H02K 3/46

Rotačný elektrický stroj s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1832

Dátum: 13.10.2004

Autori: Morra Giorgio, Acquaviva Sebastiano, Cappelletti Pierluigi

MPK: H02K 21/12, H02K 1/14, H02K 11/04...

Značky: stroj, rotačný, permanentným, rotorom, elektricky, magnetom

Text:

...s ramenami 19 uložené viac smerom von, pričom jednotlivé ramená 18 sú situované v rovnakej radiálnej vzdialenosti od osi A-A ramená 19 sú situované v rovnakej a menšej radiálnej vzdialenosti od tejto osi.V zobrazenom uskutočnení, konštrukcia na distribúciu toku 16 má štyri radiálne vonkajšie ramená 18, ktoré sú od seba uhlovo rovnako vzdialené a rozprestierajú sa o rovnakú časť a štyri radiálne vnútomé ramená 19, ktoré sú tiež od seba...

Zariadenie na pripojenie a izoláciu tepelnej ochrany a/alebo elektrických vinutí motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1913

Dátum: 11.03.2003

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 11/00, H02K 3/46

Značky: vinutí, pripojenie, izoláciu, ochrany, motorov, tepelnej, elektrických, zariadenie

Text:

...schránka je komplementáma vzhľadom na cievku vinutia motora a jej konštrukciu, kde uvedená schránka má jeden alebo viac samčích/samičích blokovacích prvkov, ktoré sú komplementárne kzodpovedajúcim samčím/samičím blokovacím prvkov uvedenej cievky, kde uvedené zariadeniesa vyznačuje tým, že uvedená schránka V tvare tácky je vyrobená z plastu a uvedené vinutiepokrýva uvedenú cievku uvedenou schránkou komplementáme spojenou s cievkou.Ďalšie...

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Irving David, Balson John Charles, Cann Robert James, Wastling Michael Andrew

MPK: H02K 3/46, H02K 21/12

Značky: synchrónny, poľom, axiálnym, stroj, elektricky

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Vymezovací podložka budícího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265197

Dátum: 13.10.1989

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 3/46, H02K 3/52

Značky: podložka, póly, vymezovací, synchronního, vinutí, stroje, vyniklými, budicího

Text:

...tolerancemi. Proto je nutno každou vyrovnávací izolační podložku vyrábět dodatečně a individuálne tak, aby jí bylo možno tolerance navinutého vodiče V celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečnávýroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicíhn vinutí synchronního stroje s vyniklými poly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zajíc Jan, Toula Pavel, Švéda Zdeněk, Krtička Jan, Dušek Karel, Mezírka Milan

MPK: H02K 3/46, H02K 15/04

Značky: cívek, vinutí, částmi, zejména, vytvoření, spojení, elektrických, strojů, točivých, způsob, vodivého, elektricky, vývodu, vývodními

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalous Zdeněk, Matějíček Zdeněk, Beran Jaromír

MPK: H02K 5/16, H02K 3/46, H02K 5/04...

Značky: stroj, elektricky, točivý

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Štipánek Jaroslav, Krkavec Miroslav

MPK: H02K 3/46, H02K 3/34

Značky: sérií, zapojeným, budicím, kompenzačním, rotoru, statoru, svazků, plechů, vinutím, motor, elektricky

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...

Drážkový klín hladkého rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borovec Ivo, Zelenka Pavel

MPK: H02K 3/46

Značky: klín, drážkový, rotoru, hladkého

Text:

...vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny...