H02K 15/00

Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18555

Dátum: 13.02.2012

Autori: Ponzio Massimo, Corbinelli Rubino

MPK: H02K 15/00

Značky: zariadenie, uskutočňovaním, strojov, jadrách, vyrovnávanie, vodičov, elektrodynamických, cievkových, spôsob, členov, zvárania

Text:

...prúdu pre tavenie ich materiálu, je popísané V európskom patentovom spise EP 1 043 828. Dokument EP 1 376 816 popisujespôsob a zariadenie na elektrické zváranie koncov vodičov.0008 Na uplatnenie jadier, napríklad u statorov elektromotorov alebo generátorov, boli zariadenia a spôsoby na vyrovnávanie voľných koncov vylepšené za účelom zaistenia väčšej presnosti pri ustavení polohy voľných koncov predv procese vyrovnávania, musia zaujímať...

Hermeticky zapuzdrený kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286286

Dátum: 05.06.2008

Autori: Brabek Walter, Hirtzi Josef

MPK: H02K 15/00, F04B 35/00

Značky: zapuzdrený, kompresor, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, určené do chladiarenských zariadení menších veľkostí, s uzatvoreným čelným vinutím a so skriňou kompresora, v ktorej sú plášť (10) valca s nadstavcom (25) a elektromotor (6) usporiadané vo vzájomnom spriahnutí a montážne uložené v skrini kompresora prostredníctvom úložných prostriedkov (4, 20, 19). Z dôvodu zaistenia alternatívneho spôsobu nastavovania a kontrolovania vzduchovej medzery, ktorý umožňuje uskutočnenie presného...

Spôsob a zariadenie na ukončovanie prípojov väčšieho počtu drôtov v jadre dynamoelektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13148

Dátum: 05.11.2007

Autori: Ponzio Massimo, Corbinelli Rubino, Stratico Gianfranco, Nesti Paolo

MPK: H02K 15/00

Značky: väčšieho, dynamoelektrického, počtu, stroja, drôtov, jadre, prípojov, spôsob, ukončovanie, zariadenie

Text:

...dosadacími plochamiukončovacích súčastí. Pritom môže byť vytvorený väčší počet drôtov tak, že menia smer, takže vkonečnej fáze prebieha vopred stanovenými smermi. Zmena smeru nastáva ohýbaním väčšieho počtu drôtov podľa referenčných plôch, existujúcich V blizkosti vstupu do uloženia. V dôsledku toho bude vystupovať väčší počet drôtov, tvoriaci typický pripoj, z uloženia a prebiehať mimo neho vo vopred určenom smere. Časť väčšieho počtu...

Zariadenie a spôsoby vkladania cievok a krycích klinov do štrbín jadier dynamo-elektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18547

Dátum: 07.05.2007

Autori: Stratico Gianfranco, Ponzio Massimo, Nesti Paolo, Nugelli Maurizio

MPK: H02K 15/00, H02K 15/06

Značky: strojov, vkladania, dynamo-elektrických, krycích, cievok, jadier, štrbín, spôsoby, zariadenie, klinov

Text:

...zobrazujúci rôzne časti vkladacieho zariadenia podľa vynálezu, umiestnené vo vzťahu k jadru zobrazeného prerušovanou čiarou.Obrázok 5 je perspektívny pohľad podobný pohľadu na obrázku 4, zobrazujúci tlačný prvok cievok podľa vynálezu s určitými časťami tmavšie vytieňovanými na ich odllšenie pre zobrazenie ich špecifickej funkcie.Obrázok 6 je pohľad podobný pohľadu na obrázku 5, hoci zväčšený, na zobrazenie množstva cievok umiestnených v...

