólovými nástavcami z magneticky vodivého materiálu, pričom pólové nástavce sú na strane odvrátenej od permanentného magnetu súoso tuho osadené telesami z magneticky nevodivého materiálu, nahradzujúcimi hriadeľ rotora.