H02H 7/20

Ochranný obvod pre zvýšenie maximálneho napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260265

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jakabovič Ján, Fabián Slavomír

MPK: H02H 7/20

Značky: maximálneho, napájacieho, napätia, zvýšenie, obvod, ochranný

Text:

...vynálezu, ktoré umožňuje dodávať do záťaže požadovaný prúd s možnosťou vyšších napätí na záťaži.Zapojenie podľa vynálezu, ako je znázornené na priloženom výkrese, pozostáva z chráneného tranzistora 6 MOSFET s obohateným kanálom typu N, ktorého emitor je spojený cez zaťažovací odpor 7 so zemou, aktorého kolektor je spojený s emitorom bipolárneho tranzistora 2 typu NPN, s emitorom poľom riadeného tranzistora 3 s kanáiom typu P a cez druhý odpor...

Zapojení pro kompenzovanou ochranu spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269066

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: spínače, kompenzovanou, zapojení, ochranu

Text:

...napätí je přtpojen na kladný Vývod kondenzátoru 2, první výTod. n ítĺže 1 n první vývod vyííjeoího prvního rezistoru 5 L. Záporný vývod tohoto zdroje g stejnosnłrnóho napětí je připojen na záporný Vývod kondenzátora 2, uloostĺ-UÝ Úvod ž ŕídíoího s. budioího obvodu g, druhý vývod ötecího pátého rezístoru52 e. druhý vývod vy-bíjeoího druheho rezistoru 53. První vývod vybíjeoího druhého rezistoru § 2 je spojen s druhý vývoden vybíjeoího...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268739

Dátum: 11.04.1990

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Lettl Jiří, Caha Zdeněk

MPK: H03K 17/10, H02H 7/20, H03K 17/08...

Značky: elektronické, relé

Text:

...universálnost a možnost mnoha různých aplikací podle volby typu proměnné rezistance resp. její závislosti na různých fyzikálních veličinách. Další výhodou je možnost realizace elektronického relé, které neruší elektromagnetické pole, protože zapínání tyristoru nastává v okamžicích průohodu napětí v okolí nuly.Příklad zapojení elektronického relé podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženěm výkrese.Žárovka L, která symbolizuje...

Zapojenie nadprúdovou ochrany stabilizátora jednosmerného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267773

Dátum: 12.02.1990

MPK: H02H 7/20

Značky: napätia, stabilizátora, nadprúdovou, jednosmerného, zapojenie, ochrany

Text:

...výstupu 12 stebilizàtora 1 § jednosmerného napätia, tak nadprúdova nehrana má charakter s konltantnýn obpedzanin výatupnbhp prúdu podĺa obr. 2 b/ tj. po hranicu limitacie sa stabilizátor chová ako zdroj napätia a pri obnedzeni za hranicou limitbcie ako zdroj prúdu. Na obr. 2 znamena symbol u-napätie a 1-prúd.V skutočnom zapojeni na obr. 3 je použitá nadprúdova ochrana v spojite regulovanon zdroji 15 kladného jednosmerného napätia s využitím...

Zapojení pro ochranu tyristorů při přepólování spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267010

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, tyristorů, zdroje, ochranu, přepólování, spouštěcího

Text:

...spouštěcího zdroje před nebezpečným přetížením po chybném připojení zátěže. Výhodnou vlastnosti obvodu je, že pramúe zcela nezávisle na napájecím zdroji regulátoru usměrňovače, tedy i po výpadku primárního jístiče nebo napájecí sítě.Na připojenem výkresu je znázorněn příklad zapojení pro ochranu tyristorů při přepćlování spouštěcího zdroje podle vynálezu.Tyristorový usměrňovač l spouštěcĺho zdroje je znázorněn v uzlovém, přikladně...

Zapojení elektronické ochrany zdroje pro napájení jiskově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266747

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Rinka Günter, Bakončík Vladislav, Kuchta Zdeněk

MPK: H02H 7/20

Značky: elektronické, bezpečných, napájení, obvodů, zdroje, zapojení, ochrany, jiskově

Text:

...okruhu. Proti působení vnějších vlivů, například indukované napětové špičky, elektrostatícké výboje atd. je na výstup zapojena napětová ochrana, jejímž úkolem je vyloučit poškození funkčních bloků elektronické ochrany zdrojepro napájení jiskrově bezpečných obvodů. Zdvojeni omezovačů a snímačů V obou větvích elektronické ochrany je aktivním opatřením pro zajištění bezpečnosti při výskytu poruch v jakémkoliv bloku zapojení způsobených...

