H02K 19/16

Elektromagnetický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5066

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: H02K 19/16, H02K 21/00

Značky: generátor, elektromagnetický

Text:

...a transfonnovať. Pri transformácii sa využíva meniaci sa magnetický tok pre indukčné budenie prúdu.Elektromagnetický generátor sa skladá z pemianentného magnetu, a protíľahlého elektromagnetu, ktorého podstata spočíva v tom že v priestore medzi magnetom a elektromagnetom sa pohybuje otočne uložený disk ktorý periodicky prerušuje alebo tlmí magnetický tok medzi magnetom a elektromagnetom a tým indukuje pulzačné elektricke napätie na...

Prenosný synchrónny generátor s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4976

Dátum: 05.02.2008

Autor: Žilinčík Zdenko

MPK: H02K 19/00, H02K 19/16

Značky: prenosný, generátor, pohonom, vlastným, synchrónny

Text:

...spojku rozbehne prevodovku na ktorej je namontovaný zotrvačník, generátor a elektromotor stáleho pohonu. Pri dosiahnutí požadovaných otáčok a napätia V generátore sa automaticky zapne elektromotor stáleho pohonu, ktorý prevezme pohon generátora a vypne rozbehový motor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr....

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238310

Dátum: 01.10.1987

Autori: Daniel Jiří, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 21/04, H02K 19/16

Značky: generátor, střídavý, kaskádním, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání má vnější rotor, jehož jho s budícími póly je spojeno s nosnou částí ventilátoru a stator je pevně spojen s ložiskovým štítem. Tím je docíleno zmenšeni vestavných rozměrů generátoru, zejména jeho délky, snížení hmotnosti a úspory materiálu. Lze jej použít zejména jako budiče alternátoru.

Tachogenerátor střídavého proudu jako analogový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Roloff Volker, Stuermer Joachim, Weidensdorfer Guenter, Hauser Siegfried, Moebius Richard, Freitag Armin

MPK: H02K 19/16, H02K 1/06

Značky: analogový, proudu, tachogenerátor, střídavého, snímač

Text:

...npoxonHT.qepea qameo 6 pa 3 HoeÁHpMo 1 H 2 MaľHHTan 0 mHr.3,qepeso 6 anosnymHuH sasopa 13 H 14 cnpaba.H cnena or npoaonnmeHnnacTHHm H qepes nee cauy. nan woroqro 6 u noepxnsawb ynpaannmmuñ norox Heőohbmnu.cwynnu 4 H BHHTH 7 c nomaünqü ronoaxoů Henan H 3 Heuarunruoro Marepuana.Aux o 6 ecneHekHnToHHóü qeurposxu spamgnmxçn ewaneñ nocwonnuuü MarHHr 3,MarHHrHoe npno 1 H 2, MarHHTHoe.HpMo 1 H crynnua 4, crynuua 4 H nan 6, a ŕaxxe MÉPHHTHOeHpM 02 H...