H02K

Strana 10

Aktivní systém uložení rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252778

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: systém, rotoru, aktivní, uložení

Text:

...29 v každém ložiaku 1 a., ga, Q. Na mikropočítač AQ jsou dále připojena nejméně dvě čidla ji, jí polohy rotoru a otáčkové čidlo 36 rotoru. Do tlakových komor 1, g, 1 pod poauvnými podpěrami A, ž, Q je přiváděna ze zdroje lg tlakové kapaliny přes regulační orgány Lg, ll, 1,2, 19, j tlakové kapalina, jejíž tlakje snímán tlakovými čidly l 1, I|.§, 1.2. současně .je pomocí či del § 12, a, gg zatíženünapříklad tenzometrických) snímário zatížení...

Zařízení k axiálnímu předepínání kuličkového ložiska elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252764

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ručný Jiří, Staniček Zdenko, Němčík Stanislav

MPK: H02K 5/16, H02K 7/09

Značky: stroje, ložiska, kuličkového, předepínání, zařízení, elektrického, točivého, axiálnímu

Text:

...souose s hřídelem g rotoru elektrického stroje točivého a pevně spojen s vnějším ložiskovým víčkem 1 na jeho čelní straně, přivrácené ke kotvě łg předepínacího magnetického obvodu 1. Středovým otvorem tohoto prstencovitého permanentního magnetu łg axiálně prochází první koncentrační pretenec lg magnetického toku, který je u řešení zařízení podle vynálezu vytvořen na obr. 1 jako prstencovitá část vnějšího ložiskového víčka Q, směřující k...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Fajfrik Imre, Michalski Jan, Lopusioski Andrzej

MPK: H02K 9/24

Značky: chladič, tyristorových, vysokonapěťových, kapalinový, měničů

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Brzdicí zařízení expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244628

Dátum: 14.10.1987

Autor: Komárom Tóth Hmöstrei Mária

MPK: H02K 55/04, H02K 49/00

Značky: brzdící, zařízení, expanzní, turbiny

Text:

...zařízení může pracovat za nízkych teplot, čímž jsou omezeny nežádouoí tepelná toky k prütočná části expsnzní turbiny. Brzděný výkon je přitom odváděn v podobě elektrické energie mimo zařízení.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad provedení brmdícího zařízení expanzní turbiny podle vynálezu. Obr. l pýedstavuje podélný řez a obr. 2 příčný řez brzdicím zařízením v míetě pőlových nástovcu.Rotor 1 je uložený v redidlních ložiskách § a...

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238310

Dátum: 01.10.1987

Autori: Daniel Jiří, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 19/16, H02K 21/04

Značky: střídavý, kaskádním, generátor, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání má vnější rotor, jehož jho s budícími póly je spojeno s nosnou částí ventilátoru a stator je pevně spojen s ložiskovým štítem. Tím je docíleno zmenšeni vestavných rozměrů generátoru, zejména jeho délky, snížení hmotnosti a úspory materiálu. Lze jej použít zejména jako budiče alternátoru.

Zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého lineárního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237058

Dátum: 01.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Rozprim Jan Praha, Čermák Ján, Pejšek Zdeněk, Roubíček Ota

MPK: H02K 5/12

Značky: elektromotorů, hermetizaci, kmitavého, lineárního, součástmi, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého elektromotoru tvořeného statorem a kotvou, jejíž feromagnetické části jsou umístěny v drážkách statoru tak, že mezi feromagnetickými částmi kotvy a statorem je vytvořena funkční vzduchová mezera a v drážkách statoru je uloženo alespoň jedno vinutí. Mezi kotvou a statorem kmitavého lineárního elektromotoru je umístěna hermetizační přepážka, sestávající z feromagnetické nebo z...

