H02K 15/04

Zariadenie a spôsob výroby konštrukčných dielov cievok pre jadrá dynamoelektrických strojov ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20513

Dátum: 14.05.2012

Autori: Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio, Corbinelli Rubino

MPK: H02K 15/04, H02K 15/08

Značky: ohýbaním, konštrukčných, jádra, cievok, dynamoelektrických, dielov, výroby, strojov, spôsob, zariadenie

Text:

...dráhy 100.0024 V stanici 12 prechádza vodič 10 snímiek vodiacimi valčekmi 12, ktorých povrchy zachycujú vodič a nútia ho sledovať podávaciu dráhu.0025 Vyjadrené podrobnejšie, pri prechode valcami 12 sa vodič 10 dostáva do záberu s povrchmi valcov 12, ktoré sú usporiadané bočne a tangenciálne voči podávacej dráhe, ako je znázomené na bokoryse obr. 1. Vodič sa preto ohýba V smere podávacej dráhy.0026 V jednotke 13 existuje rad dvojíc valcov 13...

Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19803

Dátum: 22.11.2011

Autor: Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/095, H02K 15/04

Značky: drôtu, využívané, súčasťou, cievok, navíjanie, členov, zariadenie, jadier, pohybu, dynamoelektrických, pokladanie, zaisťovanie, strojov

Text:

...je opísanê v zhorauvedenom spise EP 1 191 672.0008 V spise EP 318 063 je opísané oveľa obmedzenejšie riešenie. V tomto prípade sa ihly nepohybujúv radiálnom smere na dosiahnutie stratifikácie.0009 odlišné kinematické riešenia, známe z doterajšieho stavu techniky, výrazne ovplyvňujú ako presnosť, s ktorou sú ihly umiestené na vytváranie cievok, taktiež rýchlosť, ktorou sa ihly pohybujú na pokladanie drôtu.0010 Inými slovami je možné povedať, že...

Spôsob a zariadenie na výrobu rozloženého vlnového vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286012

Dátum: 19.12.2007

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/04

Značky: vlnového, spôsob, vinutia, rozloženého, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozloženého vlnového vinutia pre elektrické motory alebo generátory, predovšetkým pre tie s vysokým počtom pólov, pričom sa skupina (50) cievok jednej fázy vlnovite vyrába na šablóne (12), otočnej vzhľadom na pevnú vodiacu dýzu (22) pre drôt, a od nej sa odovzdáva do axiálne lícujúceho zachycovača (38) cievok. Po stiahnutí koncentrickej skupiny (50) cievok medzi šablónou (12) a zachycovačom (38) cievok nasleduje relatívne...

Systém pre navíjanie a vkladanie cievok do komponentov dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17436

Dátum: 04.05.2006

Autori: Stratico Gianfranco, Mugelli Maurizio, Ponzio Massimo, Migliorini Andrea

MPK: H02K 15/04

Značky: systém, vkladanie, komponentov, navíjanie, dynamoelektrických, strojov, cievok

Text:

...požadovaný pre dokončenie prenosu a umiestňovanie vkladacieho nástroja, za účelom zlepšenia produkčných množstiev dynamoelektrických komponentov, ktoré je možné získať z výrobného systému.0009 Prepravné cesty, ktoré musí vkladací nástroj vykonať medzi rôznymi stanicami prostredníctvom prepravného riešenia, ovplyvňuje dispoziciu staníc, a tým aj usporiadenie strojového zariadenia na dostupnej podlahovej ploche výrobného0010 Z hľadiska vyššie...

Zariadenie a spôsob navíjania kotúčového rotora pre motor s kotúčovým rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11576

Dátum: 29.11.2005

Autor: Kruse Volker

MPK: H02K 15/04

Značky: kotúčového, motor, kotúčovým, spôsob, navíjania, zariadenie, rotorom, rotora

Text:

...sa týka spôsobu na výrobu plochých kotiev pre elektrické motory, pri ktorom je vždy navíjacie uloženie, vybavené pozičnými držiakmi, osadzované kolektorom Pritom je na navijacie uloženie, osadené kolektororn, nanášané vinutie,udižované v príslušnej polohe pozičnými držiakmi, z určitého počtu za sebou nasledujúcich jednotiek vinutia podľa vopred určenej vzorky umiestnenia a pritom je uskutočňované kontaktovanie s priradenými pripojovacími hákmi...

