H02K 21/12

Elektrické rotačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284262

Dátum: 12.11.2004

Autori: Ondrejka Stanislav, Ondrejka Karol

MPK: H02K 21/12

Značky: zariadenie, elektrické, rotačné

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické rotačné zariadenie na premenu mechanickej energie na elektrickú a naopak sa všeobecne skladá z dvojčlenného statora (2), ktorého vonkajší člen (3) je tvorený plášťom (27) statora s krytom (28) a súborom elektrických vinutí (23) použiteľných pre alternátor s vývodmi (231) vyvedenými k usmerňovaču alebo súborom elektrických vinutí (24, 25, 26) použiteľných pre elektromotor, ktoré sú symetricky umiestnené na vnútornom obvode plášťa (27)...

Rotačný elektrický stroj s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1832

Dátum: 13.10.2004

Autori: Cappelletti Pierluigi, Morra Giorgio, Acquaviva Sebastiano

MPK: H02K 1/14, H02K 11/04, H02K 21/12...

Značky: elektricky, magnetom, rotorom, permanentným, rotačný, stroj

Text:

...s ramenami 19 uložené viac smerom von, pričom jednotlivé ramená 18 sú situované v rovnakej radiálnej vzdialenosti od osi A-A ramená 19 sú situované v rovnakej a menšej radiálnej vzdialenosti od tejto osi.V zobrazenom uskutočnení, konštrukcia na distribúciu toku 16 má štyri radiálne vonkajšie ramená 18, ktoré sú od seba uhlovo rovnako vzdialené a rozprestierajú sa o rovnakú časť a štyri radiálne vnútomé ramená 19, ktoré sú tiež od seba...

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Cann Robert James, Balson John Charles, Irving David, Wastling Michael Andrew

MPK: H02K 3/46, H02K 21/12

Značky: axiálnym, poľom, stroj, synchrónny, elektricky

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Elektrické rotačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3186

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondrejka Karol, Ondrejka Stanislav

MPK: H02K 21/12

Značky: rotačné, zariadenie, elektrické

Text:

...statorových pólov.Magnetický riadiaci systém bezkontaktných spínačov môže byť z výhodou zostavenýz nemagnetického puzdra, ktoré je pevne uložené na plnej oske rotora a z dvoch párov-3 magnetických krídielkových lame upevnených na nemagnetickom puzdre z protiľahlých strán kolmo voči plnej oske.Bezkontaktné spínače, zhodného poctu aký je počet samostatných elektrických vinutí elektromotora, sú symetricky rozmicstnené a upevnené na vnútomom...