Způsob úpravy lamelové mědi komutátorů elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237052

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šochovský Ladislav, Šochovský Josef

MPK: H02K 13/10, H02K 13/00

Značky: elektrických, komutátorů, točivých, strojů, lamelové, mědi, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komutátorů elektrických strojů a řeší úpravu lamelové mědi. Na funkční plochu komutátoru a/nebo na náběhové a odběhové hrany lamel komutátoru se působí buď nástrojem s profilem odpovídajícím funkční části lamel komutátoru, pěchovacím nástrojem s profilem odpovídajícím funkční časti lamel komutátoru nebo válečkovacím nástrojem tak, že nástroj s profilem odpovídajícím funkční části lamel komutátoru se odvaluje po funkční ploše...

Bezkontaktní elekromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252684

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 1/16

Značky: elekromagnetický, bezkontaktní, tachogenerátor, rotační

Text:

...časové průběhy indukovaných napětí lg obou fází dvoufázového tachogenerátoru a časové průběhy k ním příslušných invertorových napětí gg. Na úsecích ll stálého napětí téže polarity značí body lg okamžiky přepnutí indukovaných a invertovaných napětí (lg a lg) jednotlivých fází tachogenerátoru na výstup elektrického komutatoru.Navíjení cívek 1 kolem prstencového statorového svazku l tachogenerátoru je obtížné a vyžaduje nákladné speciální...

Svorkovnicový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252539

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gahura Ján

MPK: H02K 5/04

Značky: svorkovnicový

Text:

...montáž vývodov vodičov a umožňuje natáčanie svorkovnicovej skrine po 90 °.Príklad vyhotovenia svorkovnicového krytu podla vynálezu je zobrazený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pôdorysový pohlad svorkovnicového krytu bez svorkovnicového veka, obr. 2 znázorňuje svorkovnioový kryt v čiastočnom priečnom reze, obr. 3 zobrazuje svorkovnicový kryt v čiastočnom pozdĺžnom reze a obr. 4 zobrazuje detail drážky na priechodkovom hrdle...

Zapojení pro tepelnou ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252442

Dátum: 17.09.1987

Autori: Měřínský Jiří, Jakovenko Alexej, Brávek Miroslav

MPK: H02K 11/02, H02H 7/085

Značky: stejnosměrného, motorů, tepelnou, zapojení, rotoru, ochranu

Text:

...takto.Jćveroveč 1. je operační zesiloveč v zapojení jako direrenční zesilovač s příslušnými vetupnínü. a vezebnimi» odpory. slouží k zesílení a impedančnímu přizpůsobení vstupního signálu z proudověho čídla. Převodník g jeo operační zesiloveč v zapojení jako lineární dvouoeetnýueauěrňovač v kombinaci s odpory a diodami ve zpätnovazební síti. Pracuje jako převodník na absolutní hodnotu Součtovjř člen 1 je operační zesilovač v zapojení...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Miloslav, Klinke Milan

MPK: H02K 5/04, H02K 5/136

Značky: závěru, stroj, elektricky, točivý, pevném

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Rotor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Almási Zsolt, Paakki Ilmart

MPK: H02K 1/28

Značky: stroje, rotor, elektrického, točivého

Text:

...vynálezu je znázorněno na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného motoru pro pohon vřeten v průběhu výroby a na obr. 2 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného trakčního motoru také v průběhu výroby.Na hřídelí 1 jsou nasazeny plechy 2 roto 4ru stažené stahovacím kruhem 3. V plechach 2 rotoru jsou axiální ventílační kanály 4. V otvoru 5 ve stahovacĺm kruhu 3...

Rotor s ochranným tlumicím vinutím pro alternátor s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241473

Dátum: 15.09.1987

Autori: Noguchi Hiroshi, Springer Helmut, Lappe Peter

MPK: H02K 3/20

Značky: vyniklými, póly, ochranným, alternátor, rotor, vinutím, tlumicím

Text:

...rotor Vyznačuje tím, že mezipólové tyče nesou základni desky, -opirající se o vnitřní plochu okrajů rozšíření polů a ramena,spojená se zäkladními deskami a zasahujícími nad střed tloušťky sousedními rozšíření polů.Toto uspořádání umožňuje účinné tlumení harmonických složek s velmi odlišnými pro-storovými vzdálenostmi, neb-ot poloha mezipölových tyčí je nejen necháva působit na část magnetického toku, která uniká z pólu a působí na klasická...