Stroj a spôsob na vkladanie vinutí a krycích klinov do drážok jadier dynamoelektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6716

Dátum: 07.05.2007

Autori: Nesti Paolo, Stratico Gianfranco, Ponzio Massimo, Nugelli Maurizio

MPK: H02K 15/00

Značky: dynamoelektrického, spôsob, vinutí, klinov, stroja, jadier, vkladanie, krycích, drážok, stroj

Text:

...9-9 na obrázku 10, s určitými časťami vynechanými z dôvodov čitateľnosti. Obrázok 9 je taktiež pokračovanie spodnej časti obrázku 8.Obrázok 10 je pôdorys pri pohľade zo smeru 10-10 na obrázku 9, s určitými časťami vynechanými z dôvodov transparentnosti.Obrázok 11 je pohľad podobný pohľadu na obrázku 8, zobrazujúci ďalšiu formu zariadenia na vtláčanie ramien vinutí do drážok jadra.Obrázok 12 je rez zo smeru 12-12 na obrázku 11, zobrazujúci...

Stroj na elektrické odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285065

Dátum: 26.04.2006

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: H02K 15/00, B23K 11/00, H02K 7/00...

Značky: odporové, elektrické, zváranie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na elektrické odporové zváranie podľa vynálezu má rotor (9) s rotorovým vinutím (22) spojeným krúžkami a kefami so zdrojom budiaceho prúdu. Jeho stator (10) má statorové vinutie (27) napojené priamo alebo cez usmerňovač na elektródy zváracieho stroja. Magnetický obvod je z delených, výhodne vinutých, transformátorových jadier orientovaných tak, že otvor v jadre je kolmý na rovinu preloženú osou rotora (9), pričom jedna časť jadier,...

Generátor/elektromotor, predovšetkým na použitie vo veterných elektrárňach, lanových kladkostrojoch alebo hydraulických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10475

Dátum: 16.09.2005

Autori: Pabst Otto, Kleinlercher Michael

MPK: H02K 1/18, H02K 1/27, H02K 15/00...

Značky: veterných, lanových, zariadeniach, predovšetkým, hydraulických, elektrárnách, kladkostrojoch, použitie

Text:

...kvinutiam a/alebo0008 Každý sektor obsahuje minimálne jeden permanentný magnet a/alebo jedno vinutie,ktorý/ktoré je usporiadaný/usporiadané na báze, ktorá je vybavená profilom v tvare lastovičieho chvosta, ktorý zaberá v okienku statorového a/alebo rotorového prstenca. Tak je každýsektor v axiálnom smere výsuvný bez toho, aby musel byt odobratý celý stator a/alebo rotor.0009 Ďalšie prednosti generátora/elektromotora podľa vynálezu vyplývajú z...

Spôsob vkladania vlnového cievkového vinutia do statora viacfázového rotačného elektrického stroja a príslušný stator

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2484

Dátum: 24.02.2005

Autor: Chochoy Jean-pierre

MPK: H02K 3/12, H02K 15/04, H02K 15/00...

Značky: vinutia, rotačného, stroja, vlnového, cievkového, spôsob, vkladania, elektrického, príslušný, viacfázového, stator, statora

Text:

...jedného znaku je krok 3) vloženia závitov do drážok statora uskutočňovaný v opačnom poradí ako navíjanie, pričom bočné ramená týchto závitov zaujímajú postupne polohy ležiace radiálne viac vo vnútri.0012 Vďaka vynálezu je možné vložit všetky. fázy súčasne a ešte sa zvýšimiera vyplnenia drážok, lebo je dobre zvládnuté obzvlášť umiestňovanie bočných ramien do drážok počas prenosu závitov zvkladacieho nástroja do drážok statora. Navyše môže...

