H02K 7/00

Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6927

Dátum: 03.10.2014

Autori: Stacho Ľubomír, Marci Štefan

MPK: B62J 6/06, H02K 1/27, H02K 7/00...

Značky: bicykla, elektrickej, elektrických, zariadenie, produkciu, energie, prevádzku, spotrebičov

Text:

...a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič.Podstata predloženého riešenia spočíva v tom, že permanenmé magnety pripevnené na unášači magnetov sú kruhovými magnetmi a že magnety sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke.Použitím kruhových magnetov dochádza k ich jednoduchšíemu osadeniu do unášača magnetov. Z uvedeného dôvodu je takéto riešenie technicky nenáročné na výrobu a výhodné aj z...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6597

Dátum: 02.12.2013

Autor: Homrok Juraj

MPK: H02K 7/00, F03B 13/00, F02N 11/00...

Značky: zariadenie, energie, výrobu, elektrickej

Text:

...elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.Uvedená zostava je spravidla umiestnená v nehorľavom obale a môže byť doplnená počítačom na riadenie operácií.Takéto zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie...

Stroj na elektrické odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285065

Dátum: 26.04.2006

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: B23K 11/00, H02K 15/00, H02K 7/00...

Značky: elektrické, odporové, stroj, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na elektrické odporové zváranie podľa vynálezu má rotor (9) s rotorovým vinutím (22) spojeným krúžkami a kefami so zdrojom budiaceho prúdu. Jeho stator (10) má statorové vinutie (27) napojené priamo alebo cez usmerňovač na elektródy zváracieho stroja. Magnetický obvod je z delených, výhodne vinutých, transformátorových jadier orientovaných tak, že otvor v jadre je kolmý na rovinu preloženú osou rotora (9), pričom jedna časť jadier,...

Generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4111

Dátum: 05.05.2005

Autor: Lukovič Miloš

MPK: F03G 7/00, H02K 7/00

Značky: generátor

Text:

...činný. Náklad musí zostať na generátore, pokiaľ nevybijeme vnútorný kondenzátor, čím sa zruší aj generovanie antigravítačnej sily. V opačnom prípade by generátor (pri uvažovanej hmotnosti m 20 kg) uletel v našom prípade ziýchlením a F/m, a z 10 000/zo, a 500 m/sz.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok zobrazuje generátor antigravitačnej sily aj so zdrojom. Príklady uskutočneniaAby sa generátor guľového tvaru o priemere d 2 m, a hmotnosti l...

Systém na uchovávanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2479

Dátum: 17.11.2003

Autori: Bolund Björn, Bernhoff Hans, Leijon Mats

MPK: B60K 6/00, H02K 7/00

Značky: uchovávanie, energie, systém

Text:

...podľa vynálezu sa uskutočňuje prenos energie do zotrvačníka z vonkajšieho zdroja. vozidlo na pohon z batérie využíva hnaci systém na uchovávanie energie podľa vynálezu a batéria vozidla sa môže nabíjať buď normálnym spôsobom, v nabíjacej stanici, alebo sa Zotrvačnik roztočí na maximálne otáčky. Počas prevádzky sa energia uložená v zotrvačníku môže použiť na pohon vozidla, pričom jeho dojazd sa v porovnaní s vozidlom na konvenčný...

Elektromechanické zavlažovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283590

Dátum: 12.09.2003

Autor: Holdoš Ervín

MPK: H02K 7/00, H02K 57/00, H02K 7/02...

Značky: zavlažovacie, zariadenie, elektromechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z hnacej jednotky (1) a záťažovej jednotky (2) - vodného čerpadla (12), ktoré sú napojené na spoločný hriadeľ (5), ktorý je opatrený zotrvačníkovým kolesom (8), pričom celá zostava je uložená v ráme (7) zariadenia. Zotrvačníkové koleso pozostáva z uhlovo rovnomerne rozložených radiálnych ramien (16) usporiadaných medzi dvoma kruhovými tabuľami (17), pričom zotrvačníkové koleso (8) je po svojom obvode opatrené lopatkami (9),...

Veterný prúdový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7699

Dátum: 09.09.2002

Autori: Casazza Matteo, Mair Andreas, Pabst Otto

MPK: F03D 9/00, H02K 7/00

Značky: generátor, veterný, prúdový

Text:

...montáž náboja zvnútra.Dutá konštrukcia navyše umožňuje využiť teplo, odovzdané silovouelektronikou, nachádzajúcou sa vo veži, a časť tepla, ktoré uvoľní samotnýgenerátor, nato, aby sa do náboja zavádzal teplý vzduch a odtiaľ do listov rotora, pričom sa tak vytvorí mimoriadne účinný odmrazovací systém. Zahriatie listov rotora spôsobuje, že v prevádzke nie je potrebné privádzať žiadnu vonkajšiu energiu, pričom sa jednoducho využije teplo,...