H02K 35/04

Lineárny generátor s kmitajúcim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8944

Dátum: 06.12.2002

Autori: Schulte Franz Josef, Knopf Richard Matthias

MPK: H02K 35/00, F01B 11/00, F01B 23/10...

Značky: generátor, piestom, kmitajúcim, lineárny

Text:

...s tesnením.0008 Ďalšie prednostné znaky vynálezu vyplývajú z podružných nárokov. 0009 Vynález je ďalej v spojení s pripojenými výkresmi bližšie vysvetlenýna príkladoch uskutočnení. Na obrázkoch je znázornenéobr.1 základná konštrukcia statora elektromechanického meničaobr. 2 rez pozdĺž čiary II - ll z obr. 1obr. 3 oproti obr. 1 v trochu zmenenej mierke pozdĺžny rez cezpracovný piest spojený s kotvovou cievkou pre menič podľa vynálezuobr.4 a 5...

Zařízení pro nastavování polohy elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265833

Dátum: 14.11.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: nastavování, elektromagnetem, zařízení, polohy

Text:

...orientovány,~takže v případě,že cívkou § elektromagnetu protéká elektrický proud, jsou vyvolaným magnetickým polem vychylovány podle polarity a velikosti proudu souhlasným směrem. Při poklesu remanentní indukce permanentníchmagnetů g a,g kotvy vlivem teploty klesá i silově působení magne-tického toku cívky § elektronagnetu, současně však klesá i direktivní silové působení pevných permanentních magnetů Q a §,resp. 1 a Q, takže zařízení je tímto...

Zařízení pro elektromagnetické nastavování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265832

Dátum: 14.11.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetické, polohy, zařízení, nastavování

Text:

...mezerami mezi permanentními magnety 5 a g a permanentním magnetem § kotvy magnetickými nástavci 59 a 55. Polohovaný objekt 51 je spojen s permanentním magnetem g kotvy přes páku 53 kotvy, ktera procházímezerou mezi magnetickými jhy § ajg a je připevněna k permanent-i nímu magnetu § kotvy a k otočnému ložisku 5 §.Jadro 1 elektromagnetu, respektive §, magnetické jho §,respektive g, magnetický nástavec 59, respektive 55, vzduchová mezera...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: zařízení, elektromagnetem, polohování

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetické, zařízení, polohování

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, polohovací, elektromagnetické

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...