H02K 5/04

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286963

Dátum: 20.07.2009

Autor: Boischio Ido

MPK: H01R 4/00, H02K 5/04

Značky: statora, spojovacia, vinutia, elektromotora, najmä, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia jednotka najmä na vinutia statora elektromotora, ktorá zahŕňa konektor (13), ktorý sa skladá z prvej sekcie (14) slúžiacej na pripojenie ku koncovkám a druhej sekcie (15) slúžiacej na upevnenie k statoru elektromotora. V prvej sekcii (14) je uložená jedna alebo viac zásuvkových koncoviek (16), ktoré sú prispôsobené na pripojenie k jednej alebo viacerým komplementárnym zástrčkovým koncovkám (17), ktoré sú pripojené k vinutiam statora...

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Poštolka Miroslav, Topol Jaroslav, Süss Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/14, H02K 5/04

Značky: točivého, stator, elektrického, horizontálního, kostrou, stroje, dělenou

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/173, H02K 5/04

Značky: štíty, způsob, plechovými, výroby, elektromotor

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Stator elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266149

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kujaník Stanislav, Nyárády Karol

MPK: H02K 5/04

Značky: stator, stroja, točivého, elektrického

Text:

...spočíva v tom, že vonkajší rez statorového zväzku má tvar n-bokého hranola,pričom plášť kostry je vytvorený z tvarovaných ocelových pásov, tvaru profilu U, ktoré vnútornou stenou dna dosadajú na statorový zväzok a susedné Časti tvarovaných ocelových pásovvytvárajú rebrá, ktoré sú spojené v tuhý celok.Výhodou navrhovaného riešenia podľa vynálezu je rovnomernost hustoty tepelného toku prestupujúceho stykovou plochou statorověho zväzku plášťa a...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vrábel Ondřej, Vodička Zdeněk, Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, způsob, stejnosměrného, elektrického, rotoru, stroje, výroby, pomocných, pólů, hlavních, točivého, plechů

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Štíty elektrického stroje točivého bezkostrového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263079

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/16

Značky: provedení, štíty, bezkostrového, točivého, stroje, elektrického

Text:

...obdélníkových zubů.Vzájemné spojení těchto částí i jejich spojení se svazkem statorových plechů může být provedeno sváry.Výhodou štítů elehrického stroje točivého bezkostrověho provedení podle vynálezu je,že štíty vylisované z hlubokotažného plechmpřípadně i s náboji pro uložení 1 ožisek,svařené vzájemně a současně i přivařené ke svazku statorových plechů v odpovídajících místech zámků,tvoří set statorovým svazkem ohybově i torzně...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/16, H02K 5/15...

Značky: elektricky, stroj, rotorem, točivý, způsob, výroby, diskovým

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261978

Dátum: 10.02.1989

Autori: Poštolka Miroslav, Süss Jaroslav, Peliš Josef

MPK: H02K 15/14, H02K 5/02, H02K 5/00...

Značky: stator, stroje, točivého, elektrického

Text:

...stator podle .vynálezu v příčném řezu a na obr. 2 v po-clélném řezu.Stator 3 je iprroveden jako samostatný montážní celek slo-žený z lplechů stažených stahovacími deskami 4 a s vloženým vinutím. Součástí stat-oru 3 jsou patky 5 probíhající po obou stranách statoru 3 v rovině procházející jeh-o osou. Patky 5 slouží ,k přrpevnění statoru 3 a k pře-našení točivého momentu na nosné patky 6, upravené mezi přepážkami 1 dolní časti kostry....

Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261778

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cahel Ladislav, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/04

Značky: kostrou, nosníkovou, točivý, elektricky, stroj

Text:

...kmitů nosníkové kostry a tím i na knitáni e tuhost celého elektrického stroje. za účelem výrazného zvýšení tuhosti patek a tím i tuhosti uchycení celého stroje k základu jsoupłíčná zebra patek vytvořena tak, aby byla zakotvena do krátkych uzavfených skfíñovýchnosníků o délce rovnající se minimálně rozteči příčných žeber a tvořených odpovídajícímiúseky podélných nosníků kostry, jejího vnějšího pláště a úseky vnitřního pláště pevné...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalous Zdeněk, Matějíček Zdeněk, Beran Jaromír

MPK: H02K 3/46, H02K 5/16, H02K 5/04...

Značky: točivý, stroj, elektricky

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Jan, Charvát Jaroslav, Hamrla Jiří, Gahura Ján, Rýznar Ladislav, Londin Josef, Macek Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: plechová, žebrovaná, kostra

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického

Načítavanie...