Výtlačný talíř vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241385

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machaený Vítizslav, Pozler Petr, Rmoutil Miroslav, Koláo Lumír

MPK: H02K 1/18

Značky: vinutí, výtlačný, talíř

Text:

...vinutí přejíždí pohyblivé vodicí tyče vínutí celou svou délkou zatažené vinutí,čímž často dochází k poškozováni izolace zatažených vodičů. U statorových svazků s vysokým plněním vodíčů v drážkách statoru dochází rovněž k vyhnutí vodicích tyčí krycí vložky. Při zpětném chodu pak pohyblivé vodicí tyče vínutí nesprávne najĺždějí na vodicí tyče krycí vložky, čímž do 4chází k zadírání a vznlklý otřep pak poškozuje vinutí.Výše uváděné nedostatky...

Svorkovnicový plechový kryt pre elektrické stroje a prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241332

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušek Jan, Háder František

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, elektrické, svorkovnicový, prístroje, stroje

Text:

...stena svorkovnioovéhoi velka je celistvá. Výhody tohto riešenia svorkovnicoveho krytu sa uplatňujú aj pri jeho nakloneni od zvislej OSI.Príklad vyhotovenia svorkovnicového plechového krytu. podľavynąiązu je uvedený na priloženom výkrese na ktorom obr. 1. zetä evňovacim kolikom privare ným zvnútra ku svork-ovniconvej skrini aobr. 2 zobrazuje svorkovnicový kryt, ktoré ho Iupevňovaici kolik dosadá čelom na stenutesnenia umiestneného »medzi...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chromý Stanislav, Mackrle Svatopluk, Rambousek Zdenik, Mackrle Vladimír, Tihník Vladimír

MPK: H02K 9/04, H02K 9/06

Značky: rotor, lopatkami, lopatkového, stroje, vyměnitelnými

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...

Klín s ventilačními drážkami pro synchronní stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Höhne Detlef, Schünemann Ulrich, Krumbiegel Curt

MPK: H02K 1/32, H02K 1/30

Značky: ventilačními, synchronní, stroje, drážkami, hladkým, rotorem, klín

Text:

...reaktance pro pýoudy vyšších harmonických se současně snižují ztráty ve stroji a zlepší se chlazení budícich civek rotoru, aniž by došlo ke snížení mechanické pevnosti klinů nebo zubů rotoru.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad klínu s ventilačními drážkami pro synchronni stroje 5 hladkým rotorem podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na klín a obr. 2 příčný řez umístění klinu v zubu rotoru.Klin 3...

Drážkový klín hladkého rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zelenka Pavel, Borovec Ivo

MPK: H02K 3/46

Značky: hladkého, rotoru, klín, drážkový

Text:

...vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny...

Tlumicí vinutí s ventilačními kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241194

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hetflejš Jioí

MPK: H02K 3/04

Značky: vinutí, ventilačními, kanály, tlumící

Text:

...vinutí jsou pak napojený na vstupní kanál kolem hřídele.Konstrukcí tlumicího vinutí s ventilačními kanály podle vynálezu je dosaženo zjednodušení výroby rotoru, zejména jeho čelních části, při zajištění jejich dostatečného odvětrávání a zachování mechanické pevnosti. S výhodou lze pevné spojit kliny s vodivými spojkami a tyto spojky opatřit izolací mimo rotor, čímž zároveň odpadá nutnost dalšího odizolování čelných částí budicího...

Labyrintová ucpávka hřídele elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252291

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hašlar Oliver, Pavlas Jaroslav

MPK: F16J 15/447, H02K 5/124

Značky: ucpávka, strojů, elektrických, výkonu, veľkých, středních, labyrintová, hřídele

Text:

...překlenout výrobní a montážní nepřesnosti hřídele v souososti. Stažením protilehlych konců prstence ucpàvky pružnou sponou je docílen jeho stâlý přítlak na hřídel a to rovnoměrně po celém jeho obvodu. Přerušení prstence vyrobeného z elastickêho materiálu značně usnadňuje montáž a demontáž labyrintovê ucpàvky, což je zvlâště výhodné při potřeběNa připojenêm výkresu je uveden příklad provedení labyrintovê ucpâvky podle vynâlezu, kde obr. 1...

