H02H 7/12

Ochranný obvod pro výkonovou polovodičovou součástku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267028

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sova Jiří, Fridrich Miloš

MPK: H02H 7/12, H02H 7/10

Značky: ochranný, polovodičovou, obvod, součástku, výkonovou

Text:

...ochranného obvodu jako podle obr. 4, příčemž zdroj § pro napájení obvodu řídící elektrody výkonové polovodičové ooučéstky l je tvořen sériovou kombinací oddělovací diody Ěâá a kondenzâtoru § 41 e paralelné zapojeným omezovačem êâä napětí, tvořeným např. Zenerovou diodou. Anoda oddělovací diody ĚLĚ je spolu s první elektrodou kondenzátora § 1 vyvedena na první-výstupní evorku §l, zatímco druhá elektrode kondenzátoru § 41 je vyvedena na druhou...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/12

Značky: ochrany, střídavého, přepěťové, měniče, třífázového, napětí, zapojení

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Zařízení pro kontrolu sériově zapojených polovodičových usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260979

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tars Jak, Lazarev Grigorij, Zvjagin Albart, Baraban Viktor, Zabrovskij Stanislav

MPK: H02H 7/12

Značky: kontrolu, zapojených, sériové, polovodičových, zařízení, usměrňovačů

Text:

...ąneuenra 8.Hpoöom nsyx H óonee šénrunen Gyew coornewćwaoaarb nanbneňmee cTyneHqaroe jysennuenne TOKa. Taxn oőpasou, MOKET ÓMTB peannsonana MHOPOYp 0 BHeBaH cucreMa KOHTPOHH Heucnpaanocwn EQHTHHGĚ.Ha uacToTe cunosoro nanpnmeunn, npHKnanuBaeMoro K nocnenoaarenbno coennHeHHmM BEHTHHHM npeo 6 pasoBaTenanpn ero Bxnmqennn, conpornenenne Kounencaropa oxasuaaercn BHCOKHM no cpasueunm c ero conporusnennem Ha qacwowe reaepaTopa HMHyHbCÓB. Ten...

Zapojenie samotestovacieho obvodu automatického odpínania záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259572

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janech Michal, Buchcár Anton, Jurnečka Alexander, Fígel Rudolf

MPK: H02H 7/12

Značky: záťaže, samotestovacieho, obvodů, zapojenie, odpínania, automatického

Text:

...Tranzist-or 7 zostane vypnutý a-j po pripojení napätia zo zdroja 17 cez spínač Sl. Po onesakoreni danom RC členom lll, El spína relé 8. Kvntakrtom 14 oclpojí prívod napätia na rstup diferenciálíieho obvodu E. Na jeho výstupe sa objaví záporné napätie, ktorým sa zapne tranzistor 7. Tým sa cez diódu 12 a ,prepnutý kontakt 13 privedie kladné napätie na cievku relé 15.Po vychýleni potenciometra zadávacieho člena 5 z nulovej polohy prepína...

Zapojenie na sledovanie teploty výkonového tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236948

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pavlech Jozef, Pulmann Viliam, Sedlák František

MPK: H02H 7/12

Značky: sledovanie, teploty, tyristora, zapojenie, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka riadiacej techniky a odbor jeho využitia je predovšetkým u výkonových zváracích strojov, kde zapojením podľa vynálezu sa zabezpečuje ochrana výkonových tyristorov pred prehriatím a to tam, kde sa v riadení využíva informácia o prítomností napätia na výkonových tyristoroch ako podmienka na vyslanie zapínacieho impulzu. Podľa vynálezu snímač teploty je pripojený na analógový zosilovač a klopný obvod, ktorého výstup je pripojený na...

Zapojení pro ochranu pohonů s řízenými usměrňovači pracujícími zejména v invertorovém chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256880

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokroš Luděk, Sláčik Stanislav

MPK: H02P 7/638, H02H 7/12

Značky: chodu, pracujícími, pohonů, invertorovém, usměrňovači, řízenými, zejména, ochranu, zapojení

Text:

...rychlovypinače a to při poklesu vstupniho napětí řízenéhousměrňovače pod nastavenou úroveň.K poklesu vstupního napětí řizeného usměrňovače dochází při poruchách V síti, silových a řídicích obvodech řizeného usměrñovače a při jeho proudovém přetižení a to nezávisle na okamžitém provazním stavu a zatiženi řízeného usměrňovače a prodlouženi komutačni doby ventilů řízeného usměrňovače.Na výkrese je blokové schéma zapojení pro ochranu...

