H02K 11/02

Komutátor pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 335

Dátum: 08.02.2004

Autori: Potočnik Jože, Kumar Ludvik

MPK: H02K 13/10, H01R 39/00, H02K 11/02...

Značky: elektricky, stroj, komutátor

Text:

...B 1 je ďalej nevýhodné, že Všetko kontaktovanie, vyplývajúce z prítlačnej sily plechovýchpružín na vodičové segmenty a na odrušovací kotúč, nie je trvalo spoľahlivé, napríklad preto, žemôže byť obmedzené koróziou.Spis DE 4338345 A 1, na ktorý je možné pozerať ako na najbližší stav techniky,zverejňuje komutátor daného druhu, vyhotovcný ako bubnový komutátor, ktorý zahmuje jednotlivé, do nosného telesa zapustené odrušovacie prvky. Každý...

Elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 428

Dátum: 19.02.2003

Autori: Radovan Seifried, Matjaz Purnat, Bogdan Kreca

MPK: H02K 11/02

Značky: elektromotor

Text:

...podľa nároku 1 alebo 2 je charakterizovaný tým, že kontaktný prvok je skonštruovaný ako plochá malá doštička, pričom vyhĺbenie má tvar štrbiny, zodpovedajúcejKryt elektromotora je s výhodou vytvorený z elektricky vodivého materiálu, pričom kontaktný prvok a/alebo súčasť je alebo sú elektricky spojené s krytom elektromotoraprostredníctvom druhého spojovacieho vodiča.Vynález sa takisto rovnako dobre týka elektromotora s krytom...

Zapojení pro tepelnou ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252442

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jakovenko Alexej, Měřínský Jiří, Brávek Miroslav

MPK: H02K 11/02, H02H 7/085

Značky: stejnosměrného, tepelnou, ochranu, rotoru, zapojení, motorů

Text:

...takto.Jćveroveč 1. je operační zesiloveč v zapojení jako direrenční zesilovač s příslušnými vetupnínü. a vezebnimi» odpory. slouží k zesílení a impedančnímu přizpůsobení vstupního signálu z proudověho čídla. Převodník g jeo operační zesiloveč v zapojení jako lineární dvouoeetnýueauěrňovač v kombinaci s odpory a diodami ve zpätnovazební síti. Pracuje jako převodník na absolutní hodnotu Součtovjř člen 1 je operační zesilovač v zapojení...