H02K 11/00

Synchrónny stroj, veterná elektráreň obsahujúca synchrónny stroj a spôsob monitorovania prevádzky synchrónneho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287699

Dátum: 23.05.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02K 11/00, F03D 11/00, G01R 31/02...

Značky: stroja, elektráren, stroj, monitorovania, veterná, prevádzky, spôsob, obsahujúca, synchrónny, synchrónneho

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synchrónny stroj s prednostne vyjadrenými pólmi s pólovými vinutiami, ktoré sú medzi sebou galvanicky spojené. Ďalej je opísaná veterná elektráreň, ako aj spôsob monitorovania synchrónneho stroja veternej elektrárne. Úlohou je vytvoriť synchrónny stroj, ako aj spôsob prevádzkovania synchrónneho stroja takým spôsobom, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo požiaru. Synchrónny stroj obsahujúci rotor so súborom pólov, z ktorých každý je...

Elektrický stroj s rotorom a statorom a zariadením na kontrolu vzduchovej medzery medzi rotorom a statorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16974

Dátum: 19.04.2010

Autori: Schmid Matthias, Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 11/00

Značky: rotorom, zariadením, statorom, medzery, elektricky, stroj, medzi, kontrolu, vzduchovej

Text:

...stroj so statorom a rotorom, ktoré defmujú vzduchovúNa kontrolu vzduchovej medzery sú upravované optické vlákna so šošovkou konden zora a kolimačnou šošovkou.Preto je úlohou vynálezu, vyvinúť ďalej elektrický stroj skôr uvedeného druhu tak, abyboli včas rozoznané kritické zmeny v geometrii vzduchovej medzery.Úloha je vyriešená súborom znakov nároku 1. Pre riešenie podľa vynálezu je charakteristické, že sú upravené prostriedky na kontrolu...

Usporiadanie pohonu a metoda použitia takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10236

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 7/116, H02K 11/00

Značky: použitia, zariadenia, metoda, usporiadanie, pohonů, takéhoto

Text:

...motora azároveň nízkonapäťové napájanie, modul štandardnej prevodovej skrinkyamodul združenej skrinky, ktorý obsahuje štandardné sieťové napájanie azáložnénapájanie, mechanické, elektrické a/alebo elektronické zariadenia na ovládanie, riadenie a kontrolu uvedených modulov, ktoré sú vzájomne prepojené aspojené tak, že tvoria jedinú jednotku.Tento dokument sa však nezaoberá súpravami alebo modulmi, ktoré sú skonštruované tak, aby odolávali...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu motora pre ovládanie posuvných panelov a spôsob použitia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9252

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 5/22, H02K 7/116, H02K 11/00...

Značky: posuvných, spôsob, krútiaceho, zariadenie, zariadenia, tohto, panelov, ovládanie, motora, prenos, použitia, momentu

Text:

...tvaru tejto strany plášťa, jeden alebo viacero prostriedkov jehoupevnenia na podložku ako koľajnica alebo stena.Na druhom boku, taktiež prostrednictvom iného tvaru predmetného plášťa, má plášť prostriedky na jeho upevnenie k motoru.Vzhľadom na vyššie uvedené v popise doterajšieho stavu techniky, existuje tak veľa redukčných prevodoviek, koľko je prípadov aplikácie, a taktiež koľko je rôznych záťaži.Systémy motorizovaných posuvných panelov sa...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15773

Dátum: 18.01.2007

Autori: Poulsen Brian Lundsted, Andersen Lars Kannegaard, Mikkelsen Steen

MPK: H02K 11/00, F04D 29/62, F04D 29/42...

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...kontakty kpripojeniucievok statora môžu preniknúť cez otvor resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naformovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15772

Dátum: 18.01.2007

Autori: Poulsen Brian Lundsted, Andersen Lars Kannegaard, Mikkelsen Steen

MPK: F04D 29/62, F04D 29/42, H02K 11/00...

Značky: čerpadla, zostava

Text:

...naobvod svorkovej skrinky. Čelná strana svorkovej skrinky, na ktorej sú usporiadanéovládacie a zobrazovacie prvky, nebude zakrytá elektrickým pripojením, takže ovládanie zostavy čerpadla nebude obmedzené. Obzvlášť výhodné je, akje pripojovací prvok priamo naformovaný na rúrovitý kryt, čím sa znižuje počet jednotlivých dielov a montáž je jednoduchšia.0012 Pripojovací prvok sa používa na elektrické pripojenie zostavy čerpadla. Pripojovací...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15769

Dátum: 18.01.2007

Autori: Mikkelsen Steen, Andersen Lars Kannegaard, Poulsen Brian Lundsted

MPK: F04D 29/62, H02K 11/00, F04D 29/42...

