H02K 1/06

Elektrický stroj s nízko hmotnostnou konštrukciou v magneticky aktívnych dieloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20332

Dátum: 20.07.2012

Autori: Jajtic Zeljko, Matscheko Gerhard

MPK: H02K 1/04, H02K 1/06, H02K 1/14...

Značky: stroj, aktívnych, dieloch, nízko, hmotnostnou, elektricky, konštrukciou, magnetický

Text:

...už desaťročia etablované, avšak zredukovanie hmotnosti dosiahnutej použitím zliatin kobaltu a železa nie je pre mnohé použitia ešte dostačujúce. Dokument EP 0 237 848 navrhuje pre zredukovania hmotnosti vytvorenie plechového zväzku s magnetický aktivnymia neaktívnymi vrstvami, ktore sa pravidelne striedajú.Úkolom vynálezu preto je vylepšit elektrický stroj tak, aby sa dosiahlo ďalšieho zníženia hmotnosti magnetický aktívnych dielovpri...

Magnetické jadro a použitie magnetického jadra pre elektrické stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18037

Dátum: 08.09.2008

Autori: Brudny Jean François, Vincent Jean-noël, Lemaître Régis, Cassoret Bertrand

MPK: H02K 1/06

Značky: jádra, jádro, použitie, magnetického, magnetické, elektrické, stroje

Text:

...účely so známym preferenčným smerom permeability. V zväzku sa preferenčný smer permeability následných jednotlivých plechov mení o napred určený uhol posunu. Okrem toho sa doplnkovo alebo altematívne mení preferenčný smer permeability následných skupín plechov o napred určený uhol posunu.0018 Ďalej je opísané magnetické jadro podľa vynálezu, obsahujúce zväzok plechov z oceli na elektrotechnické účely so známym preferenčným smerom...

Stator elektrického asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4948

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svoboda Jan

MPK: H02K 1/06

Značky: stator, elektrického, motora, asynchrónneho

Text:

...výkresov a nasledujúceho podrobnćho opisu príkladov konkrétneho uskutočnenia. Na obrázku l je zobrazený v pôdorysnom pohľade statorový plech, ktorého vonkajší obvod je vybavený troma zhodne rozmíestnenýrni a tvarovo rovnakými prvými drážkami na vedenie trámcov vodiacich segmentov paketu pri jeho vložení do plášťa statora a súčasne druhými drážkami na vloženie a upevnenie oceľových pásikov výstužných prvkov. Na obr. 2 je bočný schematický...

Aerodynamický kryt zubových vybrání rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260676

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čáslava František, Liška Václav, Frček Vojtěch

MPK: H02K 1/06, H02K 1/24

Značky: zubových, vybrání, rotoru, aerodynamický

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je vytvořen z plochých elektricky nevodivých segmentu, uspořádaných za sebou v axiálním směru rotoru, přičemž k sobě přilehlé boční stěny zubů a krytů se alespoň v jednom radiálním úseku ve směru od střední části rotoru k jeho vnějšímu obvodovému povrchu sbíhají a jsou opatřeny prostředky pro vzájemné pevné mechanické spojení zejména tvořenými do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rákos Jaroslav, Mezírka Milan, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/06

Značky: stejnosměrného, pomocnými, stroje, magnetický, statoru, točivého, póly, obvod

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Držák elektromotorku, zejména pro pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254453

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mezírka Milan, Staniček Zdenko

MPK: H02K 1/06, H02K 5/04

Značky: elektromotorku, pračky, držák, zejména

Text:

...nich je elektromotorek l uchycen v úložných otvorech 5 v čelních stěnách 1 rámečku §, vytvořeného z plochého pásu, který je ohnut pod pravými úhly. Rámeček Q sestává ze dvou stejným částí, přičemž dělicí rovina lg rámečku Q prochází otevřenými stranami rámečku § a středem úložných otvorů §. Obě části rámečku Ž jsou spolu spojeny uvolnitelněšrouby lg, procházejícími ohnutými okraji ll na hranách obou částí rámečku 5, uspořádanými u jeho dělicí...

Vysokonapěťový izolační systém vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu řádově stovek megawatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251165

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mrázek Josef

MPK: H01B 3/00, H02K 1/06

Značky: točivých, vinutí, statorového, vysokonapěťový, stovek, megawatů, elektrických, vodičů, izolační, systém, strojů, řadové, výkonu

Text:

...růstu výbojového kanálku je velikost kritické zâny v okolí konce kanálku, jež je dána velikosti napětí a není nijak dále omezena. Právě tak není nijak omezen vývoj prorůstání kanálku ani jeho zastavení případně omezení ještě předtim, nežli se izolant zeslabí natolik, že je ohrožena jeho.elektrická pevnost.Popsaná nsvýhoda známýchkonstrukcí vysokonapěřového izolačního systému vodičů statorového vinutí elektrických točivých strojů o výkonu...

