H02K 1/27

Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6927

Dátum: 03.10.2014

Autori: Marci Štefan, Stacho Ľubomír

MPK: H02K 7/00, B62J 6/06, H02K 1/27...

Značky: bicykla, zariadenie, produkciu, elektrických, prevádzku, elektrickej, energie, spotrebičov

Text:

...a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič.Podstata predloženého riešenia spočíva v tom, že permanenmé magnety pripevnené na unášači magnetov sú kruhovými magnetmi a že magnety sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke.Použitím kruhových magnetov dochádza k ich jednoduchšíemu osadeniu do unášača magnetov. Z uvedeného dôvodu je takéto riešenie technicky nenáročné na výrobu a výhodné aj z...

Elektrický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18423

Dátum: 30.11.2011

Autor: Bertotto Ezio

MPK: H02K 1/27, H02K 9/06, H02K 19/24...

Značky: elektricky, generátor

Text:

...pohľad spredu na elektrický stroj, ktorý je súčasťou generátora podľa vynálezuObrázok 3 je zväčšený pohľad na detail podľa obrázka 2Obrázok 4 je perspektlvny pohľad na detail generátora zobrazeného na obrázku 1Obrázok 5 je bočný pohľad v reze na elektrický stroj, ktorý je súčasťou generátora v prvej konfiguráciiObrázok 6 je bočný pohľad v reze na elektrický stroj, ktorý je súčasťou generátora v druhej konfiguráciiObrázok 7 je predný...

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 27/02, F04D 27/00, F04D 19/00...

Značky: ovládania, ventilačný, vežu, otvorenej, veže, integrovaný, chladiacu, systém, metoda, chladiacej

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Rotor elektrického motora a spôsob výroby takého rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286229

Dátum: 09.05.2008

Autori: Von Dokonal Luiz, De Lima Claudio Werner, Möbius Marcos Romeu

MPK: H02K 1/27

Značky: rotor, takého, motora, elektromotora, spôsob, výroby, rotora, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje: jadro (10) tvorené množstvom kovových lamiel (11) zhotovených z magnetického materiálu pólové okrajové časti (20) zhotovené z magnetického materiálu a upevnené okolo jadra (10) rovnaký počet magnetických častí (30) pripevnených medzi pólovými okrajovými časťami (20) a jadrom (10), rotor má svoju valcovú postrannú plochu tvorenú pólovými okrajovými časťami (20), ktoré sú po obvode navzájom predelené, a prostrednými okrajovými...

Rotor do elektronicky komutovaného motora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286168

Dátum: 02.04.2008

Autori: Carli Fabrizio, Bellomo Matteo

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: komutovaného, motora, výroby, rotor, elektronický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor do elektrického motora, ktorý obsahuje jadro (1), segmenty (5, 6, 7) valca vyrobené z magnetizovateľného materiálu, valcový sťahovací obal (10), ktorého koncové časti sú spojené aspoň s dvoma rovinnými prvkami (8, 9). Rotor taktiež obsahuje prvé elastické zariadenia (11, 12, 13), ktorých dĺžka nie je menšia ako dĺžka jadra a ktoré sú upevnené pomocou zariadení (2, 3, 4), ktoré sú v paralelnom smere osi (X) rotácie rotora integrované do...

Magnetický držiak pre rotory s permanentnými magnetmi rotujúcich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6931

Dátum: 27.09.2006

Autori: Pabst Otto, Gadrino Franco

MPK: H02K 1/27, H02K 15/03, H02K 41/03...

Značky: permanentnými, rotujúcich, držiak, magnetický, strojov, rotory, magnetmi

Text:

...g magnetu, ako vidieť na obr. 3 a 4. Výhodný držiak g magnetu je klieštový prvok s dvoma čeľustami 3 4, ktoré sú spojené ohybným mostíkom g. Čeľuste g, g tvoria sedlo 6, do ktorého sa dá vložit časť zostavy 29 magnetu. Príkladom vhodnej zostavy Q magnetu je zostava platňových jadier držaná pokope sťahovacími tyčami g a držiaca permanentný magnet 22, ako je opísané v doteraz nerozhodnutej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2007/063370 A 1,...

Generátor/elektromotor, predovšetkým na použitie vo veterných elektrárňach, lanových kladkostrojoch alebo hydraulických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10475

Dátum: 16.09.2005

Autori: Kleinlercher Michael, Pabst Otto

MPK: H02K 15/00, H02K 1/18, H02K 1/27...