Spôsob vkladania vlnového cievkového vinutia do statora viacfázového rotačného elektrického stroja a príslušný stator

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2484

Dátum: 24.02.2005

Autor: Chochoy Jean-pierre

MPK: H02K 15/00, H02K 3/12, H02K 15/04...

Značky: statora, cievkového, elektrického, rotačného, vkladania, vinutia, viacfázového, vlnového, stator, stroja, príslušný, spôsob

Text:

...jedného znaku je krok 3) vloženia závitov do drážok statora uskutočňovaný v opačnom poradí ako navíjanie, pričom bočné ramená týchto závitov zaujímajú postupne polohy ležiace radiálne viac vo vnútri.0012 Vďaka vynálezu je možné vložit všetky. fázy súčasne a ešte sa zvýšimiera vyplnenia drážok, lebo je dobre zvládnuté obzvlášť umiestňovanie bočných ramien do drážok počas prenosu závitov zvkladacieho nástroja do drážok statora. Navyše môže...

Spôsob výroby vinutia a prepojenia vinutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4439

Dátum: 09.02.2004

Autori: Ermer Martin, Ossenkopp Stefan

MPK: H02K 15/04, H02K 3/50

Značky: výroby, prepojenia, spôsob, vinutia

Text:

...na menej ako šírku výrezu drážok a V zabezpečenom Vtiahnutí do drážok k hranámdrážkovêho žliabku pôsobením sily na prednú čelnú stranupomocou zdvihovêho pohybu. Nastavenie drôtov a ochrany proti hranám výrezu drážok je nmžné dosiahnuť leštenými oceľovými profilmi, označovanými taktiež ako navádzacie háčiky. Vo vťahovacom nástroji sú jednotlivé háčiky prispôsobené na určitý úsek statorových plechov aj na dĺžku zväzku. Cievky sanavíjajú...

Forma ke tvarování a zažlehlování izolace cívek smyčkového vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267254

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poříz František, Štola Josef

MPK: H02K 15/12, H02K 15/04

Značky: vinutí, zažlehlování, tvarování, izolace, cívek, smyčkového, forma

Text:

...obě strany jedné cívky současně. Nedochâzí tím k výhřezům ani k poškození izolace. Výrazně je zvýšena produktivita práce a snížena obtížnost manipulace při tvarování.Vzájemná posouvatelnost obou těles formy umožňuje tvarování a zašehlování izolace cívek smyěkovêho vinutí s různě dlouhým kro kem.Na připojenêm výkresu je znázorněn príklad provedení formyZakreslená forma má charakter přenosného dílenskêho lisovacího přípravku, který je...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krtička Jan, Dušek Karel, Mezírka Milan, Zajíc Jan, Toula Pavel, Švéda Zdeněk

MPK: H02K 3/46, H02K 15/04

Značky: vinutí, strojů, zejména, způsob, cívek, spojení, částmi, vytvoření, elektrických, elektricky, točivých, vodivého, vývodními, vývodu

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Zařízení k přesnému tvarování cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261619

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Stanislav, Dohnálek Jiří

MPK: H02K 15/04

Značky: zařízení, tvarování, cívek, přesnému, vinutí

Text:

...desky, má zářez a vybraní s radiusem pro vytvarování čela cívky -vinutí do potřebného úhlu pomocí tvarovací páky a jejího pevného vedení otvory, s čepy a osazením, jež je stejného rozměru s radiusem vybraní a pro každou z obou stran nové tvarovací desky je jedna tvarovací páka pro jednu stranu ohnuta vlevo a pro druhou stranu vpravo.Shora uvedeným zařízením se docílí dostatečně přesné-ho natvarovéíií cívek vinutí v požadovaném místě,...

