H02K 7/18

Prstencový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16668

Dátum: 29.09.2009

Autor: Gudewer Wilko

MPK: H02K 5/20, F03D 9/00, F04D 29/58...

Značky: prstencový, generátor

Text:

...chladenie vzduchom. Také chladiace kanály môžu byť plánované nielen na aktívne chladenie, ale aj na pasívne chladenie, alebo na kombináciu obidvoch. V prípadeaktívneho chladenia je tým na chladenie vytváraný umelý prúd vzduchu.0012 Tento prstencový generátor je vytvorený ako vnútomý rotor. Preto rotor beží vnútri statora. Napríklad, vzduchová medzera medzi rotorom a statorom je vytvorená v podstate ako krátky - plášť valca. Pod to by...

Generátor veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17043

Dátum: 24.07.2009

Autori: Sonajalg Oleg, Sonajalg Andres

MPK: H02K 7/18, F03D 11/00, F03D 9/00...

Značky: generátor, elektrárne, veternej

Text:

...časťou telesa, obr. 3 predstavuje perspektívny pohľad na generátorovú časť vetemej turbíny podľa vynálezu. Podrobný opis vynálezu0008 Veterná turbína 1, znázomená na pripojených výkresoch, je prostredníctvom zo stavu techniky v odbore známych spojení spojená s homou časťou nosného stožiaru, apod. veternej turbíny. Veterná turbína l zahmuje nosný rám 2, 2, ktorý obklopuje generátorovú časť 3, alebo pracovnú komoru, hlavu rotora (na pripojených...

Veterná elektráreň s chladením generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12792

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 9/00, H02K 7/18...

Značky: veterná, chladením, elektráren, generátora

Text:

...uskutočnenia vynálezu navrhnuté, abyvnútri gondoly boli vo vzájomných odstupoch usporiadané viaceré ventilátory.0012 Obzvlášť výhodne je vnútri gondoly plánovaná plošina, s ventilátormi usporiadanýmipod plošinou a s výstupmi vzduchu pre nasávaný vzduch nad plošinou. Tým sa dosiahne, abybola plošina použitá na vedenie prúdu vzduchu. Súčasne pod plošinou rezultuje druh pokojového priestoru, v ktorom sa nasávaný vzduch môže ustáliť. Pritom...

Lineárny generátor s kmitajúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8944

Dátum: 06.12.2002

Autori: Schulte Franz Josef, Knopf Richard Matthias

MPK: F01B 11/00, F01B 23/10, H02K 35/00...

Značky: lineárny, generátor, kmitajúcim, piestom

Text:

...s tesnením.0008 Ďalšie prednostné znaky vynálezu vyplývajú z podružných nárokov. 0009 Vynález je ďalej v spojení s pripojenými výkresmi bližšie vysvetlenýna príkladoch uskutočnení. Na obrázkoch je znázornenéobr.1 základná konštrukcia statora elektromechanického meničaobr. 2 rez pozdĺž čiary II - ll z obr. 1obr. 3 oproti obr. 1 v trochu zmenenej mierke pozdĺžny rez cezpracovný piest spojený s kotvovou cievkou pre menič podľa vynálezuobr.4 a 5...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Süss Jaroslav, Zach Zdeněk, Kratochvíl Arnošt, Straka Jaromír, Maloušek Antonín

MPK: H02K 7/18

Značky: třífázová, výkonu, jednotka, usměrňovače, polovodičového, veľkých, základní

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...