Stator elektrického spouštěče pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252116

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: H02K 1/16

Značky: stator, spalovací, elektrického, spouštěče, motory

Text:

...ne isolećních pousdrech,které jsou uspořádény ne koncích kruhových segmentu.Podělným vinutím cívek stetoru elektrického epouätéče dojde ke zkrécení potřebnédélky vodiče cívek e tím k lepäímu využití materiálu e snížení elektrického odporu vinutí statoru. Provedením stetoru. dle vynélezu se zkrétí magnetický obvod e sníží ee spotřeba materiálu. Pritom lze s výhodou atetor rozdělit ne segmenty e stetorové cívky nevléketež při celkové...

Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252066

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Ctibor, Vambera František

MPK: H02K 24/00, H02K 23/40

Značky: motor, hrníčkovým, stejnosměrný, snímačem, čtyřpólový, rotorem

Text:

...perame- Ť trů celé sestavy monobloku motor - snímač.Příklad provedení motoru ee snímačom podle vynálezuł ve tvaru techodnema, Je znázornän na přiloženém výkreeu v öáeteöném řezu.Stutor motoru ł Je vytvořen ze etctorového Jhe, ke kterému Joou připevnänypermanentní magnety 3. Permanentní magnety 3 Jsou ne vnitřní straně opątřeny zaob 1 enými.pő 1 ovými náatavoi tak, že me-.o si plochou pőlových náetavců a nepohyblivou částí 2 e...

Elektrický stroj točivý nízkeho napätia so zaisteným zapusteným štítom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252033

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rajec Vladimír, Kujaník Stanislav, Struckel Peter, Balog Juraj, Kundrát Imrich

MPK: H02K 5/124, H02K 5/08

Značky: napätia, točivý, zapusteným, stroj, zaisteným, štítom, nízkého, elektricky

Text:

...axiálneho posuvu ložiskového štítu v zámku kostry, vzhľadom na toleranciu výroby upevňovacej drážky v kostre a poistných segmentov.Úlohou vynálezu je odstranit uvedené nevýhody, vytvorit jednoduché uloženie ložiskového štítu v kostre s nenáročnou výrobou,montážou a demontážou pri rešpektovaní všetkých požadovaných parametrov elek 4trického stroja točivého, jeho vysokej spoľahlivosti a životnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje a úlohu rieši...

Zařízení pro zatlačování a vytahování klínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241796

Dátum: 10.08.1987

Autori: Witzany Jioí, Chrenovský František

MPK: H02K 15/10

Značky: klínu, zařízení, zatlačování, vytahování

Text:

...ke dnu klínovená drážky,e tím rovnoměrněhoíntažení všechV enbjektivním vyhodnocení zvuku poklepu kledívkem na každý z 11111. v v- 2 Tento nedostatek odstraňuje zařízení pro zatlačovéní a vytahování klínů drážek vodičů točivých strojů, zejména jejichstatorů. Sestává se z lineárního silového prvku, jehož napájecí vstup je opatřen čidlem tvořícím vstup do záznamového zařízení.Záznam získaný z činností zařízení podle vynélezu slouží.jako...

Rotor vysokootáčkového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239211

Dátum: 01.08.1987

Autori: Dresler Jaromír, Drtil Jan, Kozina Libor

MPK: H02K 1/26

Značky: asynchronního, vysokootáčkového, rotor, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor vysokootáčkového asynchronního motoru se svazkem plechů, opatřených uzavřenými drážkami pro uložení tyčí tyčového vinutí kruhovitého profilu. Účelem zařízení je vytvoření vhodného tvaru uzavřené drážky podle tělesného vytvoření užité kruhovité tyče tyčového vinutí pro docílení co nejpříznivějšího rozložení mechanického namáhání krčků zubů plechů svazku plechů rotoru a pro docílení co nejvyššího výkonového využití aktivního...

Rotor synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 239203

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kuklík Václav

MPK: H02K 1/30, H02K 1/32, H02K 1/24...

