H02K 5/26

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín, Benda Břetislav, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: způsob, montáže, elektromotorů, sekce, kompresorem

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Benda Břetislav, Ruml Jan, Flieger Jiří

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: prepravu, plynů, sekce, kompresorem, plynovodu, elektromotorů

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Benda Břetislav, Dejl Jaromír

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: zejména, kompresorem, sekcí, skříň, elektromotorů

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Rozpěrka se šroubovací aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250540

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: konstrukcí, šroubovací, nastavení, ložiskových, aretaci, předepnutí, hvězd, zejména, ramen, rozpěrka, hydroalternátorů

Text:

...závitem, na němž je našroubována aretační matice a jednak na straně odvráceně od čepu tvarovým vybránim. V něm je uložena jedna strana pružného hydraulického membránoveho členu, který je opatřen proti sobě umístěnými přivodním šroubem a odvzdušňovacím šroubem, uloženými ve vybráních na bočních stranách opěrné desky. Druhá strana pružného hyd 4raulického membránového členu je uložena v dutině opěrné desky.Výhodou rozpěrek se šroubovací...

Rozpěrka s klínovou aretací pro nastavení předepnutí konstrukcí, zejména ramen ložiskových hvězd hydroalternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249446

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dufek Rostislav

MPK: H02K 5/26

Značky: zejména, klínovou, ložiskových, aretaci, ramen, hvězd, konstrukcí, rozpěrka, předepnutí, nastavení, hydroalternátorů

Text:

...k připevaení rorplrky. Prave eplñnć deska 2 je pevne spojená s pravým koncom válcoveho krytu LQ výŕeey 31,. Keni levý konce válcovdho krytu m a činnou doskou 3 je vüle 33.la obr. 2 je opět prulný hydraulický membránový člen j, vložený mezi dinnou desku 3 a levou« oplrnou desku z spojenou s horní a dolní podpěrou 5, g gr jejich vybrání je vloženprvní půlväloc 4,. lezi nim a opěrkou ,u je vložan klín 5. Podelná osa druhého půlválce i je proti...

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hála Bohumil, Draxler František, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/24, H02K 5/26

Značky: elektrických, střídavých, základová, nadpodlažní, motorů, výkonu, konstrukce, středních, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...