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naforrnovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj neskoršie elektrické pripojenie celej zostavy čerpadla na obvod...

Ventilátor pre vysávač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7219

Dátum: 23.02.2006

Autori: Sicken Friedhelm, Bartsch Klaus, Gerhards Manfred

MPK: H02K 7/14, H02K 5/22, H02K 11/00...

Značky: ventilátor, vysávač

Text:

...sací ventilátor pre vysávač (neukázaný), kde agregát pozostáva zhnacieho motora 2 amotorom poháňanej ventilátorovej jednotky 3. Ventilátorová jednotka 3 je zakrytá prisávacím krytom 4, ktorý má sací otvor 5 pre nasávací prúd vzduchu. Do ložiskovej nádoby 10 sú umiestnené známe moduly hnacieho motora 2, ako aj obvinutý stator 6, rotor 7, a držiaky kefy 8 s uhlíkovými11, ktorý sa nachádza pod prisávacím krytom azvrtule 12. Vodiaci stupeň...

Rotačné energetické zariadenie s optimalizovanými vodičmi a axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3948

Dátum: 05.02.2004

Autori: Jore Matthew, Jore Lincoln

MPK: H02K 21/22, H02K 11/00, H02K 1/00...

Značky: optimalizovanými, vodičmi, energetické, rotačné, axiálnym, zariadenie, poľom

Text:

...avšak nie obmedzených na elektrický odpor, elektromagnetickú induktanciu, tvorbu vírivých a slučkových prúdov, rozptyl tepla a výrobné nákladyĺ Teraz budú detailne opísane výhodné uskutočnenia vynálezu, aby ďalej ilustrovali rozsah nového vynálezu.0012 Výhodné uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obrázku 4. Energetické zariadenie 10 soptimalízovanými vodičmi nakonñgurované tak, aby fungovalo ako motor alebo generátor, je tvorené zdvoch...

Zariadenie na pripojenie a izoláciu tepelnej ochrany a/alebo elektrických vinutí motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1913

Dátum: 11.03.2003

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 3/46, H02K 11/00

Značky: izoláciu, pripojenie, motorov, tepelnej, zariadenie, ochrany, elektrických, vinutí

Text:

...schránka je komplementáma vzhľadom na cievku vinutia motora a jej konštrukciu, kde uvedená schránka má jeden alebo viac samčích/samičích blokovacích prvkov, ktoré sú komplementárne kzodpovedajúcim samčím/samičím blokovacím prvkov uvedenej cievky, kde uvedené zariadeniesa vyznačuje tým, že uvedená schránka V tvare tácky je vyrobená z plastu a uvedené vinutiepokrýva uvedenú cievku uvedenou schránkou komplementáme spojenou s cievkou.Ďalšie...

Elektromotorický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283120

Dátum: 03.01.2003

Autor: Bormann Jürgen

MPK: F16D 1/06, F16C 35/06, F16B 21/20...

Značky: elektromotorický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri snímači otáčok elektrického pohonu mohlo magnetické teleso (2), citlivé v tlaku a ťahu, pevne montovať na rotorový hriadeľ (1) aj pri väčších teplotných toleranciách, je magnetické teleso (2) nasunuté voľne, bez tlakových a ťahových pnutí, s vlastným centrovaním na rotorový hriadeľ (1), je pritláčané axiálne pred ním na rotorovom hriadeli (1) pripevneným prítlačným dielom, tvoreným prítlačným kotúčom (3), dosadajúcim čelnou stranou...

Rotačný elektrický motor so separátnymi riadiacimi modulmi pre príslušné statorové elektromagnety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 216

Dátum: 15.10.2002

Autori: Maslov Boris, Soghomonian Zareh, Benson Mark, Gladkov Alexander, Pyntikov Alexander

MPK: H02K 1/18, H02K 11/00

Značky: rotačný, modulmi, elektricky, motor, statorové, příslušné, separátnymi, elektromagnety, riadiacimi

Text:

...ďalšie výhody izolovaných individuálnych pólových párových zostáv objasnených v uvedenej prihláške Maslova a ínýich. Stator je vytvorený zo súboru individuálnych ýkonových modulov a prislušných segmentov jadra, každý modul zahrňuje elektricke riadiace a hnacie prvky napájané zo zdroja energie obsíahnutého vo vnútri statora. Takáto paralelná architektúra poskytuje relatívne nezávisle riadenú funkčnosť pre každý modul. Správanie každého...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ryšánek Zdeněk, Lenc Jindřich