Spôsob a zariadenie na navíjanie viacpólových statorov s ukončovacími hákmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14897

Dátum: 01.08.2003

Autori: Ponzio Massimo, Cresti Fabrizio

MPK: H02K 15/00

Značky: ukončovacími, viacpólových, navíjanie, spôsob, zariadenie, statorov, hákmi

Text:

...Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť taký prídavný prístroj, ktorý0013 Tieto a ďalšie predmety sú dosiahnuté metódou, podľa predkladaného vynálezu,navíjania viacpólových statorov, v ktorých sú statory tvorené vrstvou plechov feromagnetickéhojadra, majúcich os, množstvo axiálne rozširujúcich sa pólov, stanovujúcich drážky medzi nimi, asvorkovnicu, ktorá pokrýva časť jadra a má množstvo hákov V ktorých je drôt natočený...

Vrstvenie cievky so zdokonaleným pohybom ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7723

Dátum: 16.06.2003

Autori: Stratico Gianfranco, Lumini Antonio, Stratico' Simone

MPK: H02K 15/00

Značky: vrstvenie, cievky, pohybom, zdokonaleným

Text:

...vynálezu pri0006 Riešenia podľa predmetného vynálezu sa týkajú riešení, opísaných v patentovonn spise US 6 533 208(Becherucci a další) a v patentovej prihláške US 09/960 5500007 Jadro lg statora podľa obr. 1 je znázornené v reze a je umiestnené na navíjanie vodiča Q na vytváraniecievok Q, prebiehajúcich okolo pólov 10 a. Ihla ll jeuskutočnené ako dutý valcový člen na umožnenie priechodu vodiča É tak, že vodič Q je privádzaný od konca lla...

Zariadenie na pripojenie najmä alternátora na testér montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265789

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ševcech Marián, Ondrejovič Anton

MPK: H02K 15/00, H02K 11/00

Značky: pripojenie, linky, najmä, zariadenie, tester, montážnej, alternátora

Text:

...gg, ktorý je nalisovaný vo veku 35. Na hornéčelo pneumatického valca 3 a veko gg je pripojený prívod 3 tlakového vzduchu. Pod základnou doskou § je na hlavnom hriadeli gg pevne uložená hnaná remenica gg spojená prostredníctvom klinových remeňov s hnacou remenicou 33 pohonového motora gł uloženého pevne na základnej doske Q. pod hlavným hriadelom gg je nosný hriadeľ gg otočne prostredníctvom dolných ložísk 11 uložený v nosnej prírube gg. V...

Zariadenie na značenie najmä alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265336

Dátum: 13.10.1989

Autori: Konečný Jaroslav, Cingálek Ján, Ondrejovič Anton

MPK: H02K 15/00

Značky: alternátorov, zariadenie, značenie, najmä

Text:

...z obr. 1, na obr. 4 je nakresle ný rez rovinou B-B z obr. 3.Zariadenie na značenie alternátorov pozostáva z frémy Q ktorá je upevnená na indexe5, umiestnenom v mieste pracoviska na asynchrönnom dopravníku 1.Asynchrönny dopravník l je osadený dopravnými pásmi 3 na ktorých je upevnený nosič l. Na fréme Q je upevnený pneumatický valec 1 ktorého piestnica je opatrená telesom §.V telese § je na čapoch g uložená konzola lg, tvoriaca zadné čelo...

Zariadenie na rýchlu výmenu remeňov, najmä pre viacstupňové remenice s klinovými remeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243757

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Ladislav

MPK: H02K 15/00

Značky: remeňmi, remeňov, viacstupňové, výměnu, řemenice, zariadenie, rýchlu, klinovými, najmä

Text:

...a jednak na základni,pričom na čap dosadá čelo skrutky, ktorej matica je pevne spojená so základňou.Výhodou zariadenia na rýchlu výmenu remeňov sa vykonava ručne otáčaním skrutky opatrenej rukoväťou, pričom ľubovoľná nastavená poloha v rozsahu nastavenia je udržiavaná samosvornosťou systemu, čo prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti práce pri manipulácii.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vybudovania zariadenia na rýchlu výmenu...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Georgiev Jakim, Kafka Václav

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: výlisků, lepení, strojů, elektrických, svazků, točivých, plechových, způsob

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...