H02K 37/00

Zařízení pro programové řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267955

Dátum: 12.02.1990

Autori: Spíral Ludvík, Kuneš Jiří

MPK: H02K 37/00

Značky: motorů, programové, řízení, zařízení, krokového

Text:

...lg a vývod E spouštäni přavodniku 23 číslo/frekvence je propoJon s Jedni hitom 108 třetí vstupmě-výatupní brány Jednočipového nikropočítnče 10.Po připojení přístroje na sit se automaticky nastaví režim programování, Na otočnóm přepínači zadžxvacího obvodu 6 Ž pro programování mají jednotlivú polohy tento výzzmm2 - ządávúni rychlosti otáěení motoru- zadáni skokové nebo plynulé změny rychlostikontrola naprogramovnnóho počtu kroku- kontrola...

Laboratorní fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265472

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šrámek Jaroslav, Schön Vilém

MPK: H02K 37/00

Značky: fermentor, laboratorní

Text:

...vynálezu, na obr. 2 príklad uspořádání statoru a rotoru pohonné jednotky rotačního míchadla a na obr. 3 blokové schéma napájecí jednotky včetně připojení ke statoru krokového motoru.Laboratorní fermentor je tvořen kultivační nádobou 3 umístěnou v autoklávu l. Kultivační nádoba 2 se skládá z plášte 5, uzavřeného po obou stranách čelními plochami 5 a uvnitř je umístěno rotační míchadlo 5, které je upevněno na společné hřídeli A s rotorem 5...

Zapojení pohonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260869

Dátum: 12.01.1989

Autori: Horálek Jiří, Chramosil Karel

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00, H03K 17/66...

Značky: zapojení, motorů, pohonů, krokového

Text:

...uzel K, ke kterému. je dále jailijiojtrn snímací odpor R 1. Tento odpor je druhou svorkou připojen jednak na první svorku ventilů S 2, S 4, jednak na první svorky ventilü S 2, 54. Druhá svorka ventiltrsz tvoří spoločný uzel s první svorkou. spínačü Sl, čillüdůll diody Di a katodou diody D 2. K tomuto uzlu je dále připojena první svorka sériové komląinace trinutí Z 3, Z 4 se spoločnou, izolovanou svorkou A 2. Katoda diody m je spojene druhou...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: krokování, zapojení, krokového, motorů, řízení

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: G05B 19/40, H02K 37/00, H02P 8/00...

Značky: řídicího, krokového, zapojení, motorů, obvodů

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Stator motoru, zejména krokového motoru s drápkovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Renkl Klaus, Schmidt Helmut

MPK: H02K 37/00

Značky: drápkovým, zejména, krokového, rotorem, stator, motorů

Text:

...obvodu pólového plechu Q rozmístěny nesouměrně a jejich poloze odpovídá poloha axiálních výřezů ll, lg a 11, 1 na čelních stranách válcové skříně 1. vzájemné osové nastavení všech čtyř pölových plechu Q je tedy dáno výlučně axiální hloubkou výřezů ll, gg a 13, já, a vzájemné obvodové vyřízení všech čtyř pólových plechů 3 je dáno pro každý pčlový plech 3 specifickou polohou axíálních výřezů ll, 13 à ZA, zá na obvodu válcové skříně 1. Axiální...

Lineární krokový motor v tubulárním provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239643

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kubát Oldoich

MPK: H02K 41/02, H02K 37/00

Značky: lineární, provedení, krokový, tubulárním, motor

Text:

...motoru a sepnutím příslušných fází motoru a lze ji po montáži měnit elektricky pouze po jednotlivých krocích. 4Uvedené nevýhody řeší provedení lineárniho krokového motoru v tubulárním provedení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zuby akční i reakčni částí-jsou tvořeny jedno- nebo vícechodou šroubovioí. Stoupání šroubovíce je rovno celistvému násobku zubovéVýhody z provedení podle vynálezu vyplývaji zejména ze...

Zapojení ke zvýšení výkonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234286

Dátum: 01.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: motorů, výkonu, zvýšení, krokového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje dlouhou dobu komutačního procesu elektronickým způsobem tak, že paralelně k bifilárnímu vinutí fází jsou zapojeny přídavné tranzistory spolu s odpory, přičemž střední vývod vinutí fází je přes ochranný odpor s paralelně zapojenou zpětnou diodou připojen na napájecí zdroj. Zapojení je vhodné realizovat u těch krokových motorů, kde je žádoucí dosažení vyšších momentů, zejména při vyšších rychlostech.