Obvod pro řízení hystereze u dvoupolohového řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256788

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holub Přemysl, First Antonín, First Miroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: řízení, pulsního, obvod, měniče, hystereze, dvoupolohového

Text:

...pulaniho měničea 1 e 1k potlečení zvlnění sítě bez nepříznívých~důs 1 edků na zvý 4 šeni ztráł. Druhý způsob má nevýhodu, že v okamžiku zapnu~ ti pulsního měniče není připraven systém napráci s minimální hyàterezi. Naopak výhodou je lepší průběhvzvlněni proudu pro práci stejosměrných motoŕů. ĺKonkŕétně využitím vynálezu u pulsnich měníčů napáje ných ze sítě napětim 600 V se v brzdném režimu snižuje napě řové namáhání o 300 V u tyristorą,...

Zapojenie ochranných obvodov v hybridnom meniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 255344

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: měniči, zapojenie, ochranných, obvodov, hybridnom

Text:

...prvého pomocného tyristora 13, anóda druhého pormocného tyristora 14 .a emito-r prvého výkono~ vého tranzistora 12. Kolektor prvého výkone» vého trvanzistora 12 je pripojený na plus pol prvého ttapätového zdroja 11. Do uzla je zajiojená katóda tretieho pomocného tyristora 17, katóda štvrtého pomocného tyristora 18.a koalektor druhého výko-nového tranzistora 16. Emitoor druhého výkon-ového tranzistora 16 je pripojený na mínus pol druhého...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového polovodičového můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245627

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šiška Karol, Hesek Dušan, Gattnar Oddej, Frimm Richard

MPK: H02H 7/12, H02H 7/122, H02H 7/125...

Značky: polovodičového, zapojení, indikaci, poruchy, jednofázového, můstku

Text:

...postačuje jediný indikační obvod, reagující na poruchu kteréhokoliv z ventilů nebo jeho dělicího a komutačního členu. včasnou indikací poruchy jednoho prvku se zabrání zničení zbývajících ventilů, zkrátí se výpadek měniče a jím napájeného technologického zařízení.Na připojeném výkresu je v obr. 1 znázorněn příklad zapojení obvodu pro indikací poruchy jednofázového polovodičového můstku podle vynálezu.Jednofázový polovodičový můstek /obr. 1/...

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Sova Jiří, Fridrich Miloš, Potůček Vladimír

MPK: H02H 7/12, H02M 3/135

Značky: zapojení, tyristorů, měniče, proti, pulsního, ochranu, nucenou, impulsů, komutaci, rušení, řídících

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Zapojení ochrany tyristorového měniče před tepelným přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242933

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bartušek Tomáš

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojení, ochrany, měniče, před, tyristorového, tepelným, přetížením

Text:

...tepelným pŕetílením sestava s nelineárního obvodu J, s necitlivostí v počátku prevodní charakteristiky, česovecího obvodu g, nepř. integrdtoru, komparátoru 3, nestavovacího prvku 4 napr. potenciometru, čidla í proudu mčniče napr. proudováho treneformetoru usměrňovače, čidle g teploty např. bimetalového a obvodu 1 pro nastavení meximňlního proudu tyrietoroveho měniče napr. diodového omezoveče.Ochrana je spojene tak, ie čidlo 2 proudu meniče,...

Zapojení pro ochranu měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248640

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šíma Josef, Blecher Milan, Smolík Antonín

MPK: H02H 9/02, H02H 7/12

Značky: ochranu, zapojení, kmitočtu, měniče

Text:

...obvodu Q může být například tvořeno índuktorem ohřívacího zařízení, nebo pecní cívkcu tavicí pece. Výstup převodníku proudu je připoáen na vyhodnocovscí pemětový obvod z, který je svými výstupy připoaen ns íntervenční vstup pro invertorový režim obvodu A fázového řízení usměrnovače 2 a na blokádový vstup obvodu A fázového řínení invertoru 1 proudu.Zu bezporuchoveho chodu měniče je střídevý proud z napájecí soustavy usměrňovún řízeným...