Zapojení automatizovaného zkušebního zařízení pro ověřování jiskrově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264885

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuchta Zdeněk, Šilhan Petr, Lazar Mojmír

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, ověřování, zkušebního, automatizovaného, obvodů, bezpečných, zařízení, jiskrově

Text:

...směs v zařízení pro přípravu zkušební směsi je řízeno jednotkou s řídicími, vyhodnocovacími a pamětovými obvody, které jsou do okruhů zkušební komory s ovládacími a pohonnými členy, jakož i zařízení pro přípravu zkušební směsi zapojeny přes vstupy, eventuálně výstupy obvodů rozhraní. Jednotka s řídicími,vyhodnocovacími a pamětovými obvody je řízena prostřednictvím zařízení pro styk s obsluhou a je rovněž propojena s registračním...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: přetížení, signalizaci, zdroje, zapojení, výkonového

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Zapojení pro eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240844

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zelina Pavol, Krajniak Pavel

MPK: H02H 7/20

Značky: eliminaci, lůžkového, proudu, unikajícího, zvýšení, zapojení, monitoru

Text:

...monítorního systému k unikajícímu proudu lůžkového monitoru.Zapójení pre eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru po připojení k monítornímu systému je znázorněno na výkrese, kde výstup proudové sýčky §monitorního systému je spřipojen na vstup Q oddělovacích obvodu 5, jejichž výstup 1 je připojen na vstup proudové smýčký Q monitorního systému l. Logícký výstup 2 oddělovacích obvodu g je připojen na vstup lg lůžkového monitoru...

Testovací zařízení se samokontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246518

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kniewald Dušan

MPK: H02H 7/20

Značky: zařízení, testovací, samokontrolou

Text:

...logické nuly. Sestupnou hranou impulsu generátoru 3 nebo dalším impulsem generatoru 3 se změní stav prvního klopného obvodu 1 na opačný,došlo-li ovšem předtím například v důsledku změny polohy pohyblivé části stroje s nebezpečným pohybem ke změně stavu kontrolovaného zařízení 2 a tím i ke změně signálu stavu kontrolovaného zařízení 2 na prvním vstupu prvního klopného obvodu 1. Změna stavu prvního klopného obvodu 1 pak změní stav druhého...

Zapojenie ochranných a kontrolných obvodov zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240484

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tereszkiewicz Ryszard

MPK: H02H 7/20

Značky: kontrolných, zapojenie, ochranných, obvodov, zdrojov

Text:

...ďalej popísané podľa pripojeného obrázku.jednotlivé porovnávacie obvody sú tvoretně dvoma diódami, z nich prvá dióda 7 je anodou spojená- s katódou druhej diody 6,prvým zaťažova«címodporom Za, 2 h,zn,ktorý je druhým vývodom pripojený na prvý kladný napájací zdroj la, 1 b,111 a s druhým zaťažovacím odporom 4 a, 4 h, 411, ktorý je -druhým vývodom pripojený navzáporný napájací zdroj 5 a, 5 h,511. Priprepätí jediného z kiladných zdrojov la, 1 b,...

Způsob kontroly snímače polohy a zařízení s dekodérem parity pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240294

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dérer Tibor

MPK: H02H 7/20

Značky: způsobu, zařízení, tohoto, polohy, kontroly, snímače, parity, způsob, provádění, dekodérem

Text:

...polohy.Výhody způsobu kontroly snímačü P 010 hy a zařízení s dekodérem parity pro pro vádění tohoto zpüsobu podle vynálezu s-po čívají zejména ve zvýšení spolehlivosti sajmoląontr-oly. Ze zvýšené spolehlivosti zařízení vyplýva další výhoda, a to podstatne zvýšení bezpečnosti obsluhy stroje a sníženi .ohroženílstroje nebo jeho prídavných zařízení při paru-še. jinou výhod-ou zařízení je jednoduchá konstrukce va z toho plynoucí malá...