Rotor krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235240

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mihok Jozef, Struckel Pavol

MPK: H02K 37/00

Značky: motora, rotor, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor krokového motora pozostáva z permanentného axiálne polarizovaného magnetu opatreného na obidvoch čelných plochách pólovými nástavcami z magneticky vodivého materiálu, pričom pólové nástavce sú na strane odvrátenej od permanentného magnetu súoso tuho osadené telesami z magneticky nevodivého materiálu, nahradzujúcimi hriadeľ rotora.

Krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232861

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00

Značky: presnosti, polohování, krokový, zvýšenou, délkou, motor, dvojí, kroku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, sestávající z hlavního statorového a hlavního rotorového svazku. Na společné hřídeli je pevně nasazen alespoň jeden hlavní rotorový svazek s drážkováním, které má zubovou rozteč Tr1 a alespoň jeden pomocný rotorový svazek a drážkováním, které má zubovou rozteč Tr2, přičemž pro zubové rozteče Tr1, Tr2 platí: kde "K" je celé kladné číslo, obsahující i způsob...

Krokový motorek pro elektronické hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232378

Dátum: 01.01.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00, H02K 37/00

Značky: krokový, motorek, hodiny, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Krokový motorek pro elektronické hodiny řeší problém zvýšení zatěžovacího kroutícího momentu při současném snížení středního odběru proudu, s přihlédnutím k možnosti výroby rotorku z permanentního magnetu z levných materiálů, především z feritu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pólové nástavce statorových plechů 1a, 1b nebo 1c, 1d, 1e, 1f jsou vůči rotorku tvarovány nesymetricky a buď vybráním 11b v celé tloušťce statorových plechů 1c, 1d je...

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232363

Dátum: 01.01.1987

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02K 37/00, H02K 41/02

Značky: presnosti, lineární, krokový, zvýšenou, dvojí, motor, kroku, polohování, délkou

Zhrnutie / Anotácia:

Lineární krokový motor se zvýšenou přesností polohování nebo dvojí délkou kroku, které jsou popřípadě opatřeny hlavními pólovými nástavci. Aktivní plocha reakční části je opatřena hlavním drážkováním se zubovou roztečí ?z1 a pomocným drážkováním se zubovou roztečí ?z2, přičemž pro poměr zubových roztečí ?z1, ?z2 hlavního a pomocného drážkování platí vztah: ?z1=K . m . ?z2 ± x, kde hodnota "x" je nulová pro motory se zvýšenou přesností...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: způsob, motorů, momentové, zapojení, provádění, posouvání, charakteristiky, krokových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zapojenie rozbehového člena krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228862

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: motora, člena, rozběhového, zapojenie, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rozbehového člena krokového motora vyznačené tým, že výstup impulzného generátora (1) je pripojený jednak na vstup frekvenčnej násobičky (7) a jednak cez blok (2 ) nastavenia časovej mierky, cez riadiaci zrýchľovací blok ( 3 ) a cez prepínač ( 4 ) na vstupy vratného čítača ( 5 ), ktorého výstup je pripojený jednak na vstup riadiaceho zrýchľovacieho bloku ( 3 ), jednak na vstup komparátora ( 6 ) a jednak na vstup frekvenčnej násobičky...

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228861

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: veľkosti, zapojenie, kroku, motora, adaptívne, krokového, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora vyznačené tým, že impulzný generátor (1) je pripojený na vstup tretej frekvenčnej násobičky (4), a cez prvú frekvenčnú násobičku (2 ), cez druhú frekvenčnú násobičku ( 3 ), cez prepínač ( 6 ), cez druhý súčtový logický člen (8), cez druhý frekvenčný delič ( 10 ) na vstup ovládača ( 11 ) krokového motora ( 12 ), pričom výstup tretej frekvenčnej násobičky (4) je pripojený na druhý...

Zapojení pro polohování synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229458

Dátum: 01.03.1986

Autori: Javůrek Jiří, Podzimek Oldřich, Hăjek Miloš

MPK: H02K 37/00, H02P 3/18

Značky: zapojení, synchronního, motorů, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru regulace elektrických motorů a řeší problém orientovaného zastavení pohonu se synchronním motorem pro automat..výměnu nástroje tím, že logický signál požadavku na orientované zastavení je kromě řízení přepínače, na který je v jedné poloze k regulátoru rychlosti otáčení zapojen zdroj pro zadání proměnné rychlosti otáčení a v druhé poloze zdroj pro zadání konstatní rychlosti otáčení, je přiveden na jeden vstup kombinačního...