Číslo patentu: 247202

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šulc Zdenik, Soukup Václav, Fiedler Lubomír, Novotný Vojtich

MPK: H02K 5/04

Značky: žebrovaný, zejména, plechový, elektrického, plášť, kostra

Text:

...odpadá nutnost použití složitého upínacího přípravku. Docílí se dobrý tepelně vodivý styk mezi pláštěm kostry a statorovým svazkem.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení žebrovaného plechového pláště podle vynálezu kde na obr. 1 je žebro kostry elektrického stroje točivého v radiálním řezu a na obr. 2 je v rozvinutém tvaru část žebrované kostry elektrického stroje točivého.Žebro g kostry § V radiálním řezu na obr. 1 je...

Žebrovaný plechový plášť, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243962

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hrubala Henrich

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, plášť, žebrovaný, točivého, zejména, stroje, elektrického

Text:

...tepla z jjjich povrchů 0 těsnější styk pláště se svazkem statoru.Na výkresoch jsou znázorněny příkladv provedení žebroveného plechového pláště podle vynálezu, kde na obr. l je V příčném řezu, ąjto ve čtyřech variantách rovedení, na obr. 2 je příčnýřez rozvinuté části pláště, na obr. 3 je část rozvinutého pláš tě, na obr. 4 je jeho nárys, ne obr. 5 příčný řez a na obr. 6 je část piáště v podélném řezu.Úseky žebrovaného plechového pláště l ve...

Držák elektromotorku, zejména pro pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254453

Dátum: 15.01.1988

Autori: Staniček Zdenko, Mezírka Milan

MPK: H02K 5/04, H02K 1/06

Značky: zejména, pračky, elektromotorku, držák

Text:

...nich je elektromotorek l uchycen v úložných otvorech 5 v čelních stěnách 1 rámečku §, vytvořeného z plochého pásu, který je ohnut pod pravými úhly. Rámeček Q sestává ze dvou stejným částí, přičemž dělicí rovina lg rámečku Q prochází otevřenými stranami rámečku § a středem úložných otvorů §. Obě části rámečku Ž jsou spolu spojeny uvolnitelněšrouby lg, procházejícími ohnutými okraji ll na hranách obou částí rámečku 5, uspořádanými u jeho dělicí...

Kryt odvzdušnění chráněného prostoru, zvláště pro vnitřní montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 246469

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ditl Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: zvláště, prostoru, montáž, chráněného, odvzdušnění, vnitřní

Text:

...variant krytů.Ve stěně 1 nejnižší části elektrického stroje je upraven odvzdušňovací otvor 2. Odvzdušñovací otvor 2 je z vnitřní strany elektrického stroje .překryt miskou 3 obr. 1, 2 se dvěma soustřednými vplášti 4 D, 41. Ve vnitřním plášti 4 D jsouupraveny dva vnitřní spojovací otvory 5 U. Ve vnějším plášti 41 jsou upravený dva vnější spojovací otvory 51. Vnitřní spojovací otvory 5 U a vnější spojovací otvory 51 jsou...

Rebrovaný plechový plášť kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246303

Dátum: 15.12.1987

Autor: Folliot Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, kostry, rebrovaný, plášť, točivého, plechový, stroja

Text:

...vybwraťtiu v zväzku, na ktorom je plášť nasadený.Riešením rebrovaného plechového plášte podľa vynálezu sa medzi susedunými rebrami plášte vytvoria pozdĺžne výstupky, ktorých tvar odpovedá tvaru vybratia vo zväzko a» ich vzájomným stykom sa dosiahne zväčšenie teploemennej plochy, pričom v dôsledku malého polomeru zaoblenia vý 4stupkov sa pri .nalisovaní zväzku do kostry dosiahne čistý kovový styk, ktorý je takmer ideálny pre odvod tepla zo...