Tachogenerátor střídavého proudu jako analogový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Freitag Armin, Moebius Richard, Hauser Siegfried, Roloff Volker, Weidensdorfer Guenter, Stuermer Joachim

MPK: H02K 19/16, H02K 1/06

Značky: střídavého, snímač, proudu, analogový, tachogenerátor

Text:

...npoxonHT.qepea qameo 6 pa 3 HoeÁHpMo 1 H 2 MaľHHTan 0 mHr.3,qepeso 6 anosnymHuH sasopa 13 H 14 cnpaba.H cnena or npoaonnmeHnnacTHHm H qepes nee cauy. nan woroqro 6 u noepxnsawb ynpaannmmuñ norox Heőohbmnu.cwynnu 4 H BHHTH 7 c nomaünqü ronoaxoů Henan H 3 Heuarunruoro Marepuana.Aux o 6 ecneHekHnToHHóü qeurposxu spamgnmxçn ewaneñ nocwonnuuü MarHHr 3,MarHHrHoe npno 1 H 2, MarHHTHoe.HpMo 1 H crynnua 4, crynuua 4 H nan 6, a ŕaxxe MÉPHHTHOeHpM 02 H...

Elektromagnetický obvod statora univerzálneho elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236622

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dudáš Vincent, Čorba Jozef, Buday Anton, Valka Anton, Čačo Ladislav

MPK: H02K 1/06

Značky: statora, obvod, univerzálneho, elektromagnetický, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektromagnetického obvodu statora univerzálneho elektromotora pozostávajúceho z jarma, hlavných pólov a budiaceho vinutia. Účelom vynálezu je ekonomické využitie elektrotechnickej ocele, zjednodušenie technológie výroby elektromagnetického obvodu univerzálnych elektromotorov a zníženie pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že hlavné póly sú vytvorené na vnútornom obvode jarma zo zubov a drážok, pričom v drážkach je...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247912

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 1/06, H02K 15/02

Značky: točivého, obvod, elektrického, stroje, magnetický

Text:

...2 obr. 1. na obr. 3 dvojvrstvu sestavenou 2 výlisků podle obr. 1 a 2, na obr. 4 výlisky segmentů statorového magnetického obvodu a jejich orientaci vůči půleněmu výchozímu pásu a na obr. 5 příčný průřez segmenty z obr. 4.Z výchozího pásu 3 znázorněného na obr. 1, se vystřihují vždy dva segmenty l vedle sebe tak. že se optimálne využívá šířka tohoto výchozího pásu 3, což je ve znázorněném příkladu umožněno tím, že sousední segmenty L,...

Magnetický obvod elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Georgiev Jakim

MPK: H02K 1/06, H02K 15/02

Značky: obvod, magnetický, stroje, točivého, elektrického

Text:

...celistvých segmentů také jedenVýlisek segmentu l na obr. 1 se zhotoví vystřižením z celé nebo téměř celé šířky výchozího pásu 3, to jest délka tětivy 1 se blíží šířce výchozího pásu 3. střih se v každém případě provede tak, aby osa gl segmentu l souhlasila s osou gg tlouštkové souměrnosti výchozího pásu 3, která je na obr. 2 sice naznačena v místě geometrické střední osy výchozíno pásu 3, avšak v konkrétním případě může osa gg tlouščkové...

Izolační těleso pro čelní izolaci svazku plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235483

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gatěk Zdeněk, Mezírka Milan, Čípek Jiří

MPK: H02K 1/06, H02K 3/38

Značky: statoru, těleso, izolační, izolaci, plechů, čelní, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního tělesa s proudovodnými koncovkami, jejichž kotevní části jsou uspořádány ve vyhloubeních prvních nálitků a jsou opatřeny polohovacími půlkulovitými prolisy, čímž se docílí zaručeně pevného spojení proudovodných koncovek s izolačním tělesem. Alespoň ve dvou protilehlých obloukovitých částech izolačního tělesa mezi druhými nálitky jsou vytvořena vybrání, čímž vznikne prostor, který umožňuje přístup ke svazku plechů...

Magnetické jho elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230023

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko, Brychta Josef, Škoda Karel

MPK: H02K 1/06

Značky: točivého, stroje, magnetické, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické jho elektrického stroje točivého, zejména s permanentními magnety a ze šedé litiny, s válcovým vnitřním vrtáním, vyznačující se tím, že vnější povrch jha (1) je ohraničen zakřivenými plochami (10), jejichž počet se rovná počtu pólů stroje, přičemž zakřivené plochy (10) jsou plošší než vnitřní vrtání (9) jha (1), jsou souměrné vůči ose (4) pólu a osa (11) každé zakřivené plochy (10) leží na ose (4) pólu na druhé straně od osy (8)...

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232996

Dátum: 15.07.1986

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 1/06

Značky: rotoru, statoru, obvod, elektrického, točivého, magnetický, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého s radiální vzduchovou mezerou, s axiálními, v tangenciálním směru natočenými drážkami, má alespoň jeden z obvodu v axiálním směru tvořen dílčími svazky, vzájemně oddělenými distančními vložkami z nemagnetického materiálu, s výhodou z elektricky vodivého materiálu. Tím se docílí snížení magnetické vodivosti obvodu v axiálním směru, vedoucí k potlačení rozptylového toku, uzavírajícího...