H02K 15/16

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ráčil Jiří, Válka Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/15

Značky: způsob, elektricky, výroby, stroj, točivý

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...

Způsob montáže elektromotoru v hale sekce elektromotoru s kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254810

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dejl Jaromír, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/26, H02K 15/16

Značky: montáže, sekce, kompresorem, způsob, elektromotorů

Text:

...šrouby a po konečné zálivce betonem se demontuji boční pojízdné jednotky a hydraulické zdvihací jednotky.Hlavní výhody způsobu montáže podle vynálezu spočívají v tom, že se dosáhne nejen výrazného zkrácení a přesnosti montáže, ale při demontážích rotoru není zapotřebí uvolňovat skŕíň statoru, což přináší nejen časové úspory ale umožňuje to i méně kvalifikovaným pracovníkům tyto náročné práce provést v patřičné kvalitě. Tato skutečnost s...

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dejl Jaromír, Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín, Ruml Jan, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, plynovodu, kompresorem, prepravu, plynů, sekce

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Skříň elektromotoru, zejména pro sekci elektromotoru s kompresorem v hale

Načítavanie...

Číslo patentu: 254483

Dátum: 15.01.1988

Autori: Flieger Jiří, Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: elektromotorů, kompresorem, sekcí, skříň, zejména

Text:

...v podělných patkách stroje jsou vytvořena vybraní pro umístění hydraulických zdvíhacích jednotek.Hlavní výhody skříně elektromotoru podle vynálezu spočívají v tom, že její konstrukce usnadní budování a montáž sekce a že umožní výrazně snížit pracnost a náklady na vybudování této sekce. Skříň podle vynálezu umožňuje realízovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kafka Václav, Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: strojů, svazků, plechových, točivých, elektrických, výlisků, lepení, způsob

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Comensoli Jean-claude, Delassus Jean, Gey Michel, Pouger Paul

MPK: G01R 31/34, H02K 15/16, H05K 7/20...

Značky: ochranu, vytvářeného, pole, kovových, statoru, magnetického, zařízení, alternátoru, uložených, okolí, rotorem, předmětů, velkého

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Snímací zařízení pro třídění motorků podle hlučnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253052

Dátum: 15.10.1987

Autor: Salava Tomáš

MPK: H02K 15/16

Značky: třídění, motorku, podle, hlučnosti, snímací, zařízení

Text:

...hlučnost motorku se odvod( z výstupního signálu snímače. Pro daný typ motorku lze stanovit spolehlivá relace mezi jeho hlučností, zvláště po zabudování do určitého zařízení a mezi signálom snímače snímacího zařízení podle tohoto vynálezu.Snímací zařízení pro třídění motorku podle hlučnosti podle tohoto vynálezu bude popsáno v příkladovém provedení, pomocí připojeného vyobrazení.Příkladové provedení snímacího zařízení v bočním řezu podle tohoto...

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

MPK: H02K 15/16

Značky: měření, zařízení, vzájemných, stroje, posunu, rotorem, statorem, otáčivého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající...

Zařízení k výrobě rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239465

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kremlieka Antonín

MPK: H02K 15/02, H02K 15/16

Značky: elektrického, zařízení, točivého, stroje, výrobe, rotoru

Text:

...opěrné objímky i je nešroubovana přítlačná matice 1 s páčkou Q a pružinou pačky 2, která zatlačuje páěku 2, do jedné z drážek Lg v operné objímoe A. Na hřídeli L u stahovaoího kruhu 3 je otočné středěna řezna hlava 1 s pouzdrem La a západkovou objímkou n. Západková objímka je opatřena návařkem A se západkou u, pružinou západky Já, uzavíracím šroubem 1,1 a dvěma protilehlými nástavci m se zaěroubovarąými rukojetmi 13,. K rezné hlavě LL jsou...