H02H 7/08

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: zpětnou, charaktristiky, stabilizaci, ochrany, složku, průběhu, zapojení, třífázového, vypínací

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: frekvenčne, průběhu, kompenzovaný, složku, filtr, třífázového, zpětnou

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení stejnosměrného cize buzeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264664

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cibulka Josef, Sládek Helmut

MPK: H02H 7/08

Značky: buzeného, motorů, řízení, zapojení, ochranu, tepelnou, stejnosměrného

Text:

...se vstupem 1 dělence analogové dělíčky D a druhý vstup 6.8 vyhodnocovacího obvodu 6 je spojen se vstupem 2 (lělitele analogové děličky D, jejíž výstup 3 je spojen se vstupem 1 obvodu AF absolutní hodnoty.Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení chlazení stejnosměrného cize buzeného motoru podle vynálezu využívá přímého měření oteplení statoru. Při tom se vychází ze skutečnosti, žes rostoucí teplotou se mění odpor budicího vinutí dle vztahuktlc...

Zapojení pro ochranu asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262229

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čížková Eva, Zkoutajan Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: ochranu, zapojení, asynchronního, elektromotorů

Text:

...a to jak při rozběhu, tak při tlstáleném provozu.Príklad uspořádání podle vynálezu je znázorněn v blokovém schématu, na připojeném výkrese.jednotlivé bloky zapojení je možno charakterlzovet takto. Pnoudový transformátor 1 je bud známý měřicí proudový transformátor, nebo je vytvořen z operačního zesi.lovače v zapojení převodníku proudových úrovní pro pnoudy nízké úrovně. Slouží k vytváření signálu ÚJIIČFHÉŤIO velikosti proudu,který odebírá...

Zapojení pro ochranu stejnosměrných cize buzených motorů při prohoření kotevního pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259465

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rozsypal Jaromír, Kepl Václav, Hajžman Miroslav, Sobotka Ladislav

MPK: H02H 7/08, B60L 15/00

Značky: prohoření, stejnosměrných, pulsního, měniče, kotevního, motorů, buzených, ochranu, zapojení

Text:

...proudu a stavu logiky, čímž se drží komutační pomery stejnosměrných cize buzených motorů nad kritickým stavem a proto nedojde k přeskoku na komutátoru motoru. a jeho znehodnocení. zapojení zvyšuje provozní spolehlivost elektrických lokomotiv a snižuje náklady na údržbu.Na připojeném výkresu je znázorněno blokove schéma zapojení podle vynâlezu.~Kotevní pulsní měnič g je spojen s vyhlazovací tlumivkou 1, nulovou diodou Q, hlavním...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242671

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kastner Petr, Drábek Miroslav

MPK: H02P 1/24, H02H 7/08

Značky: ochranu, zapojení, běhu, kartáčů, elektromotorů, kroužkovou, asynchronních, kotvou, rozběhu, odklápěčem

Text:

...a nulovou svorku 5.jsou zapojeny v sérii druhý pomocný rozpínací kontakt ggłg rotorového spouštěče §§, první pomocný zapínací kontakt §§g odklápěče kartáčů Q 5, první odpor 55, dioda Ľ a kondenzátor Q. První pomocný zapínací kontakt ggůg odklápěče kartáčů Q 5 je přemostěn pomocným rozpínacím kontaktem głg jističe. Paralelněke kondenzátoru Q jsou připojeny druhý odpor gg a relé 5 v sérii. Druhý odpor gg je přemostčn rozpínacím kontaktem...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/08

Značky: zařízení, stroje, funkce, zabezpečení, rotorového, proudu, synchronního, správné, obvodů, omezovačů

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Zapojení diodového omezovače napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245633

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bueko Miloš, Mikulec Jozef

MPK: H02H 7/08

Značky: diodového, napětí, zapojení, omezovače

Text:

...že v diodovém omezovači napětí je zapojen regulační odporový prvek V sérii s kontaktm od relé a tento obvod je připojen paralelné ke stávajíoímu odporovému prvku, přičemž toto zapojení je provedeno u všech diodových omezovačñ napětí.Výhoda předmětného zapojení je v tm, že v případě zapůsobení některé z ochran,jak 0 je ochrana maximálního kotevního proudu, minimálního budicího proudu nebo odstředivého vypínače, dojde k sepnutí relé s...

Zapojení k ochraně motoru ventilátoru přímo připojeného k odporníku elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242703

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kanianský Stanislav, Tomašovič Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: přímo, motorů, elektrické, připojeného, ochraně, zapojení, lokomotívy, ventilátoru, odporníku

Text:

...odporníku. lezi kontakt rozdílováho proudového relé a ochranná obvody je zařazen zpoždovací člen.Za predpokladu jednoznačne určené otáčkově momentové charakteristiky ventilátoru, což je pri stálém, neměnnóm uspořádání ventileční soustavy vždy splněno, existuje přiřazená závislost pracovního chodu ventilátoru, daného otáčkemi a množství) vzduchu na proudu,protékanőho odporníke.Tato závislost existuje v celšm pracovním rozsahu, to znamend od...

Zařízení k srovnávací fázové ochraně elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235948

Dátum: 15.06.1986

Autori: Neljubin Voldemar Pavlovič, Klecel Mark Jakovlevič, Simonov Sergej Nikolajevič, Poljakov Valentin Jefimovič, Musin Vjačeslav Vasiljevič

MPK: H02H 7/08

Značky: elektromotorů, srovnávací, ochraně, zařízení, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky reléové ochrany. Zařízení pro srovnávací fázovou ochranu elektromotoru obsahuje transformátory proudu připojené na blok měničů proudu, jehož výstupy jsou připojeny na vstupy bloku pro porovnávání fází, výstup tohoto bloku na vstup pracovního ústrojí zapojeného do odpojovacího obvodu elektromotoru. Nově jsou zapojeny dva bloky měničů proudu připojené na první blok měniče proudu a na dva nově zapojené bloky pro...