Přepěťová pojistka víceúrovňového napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240280

Dátum: 15.06.1987

Autor: Staš Milan

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroje, pojistka, napájecího, víceúrovňového, přepěťová

Text:

...členu, ovládající pojistku, je zapojen přes napěíově .závislé spínače mezi výstupní svorky s kladnou polaritou a výstupní svorky se zápornou polaritou vzhledem k potenciálu vztažné společné svorky zdroje.Přepěťová pojistka podle vynálezu umožňuje u víceúrovňových zdrojů podstatne redukovat počet těchto výkonových prvků,čímž přispívá jak k úspoře materiálu, zmenšení elektrické spotřeby, tak l k další miniaturizaci zařízení.V konkrétním...

Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240155

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bretnutz Rudi, Altmann Heinz Dieter

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroj, napájecí, ochranou, elektronických, obvodů, stejnosměrný

Text:

...nesýmetrie a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepňipustných velikosti stabilizavaných napětí a na třeti vstup Ěàž prvého polovodičového spinače Q. Prvý výstup § 45 stabilizátoru 5 se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětimi, připojený jednak na čtvrtý vstup ggg prvého polovodičového spínače Q a jednak na druhý vstup ŽLŠl - 34 a 155 obvodu Ž vyhodnoceni nesymetrie a zvlnění nestabílizovaných napětí a-nepřípustných velikosti stabilizovaných...

Zapojení pro automatické odpojení napájecího napětí elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240042

Dátum: 01.06.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: H02H 7/20

Značky: zařízení, zapojení, odpojení, napětí, automatické, elektronického, napájecího

Text:

...a přes osmý odpor gg na kolektor pátého tranzistoru Qâ, jehož emitor je připojen na bázi šestého tranzistoru.2 §. Emitor šestého tranzistoru gg je připojen na klednou svorku Q zdroje, k níž je přes druhý kondenzátor gg připojena báze pátého tranzistoru 22.První tranzistor Q je otvírán kladnými nepěřovými impulsy přicházejícími na vstupní evorku ł. Záporný potenciál z kolektoru prvního tranzistoru 2 je přiveden přes třetí odpor 33 na bázi...

Zapojení protičlánkové ochrany ve zdroji stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242785

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eihák Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, stejnosměrného, ochrany, protičlánkové, zdroji, napětí

Text:

...1. Ke katodě tyristoru 3 je připojsn jednak výstup zapojení a jednak, přes napájecí kondenzátor 5, zemní potenciál. Tyristor 5 je přemostěn paralelně přípojeným protičlánkem Q a druhý vývod stykače § je spojen s katodou tyristoru 3. Komutační obvod 1 je tvožen kondenzátorem §, ke kterému je v sérii připojen svou anodou vypínací tyristor ll, jehož katoda je spojena se zemním potenciálem, přičemž kondenzátor g je přemostěn odporem g a v...

Zapojení obvodu na ochranu proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235873

Dátum: 01.03.1987

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, obvodů, přepětí, ochranu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

K první vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena kladná výstupní svorka prvního řídícího obvodu a k druhé vstupní elektrodě prvního řiditelného polovodičového spínacího prvku je připojena záporná výstupní svorka prvního řídicího obvodu. Mezi kladnou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu a zápornou vstupní svorkou prvního řídicího obvodu jsou dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým...

Zapojení pro indentifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234237

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hošková Marie

MPK: H02H 7/20

Značky: poruchy, automatickém, zapojení, transformátoru, polohového, systému, řídicím, indentifikaci, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro identifikaci poruchy obvodu polohového transformátoru v automatickém řídícím systému, v němž uvedený transformátor pracuje jako snímač polohy. Obvodem polohového transformátoru se rozumí polohový transformátor, včetně spojovacího vedení. Zapojení je tvořeno obvodem polohového transformátoru, napájecím zdroje, třemi tvarovači, vyhodnocovacím obvodem a řídícím systémem.

Zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232826

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klimeš Radko

MPK: H02H 7/20, G05F 1/00

Značky: impulsně, zapojení, paralelní, řízených, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů, které pracují do společné zátěže, jejichž řídicí část obsahuje integrovaný obvod pro řízení impulsně regulovaných zdrojů. Zapojení podle vynálezu zachovává stabilitu výstupního napětí a rozdělení výstupního proudu mezi oba zdroje. Je jednoduché, nevyžaduje přesné nastavení výstupních napětí jednotlivých zdrojů a ani nezvyšuje složitost jejich vlastního zapojení dalšími...

Proudová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232770

Dátum: 15.01.1987

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H02H 7/20

Značky: proudová, pojistka

Zhrnutie / Anotácia:

Proudová pojistka je určena pro sériové stabilizátory napětí, v nichž je připojena k obvyklému regulačnímu bloku. Je tvořena snímacím tranzistorem, snímacím, emitorovým a vazebním odporem a vazební Zenerovou diodou. Pojistka je vratná a dochází u ní ke skokové změně výstupního napětí i výstupního proudu v obou směrech změny stavu. Lze ji využít v napájecích zdrojích nejrůznějších zařízení ve všech oblastech techniky.

Zapojení nadproudové a zkratové ochrany výkonového spínacího tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233185

Dátum: 01.12.1986

Autori: Schinkman Petr, Desort Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: výkonového, zkratové, tranzistorů, zapojení, nadproudové, ochrany, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizační a měřící techniky. Ochrana je určená pro nadproudové a zkratové jištění spínacích tranzistorů. Jištění spočívá v tom, že spínaný proud protékající snímacím vinutím přesytky ovlivňuje velikost měřícího proudu obdélníkového průběhu procházejícího měřícím vinutím. Tímto proudem se ovládají tranzistory pojistky. Vynález se využije v automatizačních celcích při jištění výkonových převodníků, stabilizátorů proudu a...

Zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236712

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: stabilizátoru, pomalého, rozběhu, zapojení, ochranou, obvodů, zkratu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pomalého rozběhu stabilizátoru s ochranou proti zkratu, pracující na principu zúžení šířky impulsů budicího obvodu.

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hrdina Vladimír, Müller Jan, Aleš Ferdinand, Janů Karel, Müller Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: mikropočítače, napájení, obvodů, zapojení, výpadku, ošetření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zapojení zdroje s přepěťovou ochranou výkonového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 232941

Dátum: 15.08.1986

Autor: Punčochář Josef

MPK: H02H 7/20

Značky: výkonového, ochranou, přepěťovou, stupně, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stabilizovaného zdroje stejnosměrného napití s možností nastavení maximálního napětí na výkonovém stupni i maximálního výstupního proudu. Tím je umožněno omezení výkonové ztráty výkonového stupně zdroje na požadovanou hodnotu. Zapojení je sestaveno z řídicího obvodu, výkonového stupně, tranzistoru, oddělovací diody, snímacího odporu, bázového odporu, snímacího děliče a kondenzátoru. Snímací dělič je zapojen mezi vstup a...

Zapojení pro zajištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02H 7/20

Značky: prvků, diskrétní, ochranné, spínacího, zajištění, regulaci, zapojení, sepnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro zjištění ochranné doby spínacího prvku s diskrétní regulací jeho sepnutí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a týká se ochranné doby spínacích prvků pro měniče s proměnným výstupním kmitočtem a řeší problém zajištění optimálního úhlu pro sepnutí vzhledem k ochranné době spínacího prvku a vzhledem k měně výstupního kmitočtu měniče. Zapojení je opatřeno dvěma čítači, z nichž prvý je čítacími vstupy...

Zapojení pro indikaci výpadku symetrického zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230772

Dátum: 01.04.1986

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroje, napětí, indikaci, zapojení, symetrického, výpadku

Text:

...přes pátý odpor g se zápornou vstupní svorkou lg a emitorem s první výstupní svorkou gg. Kladná vstupní svorka ll je spojene s první výstupní svorkou lg přes čtvrtý odpor 1. Katoda druhé diody Q je spojene s bází druhého tranzistoru §, jehož emitor je spojen s druhou výstupní svorkou li a kolektor je spojen s první výstupní svorkou . Emitor druhého tranzistoru Ě je spolu s druhou výstupní svorkou li ještě spojen s anodou zenerové diody łg...