H02H 9/04

Obvod prepäťovej ochrany pre vypínateľné tyristory TY a/alebo tranzistory IGBT vo vysokonapäťových meničoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6030

Dátum: 02.03.2012

Autori: Hauptmann Radim, Čížek Petr

MPK: H02H 9/04, H02H 9/02, H02H 7/10...

Značky: tranzistory, prepäťovej, vysokonapäťových, meničoch, ochrany, tyristory, vypínatelné, obvod

Text:

...pracovným napätím Výkonového tyrístora TY je možné kjednému tyristoru zapojiť viac samostatných prepäťových obvodov do série. Rovnomerné rozloženie napätia na tieto sériovo zapojené obvody zabezpečí opísaná funkcia tohto obvodu. Funkcia obvodu rovnako nahradzuje funkciu statického deliča napätia, tvoreného V štandardnom zapojení odpormi Rs.Na elimináciu vzniku prepätia na výkonových polovodičových prvkoch, ku ktorým je obvod pripojený, je...

Varistorová prepäťová ochrana s kompaktným tepelným odpojovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5544

Dátum: 07.10.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 9/04, H01C 7/10, H02H 3/20...

Značky: tepelným, varistorová, kompaktným, ochrana, odpojovačom, prepäťová

Text:

...jednou bočnou stenou dolieha na najmenej jednu bočnú plochu kontaktného plechu. Zároveň je v ohybe kontaktného plechu 4 vytvorený priestor pre vloženie predpruženej tlačnej pružiny 6. Tlačná pružina 6 sa jedným koncom opiera o izolačnú podložku tvoriacu opornú plochu 5 a druhým dolieha na tyčku 7 z izolačného materiálu, ktorá tak vytvára silu pôsobiacu na propojovací kovový pásik 9 v tvare L.Prepojovací kovový pásik 9 je koncom dlhšej...

Varistorová prepäťová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5337

Dátum: 07.01.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H01C 7/12, H02H 9/04...

Značky: varistorová, prepäťová, ochrana

Text:

...opiera o puzdro 1 varistora 6 a druhým koncom o pevnú časť 12 obrátenú k puzdru 1. Kontakt 11 je tu tvorený jedným vývodom 62 varistora 6.Puzdro 1 je v uvedenom príklade vybavené štyrmi úchytmi. e tu vytvorený pridržiavací úchyt 2, prvý zabezpečovací úchyt 3 pre zabezpečenie polohy jedného 61 prívodu varistora 6, ktorý je určený k pripojeniu k doske plošného spoja 14, tvarovacím a pridržiavacím úchytom 4, ktorým prechádza druhý prívod 62...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: súčiastok, rozvádzací, skriňovom, proti, usporiadanie, ochranného, zapojenia, prepätiu, člen, ochranné, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Diconne Robert, Domejean Eric

MPK: H01H 83/10, H02H 9/04

Značky: prepätiu, ochranu, proti, zariadenie, elektródou, pohyblivou

Text:

...potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže...

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283513

Dátum: 21.07.2003

Autori: Darmová Vilibalda, Hrtánek Jaroslav, Faktorová Dagmar

MPK: H02H 9/04, H02H 9/02, H02M 1/14...

Značky: prúdového, filter, diód, tyristorov, útlm, indukčný, komutáciou, vybudeného, impulzů

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčný filter prúdu (IFP) slúži na útlm prúdových impulzov. Je zapojený medzi usmerňovačom a záťažou tak, aby elektrický prúd z usmerňovača do záťaže prechádzal cez kotúčové cievky (L1, L2) filtra, ktoré sú uzavreté feromagnetickým obvodom. Magnetické toky (Fí1, Fí2) majú orientáciu proti sebe, a tým aj striedavé prúdové impulzy generované komutáciou ventilov a superponované na jednosmerný prúd sa navzájom rušia v dôsledku indukčnej väzby.

Ochranné zapojenie na usporiadanie zvodu prepätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282610

Dátum: 17.09.2002

Autor: Bachl Hubert

MPK: H02H 7/24, H02H 3/42, H02H 9/04...

Značky: usporiadanie, prepätia, zvodu, zapojenie, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojenie je určené na usporiadanie zvodu prepätia zapojeného do napäťovej napájacej siete obsahujúceho prvé zvody (6) zapojené medzi fázový vodič (L), prípadne fázové vodiče (L1, L2, L3) a neutrálny vodič (N), prípadne uzemnenie (PE) sústavy a druhý zvod (5) zapojený medzi neutrálny vodič (N) a uzemnenie (PE) sústavy. Ochranné zapojenie obsahuje detekčné zariadenie (2) zisťujúce aspoň prúd zvádzaný druhým zvodom (5) a spínacie...

Zapojenie na ochranu spotrebiča pred napäťovými špičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1572

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roohizadegan Katarína

MPK: H02H 9/04

Značky: zapojenie, špičkami, napäťovými, spotrebiča, ochranu

Text:

...a užitočné, ak prvá vstupná svorka je s varistorom, odporoma s prvou výstupnou svorkou spojená cez poistku., Výhodou zapojenia podľa predloženého úžitkového vzoru je, že poskytuje lacnú, kvalitnú a spoľahlivú ochranu, kde všetky nebezpečné napäťové rázy sú absorbované varistorom, Zapojenie má vysokú rýchlosť odozvy ochranného obvodu,rádovo desiatky nanosekúnd, a vysokú absorbčnú schopnosť. Ani prípadné prepäťové impulzy nad rámec...

Zapojení k ochraně monokrystalických aktivních součástí proti mžikovým přepětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244013

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: H02H 9/04

Značky: monokrystalických, zapojení, ochraně, aktivních, součástí, proti, přepětím, mžikovým

Text:

...L, který je přes můstkový usměrňovací člen 2 paralelné napojen na prvek ,1 s charakterom indukčnízátěže. současně je nabíjeoívkondenzátor 1 v sérii s pomocným nabíjecím obvodem A a odpojovačem 2 připojen přes jednu větev můstkového usměrňovecího členu 2 ke zdroji napětí.Před připojením prvku 1 s charakterem indukční zátěže ke zdroji napětí je nsbíjecí kondenzátor 1 přes pomocný nsbíjecí obvod i a odpojovač 2 nabíjen na napětí dle vztahu...

Zapojení pro pulsní stabilizaci potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235670

Dátum: 01.06.1986

Autori: Šašek Jaroslav, Kopřiva Václav

MPK: H02H 9/04

Značky: pulsní, zapojení, potenciálu, stabilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolovaných napájecích sítí trolejbusového vedení a řeší problém pulsní stabilizace potenciálu. První svorka je spojena s prvním vývodem prvního kondenzátoru a s prvním vývodem první pojistky, jejíž druhý vývod je spojen s anodovým vývodem prvního tyristorového ventilu. Katodový vývod prvního tyristorového ventilu je spojen s prvním vývodem odporu,s prvním vývodem druhého kondenzátoru a s anodovým vývodem druhého tyristorového...