Značky: synchronního, rotor, vyniklými, stroje, póly

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor synchronního stroje s vyniklými póly řeší problém snížení hladiny hluku. Mezi pólovými nástavci jsou krycí desky opatřené větracími otvory, které jsou upevněny k pólovým nástavcům šrouby. Krycí desky mohou být rovněž připevněny k tělesu rotoru pomocí táhla.

Lamela pro ztlačování uzavíracího klínu vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239866

Dátum: 01.07.1987

Autor: Voženílek Jioí

MPK: H02K 15/04

Značky: ztlačování, klínu, uzavíracího, lamela, vinutí

Text:

...úrazů.Príklad provedení lamely pro zatlačování uzavíracího klínu vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž znázorňuje obr. 1 pohled na lamelu v náryse a obr. 2 příčný řez lamelou v místě šikmého zářezu a vybrání pro uzavírací klín.Lamela 1 pro zatlačování uzavíracího klínu 2 vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu má tvar...

Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prokeš Jozef, Mikulec Jozef

MPK: G01B 7/04, H02K 11/00

Značky: zejména, krokové, snímač, polohy, motory

Text:

...poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Becker Rainer, Jahn Dieter, Keil Michael, Possanza Genus, Joppien Hartmut, Sanborn James Russell, Pieroh Ernst Albrecht, Skötsch Carlo

MPK: H02K 5/14

Značky: držákem, napětí, kartáčů, regulátor

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Rotující usměrňovač elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251269

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír, Švéda Zdeněk

MPK: H02K 19/22

Značky: rotující, točivého, usmerňovač, stroje, elektrického

Text:

...náročnější galvanické odizolování prvního sběrného kotouče a druhého sběrného kotouče od hří dele stroje.za významnou přednost lze pak u řešení rotujícího usměrñovače elektrického stroje točivého podle vynálezu považovat tu skutečnost, že pgi uspořádání galvanicky vodívých připojovacích míst na stejných stranách prvního kotoučovitého nosiče a druhého kotoučovitého nosiče spolu s jimi příslušnými prvním sběrným kotoučem a druhým...

Vysokonapěťový izolační systém vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu řádově stovek megawatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251165

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mrázek Josef

MPK: H01B 3/00, H02K 1/06

Značky: vinutí, stovek, řadové, izolační, vysokonapěťový, vodičů, systém, statorového, strojů, točivých, elektrických, výkonu, megawatů

Text:

...růstu výbojového kanálku je velikost kritické zâny v okolí konce kanálku, jež je dána velikosti napětí a není nijak dále omezena. Právě tak není nijak omezen vývoj prorůstání kanálku ani jeho zastavení případně omezení ještě předtim, nežli se izolant zeslabí natolik, že je ohrožena jeho.elektrická pevnost.Popsaná nsvýhoda známýchkonstrukcí vysokonapěřového izolačního systému vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu...

Magnetický závěrný drážkový klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240677

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zondler Helmut, Sturm Elmar

MPK: H02K 3/48, H02K 3/493

Značky: závěrný, klín, magnetický, drážkový

Text:

...pracná,protože vodiče se musí uzavřenými drážkami prctahovat.Jsou známy konstrukce hlavních polů s uzavřenými drážkami pro kompenzační vinutí V oddělených nástavcich. U těchto konstrukcí je výroba kompenzačního vinuti i při uzavřených drážkáoh méně pracná, zato je však zapotřebi vice lisovacich nástrojů.Tyto nevýhody jsou odstraněny Q kompenzačniho vinutí uloženého v otevřených nebo polouzavřených drážkách v pőlových nástavcích a uzavřených...

Kostra stejnosměrného stroje s listěným jhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Garcia Georges, Nyfeler Robert

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, kostra, listěným, stejnosměrného

Text:

...vyšší a tedy i tužší, nedochází při slisování kostry a po jejím svaření k dodatočným deformacím a nerovnoměrnému stažení listěného jha.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje nárys kostry stejnosměrného stroje s listěným jhem s částečným řezem a obr. 2 příčný řez této kostry vedený listěným jhem.kostra se skládá z předního dílu ł,tz listěného jha g osmihranného tvaru a ze zadního dílu 2....

