H02J 7/10

Zapojenie na ochranu jednotlivých lítiových článkov pri nabíjaní v sérii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4423

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sklenár Jozef

MPK: H02J 7/10

Značky: jednotlivých, zapojenie, sérií, lítiových, ochranu, nabíjaní, článkov

Text:

...presnejšie. V pripade pulzného nabíjača zvlnenie napätia spôsobí len malé zníženie prúdu, navyše čiastočne otvorený unípolámy tranzistor toto zvlnenie vyhladí. Ochrana článkov je pritom zabezpečená plnohodnotne, a to dokonca aj v prípade chybného nastavenia nabíjača. Zapojenie je možné doplniť na samostatný nabíjač jednoduchým obmedzením prúdu. Po doplnení zapojenia o vyrovnávací prúd malej hodnoty je zapojenie vhodné aj na vyrovnanie...

Spôsob regenerácie zdrojov napätia vyhotovených ako primárne články a zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280687

Dátum: 05.10.1994

Autor: Ronisch Werner

MPK: H01M 10/44, H02J 7/10

Značky: zdrojov, napätia, spôsob, zapojenie, regenerácie, články, vykonávanie, vyhotovených, primárne

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa regenerovaný zdroj napätia napája počas definovaného časového úseku periodicky privádzanými impulzmi napätia s pevnou amplitúdou a s definovaným pevným časom impulzu napätia, ktorý má čas nábehu hlavne 10exp(-3) sekundy až 2 x 10exp(-3) sekundy. Impulzy napätia sa privádzajú s frekvenciou v rozsahu od 2 do 200 Hz. Regeneračný prúd sa nastavuje a/alebo reguluje v závislosti od vnútorného odporu regenerovaného zdroja napätia a...

Budicí obvod triaku napájený ze spínaného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269804

Dátum: 14.05.1990

Autor: Psohlavec Stanislav

MPK: H02J 7/10

Značky: budicí, obvod, napájený, triaků, spínaného, napětí

Text:

...kondenzátoru E 3 s druhým vstupom napájecího napětí řídicího obvodu B 9.Činnost budicího obvodu při trvale rozepnutém triaku I je následující. V kladné pýlperiodě napájecího napětí Q je triak IL rozepnut a v uzlu l je téměř plné napájecínapětí g. Je-li okamžitá velikost napětí v uzlu 3 větší než napětí na kondenzátoru E 3 v uzlu 5, otevře se diode gg a přes odpor 5 se dobíjí kondenzátor 23. Velikost odporu 3 je taková, aby střední napětí...

Zapojení impulsně řízeného nabíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 267260

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vaváček Ivan

MPK: H02J 7/10

Značky: nabíječe, řízeného, impulsně, zapojení

Text:

...účinnostní diody 1, kondenzátora Q a bočniku Q. Oohyanu proti přepőlováni tvoří výkonový tyristor Lev séporné větvi nabíječe, zapojený katodou douzlurvého vývodu sokundérniho vinuti gg impulsního trahsformátorui g, soody účinnostní diody Ä a kondenzátora A, Anoda výkonového t sLoru i je přes bočník Ž spojene se zápornou kleštinovoununzhwn 1 § Říůřoí elektroda výkonového tyristoru ł je přes resístow Qłn ähpiwscĺ aiodu 1 připojena k uzlu...

Zapojení analogového členu se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265135

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brož Pavel, Novák Jiří, Kugler Vlastimil, Vaváček Ivan

MPK: H02J 7/10

Značky: analogového, funkcí, zapojení, sdruženou, členu

Text:

...elektromechanických prvků jsou nahraženy analogovým členem, který je bezkontaktní a je tvořený jediným polovodičovým prvkem - tranzistorem. Tento analogový člen umožňuje připojení akumulátorové baterie při výpadku sítě, cdpojení akumulátorové baterie při obnovení síčového napájení a při vyčerpání kapacity baterie. Dále zajišťuje vysokou lineární stabilizace napětí na napájeném zařízení a výrazně zlepšuje dynamické parametry zdroje při...

