H02K 1/28

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s rozsahom výkonov v rozmedzí 20MVA a viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14172

Dátum: 20.04.2010

Autori: Walser Hanspeter, Cifyildiz Serdar, Schwery Alexander, Okai Ricardo, Meyer Bruno

MPK: H02K 1/28

Značky: stroj, najmä, dvojito, rozmedzí, elektricky, točivý, 20mva, rozsahom, výkonov, asynchrónny, napájaný

Text:

...Vdôsledku toho je možné účinne zachytiť odstredivé sily, pôsobiace na vonkajšiu nalisovanú dosku.Iné usporiadanie sa vyznačuje tým, že vnútomá a vonkajšia nalisovaná doska tak priliehajú k sebe a tak sú vzájomne spojené, že je možné vonkajšiu nalisovanú dosku naklopiť protiĎalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň časť strížných svomíkov jevyhotovená ako masívne svomíky.Tiež je však myslíteľné a s ohľadom na použitie rôznych...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Walser Hanspeter, Meyer Bruno, Okai Ricardo, Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: stroj, rozsahom, rozsahu, najmä, točivý, dvojito, asynchrónny, napájaný, elektricky, výkonovým

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Rotor vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254826

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ráčil Jiří, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 1/00, H02K 1/28

Značky: elektrického, vysokootáčkového, stroje, točivého, rotor

Text:

...podélném řezu a obr. 2 ukazuje provedení podle obr. 1 V čelním pohledu a v částečném přičném řezu.Rotor 1 vysokootáčkového elektrického stroje točivého podle vynálezu, provedený z feromagnetiokěho materiálu, má po svém vnějším obvodě vytvořeny zuby g, jak je vyznačeno na obr. 1 e 2.V mezerách mezi zuby g jsou uspořádány aerodynamické výplně 2,vytvořené z plochých tenkostěnnýdh segmentu 2, nejlépe listěných,které jsou v axiálnim směru...

Rotor elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254112

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zagorodnaja Galina, Galaj Alexej, Fridman Vladimir, Chutoreckij Garri, Vartaňan Gurgen

MPK: H02K 1/28

Značky: rotor, elektrického, stroje

Text:

...nponcxowąnpocxanbsunañe xnàa oruocurenbuo nana. Bsànnnme nepeuemeumn Knnáa n 3 ana àmsunamm naaoc Konwaxwnpymmux nqnepxnocreň (àpewrunr-nsnoc), a raxme Bqsñknoaeue Mnkpowpemn (peTTHHr~Koppo 3 nm), KOTODHG Moryf npnzecHccnenonàune.mpewwmnr-swmexwa noxasano, qro öonbmoe snaqenne na ycwanocm~nvm npouaocrb~oKasuamT xapaxwepncwuxn Marepnaną wpymxcs map, HDHHeMHaH 50 fnee Heonaŕonpnnmum nnxnanà powopa xsnnerçx ncnonnsonanne-B Kaqecrse...

Rotor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Almási Zsolt, Paakki Ilmart

MPK: H02K 1/28

Značky: rotor, stroje, točivého, elektrického

Text:

...vynálezu je znázorněno na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného motoru pro pohon vřeten v průběhu výroby a na obr. 2 je částečný podélný řez nenavinutým rotorem stejnosměrného trakčního motoru také v průběhu výroby.Na hřídelí 1 jsou nasazeny plechy 2 roto 4ru stažené stahovacím kruhem 3. V plechach 2 rotoru jsou axiální ventílační kanály 4. V otvoru 5 ve stahovacĺm kruhu 3...

Stahovací kruh rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239070

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: stahovací, stroje, točivého, rotoru, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Použití litinového stahovacího kruhu rotoru i v těch případech, kdy kruhové ventilační otvory v plechách rotoru jsou umístěny v bezprostřední blízkosti hřídele. Podstatou řešení je, že přechod z kruhových ventilačních otvorů (3) v plechách (2) rotoru do mezikruhového kanálu (8) ve stahovacím kruhu (5) rotoru je proveden vybráními (10) ve tvaru části rotačního kužele, jehož osa je shodná s osou ventilačních otvorů (3). Takto není stahovací kruh...

Kotva vysokootáčkového elektrického stroje a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232451

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sousedík Jaroslav

MPK: H02K 1/28

Značky: elektrického, výroby, její, způsob, stroje, vysokootáčkového, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva vysokootáčkového elektrického stroje a způsob její výroby, zejména se šikmým perem pod svazkem rotorových plechů je opatřena na opěru hřídele spodním a horním stahovacím kruhem, svazkem rotorových plechů, přičemž horní stahovací kruh má zvětšený otvor a upravenou dosedací plochu kolmou k ose hřídele pro zajišťovací kroužek. Mezi spodní stahovací kruh bez vůle nasazený na hřídel a horní stahovací kruh, opatřený zvětšeným otvorem pro...

Pojistný kruh rotoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: rotoru, elektrického, pojistný, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vlivem úkosovitosti plechů se rotorový svazek točivého elektrického stroje při rovnoměrném stažení sešikmuje a proto musí být stahovací kruh rotoru zajištěn tak, aby na hřídel nepůsobil ohybový moment. Toho se dosáhne podle vynálezu pojistným kruhem upevněným na hřídeli a opatřeným závity. Šrouby jsou utaženy rovnoměrně, takže výsledný ohybový moment působící na hřídel je nulový.

Kotva elektrického stroje, zejména pro hutní provozy, a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239296

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fojt Antonín

MPK: H02K 1/28

Značky: hutní, elektrického, zejména, jejího, způsob, provozy, zhotovení, stroje, kotva

Text:

...g se stýká s hřídelem ł v úzkém sedle Q a na zbylé částisvého vrtání má odlehčení 3. Úzké sedlo § má dovolit určitou naklopĺtelnost stahovacíhokruhu na hřídeli i a má vzhledem ke hřídeli l jen takovou vůli, která potřebné naklopeníVe vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 je provedeno vybrání ł 9 pro pero É a mezi axiálními ventilačnímł/kanály 1 jsou provedeny závitové otvory łł. Vrtání uzavíracího stahovacího kruhu 5 nemá axiální drážku pro...