Stahovací kruh rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239070

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: rotoru, točivého, elektrického, stroje, stahovací

Zhrnutie / Anotácia:

Použití litinového stahovacího kruhu rotoru i v těch případech, kdy kruhové ventilační otvory v plechách rotoru jsou umístěny v bezprostřední blízkosti hřídele. Podstatou řešení je, že přechod z kruhových ventilačních otvorů (3) v plechách (2) rotoru do mezikruhového kanálu (8) ve stahovacím kruhu (5) rotoru je proveden vybráními (10) ve tvaru části rotačního kužele, jehož osa je shodná s osou ventilačních otvorů (3). Takto není stahovací kruh...

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

MPK: H02K 15/16

Značky: stroje, statorem, rotorem, vzájemných, otáčivého, zařízení, posunu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající...

Zařízení k vodotěsné úpravě přírubového štítu elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bezdik Miloslav, Cyprián Karel

MPK: H02K 5/10

Značky: elektromotorů, vodotěsné, úpravě, přírubového, štítu, zařízení

Text:

...otáčkami jako čep elektromotoru a svým odstředivým účinkem a tvarovým profilem odvádí vodu,přicházející k přírubovému štítu ve směru axiálním. Voda, vnikající k přírubovému štítu ve směru radiá 1 ním,obtéká příložku a vytéká na spodní straně úzkou štěrbinou mezi odstřikovacím talířkem a přírubovým štítom.Příložka je opotřena na vnější čelní straně těsnicím kroužkem doléhajícím na střední část odstřikovacího talíŕku, labyrintovými drážkami...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243035

Dátum: 15.05.1987

Autori: Riecky Ernest, Javor Peter

MPK: H02K 51/00

Značky: stroje, tachodynama, elektrického, spojení, hřídelem, točivého

Text:

...elektrického stroje a nástevného hřídele nevykszuje větší vý-ą V ołwlky než několik ihlových minut, postačí l jejích vzájemnámu kloubovému stŕedění i jedno řsdé kuličkové lozisko souosé s oběme hŕídeli.Příkledné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňu je částečný podélný řez hřídelem točivého elektrického stroje a obr. 2 detail jiné variantyHřídel | toäiváho elektrického stroje je uložen v předním...

Dilatační spojka čel statorového vinutí elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243010

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubíeek Karel, Bartoo Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: zkratových, točivých, statorového, elektrických, dilatační, strojů, alternátoru, vinutí, zvláště, spojka

Text:

...strojů točivych, zvláätä zkratovyeh alternátorü podle vynálezu, jehož podstate epoćívá v tom, že diletační spojka je složena z elektricląr vodivých pásku o různé délce a tlouätce menší než je tlouätka vodiče tyče vinutí i vodiče čel vinutí, ne koncích vzájemné spojených, vodivě pripojených k vodičüm tyče vinutí i k vodičům čel vinutí s ohxąutých tak, že mezi jednotlivými elektricky vodivými pásky je vůle.Dilsteční spojka podle...

Rotor zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242725

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosá1 Jozef, Slaneak Ján

MPK: H02K 9/16

Značky: točivého, vysokootáčkového, stroje, elektrického, rotor, zejména

Text:

...obvodový plíätěm 5,.Vnitřní průměr kotouče i je menší než průměr vnitřní roztečne kruänice lopatek 2,. Lopatkové kanály 4 jsou u vnějěího obvodu napojeny na vstup 1 chladicích kanłld 3,. uspořádaných v rotoru 1 ve amáru jeho osy rotace, která jsou výstupom m napojony na rldiňlně uspořádaná propojovací kanály ą. jejichž vyústění LL je provedeno do komory 33 tvaru prstence.Vyústění LL má od osy rotace menší radiální vzdálenost než výstuphlá...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harvánek Zdenko, Kalaš Václav, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: momentu, stroja, vzduchovej, zapojenie, striedavého, medzere, snímača, elektromagnetického, elekrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...