Rebrovaná zváraná plechová kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246025

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobrotka Pavel, Paulech Jozef, Belan Vladimar, Kaear Viktor

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, stroja, plechová, elektrického, zváraná, rebrovaná, točivého

Text:

...a tým aj velkosti merného tlaku na stykovej ploche kostry a statorového zväzku. Medzera v ktorej sa realizuje zvar päty rebra, musí byt »dostatočne široká, aby výstupky zvaru neprečnievali cez stykovú plochu medzi rebrovanou kostrou a statorovým zväzkom. Pri rovnakej šírke meudzery po celej idlžilçe päty rebra vzniká medzi prerušovanými zvarrmi zbytočne velký nevyužltý priestor,ktorý podstatne zmenšuje velkosť teplosmlen 4 nej plochy medzi...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pokorný Antonín, Cenek Miroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: závěru, točivý, pevném, elektricky, zejména, stroj

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Svorkovnicový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252539

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gahura Ján

MPK: H02K 5/04

Značky: svorkovnicový

Text:

...montáž vývodov vodičov a umožňuje natáčanie svorkovnicovej skrine po 90 °.Príklad vyhotovenia svorkovnicového krytu podla vynálezu je zobrazený na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pôdorysový pohlad svorkovnicového krytu bez svorkovnicového veka, obr. 2 znázorňuje svorkovnioový kryt v čiastočnom priečnom reze, obr. 3 zobrazuje svorkovnicový kryt v čiastočnom pozdĺžnom reze a obr. 4 zobrazuje detail drážky na priechodkovom hrdle...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klinke Milan, Didek Miloslav

MPK: H02K 5/136, H02K 5/04

Značky: pevném, točivý, závěru, elektricky, stroj

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Svorkovnicový plechový kryt pre elektrické stroje a prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241332

Dátum: 15.09.1987

Autori: Háder František, Dušek Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: svorkovnicový, plechový, prístroje, stroje, elektrické

Text:

...stena svorkovnioovéhoi velka je celistvá. Výhody tohto riešenia svorkovnicoveho krytu sa uplatňujú aj pri jeho nakloneni od zvislej OSI.Príklad vyhotovenia svorkovnicového plechového krytu. podľavynąiązu je uvedený na priloženom výkrese na ktorom obr. 1. zetä evňovacim kolikom privare ným zvnútra ku svork-ovniconvej skrini aobr. 2 zobrazuje svorkovnicový kryt, ktoré ho Iupevňovaici kolik dosadá čelom na stenutesnenia umiestneného »medzi...

Kostra stejnosměrného stroje s listěným jhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nyfeler Robert, Garcia Georges

MPK: H02K 5/04

Značky: stejnosměrného, kostra, stroje, listěným

Text:

...vyšší a tedy i tužší, nedochází při slisování kostry a po jejím svaření k dodatočným deformacím a nerovnoměrnému stažení listěného jha.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje nárys kostry stejnosměrného stroje s listěným jhem s částečným řezem a obr. 2 příčný řez této kostry vedený listěným jhem.kostra se skládá z předního dílu ł,tz listěného jha g osmihranného tvaru a ze zadního dílu 2....

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250703

Dátum: 14.05.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: kostry, statoru, horizontálního, stroje, točivého, velkého, postranice

Text:

...rovněž známy postranioe, z nichž každá sestava ze dvou částí v různé tlouštce, které jsou vzájemné svařeny. Tyto postranice jsou však vhodné zejména pro takové točivê stroje, u nichž není z konstrukčních důvodů omezena celková výška postranic.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny postranicí kostry statoru velkého horizontàlního točivého stroje. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že nad i pod statorovym otvorem v základní časti jsou...

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 237263

Dátum: 01.05.1987

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, póly, točivého, štíty, vyniklými, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Štíty elektrického stroje točivého s vyniklými póly jsou středěny na vnitřní průměr jha statorového svazku, v prostoru mezi póly. Nálitky štítů jsou na vnějším obvodě opatřeny válcovitým osazením, na které dosedá vnitřní průměr jha statorového svazku a konzolami, uspořádanými podélně mezi póly, přičemž čelní stěny konzol protilehlých štítů se o sebe opírají. Štíty mají menší rozměry a menší hmotnost a je možno použít statorový svazek s...

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Špilár Jozef, Rykr Vladimír

MPK: H02K 5/04

Značky: skružený, elektrického, točivého, stroja, plášť, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238146

Dátum: 16.02.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: kostry, postranice, statoru, velkého, horizontálního, stroje, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postranic velkého horizontálního točivého stroje, které jsou umístěny na čelech kostry a slouží jak pro jeho upevnění k základu, tak i pro upevnění magnetického obvodu stroje. Každá postranice je sestavena ze spodní a horní části, které jsou vzájemně spojeny svařením. Výška spodní části je 30 až 50 % z celkové výšky postranice a tloušťka horní části je 50 až 70 % tloušťky spodní části postranice.