Značky: elektrárnách, hydraulických, kladkostrojoch, lanových, zariadeniach, predovšetkým, veterných, použitie

Text:

...kvinutiam a/alebo0008 Každý sektor obsahuje minimálne jeden permanentný magnet a/alebo jedno vinutie,ktorý/ktoré je usporiadaný/usporiadané na báze, ktorá je vybavená profilom v tvare lastovičieho chvosta, ktorý zaberá v okienku statorového a/alebo rotorového prstenca. Tak je každýsektor v axiálnom smere výsuvný bez toho, aby musel byt odobratý celý stator a/alebo rotor.0009 Ďalšie prednosti generátora/elektromotora podľa vynálezu vyplývajú z...

Spôsob montáže permanentných magnetov do rotora elektromotora a rotor elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12775

Dátum: 06.06.2005

Autori: Ramirez Rívio Arturo, Longo Gelson, Mohr Walter José, Starke Orlando, Hille Claudio Roberto

MPK: H02K 15/03, H02K 1/27

Značky: permanentných, montáže, rotor, rotora, elektromotora, spôsob, magnetov

Text:

...permanentné magnety uložené vo vnútri drážok poskytnutých vIamelovom zásobníku jadra rotora počas prevádzky, aby sa zabránilo tomu, ženakoniec uvedený motor môže mať svoje magnetické pole oslabené alebo zrušené.0010 Tieto a ďalšie ciele sú dosiahnuté prostredníctvom procesu montáže magnetov do rotora elektromotora, ktorý obsahuje lamelový zásobník vybavený stredovým axiálnym vývrtom množstvo axiálnych kanálov umiestnených okolo stredového...

Elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10013

Dátum: 09.12.2004

Autori: Abel Falko, Kalavsky Michal, De Filippis Pietro

MPK: H02K 1/27

Značky: stroj, elektricky

Text:

...Podľa prednostnej formy uskutočnenia prebiehajú materiálovê výrezy blízko pri obvodovej ploche rotora. To má tú výhodu, že zvyšná hrúbka steny je rýchlo nasýtená magnetickým tokom, najmä keď je hrúbka steny minimalizovaná tak, že ako-tak odoláva odstredivým silám permanentnýchmagnetov pri maximálnej možnej frekvencii otáčania rotora.0009 Podľa výnálezu permanentný magnet vložený do uloženia magnetov Vyčnieva aspoň svojimi axiálnymi...

Usporiadanie vinutého krytu rotora elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283539

Dátum: 04.08.2003

Autori: Ramirez Rívio Arturo, Möbius Marcos Romeu

MPK: H02K 1/27, H02K 15/03

Značky: krytu, rotora, vinutého, usporiadanie, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor obsahuje jadro (20), obklopené magnetmi (30), a vinutý kryt (10), ktorý je navinutý okolo jadra (20) na pridržiavanie magnetov (30) na jadre (20). Usporiadanie vinutého krytu (10) rotora elektromotora obsahuje dvojicu tvarových koncových prvkov (40), z ktorých každý je pripevnený ku koncovej čelnej ploche jadra (20) rotora a k priliehajúcej koncovej ploche aspoň jednej zo súčastí, tvorených vinutým krytom (10) a magnetmi (30). Jeho...

Elektromotorický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283120

Dátum: 03.01.2003

Autor: Bormann Jürgen

MPK: F16D 1/06, F16C 35/06, F16B 21/20...

Značky: elektromotorický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri snímači otáčok elektrického pohonu mohlo magnetické teleso (2), citlivé v tlaku a ťahu, pevne montovať na rotorový hriadeľ (1) aj pri väčších teplotných toleranciách, je magnetické teleso (2) nasunuté voľne, bez tlakových a ťahových pnutí, s vlastným centrovaním na rotorový hriadeľ (1), je pritláčané axiálne pred ním na rotorovom hriadeli (1) pripevneným prítlačným dielom, tvoreným prítlačným kotúčom (3), dosadajúcim čelnou stranou...

Pohon čerpadla v domácom spotrebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 282762

Dátum: 04.11.2002

Autori: Waehner Ludwig, Altenbernd Gerald

MPK: H02K 1/27, H02K 21/18, H02K 21/16...

Značky: pohon, domácom, spotřebiči, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon je uskutočnený s jednofázovým synchrónnym motorom napájaným zo striedavej siete, ktorý má rotorovú časť aspoň s dvoma pólmi (N, S), budenú permanentnými magnetmi, a nerovnomernú vzduchovú medzeru (5) na vytvorenie rozbehového momentu, ako aj aspoň jednu elektricky vodivú rotorovú časť, najmä vrstvenú, na tlmenie kývavých pohybov rotora dvojnásobnej sieťovej frekvencie.