H02H 7/22

Zariadenie na odpojovanie elektrického prúdu, hlavne pri koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277726

Dátum: 16.07.1991

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H02H 7/22, H01H 31/00

Značky: vozidlách, prúdu, elektrického, zariadenie, koľajových, hlavne, odpojovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kostry (1), ktorá je pevne s krytom (2), a v priestore svorkovnice (19) je v hornej časti opatrená vekom (3). V jej dolnej časti sú umiestnené izolačné dosky (7), medzi ktorými je umiestnená svorkovnica (6) s tesnením (4) prívodov, ktorá v dolnej časti tvorí ložisko. To je spojené čapom (9) s prepájacími nožmi (10). Prepájacie nože (10) sú spojené čapom (11) s izolačným ťahadlom (12) a pohonným elementom (13). V priestore...

Zařízení pro ovládání spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237085

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hampl Jiří, Vostracký Zdeněk, Beneś Ivan, Pospíšil Vladimír

MPK: H02H 7/22

Značky: zařízení, spínače, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká elektrických spínacích přístrojů, zvláště vypínačů s plynem SF6. Podstata řešení spočívá v tom, že nejméně jeden zapínací kontakt prvního pomocného relé s cívkou zapojenou mezi kladný a záporný pól provozní napájecí sítě přes zapínací kontakt prvku kontrolujícího zásobu izolačního a zhášecího média je zapojen v přívodu cívky druhého pomocného relé s cívkou zapojenou mezi kladný a záporný pól provozní napájecí sítě přes zapínací...

Zařízení pro ovládání spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250443

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H02H 7/22

Značky: zařízení, ovládání, spínače

Text:

...3,B.První pomocné relé 1 má dva přepínací kontakty 3, 6 s pohyblívými přepínacími částmi 13, 2 G, pevnými zapínacími částmi B, 11 a pevnými rozpínacími částmi 2, 5 a cívku 53 zapojenou přívodem 54 na kladný pól 9 provozní napájecí sítě 10 a vývodem 55 na záporný pól 12 provozní nlnpájecí sítě lll. Cívka 22 druhého pomocného relé 23 je zapojená přívodem 5 G na zapínací kontakt 14 prvního prvku 15 a cívka 25 třetího pomocného relé 23 je...