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Severa Oldřich Ing, Laštovica Milan, Gazda Jiří, Vodička Zdeněk

MPK: H02K 5/04

Značky: kostry, stroje, výroby, stejnosměrného, způsob, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235473

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hamrla Jiří, Mikulášek Alois, Šimek Josef

MPK: H02K 5/18, H02K 5/04

Značky: skružený, plechový, stroje, plášť, točivého, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Skružený plechový plášť elektrického stroje točivého má své konce spojené přepláťováním, které tvoří podélný výstupek upravený na vnitřním povrchu pláště, zasahující do podélné drážky, vytvořené na vnějším povrchu statorového svazku. Tím se ušetří technologická operace, vrtání otvoru a kolík, případně vytvoření otvoru děrového svaru a elektrické energie pro svařování.

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hamrla Jiří, Macek Milan, Charvát Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 9/02

Značky: kostra, točivého, plechová, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Kryt elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236980

Dátum: 01.10.1986

Autor: Orság Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

U krytu elektrických strojů, zvláště s pevně vymezenou spárou mezi kostrou a krytem, která je utěsněna pružně stlačitelným těsněním, se předpokládá vodivé spojeni krytu s kostrou elektrického stroje prostřednictvím upevňovacích šroubů. V tom případě však musí být mezi hlavami šroubů a krytem pružné podložky a už žádné další, např. obyčejné. V případech, kde toto uspořádání není z nějakého důvodu možné, např. při oválných otvorech pro upevňovací...

Kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232479

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, točivého, kostra, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra elektrického stroje točivého je ve tvaru rámu, tvořícího uzavřenou smyčku. V prvních protilehlých ramenech rámu jsou uspořádána ložiska rotoru, druhá protilehlá ramena jsou uspořádána podél statorového svazku u vnitřní strany jha, v prostoru mezi póly. Kostra je kompaktní, zajišťuje souosost ložisek, snížení výrobních operací, montážních dílů, chvění a hlučnosti a zvýšení životnosti ložisek.

Štíty elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232473

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staniček Zdenko, Hudec Milan

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, elektrického, štíty, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s vyniklými póly má u čel vinutí statoru uspořádanou izolaci, která je fixována na boční stěny statorového svazku. Štíty jsou uspořádány u vnitřní obvodové části čel vinutí, přičemž válcové konce štítů se opírají v axiálním směru o boční stěny pólových nástavců, v radiálním směru o izolaci čel u jejich vnitřního průměru, případně o vnitřní průměr krajových plechů statoru.Štíty mají menší rozměry a hmotnost, při značné...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231611

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čáslava František, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: točivého, kostra, žebrovaný, zejména, stroje, elektrického, plášť, plechový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry elektrického stroje točivého, jejíž přilehlé stěny žeber jsou spojeny bodovými sváry. Účelem vynálezu je snížení energetické náročnosti a pracnosti, zvýšení mechanické tuhosti kostry, prodloužení životností elektrod a zrychlení výroby kostry. Uvedeného účelu se dosáhne tím, ze bodové sváry jsou vytvořeny u paty žeber na vnitřním povrchu pláště.

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229774

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rudenko Ivan

MPK: H02K 5/04, H05K 5/03

Značky: svorkovnicový, strojov, elektrických, plechů, točivých, tvárnením, zhotovený

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicový kryt elektrických strojov točivých zhotovený tvárnením plechu, pozostávajúci zo svorkovnicovej skrine, svorkovnicového veka, tesnenia a spojovacích prvkov, vyznačujúci, sa tým, že svorkovnicová skriňa (1) a svorkovnicové veko (2) sú na koncoch opatrené zaoblenými prírubami (11 a 21), medzi ktorými je uložené pružné tesnenie (3), najvýhodnejšie kruhového prierezu, dotýkajúce sa steny výstuhy (4) pričom svorkovnicové veko (2) je ku...

Spôsob výroby statora elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 229182

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rudenko Ivan, Linhardt Peter, Reiter Juraj

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, stroja, výroby, spôsob, statora, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby statora elektrického stroja točivého, pozostávajúceho z plechovej kostry a statorového zväzku zloženého z plechov vyznačujúci sa tým, že statorový zväzok sa umiestni na elektricky vodivý tŕň, k vonkajšiemu valcovému povrchu statorového zväzku sa v tangenciálnom smere privádza rozvinutý plášť plechovej kostry a elektricky vodivým ohybníkom sa postupne tvaruje a pritláča na valcový povrch statorového zväzku a súčasne sa odporovo...