MPK: H02K 11/00

Značky: uložení, otáček, brzdovém, přírubovém, elektromotorů, snímače

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Zapojení k jištění třífázových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267953

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hluchý Bedřich, Patka Václav

MPK: H02K 11/00

Značky: zapojení, třífázových, jištění, zařízení

Text:

...32 a odporu 5 m, báze tranzistoru 23 je dále připojenn na. kolektor tran odpora báze trnnzistoru z Jo připojona na spoločný uzel sériové kombinace odporů 5 m a B, přičemž druhá. svorka odporu B, Jo uzomnčna n. Jednak přes odpor 5. na katodu. diody 2, ktorú Jo přes kondenzátor E uzonmčnn, přičemž joJí kntodn Je připojom. na spoločný uzel odporů R ga, B 3, jejichž druhé§| svorky I.1, § 12, ga, Jsou vstupnimi svorknmi zapojení, základním...

Zariadenie na pripojenie najmä alternátora na testér montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265789

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ondrejovič Anton, Ševcech Marián

MPK: H02K 11/00, H02K 15/00

Značky: montážnej, linky, alternátora, najmä, pripojenie, zariadenie, tester

Text:

...gg, ktorý je nalisovaný vo veku 35. Na hornéčelo pneumatického valca 3 a veko gg je pripojený prívod 3 tlakového vzduchu. Pod základnou doskou § je na hlavnom hriadeli gg pevne uložená hnaná remenica gg spojená prostredníctvom klinových remeňov s hnacou remenicou 33 pohonového motora gł uloženého pevne na základnej doske Q. pod hlavným hriadelom gg je nosný hriadeľ gg otočne prostredníctvom dolných ložísk 11 uložený v nosnej prírube gg. V...

Zařízení k odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265622

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šildberger Miloš, Dresler Jaromír, Daniel Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: stroje, točivého, elektrického, zařízení, odrušení

Text:

...členu je pod svorkovnicí elektrického stroje, kde je nosná základna odrušovacího členu uchycena k nálitkúm svorkovnice a miniaturní elektronické odrušovací prvky i prvky řídící jednotky elektrického stroje zasahují do vzduchového chladicího kanálu kostry elektrického stroje.Výhodou zařízení k odrušení elektrického stroje točívého pole vynálezu je vyšší účinnost odrušení daná zejména umístěním odrušovacího členu v blízkosti zdroje rušení,...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: sledu, soupravy, synchronního, bezkartáčové, stroje, impulsů, čidlo, budicí, diagnostiku

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Statický výkonový dvoucestný vícefázový polovodičový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264236

Dátum: 13.06.1989

Autori: Skypala Zdenek, Dresler Jaromír, Daniel Jiří

MPK: H02K 11/00, H02M 7/06

Značky: dvoucestný, polovodičový, vícefázový, staticky, usmerňovač, výkonový

Text:

...elektricky vodivě nalisovány svými stejnosměrnými výstupy V otvorech příslušného fázového úseku elektricky vodivého nosného tělesa 1 a jejichž vstupní střídavé vývody 21 jsou vzájemné propojeny střídavým propojovacím uzlem 5, k němuž je současně připojen i první vývod 31 odrušovacího kondenzátoru 3, upevněného na nosném tělese 1. Druhý vývod 32 odrušovacího kondenzátoru 3 je pak připojen k příslušnému fázovému úseku nosného tělesa 1. Střídavý...

Odrušovací zapojení sériového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264076

Dátum: 12.05.1989

Autori: Krejčí Karel, Stoklásek Milan, Onderlička Ivan

MPK: H02K 11/00

Značky: odrušovací, zapojení, motorů, seriového

Text:

...a na druhé vinuti LB. První připoj QA prvního vínutí 2 L. .je připojen ke kladnému nepájeoímu přípojí ia druhý přípoj Lig je připojen k prvnimu př-Cpoái g kotvyna jejíž druhý přípoá ga je přípojen prvníĺpřiupod łěł druhéhovínutí E, jehož druhý přípoj 33 je při» ~ pojen k zápornémupnapájecimu připojí 42. K prvnímu připojí ZI.AII. prvního vínutí Íl 1 §. je přípojena ketoda první.diody Ii 3., ,jejíž anoda je-přípojena ke druhému přípoji gg kotvy...

Odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263744

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dresler Jaromír, Krejčí Karel, Daniel Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: točivého, stroje, odrušení, elektrického

Text:

...statoru šrouby.Výhodou odrušení podle vynálezu je zmenšení vzdálenosti odrušovacího členu od zdroje rušení,což má za následok zvýšení účinnosti odrušení,velmi dobrá ochrana odrušovacího členu proti mechanickému poěkození,zejména vibracemi,proti klimatickým vlivům,provedená jeho zalitím do vytvrditelné plastické hmoty,která má za následok i značné zvýšení dlouhodobé spolehlivosti odrušení a vytvoření cdrušovecího členu v kompaktním ce 1...

Odrušovací zapojení stejnosměrného komutátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263101

Dátum: 11.04.1989

Autori: Onderlička Ivan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: komutátorového, odrušovací, stejnosměrného, zapojení, motorů

Text:

...s elektronickými napájecími zařízením pohomxou jednotku, přičemž je zde docilováno vyšäího stupně odrušeníí celého» pohonu při várazàám zjed~ nodušení filtrečních obvodů, a tím i snížení nákladůNa připojeném výkresu je znázorněn příklad odrušovacího zapojení etejnoeměrného komutátorovéhos motoru podle vynálezu. .Stejnoeměrny komutátorovýłmntor je opatřen vinutím sériovým a nebo vinutím kompenzečním a vinutím pomocných pólů. Aleepoš jedno z...

Stejnosměrný zdroj elektrického proudu, tvořený homopolárním alternátorem s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259607

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nepustil Tomáš, Daniel Jiří, Dresler Jaromír, Mezírka Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: stejnosměrný, usměrňovačem, elektrického, zdroj, homopolárním, alternátorem, tvořený, proudu

Text:

...alternátorem s usměrñovačem, jehož podstata spočíva v tom, že čelně ke statorovým jádrům a permanentním magnetům je llSpOřádán prstencovitý kotouč z elektrický nevodivého materiálu, na němž jsou umístěny polovodičové diody usměrňovače, které jsou spojený navzájem, s vinutím a se vstupními a výstupními svorkami zdroje vodivými obrazci, s výhodou tištěnými spojí, Lispořádanýml na kotoučl.Řešením podle výnálezu lze zdroj elektrického...

Aktivní systém uložení rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252778

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: uložení, rotoru, aktivní, systém

Text:

...29 v každém ložiaku 1 a., ga, Q. Na mikropočítač AQ jsou dále připojena nejméně dvě čidla ji, jí polohy rotoru a otáčkové čidlo 36 rotoru. Do tlakových komor 1, g, 1 pod poauvnými podpěrami A, ž, Q je přiváděna ze zdroje lg tlakové kapaliny přes regulační orgány Lg, ll, 1,2, 19, j tlakové kapalina, jejíž tlakje snímán tlakovými čidly l 1, I|.§, 1.2. současně .je pomocí či del § 12, a, gg zatíženünapříklad tenzometrických) snímário zatížení...

Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prokeš Jozef, Mikulec Jozef

MPK: H02K 11/00, G01B 7/04

Značky: motory, snímač, krokové, zejména, polohy

Text:

...poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kalaš Václav, Harvánek Zdenko, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: striedavého, snímača, zapojenie, stroja, elekrického, momentu, vzduchovej, elektromagnetického, medzere

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234421

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 9/00, H02K 11/00

Značky: statorového, rotorového, jednoduchý, stroje, proudu, omezovač, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje sestává z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, nelineárního integračního členu a členu s necitlivostí. Omezovač rotorového a statorového proudu se používá pro regulátory buzení synchronních alternátorů. Navrhovaný omezovač jednoduchým způsobem řeší závislost časového zpoždění na...

Odrušovací zapojení u zdrojových souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 248447

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Karel, Máchal Vlaslav

MPK: H02K 11/00

Značky: souprav, zapojení, odrušovací, zdrojových

Text:

...na vyšší proudy,kde je použití indukčností znemožněno z hmotnostních nebo rczměrovýoh důvodů. V důsledku toho lze zdrojovou soupravu odrušit v předepsaně míře jen velmi cbtíšně, a to zejména u zdrojovýoh souprav používaných v 1 etectví,kde je třeba~ep 1 nit dva protichůdnš požadavky, a to dosažení vysokéhostupně cdrušení na jedná straně a maximálního snížení hmotnosti na straně druhé.Uvedené nevýhody jsou odstranšny u odrušoveoího zapojení u...