Zapojenie pre dobíjanie akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263152

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balogh Emil

MPK: H02J 7/10

Značky: zapojenie, dobíjanie, akumulátorov

Text:

...vybijacieho režimu akumulátora.Akumulátor 1 ako zdroj energie je pripojený na zaćažovaci spotrebič lg cez referenčnýodpor 2, Zároveň je na zatažovací spotrebič lg pripojený aj napájací zdroj É cez fázovo riadený usmerňavač 3, takže v nabijacej polperiöde tečie do zaťažovacieho spotrebiča lg prúd cez fázovo riadený usmerñovač Q ale súčasne cez referenčný odpor g aj do akumulátora l. Napájací zdroj 3 je svojim prvým výstupom E spojený jednak s...

Zařízení pro vytvoření sítě malého napětí a dobíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Otýpka Jioí, Eidner Dieter

MPK: H02M 7/155, H02J 7/10

Značky: sítě, vozidla, zařízení, trakčního, dobíjení, vytvoření, napětí, baterie, malého

Text:

...502 rozdě 1 ovače 5 impulsü ke galvanic ky oddělenému blokovacímu výstupu čidla § vstupního napětí. Výstup 106 regu 1 átoruł napětíje přes obvod 3 omezení frekvence připojen k převodníku 3, jehož výstup je spojen s prvním vstupem 501 rozdělovače ł impulsů.Jeho první výstup 503 je připojen k prvnímu spínacímu obvodu 5, jehož výstup s galvanickým oddělením a výkonovým zesílením spínacích impulsů je spojen s prvním tyristorem El,druhý výstup...

Zapojení statického zdroje pro nabíjení a vybíjení akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250340

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H02J 7/10, H02J 7/02, H02J 7/04...

Značky: statického, zapojení, zdroje, akumulátorů, nabíjení, vybíjení

Text:

...a sledu fází a prvním výstupem 222 obvodu 22 kontroly polarity »akumulátoruDruhý výstup 183 obvodu 18 logiky vyhodnoecení stavu zátěže, druhý výstup 163 obvodu 16 komparátoru napětíově úrovně,druhý výstup 213 obvodu 21 výpadku a sledu fávzí a »druhý výstup 223 obv-odu 22 kontroly polarity akumulätoru jsou spojený s druhým vstupom 243 obvodu 24 signalizace. Druhý vstup 202 obvodu 20 měření derivace výstupního proudu je spojen .s »druhým...

Zapojení zdroje nepřerušovaného stejnosměrného napětí se sériovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/10

Značky: zdroje, zapojení, nepřerušovaného, sériovým, stejnosměrného, napětí, měničem

Text:

...zátěže 5 a dobíječe § jsou uzemněny.Nabíjecí a rezervní usměrňovač § a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 jsou opatřeny vstupy pro připojení sítě. Sériový mě~nič g, nabíjeci a rezervní usměrňovač Q a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 mohou být tvořeny vždy buč jedním měničem neho soustavou paralelné propojených měničů. Zapojení může být beze změny íunkee realizováno i v obrácené polaritě, tj. s uzemně ným kladným pölem.Při siřovém provozu e...

Zapojení ovládacího obvodu pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 248301

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šiler Miloš, Šildberger Miloš

MPK: H02J 7/14, H02J 7/10, H02J 7/32...

Značky: napětí, obvodů, permanentními, ovládacího, generátoru, magnety, regulaci, zapojení, výstupního, synchronního

Text:

...druhým pří 248 301pojem jednak na první vstup akčního členu a jednak na kolek- tor spínacího trenzistoru, připojeného bází na výstup prvníhokomparátoru a připojeného emitorem na anodu tyristoru, připojeného řídící elektrodou na výstup druhého komparátorua připojeného katodou na zápornou svorku akumulátorové baterie, ke které je připojen uzemňovací výstup akčního členu, jehož pracovní výstup je připojen na anodu výkonové diody,...

Zapojení pro řízení nabíjecí charakteristiky baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246514

Dátum: 13.03.1986

Autor: Vallo Vladimír

MPK: H02J 7/10

Značky: řízení, charakteristiky, baterie, zapojení, nabíječi

Text:

...jeho emitor. Kolektor je připojen přes šestnáctý odpor R 16 na výstupní svorku 24, která je přes devatenáctý odpor R 19 připojena na společnou napájecí svorku 21. Výstup komparátoru Z 2 je přes diodu D a sedmnáctý odpor R 17 připojen na výstupní svorku 24, která je přes druhý kondenzátor C 2 připojena na druhou napájecí svorku 23 a přes osmnäctý R 18 na výstup integrátoru Z 1.Na společnou a druhou napájecí svorku 2 D, 23 se přivádi...