Zařízení k uchycení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244199

Dátum: 01.06.1988

Autor: Švreula Milan

MPK: B65H 54/06, H02K 15/04

Značky: cívek, zařízení, uchycení

Text:

...kolem łł může být stavitelný stupňový otočný trn l spojen buč trvale, jako jednotlivý celek, výhodnější je věak uspořádání, kdy jsou obě tyto části od sebe oddělitelně, především z toho důvodu, že rovněž rastrovací kolo ll může být výměnné, to znamena zhotoveno v něko lika provedeních s různým rozložením a počtem dražek lll provytváření sekní při křížovém navíjení především rotorů g motorků. Drážky lll na povrchu rastrovacího kola ll mohou...

Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244195

Dátum: 01.06.1988

Autor: Frolík Pavel

MPK: H02K 15/04

Značky: polohy, navíjení, nastavení, zařízení, cívek, úhlové

Text:

...vynálezu spočívají v dosažení rovnoměrného křížového vinutí navíjených cívek včetně rotorů motorků různých průměrů a délek, což je umožněno tím, že etřed poloměru otáčení úchytné a nastavovací desky při nastaveni jakéhokoliv požadovaného úhlu navíjení je trvale shodny se středem nevíjené cívky nebo rotoru motorku.Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek bude následovně blíže popsáno v příkladovém provedení e pomocí připojeného...

Zařízení pro izolování uzavřených čel statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245844

Dátum: 15.12.1987

Autor: Addjušeenko Ljudmila Addejevna

MPK: H02K 15/04

Značky: uzavřených, cívek, statorových, izolování, zařízení

Text:

...hlava 2 je tvořena nosným prstencem 21, uvnitř kterého je otočně uložen rotační prstenec 22, přičemž nosný i rotační prstenec 21, 22 jsou obvodové přerušeny pro průchod izolované cívky 1. Uvnitř rotačního prstence 22 ovíjecí hlavy 2 jsou symetricky vzhledem k jejímu středu uložený dva kotouče 3 izolační pásky, které se dotýkají Vnitřního pláště rotačního prstence 22 za účelem přibližování pro potřebné utažení izolační pásky.Veškeré pohonné...

Lamela pro ztlačování uzavíracího klínu vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239866

Dátum: 01.07.1987

Autor: Voženílek Jioí

MPK: H02K 15/04

Značky: vinutí, lamela, klínu, uzavíracího, ztlačování

Text:

...úrazů.Príklad provedení lamely pro zatlačování uzavíracího klínu vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž znázorňuje obr. 1 pohled na lamelu v náryse a obr. 2 příčný řez lamelou v místě šikmého zářezu a vybrání pro uzavírací klín.Lamela 1 pro zatlačování uzavíracího klínu 2 vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu má tvar...

Adaptér pro navíječku cívek vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přidal Hynek, Čechovský Emanuel

MPK: H02K 15/04

Značky: adaptér, vinutí, navíječku, cívek

Text:

...umožní podstatné snížit a v mnohých konkrétních případech i odstranit p 0 třebu vývoje, výroby a užívání nákladných speciálních jed-noúčelových přípravkü.Na pripojených výkresoch je znázorněn příklad provedení adaptéru pro navíječku cívek vinutí na strojní navíjení rotorů elektrických strojů točivých podle vynálezu, při čemž na obr. 1 je znázorněno možné výhodné provedení adaptéru v nárysu, obr. 2 ukazuje toto provedení v půdorysu a n-a...

Stroj pro ukládání vodiče do drážek rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234078

Dátum: 01.10.1986

Autor: Peterka Bohuslav

MPK: H02K 15/04, H02K 15/09

Značky: vodiče, drážek, ukládání, rotoru, stroj, elektrického, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro ukládání vodiče pomocí vodicích pravítek ovíjecím ramenem rotujícím kolem vřetene a s ústím pohybujícím se v rovině rovnoběžné s osou rotoru. Účelem je zlepšení stabilizace vodicích pravítek. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že s vřeteníkem (1) stroje je neotočně spojeno první ozubené kolo (2), souosé s vřetenem (8) stroje, které je v záběru s prvním satelitem (3), upevněným pevně na prvním konci hřídele (4), otočně uloženého v tělese...