H02H 3/08

Zapojenie obojstrannej elektronickej poistky budiča vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259387

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H02H 3/08

Značky: vedenia, zapojenie, obojstrannej, poistky, elektronickej, budiča

Text:

...tretieho tranzistora T 3 vodivosti NPN a na katodu prvej diody D 1. ej anoda je spojená s výstupom Y celého obvodu, na ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora T 3. Na jeho kolektor je pripojená katóda druhej diody D 2 s anodou zapojenou na katodu n-tej diody DN,ktorej anoda je spojená s druhým kladným polom zdroja U 2. Ten je spojený s prvým kladným polom zdroja U 1 cez tretí rezistor R 3 a je k nemu súčasne pripojená anoda...

Zapojení jisticího obvodu trojfázových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247238

Dátum: 01.08.1988

Autori: Surma Zdenik, Weigl Evžen, Strueovský Jioí

MPK: H02H 3/08, H02H 3/253

Značky: zapojení, trojfázových, jisticího, obvodů, asynchronních, motorů

Text:

...blíže vysvětleno na příkladu podle připojeného obrázku. Transformátor proudový QA je zapojen primárním obvodem na jednu z fází sítějšsekundární obvod je připojen k měřícímu členu, kterým 3 usměrnovač E s kondenzátorem na výstupu. Usměrněně napětí je přivedeno k děliči napětí 3. Napětí z děliče je přivedeno k zapínacímu obvodu gl, kterývytváří impulsy V okamžiku překročení určité hodnoty napětí na vstupu. Napětí z děliče je také přivedeno...

Zapojení pro hlídání nastavené úrovně proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239983

Dátum: 01.02.1988

Autori: Huoková Zdenka, Vojtašek Vladimar

MPK: H02H 3/08

Značky: proudu, nastavené, hlídání, úrovně, zapojení

Text:

...22. Na bázi tranzistoru 12 je dále připojen jeden pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a přes předředný odpor 11 a regulační odpor gg 1 katoda Zenerovy diody gl. Anoda Zenerovy diody gl 3 spojene se zápornýn pólen nezávislého zdroje 12 stejnosněrnáho proudu právě tak, jako druhý pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a emieor tranzistoru 2. Kolektor tranzistoru 12 je napojen na první svorku relé 22, anodu ochranná diody gg a jeden...

Ochranný obvod proti přehřátí transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246187

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šípek Milan, Pojlov Vladimír

MPK: H02H 3/08, H02H 9/02

Značky: přehřátí, sondy, obvod, ochranný, transkutánní, proti

Text:

...nárüstu teploty sondy,u níž došlo k poruše.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je uvedeno blokové schéma zapojení.zapojení sestává z vyhřívacího prvku 3 transkutánní sondy spojeného s napájecím zdrojem lg přes proudové čidlo, regulační prvek § a omezovaoí prvek g,.vázaného přes vyhřívanou část L sondy s teplotním čidlem Q, spojeným přes regulační zesilovač i s regulačním prvkem §. omezovací prvek g je spojen s výstupem komparátoru...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: H02H 3/08, B23K 9/10

Značky: zváracieho, prúdu, zapojenie, rozsahu, rozdelenie, jemné, regulačného, nastavovanie

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zapojení pro spínání silových napájecích obvodů v části vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240222

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stützer Alfred

MPK: H02H 3/08, H02M 5/16

Značky: napětí, silových, vysokého, obvodů, částí, spínání, napájecích, zapojení

Text:

...je zapojeno jazýčkové relé, jehož kontakt je zapojen v obvodu poruchového vstupu do regulátoru střídače statického niěnlče kmitočtu.Zapojením podle vynálezu se zamezí vypínání plně zatiženého napájecíhor obvodu statického meniče kmitočtu v případě havarijního vypnutí při poruchových stavech nadproudu, nebo zkratu a vzniku napěťo~ vých špiček tam, kde samotné využití va.krzového stykače s vakuovými zháše-cllys charakteristikou rýchleho...

Ochranné nadproudové relé využívající selektivitu vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230904

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svoboda Vojtěch

MPK: H02H 3/08

Značky: nadproudové, relé, vypnutí, ochranné, využívající, selektivitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného nadproudového relé využívajícího selektivitu vypnutí, které umožňuje dále provozovat výkonové vypínače o malém výkonu i v případě prudkého nárůstu zkratových proudů v síti způsobeného výstavbou velkých elektráren v blízkosti rozvodny s těmito vypínači. Ochranné nadproudové relé využívající selektivitu vypnutí se vyznačuje tím, že k transformátoru proudu pro napájení ochran, paralelně k zátěži je zapojena kombinace...