H02J 3/40

Spôsob prevádzkovania veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19148

Dátum: 14.08.2012

Autor: Giertz Helge

MPK: H02J 3/38, H02J 3/40

Značky: veternej, prevádzkovania, elektrárne, spôsob

Text:

...na napájacom bode. Môže byť plánovaná jedna Veterná elektráreň, niekoľkoveterných elektrární a/alebo veterný park, pričom napájanie môže zahŕňať použitie0011 Napájanie sa uskutočňuje V závislosti od elektrických veličín V sieti. Meranć hodnoty elektrických veličín, prípadne merané hodnoty na stanovenie elektrických veličín, keď sa meranie uskutočňuje nepriamo, sú zaznarnenávané k časovým okamihom merania vo vopred stanovených...

Ostrovný systém a spôsob prevádzky ostrovného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18927

Dátum: 27.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: H02J 9/08, H02J 3/40, H02J 7/34...

Značky: spôsob, systému, systém, ostrovného, ostrovný, prevádzky

Text:

...a medzi druhým generátorom a spaľovacím motorom má elektromagnetickú spojku.0008 Ako na stav techniky je poukázané na dokumenty DE 42 32 516 A, ZEEUW DE W J ET AL ON THE COMPONENTS OF A WIND TURBINE AUTONOMOUS ENERGY SYSTEM, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES. LAUSANNE, SWITZERLAND, 18 - 21 SEPTEMBER 1984,ZÚRICH, SWISS FED. INST. TECHNOLOGY, CH, Bd. PART l CONF. 1984, 18. september 1984 ( 1984-09-18),...

Způsob stanovení okamžiku vydání povelu k sepnutí výkonového vypínače při fázování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267220

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: vypínače, způsob, vydání, fázování, sepnutí, stanovení, povelů, okamžiku, výkonového

Text:

...se každou periodu napětí sítě vyh počítává podmínka z naměřeného okamžitého skluzu, naměřeného okamžitého rozdílu fáze generátoru a sítě a z doby zpoždění výkonového vypínače. Podstata vynálezu spočívá V tom, že po splnění podmínky fázování se vpočítává zpřesňující časový interval započatý náběžnou hranou průběhu napětí sítě, na jehož konci se vydá fázovací impuls na zapnutí výkonového vypínače.Výhodou tohoto způsobu je. že automatický...

Zařízení pro zkoušení fázovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261766

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tittelbach Bohumil, Bláha Karel

MPK: H02J 3/40

Značky: zkoušení, fázovačů, zařízení

Text:

...čítače 921 vystupuje signál ES s frekvencí sítě, na výstupu 95 g druhého čítače 91 vystupuje signal §G s frekvencí generátoru. Třetí čítač Q pracuje v jednorázověm módu.Spuštění prvního čítače g a třetího čítače 99 Provede mikropočítač 911 signálom na prvním výstupu i vstupně-výstupního obvodu 93. teprve po dočítání třetího čítače Q se jeho výstupom gg spustí druhý čítač 04. Proqramem nastavený obsah třetího čítače Q určuje zpoždění činnosti...

Zapojení pro regulaci frekvence pro automatickou synchronizaci elektrických synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261146

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pufler Karel, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/40, H02J 3/44

Značky: zapojení, regulaci, automatickou, synchronizaci, synchronních, elektrických, strojů, frekvence

Text:

...vyhodnocovací blok i a druhý vyhodnoc-ovací blok 7, kcteré jsou vytvořeny na bázi klopného obvodu~D, první rozhodovaní blo-k B, který je vvtvořen .na bázi obvodu realízujícího výhr-adní součet, druhý rozhodovaní obvod 9,který je kombinační logickou sítí..nasledovné Vstup prvního tvarovače 1 je připojen .na první vstupní svorku 12 pro prívod napětí uměrného .napětí synchronního stroje. Vstup druhého tvaro-vače 2 je jpřípojen na druhou...

Elektrická stanice jako zdroj elektrické energie spolupracující s elektrizační sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239660

Dátum: 13.03.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02J 3/40

Značky: elektrická, zdroj, energie, sítí, spolupracující, stanice, elektrizační, elektrické

Text:

...řídicího obvodu 2, fasovi Msendho uemerňevačeVýstup rásovä říasnábo usmörňoveče ,La je pres ěidlo u proudu a stejnosměrnýaesiebvod kjj, proudu připojen k stejnosměrnőmu vstupu L 6, střídače n proudu, jeho výstup je připojen ke ststoru esynohronního stroje 4 s kotvou nekrdtko.Druhý výstup ,L 2 ŕídicího obvodu ž, střídače ,LE proudu je spojen s tídicím vstupea 11 x střídoče LE, proudu, první vstup 1 łídioího obvodu g novi řísendho usmirňovade...

Autonomní elektrická stanice jako zdroj elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239659

Dátum: 13.03.1987

Autor: Janák Zdenik

MPK: H02J 3/40

Značky: elektrické, zdroj, autonomní, stanice, elektrická, energie

Text:

...asynchronním strojom A, je umístčn snímač 1 otáčok, jeho výstup je připojen ke vstupu regulečního obvodu 1 strídače 2. Výstup regulačního obvodu 1 střídače 2 je připojen k regulačnímu vstupu § střídače 2, jehož výstup je spejen s rotoram á kroužkového asynchronního stroje 4.Stetorová vinutí z kroužkováho asynchronního stroje g je pres čidlo ,LE- napětí spojene s výstupom 12 elektrická stanice as výkonovým vstupom m ŕísenáho uemárňovače...

Zařízení pro automatické fázování alespoň dvou synchronních generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232762

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pufler Karel, Hošková Marie, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/40

Značky: generátoru, alespoň, fázování, zařízení, synchronních, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické fázování dvou nebo více synchronních generátorů se společnou sítí. Zařízení je zejména určeno pro automaticky řízené energetické bloky sestavené z dieselagregátů. Účelem vynálezu je podstatné zjednodušení automatického fázovacího zařízení. Uvedené zařízení sestává z multiplexeru a pouze jednoho synchronizátoru, kterého je použito pro všechny synchronní generátory. Multiplexer je sestaven z voliče pořadí,...